Heparin Leo 100 IE/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

heparin leo 100 ie/ ml

leo pharma - heparinnatrium - injeksjonsvæske, oppløsning - 100 ie/ ml

Heparin Leo 5000 IE/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

heparin leo 5000 ie/ ml

leo pharma - heparinnatrium - injeksjonsvæske, oppløsning - 5000 ie/ ml

Heparin Panpharma 5000 IE/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

heparin panpharma 5000 ie/ ml

panpharma (1) - heparinnatrium - injeksjonsvæske, oppløsning - 5000 ie/ ml

Heparin Leo 5000 IE/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

heparin leo 5000 ie/ ml

orifarm as - heparinnatrium - injeksjonsvæske, oppløsning - 5000 ie/ ml

Protaminsulfat LEO Pharma 1400 anti-heparin IE/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

protaminsulfat leo pharma 1400 anti-heparin ie/ ml

leo pharma (2) - protaminsulfat - injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning - 1400 anti-heparin ie/ ml

Refludan Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

refludan

celgene europe ltd. - lepirudin - thromboembolism; thrombocytopenia - antithrombotic agents - antikoagulering hos voksne pasienter med heparininducert trombocytopeni type ii og tromboembolisk sykdom som mandater parenteral antitrombotisk terapi. diagnosen bør bekreftes av heparin-indusert aktivering av blodplater analysen, eller en tilsvarende test.

ATryn Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

atryn

laboratoire francais du fractionnement et des biotechnologies - antithrombin alfa - antitrombin iii-mangel - antithrombotic agents - atryn er indikert for profylakse av venøs tromboembolisme ved kirurgi hos pasienter med medfødt antitrombinmangel. atryn er normalt gitt i forbindelse med heparin eller lavmolekylært heparin.

Eptifibatide Accord Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

eptifibatide accord

accord healthcare s.l.u. - eptifibatid - hjerteinfarkt - antithrombotic agents - eptifibatide-avtalen er ment for bruk med acetylsalisylsyre og unfractionated heparin. eptifibatide accord er indikert for forebygging av tidlig myocardial infarction i voksne presenterer med ustabil angina eller non-q-bølge myocardial infarction, med den siste episoden av brystsmerter oppstår innen 24 timer og med elektrokardiogram (ekg) endringer og/eller forhøyet enzymer hjertestans. pasienter som mest sannsynlig til å dra nytte av eptifibatide accord behandling er de med høy risiko for å utvikle hjerteinfarkt i løpet av de første 3-4 dager etter utbruddet av akutt angina symptomer som for eksempel de som er egnet til å gjennomgå en tidlig ptca (perkutan transluminal koronar angioplastikk).

Integrilin Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

integrilin

glaxosmithkline (ireland) limited - eptifibatid - angina, unstable; myocardial infarction - antithrombotic agents - integrilin er beregnet for bruk med acetylsalisylsyre og ufraksjonert heparin. integrilin er indikert for forebygging av tidlig hjerteinfarkt hos pasienter som presenterer med ustabil angina eller non-q-bølge myocardial infarction med den siste episoden av brystsmerter oppstår innen 24 timer og med ekg-forandringer og / eller forhøyet enzymer hjertestans. pasienter som mest sannsynlig til å dra nytte av integrilin behandling er de med høy risiko for å utvikle hjerteinfarkt i løpet av de første 3-4 dager etter utbruddet av akutt angina symptomer som for eksempel de som er egnet til å gjennomgå en tidlig perkutan transluminal koronar angioplastikk (ptca).

Kepivance Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

kepivance

swedish orphan biovitrum ab (publ) - palifermin - mukositt - alle andre terapeutiske produkter - kepivance er angitt for å senke forekomsten, varighet og alvorlighetsgrad av muntlig mukositt hos voksne pasienter med hematologisk malignitet mottar myeloablative radiochemotherapy knyttet til en høy forekomst av alvorlig mukositt og krever autologous-haematopoietic-stilk-cellen støtte.