Actikerall 5 mg/ g / 100 mg/ g Norge - norsk - Statens legemiddelverk

actikerall 5 mg/ g / 100 mg/ g

almirall hermal gmbh - fluorouracil / salisylsyre - liniment, oppløsning - 5 mg/ g / 100 mg/ g

Vaniqa Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

vaniqa

almirall, s.a. - eflornithine - hirsutisme - andre dermatologiske preparater - behandling av ansiktshirsutisme hos kvinner.

Klisyri Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

klisyri

almirall, s.a. - tirbanibulin - keratose, actinic - antibiotika og kjemoterapeutiske midler til dermatologisk bruk - klisyri is indicated for the field treatment of non-hyperkeratotic, non-hypertrophic actinic keratosis (olsen grade 1) of the face or scalp in adults.

Solaraze 3 % Norge - norsk - Statens legemiddelverk

solaraze 3 %

almirall, s.a. - diklofenaknatrium - gel - 3 %

Skilarence Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

skilarence

almirall s.a - dimetylfumarat - psoriasis - andre immunsuppressive - skilarens er indisert for behandling av moderat til alvorlig plakspsoriasis hos voksne som har behov for systemisk medisinsk terapi.

Ilumetri Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

ilumetri

almirall s.a - tildrakizumab - psoriasis - immunosuppressants, interleukin-hemmere, - ilumetri er indisert for behandling av voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis som er kandidater for systemisk terapi.

Almogran 12.5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

almogran 12.5 mg

almirall, s.a. - almotriptanmalat - tablett, filmdrasjert - 12.5 mg

Colazid 750 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

colazid 750 mg

almirall, s.a. - balsalaziddinatrium - kapsel, hard - 750 mg

Kestine 20 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

kestine 20 mg

almirall, s.a. - ebastin - tablett, filmdrasjert - 20 mg

Kestine 10 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

kestine 10 mg

almirall, s.a. - ebastin - tablett, filmdrasjert - 10 mg