Revasc Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

revasc

canyon pharmaceuticals ltd. - desirudin - venøs trombose - antithrombotic agents - forebygging av dyp venøs trombose hos pasienter som gjennomgår valgfri hofte- eller kneutskifting.

Eliquis Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

eliquis

bristol-myers squibb / pfizer eeig - apixaban - arthroplasty; venous thromboembolism - antithrombotic agents - for eliquis 2. 5 mg filmdrasjerte tabletter:forebygging av venøse tromboemboliske hendelser (vte) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte eller kne erstatning kirurgi. forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (nvaf), med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere hjerneslag eller forbigående ischaemic angrep (tia); alder ≥ 75 år, hypertensjon; diabetes mellitus; symptomatisk hjertesvikt (nyha klasse ≥ ii). behandling av dyp venetrombose (dvt) og lungeemboli (pe), og forebygging av tilbakevendende dvt og pe i voksne (se kapittel 4. 4 for haemodynamically ustabil pe pasienter). for eliquis 5 mg filmdrasjerte tabletter:forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (nvaf), med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere hjerneslag eller forbigående ischaemic angrep (tia); alder≥ 75 år, hypertensjon; diabetes mellitus; symptomatisk hjertesvikt (nyha klasse ≥ ii). behandling av dyp venetrombo

Arixtra Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

arixtra

aspen pharma trading limited - fondaparinuxnatrium - venetrombose, lungeemboli, hjerteinfarkt, angina, ustabil - antithrombotic agents, - 5-mg / 0. 3 ml og 2. 5-mg / 0. 5-ml oppløsning til injeksjon forebygging av venøse tromboemboliske hendelser (vte) hos voksne som gjennomgår store ortopedisk kirurgi i underekstremitetene som for eksempel hip fracture, store kne kirurgi eller hip erstatning kirurgi. forebygging av vte hos voksne under abdominal kirurgi som er vurdert til å være høy risiko for tromboemboliske komplikasjoner, som for eksempel pasienter som gjennomgår abdominal kreft kirurgi. forebygging av vte i voksen medisinske pasienter som er vurdert til å være høy risiko for vte, og som man på grunn av akutt sykdom som kardial insuffisiens og / eller akutt respiratorisk lidelser, og / eller akutte smittsomme eller inflammatorisk sykdom. behandling av voksne med akutt symptomatisk spontan overfladisk-venetrombose i underekstremitetene, uten samtidig dyp venetrombose. 5-mg / 0. 5-ml oppløsning til injeksjon behandling av ustabil angina eller non-st-segment-elevation myocardial infarction (ua/nstemi) hos voksne pasienter som haster (< 120 min

Optinate Septimum 35 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

optinate septimum 35 mg

theramex ireland limited - risedronatnatrium - tablett, filmdrasjert - 35 mg

Imatinib Teva B.V. Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

imatinib teva b.v.

teva b.v. - imatinib mesilate - dermatofibrosarcoma; gastrointestinal stromal tumors; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive - antineoplastiske midler - imatinib teva b. is indicated for the treatment of: , paediatric patients with newly diagnosed philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (ph+) chronic myeloid leukaemia (cml) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment. , paediatric pasienter med ph+ kml i kronisk fase etter svikt av interferon-alfa terapi, eller i akselerert fase eller sprenge krise. voksne pasienter med ph+ cml i blast-krisen. voksne og paediatric pasienter med nylig diagnostisert philadelphia kromosom positive akutt lymfoblastisk leukemi (ph+ all) integrert med kjemoterapi. voksne pasienter med tilbakefall eller ildfast ph+ alle som monoterapi. voksne pasienter med myelodysplastic/myeloproliferativ sykdom (mds/mpd) er forbundet med blodplate-avledet vekstfaktor reseptor (pdgfr) gene re-ordninger. voksne pasienter med avansert hypereosinophilic syndrom (hms) og/eller kronisk eosinofil leukemi (cel) med fip1l1-pdgfra omorganisering. effekten av imatinib på utfallet av bein marg transplantasjo

Risedronat Amneal 35 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

risedronat amneal 35 mg

amneal pharma europe limited - natriumrisedronat-2½-hydrat - tablett, filmdrasjert - 35 mg

Saizen 8 mg/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

saizen 8 mg/ ml

merck serono s.p.a (1) - somatropin - injeksjonsvæske, oppløsning - 8 mg/ ml

Saizen 5.83 mg/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

saizen 5.83 mg/ ml

merck serono s.p.a (1) - somatropin - injeksjonsvæske, oppløsning - 5.83 mg/ ml

Osseor Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

osseor

les laboratoires servier - strontiumranelat - osteoporose, postmenopausale - legemidler til behandling av bein sykdommer - behandling av alvorlig osteoporose hos postmenopausale kvinner med høy risiko for brudd for å redusere risikoen for vertebrale og hoftefrakturer. behandling av alvorlig osteoporose hos voksne menn med økt risiko for brudd. beslutningen om å forskrive strontium ranelate bør være basert på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko.

Protelos Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

protelos

les laboratoires servier - strontiumranelat - osteoporose, postmenopausale - legemidler til behandling av bein sykdommer - behandling av alvorlig osteoporose hos postmenopausale kvinner med høy risiko for brudd for å redusere risikoen for vertebrale og hoftefrakturer. behandling av alvorlig osteoporose hos voksne menn med økt risiko for brudd. beslutningen om å forskrive strontium ranelate bør være basert på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko.