Stayveer Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

stayveer

janssen-cilag international nv - bosentan (as monohydrate) - hypertension, pulmonary; scleroderma, systemic - andere antihypertensiva - behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (pah) om de inspanningscapaciteit en symptomen te verbeteren bij patiënten met functionele klasse iii van de wereldgezondheidsorganisatie (who). de werkzaamheid is aangetoond in:primaire (idiopathische en familiaire) pak 's;pak' s secundair aan sclerodermie zonder noemenswaardige interstitiële longziekte;pah geassocieerd met aangeboren, systemische-to-pulmonale shunts en eisenmenger de fysiologie. sommige verbeteringen zijn ook aangetoond bij patiënten met pah who functionele klasse ii. stayveer is ook geïndiceerd voor de vermindering van het aantal nieuwe digitale ulcera bij patiënten met systemische sclerose en aanhoudende digitale-ulcus-en vaatziekten.

Tracleer Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

tracleer

janssen-cilag international n.v.   - bosentan (as monohydrate) - scleroderma, systemic; hypertension, pulmonary - antihypertensiva, - behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (pah) om de inspanningscapaciteit en symptomen te verbeteren bij patiënten met who functionele klasse iii. de werkzaamheid is aangetoond in:primaire (idiopathische en familiaire) pak 's;pak' s secundair aan sclerodermie zonder noemenswaardige interstitiële longziekte;pah geassocieerd met aangeboren, systemische-to-pulmonale shunts en eisenmenger de fysiologie. sommige verbeteringen zijn ook aangetoond bij patiënten met pah who functionele klasse ii. tracleer is ook geïndiceerd voor de vermindering van het aantal nieuwe digitale ulcera bij patiënten met systemische sclerose en aanhoudende digitale maagzweer ziekte.

Adempas Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

adempas

bayer ag - riociguat - hypertensie, pulmonair - antihypertensiva voor pulmonale arteriële hypertensie - chronic thromboembolic pulmonary hypertension (cteph)adempas is indicated for the treatment of adult patients with who functional class (fc) ii to iii with- inoperable cteph,- persistent or recurrent cteph after surgical treatment,to improve exercise capacity (see section 5. pulmonary arterial hypertension (pah)adempas, as monotherapy or in combination with endothelin receptor antagonists, is indicated for thetreatment of adult patients with pulmonary arterial hypertension (pah) with who functional class(fc) ii to iii to improve exercise capacity. efficacy has been shown in a pah population including aetiologies of idiopathic or heritable pah orpah associated with connective tissue disease (see section 5. .

Clopidogrel Krka Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel krka

krka, d.d., novo mesto - clopidogrel (as hydrochloride) - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - antitrombotische middelen - clopidogrel is geïndiceerd bij volwassenen voor de preventie van atherothrombotic gebeurtenissen in:patiënten met een myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), een ischemische beroerte (van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) of een vastgestelde perifere arteriële ziekte.

Clopidogrel Krka d.d. (previously Zopya) Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel krka d.d. (previously zopya)

krka, d.d., novo mesto - clopidogrel (as hydrochloride) - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - antitrombotische middelen - secundaire preventie van atherothrombotic eventsclopidogrel is geïndiceerd voor:volwassen patiënten met een myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), een ischemische beroerte (van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) of een vastgestelde perifere arteriële ziekte. volwassen patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom:non-st-segment elevatie acuut coronair syndroom (instabiele angina pectoris of een non-q-wave myocardinfarct), met inbegrip van patiënten die een stent plaatsing na een percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (asa). het st-segment elevatie acuut myocardinfarct, in combinatie met asa in medisch behandelde patiënten in aanmerking komen voor trombolytische therapie. preventie van atherothrombotic en trombo-embolische gebeurtenissen in atriale fibrillationin volwassen patiënten met atriumfibrilleren die ten minste één risicofactor voor vasculaire gebeurtenissen, zijn niet geschikt voor behandeling met vitamine k-antagonisten (vka) en die hebben een l

Clopidogrel TAD Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel tad

tad pharma gmbh - clopidogrel (as hydrochloride) - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - antitrombotische middelen - clopidogrel is geïndiceerd bij volwassenen voor de preventie van atherothrombotic gebeurtenissen in:patiënten met een myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), een ischemische beroerte (van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) of een vastgestelde perifere arteriële ziekte.

Clopidogrel Teva (hydrogen sulphate) Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel teva (hydrogen sulphate)

teva pharma b.v. - clopidogrel (as hydrogen sulfate) - acute coronary syndrome; peripheral vascular diseases; myocardial infarction; stroke - antitrombotische middelen - secundaire preventie van atherothrombotic eventsclopidogrel is geïndiceerd voor:volwassen patiënten met een myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), een ischemische beroerte (van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) of een vastgestelde perifere arteriële ziekte. volwassen patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom:- non-st-segment elevatie acuut coronair syndroom (instabiele angina pectoris of een non-q-wave myocardinfarct), met inbegrip van patiënten die een stent plaatsing na een percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (asa). - st-segment elevatie acuut myocardinfarct, in combinatie met asa in medisch behandelde patiënten in aanmerking komen voor trombolytische therapie. preventie van atherothrombotic en trombo-embolische gebeurtenissen in atriale fibrillationin volwassen patiënten met atriumfibrilleren die ten minste één risicofactor voor vasculaire gebeurtenissen, zijn niet geschikt voor behandeling met vitamine k-antagonisten (vka) en die hebben een l

Clopidogrel Zentiva (previously Clopidogrel Winthrop) Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel zentiva (previously clopidogrel winthrop)

zentiva k.s. - clopidogrel - stroke; peripheral vascular diseases; myocardial infarction; acute coronary syndrome - antitrombotische middelen - secundaire preventie van atherothrombotic eventsclopidogrel is geïndiceerd voor:volwassen patiënten met een myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), een ischemische beroerte (van zeven dagen tot minder dan zes maanden) of een vastgestelde perifere arteriële ziekte;volwassen patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom:non-st-segment-elevatie acuut coronair syndroom (instabiele angina pectoris of een non-q-wave myocardinfarct), met inbegrip van patiënten die een stent plaatsing na een percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (asa);st-segment-elevatie acuut myocardinfarct, in combinatie met asa in medisch behandelde patiënten in aanmerking komen voor trombolytische therapie. preventie van atherothrombotic en trombo-embolische gebeurtenissen in atriale fibrillationin volwassen patiënten met atriumfibrilleren die ten minste één risicofactor voor vasculaire gebeurtenissen, zijn niet geschikt voor behandeling met vitamine-k-antagonisten en die hebben een lage bl

Grepid Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

grepid

pharmathen s.a. - clopidogrel (as besilate) - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - antitrombotische middelen - preventie van atherothrombotic eventsclopidogrel is geïndiceerd voor:volwassen patiënten met een myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), een ischemische beroerte (van zeven dagen tot minder dan zes maanden) of een vastgestelde perifere arteriële ziekte;volwassen patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom:non-st-segment-elevatie acuut coronair syndroom (instabiele angina pectoris of een non-q-wave myocardinfarct), met inbegrip van patiënten die een stent plaatsing na een percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (asa);st-segment-elevatie acuut myocardinfarct, in combinatie met asa in medisch behandelde patiënten in aanmerking komen voor trombolytische therapie. preventie van atherothrombotic en trombo-embolische gebeurtenissen in atriale fibrillationin volwassen patiënten met atriumfibrilleren die ten minste één risicofactor voor vasculaire gebeurtenissen, zijn niet geschikt voor behandeling met vitamine-k-antagonisten en die hebben een lage bloeden risic

Iscover Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

iscover

sanofi-aventis groupe - clopidogrel - stroke; peripheral vascular diseases; atrial fibrillation; myocardial infarction; acute coronary syndrome - antitrombotische middelen - secundaire preventie van atherothrombotic eventsclopidogrel is geïndiceerd voor:volwassen patiënten met een myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), een ischemische beroerte (van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) of een vastgestelde perifere arteriële ziekte. volwassen patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom:non-st-segment elevatie acuut coronair syndroom (instabiele angina pectoris of een non-q-wave myocardinfarct), met inbegrip van patiënten die een stent plaatsing na een percutane coronaire interventie, in combinatie met acetylsalicylzuur (asa). het st-segment elevatie acuut myocardinfarct, in combinatie met asa in medisch behandelde patiënten in aanmerking komen voor trombolytische therapie. in patients with moderate to high-risk transient ischemic attack (tia) or minor ischemic stroke (is)clopidogrel in combination with asa is indicated in:adult patients with moderate to high-risk tia (abcd2  score ≥4) or minor is (nihss  ≤3) within 24 hours of either the tia or is event. p