Imatinib Teva B.V. Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

imatinib teva b.v.

teva b.v. - imatinib mesilate - dermatofibrosarcoma; gastrointestinal stromal tumors; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive - antineoplastische middelen - imatinib teva b. is indicated for the treatment of: , paediatric patients with newly diagnosed philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (ph+) chronic myeloid leukaemia (cml) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment. pediatrische patiënten met ph+ cml in de chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of ontploffing crisis. volwassen patiënten met ph+ cml in blast crisis. bij volwassen en pediatrische patiënten met nieuw gediagnosticeerde philadelphia chromosoom positieve acute lymfatische leukemie (ph+ all) geïntegreerd met chemotherapie. volwassen patiënten met recidiverende of refractaire ph+ all als monotherapie. volwassen patiënten met myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten (mds/mpd) geassocieerd met platelet-derived growth factor receptor (pdgfr) gen re-arrangementen. volwassen patiënten met gevorderde hypereosinophilic syndroom (hes) en/of chronische eosinofiele leukemie (cel) met fip1l1-pdgfra herschikking.

Budesonide/Formoterol Teva Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva

teva pharma b.v. - budesonide, formoterol-fumaraat-dihydraat - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen, - budesonide / formoterol teva is alleen bestemd voor volwassenen van 18 jaar en ouder. asthmabudesonide/formoterol teva is aangegeven in de reguliere behandeling van astma, wanneer het gebruik van een combinatie (geïnhaleerd corticosteroïd en een langwerkende β2 adrenoceptor agonisten) is van toepassing:bij patiënten die niet voldoende onder controle is met inhalatiecorticosteroïden en "zo nodig" ingeademd kortwerkende β2 adrenoceptor agonisten. orin patiënten die reeds adequaat gecontroleerd op zowel inhalatiecorticosteroïden en langwerkende β2 adrenoceptor agonisten. copdsymptomatic behandeling van patiënten met ernstig copd (fev1 < 50% voorspeld normaal) en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties, die significante symptomen ondanks regelmatige behandeling met langwerkende luchtwegverwijders.

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva pharma b.v.

teva pharma b.v. - budesonide, formoterol - astma - geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen, - budesonide / formoterol teva pharma b. is alleen bestemd voor volwassenen van 18 jaar en ouder. asthmabudesonide/formoterol teva pharma b. is indicated in the regular treatment of asthma, where use of a combination (inhaled corticosteroid and long-acting β2 adrenoceptor agonist) is appropriate: orin patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and “as needed” inhaled short-acting β2 adrenoceptor agonists. in patients already adequately controlled on both inhaled corticosteroids and long-acting β2 adrenoceptor agonists.

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel/acetylsalicylic acid teva

teva pharma b.v. - clopidogrel, acetylsalicylzuur - acute coronary syndrome; myocardial infarction - combinaties - clopidogrel / acetylsalicylzuur teva is geïndiceerd voor de preventie van atherotrombotische bijwerkingen bij volwassen patiënten die al clopidogrel en acetylsalicylzuur (asa) gebruiken.. clopidogrel/acetylsalicylzuur teva is een vaste‑dosis combinatie geneesmiddel voor voortzetting van de therapie in:non‑st-segment elevatie acuut coronair syndroom (instabiele angina pectoris of een non‑q‑wave myocardinfarct) met inbegrip van patiënten die een stent plaatsing na een percutane coronaire interventionst segment elevatie acuut myocardinfarct in de medisch behandelde patiënten in aanmerking komen voor trombolytische therapie.

Docetaxel Teva Pharma Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

docetaxel teva pharma

teva pharma b.v. - docetaxel - carcinoma, non-small-cell lung; breast neoplasms; prostatic neoplasms - antineoplastische middelen - borst cancerdocetaxel teva pharma monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker na falen van cytotoxische therapie. eerdere chemotherapie had een anthracycline of een alkyleringsmiddel moeten omvatten. non-small-cell lung cancerdocetaxel teva pharma is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker na het falen van chemotherapie voorafgaand. docetaxel teva pharma in combinatie met cisplatine is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij patiënten die nog niet eerder chemotherapie voor deze aandoening. prostaat cancerdocetaxel teva pharma in combinatie met prednison of prednisolon is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met hormoon refractair gemetastaseerd prostaatkanker.

Leflunomide Teva Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

leflunomide teva

teva pharma b.v. - leflunomide - artritis, reumatoïde - immunosuppressiva - leflunomide is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met actieve reumatoïde artritis als een 'disease modifying antirheumatic drug' (dmard). recente of gelijktijdige behandeling met hepatotoxische of haematotoxic dmard ' s (e. methotrexaat) kan leiden tot een verhoogd risico op ernstige bijwerkingen; daarom moet de start van de behandeling met leflunomide zorgvuldig worden overwogen met betrekking tot deze voordelen / risiceaspecten. bovendien, het overschakelen van leflunomide naar een ander dmard, zonder de wash-out procedure kan ook het risico van ernstige bijwerkingen, zelfs voor een lange tijd na het overschakelen.

Vylaer Spiromax Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

vylaer spiromax

teva pharma b.v. - budesonide, formoterol-fumaraat-dihydraat - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen, - vylaer spiromax is alleen bestemd voor volwassenen van 18 jaar en ouder. asthmavylaer spiromax is aangegeven in de reguliere behandeling van astma, wanneer het gebruik van een combinatie (geïnhaleerd corticosteroïd en een langwerkende β2 adrenoceptor agonisten) is van toepassing:bij patiënten die niet voldoende onder controle is met inhalatiecorticosteroïden en "zo nodig" ingeademd kortwerkende β2 adrenoceptor agonisten. orin patiënten die reeds adequaat gecontroleerd op zowel inhalatiecorticosteroïden en langwerkende β2 adrenoceptor agonisten. copdsymptomatic behandeling van patiënten met ernstig copd (fev1 < 50% voorspeld normaal) en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties, die significante symptomen ondanks regelmatige behandeling met langwerkende luchtwegverwijders.

Repso Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

repso

teva b.v. - leflunomide - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic - immunosuppressiva - leflunomide is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met actieve reumatoïde artritis als een 'disease-modifying antirheumatic drug' (dmard);actieve artritis psoriatica. recente of gelijktijdige behandeling met hepatotoxische of haematotoxic dmard ' s (e. methotrexaat) kan leiden tot een verhoogd risico op ernstige bijwerkingen; daarom moet de start van de behandeling met leflunomide zorgvuldig worden overwogen met betrekking tot deze voordelen / risiceaspecten. bovendien, het overschakelen van leflunomide naar een ander dmard, zonder de wash-out procedure kan ook het risico van ernstige bijwerkingen, zelfs voor een lange tijd na het overschakelen.

Topotecan Teva Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

topotecan teva

teva b.v. - topotecan - ovarian neoplasms; uterine cervical neoplasms; small cell lung carcinoma - antineoplastische middelen - topotecan monotherapy is indicated for the treatment of: , patients with metastatic carcinoma of the ovary after failure of first line or subsequent therapy;, patients with relapsed small cell lung cancer [sclc] for whom re-treatment with the first-line regimen is not considered appropriate. , topotecan in combinatie met cisplatine is geïndiceerd voor patiënten met een carcinoom van de cervix recidief na radiotherapie voor patiënten met een stadium iv-ziekte. patiënten met een eerdere blootstelling aan cisplatine vereisen een langdurige behandeling gratis interval te rechtvaardigen behandeling met de combinatie.

Zoledronic acid Teva Generics Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

zoledronic acid teva generics

teva generics b.v - zoledroninezuur-monohydraat - osteoporosis; osteitis deformans - bisfosfonaten - behandeling van osteoporosisin postmenopauzale womenin volwassen menat verhoogd risico op fracturen, met inbegrip van personen met een recente low-trauma fractuur van de heup. behandeling van osteoporose geassocieerd met lange termijn, systemische glucocorticoïden therapyin postmenopauzale womenin volwassen menat verhoogd risico van breuk. behandeling van de ziekte van paget van het bot bij volwassenen.