20 Neutral Disinfectant Cleaner

Kasakhstan - arabisk - Ecolab

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad (SDS)

24-11-2017

Tilgjengelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisasjonsnummer:
901158

Dokumenter på andre språk

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad - engelsk

23-11-2017

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad - fransk

24-11-2017

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad - portugisisk

23-11-2017

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad - hindi

23-11-2017

Les hele dokumentet

20 Neutral Disinfectant Cleaner

901158

1 / 10

20 Neutral Disinfectant Cleaner

0.391 % - 0.4 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

18.10.2017

20 Neutral Disinfectant Cleaner

901158

2 / 10

GHS

:

:

:

:

:

:

:

(%)

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride

7173-51-5

10 - 30

68424-85-1

5 - 10

64-17-5

1 - 5

ethylenediamine tetraacetate

64-02-8

1 - 5

1-octanamine, n,n-dimethyl-, n-oxide

2605-78-9

1 - 5

Fragrance

1 - 5

20 Neutral Disinfectant Cleaner

901158

3 / 10

20 Neutral Disinfectant Cleaner

901158

4 / 10

0 °C

50 °C

64-17-5

TWA OEL-RL

1,000 ppm

1,900 mg/m3

64-17-5

1,000 ppm

1,880 mg/m3

ARE OEL

20 Neutral Disinfectant Cleaner

901158

5 / 10

6.7 - 8.7

100 %

6.0 - 9.0

> 100 °C

20 Neutral Disinfectant Cleaner

901158

6 / 10

0.99 - 1.01

20 Neutral Disinfectant Cleaner

901158

7 / 10

310 mg/kg :

1.5 mg/l :

1,500 mg/kg :

20 Neutral Disinfectant Cleaner

901158

8 / 10

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride

96 h :

LC50

< 1 mg/l :

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

ethylenediamine tetraacetate

96 h :

LC50

121 mg/l :

48 h :

EC50

0.016 mg/l :

1-octanamine, n,n-dimethyl-, n-oxide

72 h :

EC50

27 mg/l :

20 Neutral Disinfectant Cleaner

901158

9 / 10

(ADR/ADN/RID)

1903

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(Alkyl ammonium chloride)

)

(

1903

Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s.

(Alkyl ammonium chloride)

)

/

(

1903

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(Alkyl ammonium chloride)

20 Neutral Disinfectant Cleaner

901158

10 / 10

NFPA:

HMIS III:

NFPA:

HMIS III:

18.10.2017

Regulatory Affairs

3

0

0

0

0

3

= 1 ,

= 3 ,

= * ,

2

0

0

0

0

2

= 1 ,

= 3 ,

= * ,

Søk varsler relatert til dette produktet

Del denne informasjonen