Levetiracetam Actavis Group Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

levetiracetam actavis group

actavis group ptc ehf - levetiracetam - epilepsie - van anti-epileptica, - levetiracetam actavis group is geïndiceerd als monotherapie bij de behandeling van partiële aanvallen met of zonder secundaire generalisatie bij patiënten vanaf 16 jaar met nieuw gediagnosticeerde epilepsie. levetiracetam actavis group is aangegeven als adjuvante therapie bij de behandeling van partieel beginnende aanvallen met of zonder secundaire generalisatie bij volwassenen, kinderen en zuigelingen van 1 maand en ouder met epilepsie;bij de behandeling van myoclonische aanvallen bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder met juveniele myoclonische epilepsie;bij de behandeling van primaire gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder met idiopathische gegeneraliseerde epilepsie.

Topotecan Actavis Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

topotecan actavis

actavis group ptc ehf - topotecan - uterine cervical neoplasms; small cell lung carcinoma - antineoplastische middelen - topotecan monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met recidiverende kleincellige longkanker [sclc] voor wie herbehandeling met het eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. topotecan in combinatie met cisplatine is geïndiceerd voor patiënten met een carcinoom van de cervix recidief na radiotherapie voor patiënten met een stadium iv-ziekte. patiënten met een eerdere blootstelling aan cisplatine vereisen een langdurige behandeling gratis interval te rechtvaardigen behandeling met de combinatie.

Pioglitazone Actavis Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

pioglitazone actavis

actavis group ptc ehf   - pioglitazon hydrochloride - diabetes mellitus, type 2 - geneesmiddelen die worden gebruikt bij diabetes - pioglitazone is indicated as second or third line treatment of type 2 diabetes mellitus as described below:as monotherapyin adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled by diet and exercise for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance. as dual oral therapy in combination withmetformin, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with metformin. a sulphonylurea, only in adult patients who show intolerance to metformin or for whom metformin is contraindicated, with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with a sulphonylurea. as triple oral therapy in combination withmetformin and a sulphonylurea, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite dual oral therapy. pioglitazone is also indicated for combination with insulin in type 2 diabetes mellitus adult patients with insufficient glycaemic control on insulin for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance (see section 4. na de inwijding van de behandeling met pioglitazon, moeten patiënten worden geëvalueerd na 3 tot 6 maanden te beoordelen toereikendheid van de respons op de behandeling (e. reductie in hba1c). bij patiënten die niet voldoende reageren, pioglitazon moet worden gestaakt. in het licht van mogelijke risico ' s bij langdurige therapie, voorschrijvers moeten bevestigen in de volgende routine beoordelingen zijn dat het voordeel van pioglitazon wordt gehandhaafd (zie paragraaf 4.

Desloratadine Actavis Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

desloratadine actavis

actavis group ptc ehf - desloratadine - rhinitis, allergic, perennial; urticaria; rhinitis, allergic, seasonal - antihistaminica voor systemisch gebruik, - behandeling van allergische rhinitis en urticaria.

Telmisartan Actavis Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

telmisartan actavis

actavis group ptc ehf - telmisartan - hypertensie - middelen die werken op het renine-angiotensinesysteem - hypertensiontreatment van essentiële hypertensie bij volwassenen. hart-en preventionreduction van cardiovasculaire morbiditeit bij patiënten met:manifest atherothrombotic hart-en vaatziekten (de geschiedenis van coronaire hartziekte, een beroerte of perifeer arterieel vaatlijden) of type 2 diabetes mellitus met gedocumenteerde schade aan het doelorgaan.

Brinzolamide Actavis 10 mg/ml oogdruppels, suspensie Nederland - Nederlands - CBG-MEB (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

brinzolamide actavis 10 mg/ml oogdruppels, suspensie

actavis group ptc ehf reykjavikurvegur 76-78 220 hafnarfjÖrdur (ijsland) - brinzolamide - oogdruppels, suspensie - benzalkoniumchloride ; carbomeer 974p ; dinatriumedetaat 2-water ; mannitol (d-) (e 421) ; natriumchloride ; natriumhydroxide (e 524) ; water voor injectie ; zoutzuur (e 507), - brinzolamide

Capecitabine Actavis 150 mg filmomh. tabl. België - Nederlands - AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

capecitabine actavis 150 mg filmomh. tabl.

actavis group ptc ehf - capecitabine 150 mg - filmomhulde tablet - 150 mg - capecitabine 150 mg - capecitabine

Capecitabine Actavis 500 mg filmomh. tabl. België - Nederlands - AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

capecitabine actavis 500 mg filmomh. tabl.

actavis group ptc ehf - capecitabine 500 mg - filmomhulde tablet - 500 mg - capecitabine 500 mg - capecitabine

Bisoprolol-fumaraat Actavis 10 mg, tabletten Nederland - Nederlands - CBG-MEB (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

bisoprolol-fumaraat actavis 10 mg, tabletten

actavis group ptc ehf - bisoprololfumaraat - tablet - cellulose, microkristallijn (e 460) ; crospovidon (e 1202) ; ijzeroxide geel (e 172) ; ijzeroxide rood (e 172) ; lactose 1-water ; magnesiumstearaat (e 470b), - bisoprolol

Bisoprolol-fumaraat Actavis 5 mg, tabletten Nederland - Nederlands - CBG-MEB (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)

bisoprolol-fumaraat actavis 5 mg, tabletten

actavis group ptc ehf - bisoprololfumaraat - tablet - cellulose, microkristallijn (e 460) ; crospovidon (e 1202) ; ijzeroxide geel (e 172) ; lactose 1-water ; magnesiumstearaat (e 470b), - bisoprolol