KAY-5 SANITIZER/CLEANER

Kasakhstan - arabisk - Ecolab

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad (SDS)
24-11-2017
Tilgjengelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisasjonsnummer:
924736-03

Dokumenter på andre språk

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad
spansk 23-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad
engelsk 23-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad
fransk 24-11-2017
Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad
indonesisk 24-11-2017

Les hele dokumentet

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

924736-03

1 / 7

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

Kay Chemical Company

8300 Capital Drive

Greensboro, North Carolina USA 27409

1-800-529-5458

1-877-231-2615 (USA/Canada), 952-853-1713 (outside USA)

14.06.2017

GHS

:

:

:

.

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

924736-03

2 / 7

(%)

497-19-8

10 - 30

Sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrate

51580-86-0

5 - 10

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

924736-03

3 / 7

0 °C

40 °C

10.0 - 10.4

1.0 - 1.5

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

924736-03

4 / 7

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

924736-03

5 / 7

> 300 mg/kg :

4 h :

LC50

> 5.1 mg/l :

> 1,000 mg/kg :

96 h :

LC50

300 mg/l :

48 h :

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

924736-03

6 / 7

EC50

213.5 mg/l :

Sodium dichloro-s-triazinetrione dihydrate

48 h :

EC50

0.196 mg/l :

(ADR/ADN/RID)

3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(troclosene sodium, dihydrate)

)

/

(

3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(troclosene sodium, dihydrate)

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

924736-03

7 / 7

14.06.2017

Regulatory Affairs

Les hele dokumentet

Søk varsler relatert til dette produktet

Del denne informasjonen