Kan Jang Norge - norsk - Statens legemiddelverk

kan jang

midsona sverige ab - rød solhatt, rot / adatoda, blad / russisk rot - mikstur, oppløsning

Aclasta Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

aclasta

novartis europharm limited  - zoledronsyre - osteoporosis; osteitis deformans; osteoporosis, postmenopausal - legemidler til behandling av bein sykdommer - behandling av osteoporose:i post-menopausal kvinner;menn;økt risiko for brudd, inkludert de med en ny lav-traumer hoftebrudd. behandling av osteoporose forbundet med langvarig systemisk glukokortikoid terapi i innlegget postmenopausale kvinner og hos menn med økt risiko for brudd. behandling av pagets sykdom i beinet.

Zoledronic Acid Hospira Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

zoledronic acid hospira

pfizer europe ma eeig - zoledronsyre monohydrat - hyperkalsemi - legemidler til behandling av bein sykdommer - 4 mg / 5 ml og 4 mg / 100 ml:forebygging av skjelett-relaterte hendelser (patologiske frakturer, spinal-komprimering, stråling eller kirurgi til bein, eller tumor-indusert hyperkalsemi) hos voksne pasienter med avansert malignitet involverer bein. behandling av voksne pasienter med tumor-indusert hyperkalsemi (tih). 5 mg / 100 ml:behandling av osteoporose:i post-menopausal kvinner;menn;økt risiko for brudd, inkludert de med en ny lav-traumer hoftebrudd. behandling av osteoporose forbundet med langvarig systemisk glukokortikoid terapi:i post-menopausal kvinner;menn;økt risiko for brudd. behandling av pagets sykdom i beinet i voksne.

Zoledronic acid Teva Generics Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

zoledronic acid teva generics

teva generics b.v - zoledronsyre monohydrat - osteoporosis; osteitis deformans - bisfosfonater - behandling av osteoporosisin post-menopausal womenin voksen menat økt risiko for brudd, inkludert de med nyere lav-traumer hoftebrudd. behandling av osteoporose forbundet med langvarig systemisk glukokortikoid therapyin post-menopausal womenin voksen menat økt risiko for brudd. behandling av pagets sykdom i beinet i voksne.

Circadin Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

circadin

rad neurim pharmaceuticals eec sarl - melatonin - søvninitiasjon og vedlikeholdssykdommer - psycholeptics, - circadin er indisert som monoterapi for kortsiktig behandling av primær søvnløshet karakterisert ved dårlig søvnkvalitet hos pasienter som er 55 år eller eldre.

Kaletra Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

kaletra

abbvie deutschland gmbh co. kg - lopinavir, ritonavir - hiv-infeksjoner - antivirals for systemisk bruk , proteasehemmere - kaletra er angitt i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av hiv-1-infiserte voksne, ungdommer og barn i alderen 14 og eldre. valg av kaletra til å behandle protease inhibitor opplevd hiv-1 infiserte pasienter bør være basert på individuelle viral motstand testing og behandling historie av pasienter.

Trisenox Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

trisenox

teva b.v. - arsen trioxide - leukemi, promyelocytisk, akutt - antineoplastiske midler - trisenox er indikert for induksjon av remisjon, og konsolidering hos voksne pasienter med nylig diagnostisert med lav til middels risiko for akutt promyelocytic leukemi (apl) (hvite blodlegemer, ≤ 10 x 103/µl) i kombinasjon med all‑trans‑retinsyre (atra)tilbakefall/ildfast akutt promyelocytic leukemi (apl) (tidligere behandling burde ha inneholdt en retinoid og kjemoterapi)er karakterisert ved tilstedeværelse av t(15;17) translocation og/eller tilstedeværelse av pro-myelocytic leukemi/retinoic acid-reseptor-alfa (pml/rar-alfa) - genet. svarprosenten av andre akutt myelogen leukemi undertyper å arsen trioxide har ikke vært undersøkt.

Tarceva Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

tarceva

roche registration gmbh - erlotinib - carcinoma, non-small-cell lung; pancreatic neoplasms - antineoplastiske midler - non-small cell lung cancer (nsclc)tarceva er også indikert for bytte vedlikehold behandling av pasienter med lokalt avansert eller metastatisk ikke-liten celle lunge kreft med egfr aktiverende mutasjoner og stabil sykdom etter første-linje kjemoterapi. tarceva er også indisert for behandling av pasienter med lokalt avansert eller metastatisk ikke-liten celle lunge kreft etter svikt på minst ett før kjemoterapi diett. hos pasienter med svulster uten egfr aktiverende mutasjoner, tarceva er indikert når andre behandlingsalternativer er ikke anses egnet. ved forskrivning av tarceva, faktorer som er forbundet med langvarig overlevelse bør tas hensyn til. ingen overlevelse fordel eller andre klinisk relevante effekter av behandlingen har vært påvist hos pasienter med epidermal vekstfaktor reseptor (egfr)-ihc - negative svulster. bukspyttkjertelen cancertarceva i kombinasjon med gemcitabine er indisert for behandling av pasienter med metastatisk kreft i bukspyttkjertelen. ved forskrivning av tarceva, faktorer som er

Arsenic trioxide Accord Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

arsenic trioxide accord

accord healthcare s.l.u. - arsen trioxide - leukemi, promyelocytisk, akutt - antineoplastiske midler - arsen trioxide er indikert for induksjon av remisjon, og konsolidering hos voksne pasienter med nylig diagnostisert med lav til middels risiko for akutt promyelocytic leukemi (apl) (hvite blodlegemer, ≤ 10 x 103/µl) i kombinasjon med all-trans-retinsyre (atra)tilbakefall/ildfast akutt promyelocytic leukemi (apl)(tidligere behandling burde ha inneholdt en retinoid og kjemoterapi) er karakterisert ved tilstedeværelse av t(15;17) translocation og/eller tilstedeværelse av promyelocytic leukemi/retinoic acid-reseptor-alfa (pml/rar-alfa) - genet. svarprosenten av andre akutt myelogen leukemi undertyper å arsen trioxide har ikke vært undersøkt.

Arsenic trioxide Mylan Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

arsenic trioxide mylan

mylan ireland limited - arsen trioxide - leukemi, promyelocytisk, akutt - antineoplastiske midler - arsen trioxide mylan er indikert for induksjon av remisjon, og konsolidering hos voksne pasienter med nydiagnostisert lav til middels risiko for akutt promyelocytic leukemi (apl) (hvite blodlegemer, ≤ 10 x 103/µl) i kombinasjon med alle trans retinsyre (atra)- tilbakefall/ildfast akutt promyelocytic leukemi (apl) (tidligere behandling burde ha inneholdt en retinoid og kjemoterapi)er karakterisert ved tilstedeværelse av t(15;17) translocation og/eller tilstedeværelse av promyelocytic leukemi/retinsyre reseptor alfa (pml/rar alpha) - genet. svarprosenten av andre akutt myelogen leukemi undertyper å arsen trioxide har ikke beenexamined.