Zeldox 80 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

zeldox 80 mg

pfizer as - ziprasidonhydrokloridmonohydrat - kapsel, hard - 80 mg

Zeldox 20 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

zeldox 20 mg

pfizer as - ziprasidonhydrokloridmonohydrat - kapsel, hard - 20 mg

Onsenal Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

onsenal

pfizer limited - celecoxib - adenomatøs polyposis coli - antineoplastiske midler - onsenal er indikert for reduksjon av antall adenomatøse intestinale polypper i familiær adenomatøs polyposis (fap), som et tillegg til kirurgi og ytterligere endoskopisk overvåking (se avsnitt 4. effekten av onsenal-indusert reduksjon av polypper byrde på risikoen for tarm kreft har ikke blitt påvist (se kapittel 4. 4 og 5.

Toviaz 4 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

toviaz 4 mg

farmagon - fesoterodinfumarat - depottablett - 4 mg

Toviaz 8 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

toviaz 8 mg

farmagon - fesoterodinfumarat - depottablett - 8 mg

Mavenclad 10 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

mavenclad 10 mg

orifarm as - kladribin - tablett - 10 mg

Deltyba Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

deltyba

otsuka novel products gmbh - delamanid - tuberkulose, multidrug-resistent - antimykobakterielle - deltyba is indicated for use as part of an appropriate combination regimen for pulmonary multi-drug resistant tuberculosis (mdr-tb) in adults, adolescents, children and infants with a body weight of at least 10 kg when an effective treatment regimen cannot otherwise be composed for reasons of resistance or tolerability (see sections 4. 2, 4. 4 og 5. det bør vurderes å offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Toviaz Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

toviaz

pfizer europe ma eeig - fesoterodinfumarat - urinblære, overaktiv - urologika - behandling av symptomene (økt urinfrekvens og / eller haster og / eller hasterinkontinens) som kan oppstå hos pasienter med overaktiv-blære syndrom.

Vfend Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

vfend

pfizer europe ma eeig - vorikonazol - candidiasis; mycoses; aspergillosis - antimykotika for systemisk bruk - vorikonazol, er et bredspektret, triazole antifungal agent og er angitt i voksne og barn i alderen 2 år og over som følger:behandling av invasive aspergillosis;behandling av i candidaemianon-neutropenic pasienter, behandling av fluconazole motstandsdyktig mot alvorlige invasive candida-infeksjoner (inkludert c. krusei);behandling av alvorlige fungal infeksjoner forårsaket av scedosporium spp. og fusarium spp. vfend bør gis i hovedsak til pasienter med progressiv, muligens livstruende infeksjoner. profylakse av invasive soppinfeksjoner i høy risiko allogen blodkreft stamcelletransplantasjon (hsct) mottakere.

Celebra 100 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

celebra 100 mg

upjohn eesv - celekoksib - kapsel, hard - 100 mg