Rolufta Ellipta (previously Rolufta) Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

rolufta ellipta (previously rolufta)

glaxosmithkline trading services limited - umeclidiniumbromid - lungesykdom, kronisk obstruktiv - legemidler for obstruktive sykdommer i luftveiene, - rolufta er indikert som en vedlikeholdsbronkodilatorbehandling for å lindre symptomer hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kol).

Medisinsk luft Nippon Gases Scandinavia 100 % Norge - norsk - Statens legemiddelverk

medisinsk luft nippon gases scandinavia 100 %

nippon gases scandinavia holding as - luft til medisinsk bruk - medisinsk gass, komprimert - 100 %

Medisinsk Luft Air Liquide 100 % Norge - norsk - Statens legemiddelverk

medisinsk luft air liquide 100 %

air liquide santé international - luft til medisinsk bruk - medisinsk gass, komprimert - 100 %

Airapy 100 % Norge - norsk - Statens legemiddelverk

airapy 100 %

linde gas - luft til medisinsk bruk - medisinsk gass, komprimert - 100 %

Aservo EquiHaler Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

aservo equihaler

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - ciclesonide - luftveiene, andre legemidler for obstruktive sykdommer i luftveiene, sniffestoffer - hester - for å lindre kliniske tegn på alvorlig equine astma (tidligere kjent som tilbakevendende luftveisobstruksjon – (rao), sommer beite forbundet tilbakevendende luftveisobstruksjon – (spa-rao)).

Oslif Breezhaler Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

oslif breezhaler

novartis europharm limited  - indacaterol maleat - lungesykdom, kronisk obstruktiv - legemidler for obstruktive sykdommer i luftveiene, - oslif breezhaler er angitt for bronkodilatator behandling av luftveisobstruksjon i voksen pasienter med kroniske hindrende lunge sykdom.

Incruse Ellipta (previously Incruse) Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

incruse ellipta (previously incruse)

glaxosmithkline (ireland) limited - umeclidiniumbromid - lungesykdom, kronisk obstruktiv - legemidler for obstruktive sykdommer i luftveiene, - indikeres som en vedlikeholdsbronkodilatorbehandling for å lindre symptomer hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kol).

Trimbow Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

trimbow

chiesi farmaceutici s.p.a. - beclometasone dipropionate, formoterol fumarate dihydrate, glycopyrronium bromide - lungesykdom, kronisk obstruktiv - legemidler for obstruktive sykdommer i luftveiene, - maintenance treatment of asthma, in adults not adequately controlled with a maintenance combination of a long-acting beta2-agonist and high dose of inhaled corticosteroid, and who experienced one or more asthma exacerbations in the previous year. copdmaintenance treatment in adult patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease (copd) who are not adequately treated by a combination of an inhaled corticosteroid and a long-acting beta2-agonist or a combination of a long-acting beta2-agonist and a long-acting muscarinic antagonist (for effects on symptoms control and prevention of exacerbations see section 5. asthmamaintenance treatment of asthma, in adults not adequately controlled with a maintenance combination of a long-acting beta2-agonist and medium dose of inhaled corticosteroid, and who experienced one or more asthma exacerbations in the previous year.

Riarify (previously CHF 5993 Chiesi Farmaceutici S.p.A.) Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

riarify (previously chf 5993 chiesi farmaceutici s.p.a.)

chiesi farmaceutici s.p.a. - formoterol fumarate dihydrate, glycopyrronium, beclometasone dipropionate - lungesykdom, kronisk obstruktiv - legemidler for obstruktive sykdommer i luftveiene, - behandling i voksen pasienter med moderat til alvorlig kroniske hindrende lunge sykdom (copd) som ikke tilstrekkelig behandles med en kombinasjon av en inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende beta2-agonistiske (for effekter på symptomer kontroll og forebygging av eksaserbasjoner se 5.

Trydonis Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

trydonis

chiesi farmaceutici s.p.a. - beclometasone dipropionate, formoterol fumarate dihydrat, glycopyrronium - lungesykdom, kronisk obstruktiv - legemidler for obstruktive sykdommer i luftveiene, - behandling i voksen pasienter med moderat til alvorlig kroniske hindrende lunge sykdom (copd) som ikke tilstrekkelig behandles med en kombinasjon av en inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende beta2-agonistiske (for effekter på symptomer kontroll og forebygging av eksaserbasjoner se 5.