Clopidogrel Acino Pharma GmbH Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel acino pharma gmbh

acino pharma gmbh - klopidogrel - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - antithrombotic agents - clopidogrel er angitt i voksne for forebygging av atherothrombotic hendelser i:pasienter som lider av hjerteinfarkt (fra noen få dager til mindre enn 35 dager), ischaemic slag (fra 7 dager til mindre enn 6 måneder) eller etablert perifer arteriell sykdom. for ytterligere informasjon, vennligst referer til seksjon 5.

Ilomedin 20 mikrog/ ml Norge - norsk - Statens legemiddelverk

ilomedin 20 mikrog/ ml

bayer ab - solna - iloprosttrometamol - konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning - 20 mikrog/ ml

Thiotepa Riemser Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

thiotepa riemser

esteve pharmaceuticals gmbh - tiotepa - hematopoietic stem cell transplantation; neoplasms - antineoplastiske midler - thiotepa riemser is indicated, in combination with other chemotherapy medicinal products:with or without total body irradiation (tbi), as conditioning treatment prior to allogeneic or autologous haematopoietic progenitor cell transplantation (hpct) in haematological diseases in adult and paediatric patients;when high dose chemotherapy with hpct support is appropriate for the treatment of solid tumours in adult and paediatric patients. thiotepa riemser is indicated, in combination with other chemotherapy medicinal products:with or without total body irradiation (tbi), as conditioning treatment prior to allogeneic or autologous haematopoietic progenitor cell transplantation (hpct) in haematological diseases in adult and paediatric patients;when high dose chemotherapy with hpct support is appropriate for the treatment of solid tumours in adult and paediatric patients.

Arti-Cell Forte Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

arti-cell forte

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - chondrogenic indusert equine allogen perifert blod-avledet mesenchymal stem cells - andre legemidler for forstyrrelser i muskel-skjelettsystemet - hester - reduksjon av mild til moderat tilbakevendende halting forbundet med ikke-septisk leddbetennelse i hester.

Clopidogrel ratiopharm GmbH Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel ratiopharm gmbh

archie samiel s.r.o. - klopidogrel - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome; myocardial infarction; stroke - antithrombotic agents - clopidogrel er angitt i voksne for forebygging av atherothrombotic hendelser i:pasienter som lider av hjerteinfarkt (fra noen få dager til mindre enn 35 dager), ischaemic slag (fra 7 dager til mindre enn 6 måneder) eller etablert perifer arteriell sykdom, pasienter som lider av akutt koronar syndrom:ikke-st-segment-heving akutt koronar syndrom (ustabil angina eller non-q-bølge-myocardial infarction), inkludert pasienter som gjennomgår en stent plassering etter perkutan koronar intervensjon, i kombinasjon med acetylsalisylsyre (asa);st-segment-heving akutte myocardial infarction, i kombinasjon med asa i medisinsk behandlede pasienter kvalifisert for trombolytisk behandling.

Jentadueto Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

jentadueto

boehringer ingelheim international gmbh - linagliptin, metformin - diabetes mellitus, type 2 - legemidler som brukes ved diabetes, - behandling av voksne pasienter med type-2 diabetes mellitus:jentadueto er indisert som et tillegg til diett og trening for å bedre glykemisk kontroll hos voksne pasienter ikke kontrollert på deres maksimal tolerert dose av metformin alene, eller de som allerede blir behandlet med kombinasjonen av linagliptin og metformin. jentadueto er indisert i kombinasjon med en sulphonylurea (jeg. triple kombinasjon terapi) som et tillegg til diett og trening hos voksne pasienter ikke kontrollert på deres maksimal tolerert dose av metformin og en sulphonylurea.

Glyxambi Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

glyxambi

boehringer ingelheim international gmbh - empagliflozin, linagliptin - diabetes mellitus, type 2 - legemidler som brukes ved diabetes, - glyxambi, fast dose kombinasjon av empagliflozin og linagliptin, er indisert hos voksne i alderen 18 år og eldre med type 2 diabetes mellitus:for å bedre glykemisk kontroll når metformin og/eller sulphonylurea (su) og en av de monocomponents av glyxambi ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll, når du allerede blir behandlet med gratis kombinasjon av empagliflozin og linagliptin.

Tandemact Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

tandemact

cheplapharm arzneimittel gmbh - pioglitazone, glimepiride - diabetes mellitus, type 2 - legemidler som brukes ved diabetes, - tandemact er indisert for behandling av pasienter med type 2 diabetes mellitus som viser intoleranse overfor metformin eller hvem metformin er kontraindisert og som allerede er behandlet med en kombinasjon av pioglitazone og glimepiride.

Nustendi Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

nustendi

daiichi sankyo europe gmbh - bempedoic syre, ezetimib - hypercholesterolemia; dyslipidemias - lipid modifiserende midler - nustendi er indisert hos voksne med primær hypercholesterolaemia (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidaemia, som et supplement til diett:i kombinasjon med et statin i pasienter ikke klarer å nå ldl-c mål med maksimal tolerert dose statin i tillegg til ezetimibealone hos pasienter som enten statin-intolerante eller som et statin er kontraindisert, og er ikke i stand til å nå ldl-c mål med ezetimib alene,hos pasienter som allerede blir behandlet med kombinasjonen av bempedoic syre og ezetimib som separate tabletter med eller uten statin.

Onduarp Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

onduarp

boehringer ingelheim international gmbh - telmisartan - hypertensjon - sirkulasjonssystem - behandling av essensiell hypertensjon hos voksne:legg på therapyonduarp er indisert hos voksne hvis blodtrykket ikke er tilstrekkelig kontrollert på amlodipine. erstatning therapyadult pasienter som mottar telmisartan og amlodipine fra separate tabletter kan i stedet få tabletter av onduarp inneholder den samme komponenten doser.