Dermipred vet 5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

dermipred vet 5 mg

ceva santé animale - prednisolon - tablett - 5 mg

Dermipred vet 20 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

dermipred vet 20 mg

ceva santé animale - prednisolon - tablett - 20 mg

Olysio Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

olysio

janssen-cilag international nv - simeprevir - hepatitt c, kronisk - antivirals for systemisk bruk, - olysio er angitt i kombinasjon med andre legemidler til behandling av kronisk hepatitt c (chc) hos voksne pasienter. for hepatitt c-virus (hcv) genotypen bestemt aktivitet.

Ribavirin BioPartners Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

ribavirin biopartners

biopartners gmbh - ribavirin - hepatitt c, kronisk - antivirals for systemisk bruk, - ribavirin biopartners er indisert for behandling av kronisk hepatitt-c-virus (hcv) infeksjon hos voksne, barn tre år og eldre og ungdom, og må kun brukes som en del av et kombinasjonsregime med interferon alfa-2b. ribavirin monoterapi må ikke brukes. det foreligger ingen sikkerhets- eller effektinformasjon om bruk av ribavirin med andre former for interferon (dvs.. ikke alfa-2b). naive patientsadult patientsribavirin biopartners er angitt, i kombinasjon med interferon alfa-2b, for behandling av voksne pasienter med alle typer kronisk hepatitt c, bortsett fra genotype 1, som ikke tidligere er behandlet, uten leveren dekompensering, med forhøyede alanin aminotransferase (alt), som er positive for hepatitt c-virus ribonucleic acid (hcv-rna) (se kapittel 4. 4)barn som er tre år og eldre, og adolescentsribavirin biopartners er beregnet for bruk i en kombinasjon diett med interferon alfa-2b, for behandling av barn som er tre år og eldre og unge, som har alle typer kronisk hepatitt c, bortsett fra genotype 1, som ik

Paralen Norge - norsk - Statens legemiddelverk

paralen

opella healthcare france sas - paracetamol / acetylsalisylsyre / koffein - tablett - 250 mg / 250 mg / 50 mg

Therios vet 75 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

therios vet 75 mg

ceva santé animale - cefaleksinmonohydrat - tyggetablett - 75 mg

Econor Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

econor

elanco gmbh - valnemulin - antiinfectives for systemic use - pigs; rabbits - pigsthe behandling og forebygging av svin dysenteri. behandling av kliniske tegn på porcin proliferativ enteropati (ileitt). forebygging av kliniske tegn på svulst kolonisk spirochaetose (kolitt) når sykdommen er diagnostisert i besetningen. behandling og forebygging av svine enzootisk lungebetennelse. ved anbefalt dosering på 10-12 mg / kg kroppsvekt er lungeskade og vekttap redusert, men infeksjon med mycoplasma hyopneumoniae elimineres ikke. rabbitsreduction av dødelighet i løpet av et utbrudd av epizootic kanin enteropati (ere). behandlingen bør startes tidlig i utbruddet, når den første kaninen har blitt diagnostisert med sykdommen klinisk.

Clarityn 10 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

clarityn 10 mg

bayer ab - solna - loratadin - tablett - 10 mg

Pepcid 10 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

pepcid 10 mg

mcneil sweden ab - famotidin - tablett, filmdrasjert - 10 mg

Sequidot 50 mikrog / 250 mikrog Norge - norsk - Statens legemiddelverk

sequidot 50 mikrog / 250 mikrog

novartis norge (2) - Østradiolhemihydrat / noretisteronacetat - depotplaster - 50 mikrog / 250 mikrog