Nobivac Bb Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

nobivac bb

intervet international bv - lev bordetella bronchiseptica bakteriestamme b-c2 - immunologicals for felidae, - katter - for aktiv immunisering av katter, 1 måned eller eldre for å redusere kliniske tegn på bordetella bronchiseptica-relatert øvre luftveissykdom. immunitetens begynnelse: immunitetens begynnelse ble etablert i 8 uker gamle katter så tidlig som 72 timer etter vaksinasjon. varighet av immunitet: varigheten av immunitet er opptil 1 år. det foreligger ingen data om innflytelse av moderens antistoffer på effekten av vaksinasjon med nobivac bb for katter. fra litteraturen anses det at denne type intranasalvaccin er i stand til å indusere en immunrespons uten forstyrrelser fra maternelt avledede antistoffer.

Versican Plus Bb Oral - Norge - norsk - Statens legemiddelverk

versican plus bb oral -

zoetis animal health aps - bordetella bronchiseptica, levende - lyofilisat og væske til mikstur, suspensjon

Nobivac Respira Bb vet. - Norge - norsk - Statens legemiddelverk

nobivac respira bb vet. -

intervet international bv - 5831 an - bordetella bronchiseptica, stamme bb7 92932, fimbrie - injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Selsun 25 mg/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

selsun 25 mg/ ml

opella healthcare france sas - selendisulfid - sjampo - 25 mg/ ml

Lartruvo Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

lartruvo

eli lilly nederland b.v. - olaratumab - sarkom - antineoplastiske midler - lartruvo angis i kombinasjon med doksorubicin for behandling av voksne pasienter med avansert bløtvev sarkomspesialitet som ikke er mottakelig for helbredende behandling med kirurgi eller strålebehandling, og som har ikke blitt behandlet med doksorubicin (se del 5.

Regranex Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

regranex

janssen-cilag international nv - becaplermin - wound healing; skin ulcer - preparater for behandling av sår og sår - regranex er indikert, i samarbeid med andre gode sårpleieforanstaltninger, for å fremme granulering og dermed helbredelse av full tykkelse, nevropatiske, kroniske, diabetiske sår mindre enn eller lik 5 cm2.

Dysport 500 E Norge - norsk - Statens legemiddelverk

dysport 500 e

institut produits synthèse (ipsen) ab - botulinumtoksin type a - pulver til injeksjonsvæske, oppløsning - 500 e

Scandonest Plain 30 mg/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

scandonest plain 30 mg/ ml

septodont - mepivakainhydroklorid - injeksjonsvæske, oppløsning - 30 mg/ ml

Folsyre Orifarm 1 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

folsyre orifarm 1 mg

orifarm generics a/s - folsyre - tablett - 1 mg

Dysport 300 E Norge - norsk - Statens legemiddelverk

dysport 300 e

institut produits synthèse (ipsen) ab - botulinumtoksin type a - pulver til injeksjonsvæske, oppløsning - 300 e