Topotecan Actavis Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

topotecan actavis

actavis group ptc ehf - topotecan - uterine cervical neoplasms; small cell lung carcinoma - antineoplastische middelen - topotecan monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met recidiverende kleincellige longkanker [sclc] voor wie herbehandeling met het eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. topotecan in combinatie met cisplatine is geïndiceerd voor patiënten met een carcinoom van de cervix recidief na radiotherapie voor patiënten met een stadium iv-ziekte. patiënten met een eerdere blootstelling aan cisplatine vereisen een langdurige behandeling gratis interval te rechtvaardigen behandeling met de combinatie.

Desloratadine Actavis Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

desloratadine actavis

actavis group ptc ehf - desloratadine - rhinitis, allergic, perennial; urticaria; rhinitis, allergic, seasonal - antihistaminica voor systemisch gebruik, - behandeling van allergische rhinitis en urticaria.

Gemcitabine Actavis PTC 40 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie Nederland - Nederlands - CBG-MEB (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

gemcitabine actavis ptc 40 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

actavis group ptc ehf reykjavikurvegur 76-78 220 hafnarfjÖrdur (ijsland) - gemcitabinehydrochloride samenstelling overeenkomend met ; gemcitabine - concentraat voor oplossing voor infusie - stikstof (head space) (e 941) ; water voor injectie ; zoutzuur (e 507), - gemcitabine

Brinzolamide Actavis 10 mg/ml oogdruppels, suspensie Nederland - Nederlands - CBG-MEB (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

brinzolamide actavis 10 mg/ml oogdruppels, suspensie

actavis group ptc ehf reykjavikurvegur 76-78 220 hafnarfjÖrdur (ijsland) - brinzolamide - oogdruppels, suspensie - benzalkoniumchloride ; carbomeer 974p ; dinatriumedetaat 2-water ; mannitol (d-) (e 421) ; natriumchloride ; natriumhydroxide (e 524) ; water voor injectie ; zoutzuur (e 507), - brinzolamide

Capecitabine Actavis 150 mg Filmomhulde tablet België - Nederlands - AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

capecitabine actavis 150 mg filmomhulde tablet

actavis group ptc ehf - capecitabine - filmomhulde tablet - 150 mg - capecitabine 150 mg - capecitabine

Capecitabine Actavis 500 mg Filmomhulde tablet België - Nederlands - AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

capecitabine actavis 500 mg filmomhulde tablet

actavis group ptc ehf - capecitabine - filmomhulde tablet - 500 mg - capecitabine 500 mg - capecitabine

Bisoprolol-fumaraat Actavis 10 mg, tabletten Nederland - Nederlands - CBG-MEB (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

bisoprolol-fumaraat actavis 10 mg, tabletten

actavis group ptc ehf - bisoprololfumaraat - tablet - cellulose, microkristallijn (e 460) ; crospovidon (e 1202) ; ijzeroxide geel (e 172) ; ijzeroxide rood (e 172) ; lactose 1-water ; magnesiumstearaat (e 470b), - bisoprolol

Bisoprolol-fumaraat Actavis 5 mg, tabletten Nederland - Nederlands - CBG-MEB (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

bisoprolol-fumaraat actavis 5 mg, tabletten

actavis group ptc ehf - bisoprololfumaraat - tablet - cellulose, microkristallijn (e 460) ; crospovidon (e 1202) ; ijzeroxide geel (e 172) ; lactose 1-water ; magnesiumstearaat (e 470b), - bisoprolol

Bisoprololfumaraat Actavis 10 mg, tabletten Nederland - Nederlands - CBG-MEB (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

bisoprololfumaraat actavis 10 mg, tabletten

actavis group ptc ehf - bisoprololfumaraat samenstelling overeenkomend met ; bisoprolol - tablet - cellulose, microkristallijn (e 460) ; crospovidon (e 1202) ; ijzeroxide geel (e 172) ; ijzeroxide rood (e 172) ; lactose 1-water ; magnesiumstearaat (e 470b), - bisoprolol

Bisoprololfumaraat Actavis 2,5 mg, tabletten Nederland - Nederlands - CBG-MEB (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

bisoprololfumaraat actavis 2,5 mg, tabletten

actavis group ptc ehf - bisoprololfumaraat samenstelling overeenkomend met ; bisoprolol - tablet - cellulose, microkristallijn (e 460) ; crospovidon (e 1202) ; lactose 1-water ; magnesiumstearaat (e 470b), - bisoprolol