Fulvestrant Mylan Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

fulvestrant mylan

mylan s.a.s - fulvestrant - bryst neoplasms - endokrin terapi - fulvestrant er angitt for behandling av østrogen reseptor positiv, lokalt avansert eller metastatisk brystkreft hos postmenopausale kvinner:ikke tidligere er behandlet med endokrin terapi, orwith sykdom tilbakefall på eller etter adjuvant anti-østrogen behandling, eller progresjon av sykdommen på antiestrogen terapi.

Fulvestrant SUN 250 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

fulvestrant sun 250 mg

sun pharmaceutical - nederland - fulvestrant - injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte - 250 mg

Fulvestrant Medical Valley 250 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

fulvestrant medical valley 250 mg

medical valley invest ab - fulvestrant - injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte - 250 mg

Faslodex Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

faslodex

astrazeneca ab - fulvestrant - bryst neoplasms - endokrin terapi, anti-østrogener - faslodex er indicatedas monoterapi for behandling av østrogen reseptor positiv, lokalt avansert eller metastatisk brystkreft hos postmenopausale kvinner:ikke tidligere er behandlet med endokrin terapi, orwith sykdom tilbakefall på eller etter adjuvant antiestrogen terapi, eller progresjon av sykdommen på antiestrogen terapi. i kombinasjon med palbociclib for behandling av hormon-reseptor (hr)-positiv, human epidermal vekstfaktor reseptor 2 (her2)-negative lokalt avansert eller metastatisk brystkreft hos kvinner som har fått før endokrin terapi. i pre - eller perimenopausal women, kombinert behandling med palbociclib bør kombineres med en luteiniserende hormon-frigjørende hormon (lhrh) agonist.

Faslodex 250 mg/5 ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

faslodex 250 mg/5 ml

paranova as (1) - fulvestrant - injeksjonsvæske, oppløsning - 250 mg/5 ml

Ibrance Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

ibrance

pfizer europe ma eeig  - palbociclib - bryst neoplasms - antineoplastiske midler - ibrance er angitt for behandling av hormon-reseptor (hr) positiv, human epidermal vekstfaktor reseptor 2 (her2) negative lokalt avansert eller metastatisk brystkreft:i kombinasjon med en aromatasehemmer, i kombinasjon med fulvestrant i kvinner som har fått før endokrin terapi. i pre - eller perimenopausal women, endokrin terapi bør kombineres med en luteiniserende hormon-frigjørende hormon (lhrh) agonist.

Verzenios Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

verzenios

eli lilly nederland b.v. - abemaciclib - bryst neoplasms - antineoplastiske midler - verzenios er angitt for behandling av kvinner med hormon-reseptor (hr) positiv, human epidermal vekstfaktor reseptor 2 (her2) negative lokalt avansert eller metastatisk brystkreft i kombinasjon med en aromatasehemmer eller fulvestrant som første endokrine-basert terapi, eller hos kvinner som har fått før endokrin terapi. i pre - eller perimenopausal women, endokrin terapi bør kombineres med en luteinising hormon-frigjørende hormon (lhrh) agonist.

Piqray Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

piqray

novartis europharm limited  - alpelisib - bryst neoplasms - antineoplastiske midler - piqray er indisert i kombinasjon med fulvestrant for behandling av postmenopausale kvinner, og menn, med hormon-reseptor (hr)-positiv, human epidermal vekstfaktor reseptor 2 (her2)-negative, lokalt avansert eller metastatisk brystkreft med en pik3ca mutasjon etter progresjon av sykdommen etter endokrin terapi som monoterapi (se punkt 5..

Kisqali Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

kisqali

novartis europharm limited - ribociklibsuccinat - bryst neoplasms - antineoplastiske midler - kisqali er angitt for behandling av kvinner med hormon-reseptor (hr)‑positiv, human epidermal vekstfaktor reseptor 2 (her2)‑negative lokalt avansert eller metastatisk brystkreft i kombinasjon med en aromatasehemmer eller fulvestrant som første endokrine-basert terapi, eller hos kvinner som har fått før endokrin terapi. i pre‑ eller perimenopausal women, endokrin terapi bør kombineres med en luteinising hormon‑frigjørende hormon (lhrh) agonist.

Kisqali 200 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

kisqali 200 mg

2care4 aps - ribosiklibsuksinat - tablett, filmdrasjert - 200 mg