Tarceva Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

tarceva

roche registration gmbh - erlotinib - carcinoma, non-small-cell lung; pancreatic neoplasms - antineoplastiske midler - non-small cell lung cancer (nsclc)tarceva er også indikert for bytte vedlikehold behandling av pasienter med lokalt avansert eller metastatisk ikke-liten celle lunge kreft med egfr aktiverende mutasjoner og stabil sykdom etter første-linje kjemoterapi. tarceva er også indisert for behandling av pasienter med lokalt avansert eller metastatisk ikke-liten celle lunge kreft etter svikt på minst ett før kjemoterapi diett. hos pasienter med svulster uten egfr aktiverende mutasjoner, tarceva er indikert når andre behandlingsalternativer er ikke anses egnet. ved forskrivning av tarceva, faktorer som er forbundet med langvarig overlevelse bør tas hensyn til. ingen overlevelse fordel eller andre klinisk relevante effekter av behandlingen har vært påvist hos pasienter med epidermal vekstfaktor reseptor (egfr)-ihc - negative svulster. bukspyttkjertelen cancertarceva i kombinasjon med gemcitabine er indisert for behandling av pasienter med metastatisk kreft i bukspyttkjertelen. ved forskrivning av tarceva, faktorer som er

Zykadia Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

zykadia

novartis europharm limited - ceritinib - karsinom, ikke-småcellet lunge - antineoplastiske midler - zykadia er indisert for behandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfomkinase (alk) positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (nsclc) som tidligere ble behandlet med crizotinib.

Alecensa Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

alecensa

roche registration gmbh - alectinibhydroklorid - karsinom, ikke-småcellet lunge - antineoplastiske midler - alecensa som monoterapi er indisert for førstegangsbehandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfomkinase (alk) -positive avansert ikke-småcellet lungekreft (nsclc). alecensa som monoterapi er indisert for behandling av voksne pasienter med alk‑positive avansert nsclc som tidligere er behandlet med crizotinib.

Docetaxel Mylan Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

docetaxel mylan

mylan s.a.s. - docetaxel - head and neck neoplasms; carcinoma, non-small-cell lung; adenocarcinoma; prostatic neoplasms; breast neoplasms - antineoplastiske midler - behandling av brystkreft, spesielle former for lungekreft (ikke-småcellet lungekreft), prostatakreft, magekreft eller hode og hals kreft.

Taxespira (previously Docetaxel Hospira UK Limited ) Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

taxespira (previously docetaxel hospira uk limited )

hospira uk limited - docetaxeltrihydrat - stomach neoplasms; prostatic neoplasms; breast neoplasms; head and neck neoplasms; carcinoma, non-small-cell lung - antineoplastiske midler - bryst cancertaxespira i kombinasjon med doxorubicin og cyclophosphamide er indikert for adjuvant behandling av pasienter med:operable node-positiv brystkreft;operable node-negativ brystkreft. for pasienter med tilgjengelig node-negativ brystkreft adjuvant behandling bør begrenses til pasienter berettiget til å motta kjemoterapi i henhold til internasjonalt etablert kriterier for primære behandling av tidlig brystkreft. taxespira i kombinasjon med doxorubicin er indisert for behandling av pasienter med lokalt avansert eller metastatisk brystkreft som ikke tidligere har mottatt cytotoksisk behandling for denne tilstanden. taxespira monoterapi er indisert for behandling av pasienter med lokalt avansert eller metastatisk brystkreft etter svikt av cytotoksisk terapi. tidligere kjemoterapi burde ha inkludert et antracyklin eller et alkyleringsmiddel. taxespira kombinasjon med trastuzumab er indisert for behandling av pasienter med metastatisk brystkreft med svulster over express her2 og som tidligere ikke har fått

Nivolumab BMS Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

nivolumab bms

bristol-myers squibb pharma eeig - nivolumab - karsinom, ikke-småcellet lunge - antineoplastisk og immunmodulerende midler, monoklonale antistoffer - nivolumab bms er indisert for behandling av lokalt avansert eller metastatisk, ikke-småcellet lungekreft (nsclc) etter tidligere kjemoterapi hos voksne.

Hycamtin Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

hycamtin

novartis europharm limited - topotekan - ovarian neoplasms; uterine cervical neoplasms; small cell lung carcinoma - antineoplastiske midler - hycamtin kapsler er angitt som monoterapi for behandling av voksne pasienter med tilbaketrukket lungekreft i små celler (sclc) for hvem gjenbehandling med førstelinjens regime ikke anses som hensiktsmessig. topotecan er indisert for behandling av pasienter med metastatisk karsinom i eggstokkene etter feil på første-linje eller påfølgende behandling. hycamtin kapsler er angitt som monoterapi for behandling av voksne pasienter med tilbaketrukket lungekreft i små celler (sclc) for hvem gjenbehandling med førstelinjens regime ikke anses som hensiktsmessig.

Xalkori Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

xalkori

pfizer europe ma eeig - crizotinib - karsinom, ikke-småcellet lunge - antineoplastiske midler - xalkori er indisert for førstegangsbehandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase (alk) positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (nsclc). xalkori er indisert for behandling av voksne med tidligere behandlet anaplastic lymfom kinase (alk) positive avansert non-small cell lung cancer (nsclc).

Topotecan Hospira Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

topotecan hospira

pfizer europe ma eeig - topotekan - uterine cervical neoplasms; small cell lung carcinoma - andre antineoplastiske midler - topotecan monoterapi er indisert for behandling av pasienter med tilbaketrukket småcellet lungekreft (sclc) for hvem gjenbehandling med førstegangsstimulering ikke anses hensiktsmessig. topotecan i kombinasjon med cisplatin er indisert for pasienter med karsinom i cervix tilbakevendende etter strålebehandling, og for pasienter med stadium ivb sykdom. pasienter med tidligere eksponering for cisplatin krever en vedvarende behandling-gratis intervall for å rettferdiggjøre behandling med kombinasjon.

Portrazza Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

portrazza

eli lilly nederland b.v. - necitumumab - karsinom, ikke-småcellet lunge - antineoplastiske midler - portrazza i kombinasjon med gemcitabine og cisplatin kjemoterapi er indisert for behandling av voksne pasienter med lokalt avansert eller metastatisk epidermal vekstfaktor reseptor (egfr) uttrykker squamous ikke-småcellet lungekreft som ikke har mottatt før kjemoterapi for denne tilstanden.