Hydrex S 4% Płyn na skórę

Land: Polen

Taal: Pools

Bron: URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Koop het nu

Download Bijsluiter (PIL)
12-03-2021
Download Productkenmerken (SPC)
20-10-2020

Werkstoffen:

Chlorhexidini digluconas

Beschikbaar vanaf:

Ecolab Sp. z o.o.

ATC-code:

D08AC02

INN (Algemene Internationale Benaming):

Chlorhexidini digluconas

Dosering:

4%

farmaceutische vorm:

Płyn na skórę

Product samenvatting:

Opakowania: Zawartość opakowania: 1 butelka 250 ml Kategoria dostępności: OTC Numer GTIN: 05909990626038; Zawartość opakowania: 1 butelka 500 ml Kategoria dostępności: OTC Numer GTIN: 05909990626045; Zawartość opakowania: 1 kanister 5000 ml Kategoria dostępności: OTC Numer GTIN: 05909990626052

Autorisatie-status:

Bezterminowe

Bijsluiter

                ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
HYDREX S, 4%, PŁYN NA SKÓRĘ
Chlorheksydyny diglukonian
NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE CAŁĄ ULOTKĘ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA
INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTA
.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy
wynik leczenia, należy stosować lek
HYDREX S ostrożnie.
-
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie
przeczytać.
-
Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub
dodatkowa informacja.
-
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować
się z lekarzem.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub
wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie
SPIS TREŚCI ULOTKI:
1.
Co to jest lek Hydrex S i w jakim celu się go stosuje
2.
Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydrex S
3.
Jak stosować lek Hydrex S
4.
Możliwe działania niepożądane
5.
Jak przechowywać lek Hydrex S
6.
Inne informacje
1. CO TO JEST LEK HYDREX S I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Hydrex S jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.
Lek zawiera substancję czynną chlorheksydyny diglukonian, która
działa na wiele bakterii Gram-
dodatnich i Gram-ujemnych oraz na niektóre wirusy i grzyby.
Wskazania
Do stosowania jako antyseptyczny środek do mycia rąk, do dezynfekcji
skóry rąk przed operacją oraz
do dezynfekcji skóry przed operacją.
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HYDREX S
KIEDY NIE STOSOWAĆ LEKU HYDREX S
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorheksydynę
lub którykolwiek z pozostałych
składników leku
- do odkażania jam ciała.
KIEDY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ STOSUJĄC LEK HYDREX S
Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.
Nie może dojść do kontaktu leku Hydrex S z tkanką mózgu i opon
mózgowych.
Chronić oczy i uszy przed lekiem. Kontakt leku z uchem środkowym
może spowodować utratę słuchu.
Zachować ostrożność przy prz
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
1.
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
HYDREX S, 4%, płyn na skórę
2.
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
100 g płynu na skórę zawiera 3.876 g chlorheksydyny diglukonianu (
_Chlorhexidini digluconas_
)
Substancje pomocnicze:
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Płyn na skórę
4.
SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Do stosowania jako antyseptyczny środek do mycia rąk, do dezynfekcji
skóry rąk przed
operacją oraz do dezynfekcji skóry przed operacją
4.2
DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA
Wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.
JAKO ANTYSEPTYCZNY ŚRODEK DO MYCIA RĄK:
Zmoczyć ręce i przedramiona, nanieść na nie 5 ml środka i
wcierać w skórę przez 1 minutę.
Dokładnie spłukać ręce i przedramiona wodą, a następnie
osuszyć.
DO DEZYNFEKCJI
SKÓRY
RĄK PRZED OPERACJĄ
:
Zmoczyć ręce i przedramiona, nanieść na nie 5 ml produktu i
wcierać w skórę przez 1 minutę,
as paznokcie czyścić szczoteczką do rąk. Spłukać wodą i
powtórzyć czynność stosując 5 ml
produktu – myć przez 2 minuty. Dokładnie spłukać wodą i
osuszyć.
DO DEZYNFEKCJI
SKÓRY PRZED OPERACJĄ
:
Pacjent powinien umyć całe ciało stosując 25 ml produktu
przynajmniej dwa razy – dzień przed
operacją i w dniu operacji.
4.3
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować:
- w nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek z
substancji pomocniczych
- do odkażania jam ciała.
.
4.4
SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Produkt jest przeznaczony tylko do stosowania miejscowego na skórę.
Unikać kontaktu z oczami, uchem środkowym, mózgiem, oponami i
błonami śluzowymi.
W razie kontaktu produktu z oczami lub błonami śluzowymi, należy je
natychmiast przepłukać
dużą ilością wody.
Lek może wywoływać reakcje alergiczne wynikające z
nadwrażliwości na chlorheksydyny
diglukonian, tlenek dialkiloaminy lub czerwień koszenilową.
Lek zawiera alkohol etylowy skażony alkoholem 
                
                Lees het volledige document
                
              

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten