MS-H Vaccine Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

ms-h vaccine

pharmsure veterinary products europe ltd - mycoplasma synoviae stamme ms-h - immunologicals for aves, live bakteriell vaksiner - kylling - for aktiv immunisering av fremtidige kyllingfôrkyllinger, fremtidige lagfôrkyllinger og fremtidige lagkyllinger for å redusere luftsukleskader og redusere antall egg med unormal skalldannelse forårsaket av mycoplasma synoviae.

Mhyosphere PCV ID Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

mhyosphere pcv id

laboratorios hipra, s.a. - mycoplasma hyopneumoniae, strain 7304 (nexhyon), expressing the capsid protein of porcine circovirus type 2a, inactivated - immunologicals for suidae, inactivated viral and inactivated bacterial vaccines - griser - for the active immunisation of pigs:to reduce lung lesions associated with porcine enzootic pneumonia caused by mycoplasma hyopneumoniae. also, to reduce the incidence of these lesions (as observed in field studies). to reduce viraemia, virus load in lungs and lymphoid tissues and the duration of the viraemic period associated with diseases caused by porcine circovirus type 2 (pcv2). efficacy against pcv2 genotypes a, b and d has been demonstrated in field studies. to reduce culling rate and the loss of daily weight gain caused by mycoplasma hyopneumoniae and/or pcv2 related diseases (as observed at 6 months of age in field studies). mycoplasma hyopneumoniae: onset of immunity: 3 weeks after vaccinationduration of immunity: 23 weeks after vaccinationporcine circovirus type 2:onset of immunity: 2 weeks after vaccinationduration of immunity: 22 weeks after vaccinationin addition, a reduction in nasal and faecal shedding and the duration of nasal excretion of pcv2 was demonstrated in animals challenged at 4 week

Porcilis PCV M Hyo Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

porcilis pcv m hyo

intervet international b.v. - svin circovirus type 2 (pcv2) orf2 subunit antigen, mycoplasma hyopneumoniae j belastning inaktivert - inactivated viral and inactivated bacterial vaccines, immunologicals for suidae - griser (for fetende) - for den aktive vaksinering av griser for å redusere viraemia, virus legg i lungene og lymfoide vev, virus shedding forårsaket av svin circovirus type 2 (pcv2) infeksjon, og alvorlighetsgraden av lunge lesjoner forårsaket av mycoplasma hyopneumoniae-infeksjon. for å redusere tapet av daglig vektøkning i sluttperioden i møte med infeksjoner med mycoplasma hyopneumoniae og / eller pcv2 (som observert i feltstudier).

Suvaxyn Circo+MH RTU Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

suvaxyn circo+mh rtu

zoetis belgium sa - inactivated recombinant chimeric porcine circovirus type 1 containing the porcine circovirus type 2 orf2 protein, inactivated mycoplasma hyopneumoniae, strain p-5722-3 - inaktivert virus og inaktivert bakteriell vaksiner - griser - for aktive vaksinering av griser fra 3 ukers alder mot svin circovirus type 2 (pcv2) for å redusere viral load i blod og lymfoide vev og fekal shedding forårsaket av infeksjon med pcv2. for aktiv immunisering av griser over 3 uker mot mycoplasma hyopneumoniae for å redusere lungelesjoner forårsaket av infeksjon med m. hyopneumoniae.

CircoMax Myco Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

circomax myco

zoetis belgium sa  - inactivated mycoplasma hyopneumoniae, strain p-5722-3, inactivated recombinant chimeric porcine circovirus type 1 containing the porcine circovirus type 2a open reading frame 2 (orf2) protein, inactivated recombinant chimeric porcine circovirus type 1 containing the porcine circovirus type 2b orf2 protein - immunologicals for suidae - griser (for fetende) - active immunisation of pigs against porcine circovirus type 2 to reduce viral load in blood and lymphoid tissues, fecal shedding and the lesions in lymphoid tissues associated with pcv2 infection. protection was demonstrated against porcine circovirus types 2a, 2b and 2d. active immunisation of pigs against mycoplasma hyopneumoniae to reduce the lung lesions associated with mycoplasma hyopneumoniae infection.  onset of immunity (both vaccination schedules): 3 weeks after (the last) vaccination.  duration of immunity (both vaccination schedules): 23 weeks after (the last) vaccination.  in addition, vaccination has been shown to reduce body weight gain losses under field conditions.

Aivlosin Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

aivlosin

eco animal health europe limited - tylvalosin - antiinfectives for systemisk bruk, antibakterielle midler for systemisk bruk, makrolider - pheasants; chicken; turkeys; pigs - pigstreatment og methaphylaxis av svin enzootic lungebetennelse, behandling av svin proliferativ enteropati (ileitis);behandling og methaphylaxis av svin dysenteri. chickenstreatment og methaphylaxis av åndedretts sykdom forbundet med mycoplasma gallisepticum i kyllinger. pheasantstreatment av åndedretts sykdom forbundet med mycoplasma gallisepticum. turkeystreatment av åndedretts sykdom forbundet med tylvalosin følsomme stammer av ornithobacterium rhinotracheale i kalkuner.

Draxxin Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

draxxin

zoetis belgium sa - tulathromycin - antibakterielle midler til systemisk bruk - pigs; cattle; sheep - storfe: behandling og metaphylaxis av bovint respiratorisk sykdom (brd) forbundet med mannheimia haemolytica, pasteurella multocida, histophilus somni og mycoplasma bovis følsom for tulathromycin. tilstedeværelsen av sykdommen i flokken bør etableres før metafylaktisk behandling. behandling av infektiøs bovin keratokonjunktivitt (ibk) assosiert med moraxella bovis følsom for tulatromycin. griser: behandling og metaphylaxis av svin luftveislidelser (srd) som er forbundet med actinobacillus pleuropneumoniae, pasteurella multocida, mycoplasma hyopneumoniae, haemophilus parasuis og bordetella bronchiseptica følsom for tulathromycin. tilstedeværelsen av sykdommen i flokken bør etableres før metafylaktisk behandling. draxxin skal bare brukes hvis grisene forventes å utvikle sykdommen innen 2-3 dager. sau: behandling av de tidlige stadier av infeksjonell pododermatitt (fotrot) assosiert med virulent dichelobacter nodosus som krever systemisk behandling.

Tulissin Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

tulissin

virbac s.a. - tulathromycin - antibakterielle midler til systemisk bruk - cattle; pigs; sheep - cattle: treatment and metaphylaxis of bovine respiratory disease (brd) associated with mannheimia haemolytica, pasteurella multocida, histophilus somni and mycoplasma bovis susceptible to tulathromycin. tilstedeværelsen av sykdommen i flokken bør etableres før metafylaktisk behandling. treatment of infectious bovine keratoconjunctivitis (ibk) associated with moraxella bovis susceptible to tulathromycin. pigs: treatment and metaphylaxis of swine respiratory disease (srd) associated with actinobacillus pleuropneumoniae, pasteurella multocida, mycoplasma hyopneumoniae, haemophilus parasuis and bordetella bronchiseptica susceptible to tulathromycin. tilstedeværelsen av sykdommen i flokken bør etableres før metafylaktisk behandling. the product should only be used if pigs are expected to develop the disease within 2–3 days. sau: behandling av de tidlige stadier av infeksjonell pododermatitt (fotrot) assosiert med virulent dichelobacter nodosus som krever systemisk behandling.

Increxxa Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

increxxa

elanco gmbh - tulathromycin - antibakterielle midler til systemisk bruk - cattle; pigs; sheep - cattle: treatment and metaphylaxis of bovine respiratory disease (brd) associated with mannheimia haemolytica, pasteurella multocida, histophilus somni and mycoplasma bovis susceptible to tulathromycin. tilstedeværelsen av sykdommen i flokken bør etableres før metafylaktisk behandling. treatment of infectious bovine keratoconjunctivitis (ibk) associated with moraxella bovis susceptible to tulathromycin. pigs: treatment and metaphylaxis of swine respiratory disease (srd) associated with actinobacillus pleuropneumoniae, pasteurella multocida, mycoplasma hyopneumoniae, haemophilus parasuis and bordetella bronchiseptica susceptible to tulathromycin. tilstedeværelsen av sykdommen i flokken bør etableres før metafylaktisk behandling. the product should only be used if pigs are expected to develop the disease within 2–3 days. sau: behandling av de tidlige stadier av infeksjonell pododermatitt (fotrot) assosiert med virulent dichelobacter nodosus som krever systemisk behandling.

Tulinovet Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

tulinovet

vmd n.v. - tulathromycin - antibacterials for systemic use, macrolides - cattle; pigs; sheep - cattle: treatment and metaphylaxis of bovine respiratory disease (brd) associated with mannheimia haemolytica, pasteurella multocida, histophilus somni and mycoplasma bovis susceptible to tulathromycin. tilstedeværelsen av sykdommen i flokken bør etableres før metafylaktisk behandling. treatment of infectious bovine keratoconjunctivitis (ibk) associated with moraxella bovis susceptible to tulathromycin. pigs: treatment and metaphylaxis of swine respiratory disease (srd) associated with actinobacillus pleuropneumoniae, pasteurella multocida, mycoplasma hyopneumoniae, haemophilus parasuis and bordetella bronchiseptica susceptible to tulathromycin. tilstedeværelsen av sykdommen i flokken bør etableres før metafylaktisk behandling. the product should only be used if pigs are expected to develop the disease within 2–3 days. sau: behandling av de tidlige stadier av infeksjonell pododermatitt (fotrot) assosiert med virulent dichelobacter nodosus som krever systemisk behandling.