Buccolam Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

buccolam

neuraxpharm pharmaceuticals s.l. - midazolam - epilepsi - psykoleptiske - behandling av langvarige, akutte, konvulsive anfall hos spedbarn, småbarn, barn og ungdom (fra tre måneder til under 18 år). buccolam må bare brukes av foreldre / foresatte hvor pasienten har blitt diagnostisert til å ha epilepsi. for barn mellom tre og seks måneders alder, bør behandlingen være i et sykehus der overvåking er mulig og lungeredning utstyr er tilgjengelig.

Apodorm 5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

apodorm 5 mg

actavis group ptc ehf - nitrazepam - tablett - 5 mg

Ozalin 2 mg/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

ozalin 2 mg/ ml

primex pharmaceuticals oy - midazolam - mikstur, oppløsning i endosebeholder - 2 mg/ ml

Dormaquin vet 5 mg/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

dormaquin vet 5 mg/ ml

dechra regulatory b.v. - midazolam - injeksjonsvæske, oppløsning - 5 mg/ ml

Byfavo Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

byfavo

paion deutschland gmbh - remimazolam besilate - bevisst sedasjon - psykoleptiske - remimazolam is indicated in adults for procedural sedation. remimazolam 50 mg is indicated in adults for intravenous induction and maintenance of general anaesthesia.

Mogadon 5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

mogadon 5 mg

meda - asker - nitrazepam - tablett - 5 mg

Midazolam Accord 5 mg/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

midazolam accord 5 mg/ ml

accord healthcare b.v. - midazolamhydroklorid - injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning - 5 mg/ ml

Midazolam Accord 1 mg/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

midazolam accord 1 mg/ ml

accord healthcare b.v. - midazolamhydroklorid - injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning - 1 mg/ ml

Midazolam B.Braun 5 mg/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

midazolam b.braun 5 mg/ ml

b. braun melsungen ag - midazolamhydroklorid - injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning - 5 mg/ ml

Midazolam B.Braun 1 mg/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

midazolam b.braun 1 mg/ ml

b. braun melsungen ag - midazolamhydroklorid - injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning - 1 mg/ ml