Silodosin Recordati Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

silodosin recordati

recordati ireland ltd - silodosin - prostatisk hyperplasi - urologicals, alfa-antagonister adrenoreceptor - behandling av tegn og symptomer på godartet prostatahyperplasi (bph) hos voksne menn.

Urorec Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

urorec

recordati ireland ltd - silodosin - prostatisk hyperplasi - urologika - behandling av tegn og symptomer på godartet prostatahyperplasi (bph).

Fortacin Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

fortacin

recordati ireland ltd. - lidokain, prilocaine - seksuell dysfunksjon, fysiologisk - anestetika - behandling av primær prematur utløsning i voksne menn.

Silodyx Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

silodyx

recordati ireland ltd - silodosin - prostatisk hyperplasi - urologika - behandling av tegn og symptomer på godartet prostatahyperplasi (bph).

Carbaglu Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

carbaglu

recordati rare diseases - cargluminsyre - amino acid metabolism, inborn errors; propionic acidemia - andre alimentary tract and metabolism products, - carbaglu er angitt i behandling av:hyperammonaemia på grunn av n-acetylglutamate-syntase primær mangel;hyperammonaemia på grunn av isovaleric acidaemia;hyperammonaemia på grunn av methymalonic acidaemia;hyperammonaemia på grunn av propionsyre acidaemia.

Cystadane Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

cystadane

recordati rare diseases - betain vannfri - homocystinuria - andre alimentary tract and metabolism products, - adjunctive treatment of homocystinuria, involving deficiencies or defects in:cystathionine beta-synthase (cbs);5,10-methylene-tetrahydrofolate reductase (mthfr);cobalamin cofactor metabolism (cbl). cystadane should be used as supplement to other therapies such as vitamin b6 (pyridoxine), vitamin b12 (cobalamin), folate and a specific diet.

Cystadrops Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

cystadrops

recordati rare diseases - merkaptaminhydroklorid - cystinose - ophthalmologicals, - cystadrop er indisert for behandling av hornhindecystinkrystaller hos voksne og barn fra 2 år med cystinose.

Cystagon Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

cystagon

recordati rare diseases - merkaptaminbitartrat - cystinose - andre alimentary tract and metabolism products, - cystagon er indisert for behandling av bevist nefropatisk cystinose. cysteamin reduserer cystinakkumulering i enkelte celler (f.eks. leukocytter, muskel- og leverceller) hos nephropathic cystinosis-pasienter, og når behandlingen starter tidlig, forsinker det utviklingen av nyresvikt.

Signifor Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

signifor

recordati rare diseases - pasireotide - acromegaly; pituitary acth hypersecretion - hypofysiske og hypotalamiske hormoner og analoger - signifor er indisert for behandling av voksne pasienter med cushings sykdom for hvem kirurgi ikke er et alternativ eller for hvem kirurgi har feilet. signifor er indisert for behandling av voksne pasienter med akromegali der kirurgi er ikke et alternativ, eller har ikke vært kurative og som ikke er tilstrekkelig kontrollert på behandling med en annen somatostatin analog.

Vedrop Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

vedrop

recordati rare diseases - tokofersolan - cholestasis; vitamin e deficiency - vitaminer - vedrop angis i vitamin e mangel på grunn av fordøyelseskanal malabsorpsjon i pediatriske pasienter som lider av medfødt kronisk cholestasis eller arvelig kronisk cholestasis, fra fødselen (i begrepet nyfødte) til 16 eller 18 år, avhengig av.