Fluoxetin "Actavis" 20 mg opløselige tabletter

Denemarken - Deens - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Koop het nu

Bijsluiter Bijsluiter (PIL)

16-07-2020

Productkenmerken Productkenmerken (SPC)

19-04-2021

Werkstoffen:
FLUOXETINHYDROCHLORID
Beschikbaar vanaf:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-code:
N06AB03
INN (Algemene Internationale Benaming):
fluoxetine hydrochloride
Dosering:
20 mg
farmaceutische vorm:
opløselige tabletter
Autorisatie-status:
Markedsført
Autorisatienummer:
32552
Autorisatie datum:
2002-04-25

Lees het volledige document

1/10

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluoxetin Actavis

20 mg opløselige tabletter

Fluoxetin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Fluoxetin Actavis til dig personligt. Lad derfor være med

at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de

samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin Actavis

Sådan skal du tage Fluoxetin Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Virkning

Fluoxetin Actavis tilhører gruppen af lægemidler, der virker på det centrale

nervesystem. Disse lægemidler kaldes ”selektive

serotoningenoptagelseshæmmere”.

Lægemidlet virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin. For lidt

serotonin i hjernen kan have betydning for depressioner.

Anvendelse

Fluoxetin Actavis anvendes til behandling af alvorlige depressioner og

tilstande med tvangstanker og tvangshandlinger. Det anvendes ligeledes ved

spiseforstyrrelser sammen med psykoterapi for at reducere spiseanfald og

tvangsopkastninger.

Lægen kan have givet dig Fluoxetin Actavis for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin Actavis

Tag ikke Fluoxetin Actavis, hvis

2/10

du er allergisk (overfølsom) over for fluoxetin (virksomt indholdsstof i

Fluoxetin Actavis) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fluoxetin Actavis

(angivet i pkt. 6 ”Yderligere oplysninger”)

du er i behandling med medicin mod depression (fx monoamino-

oxidasehæmmere (MAO-hæmmere))

Hvis du har været i behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (f.eks.

isocaroxazid, må en behandling med Fluoxetin Actavis først starte

2 uger

efter. Dog kan behandling med Fluoxetin Actavis påbegyndes dagen efter

ophør af visse reversible MAO-hæmmere (f.eks. moclobemid).

Vær ekstra forsigtig med at tage Fluoxetin Actavis

hvis du er yngre end 18 år, da der i denne aldersgruppe kan forekomme

selvmordsforsøg, selvmordstanker, aggressiv adfærd og vrede

Hvis du får udslæt eller andre former for allergiske reaktioner, der

involverer nyrer, lever eller lunger, skal du straks kontakte din læge.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have

selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan

forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen

er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på

dig selv.

Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget

risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske

lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre

skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at

du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel.

Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din

depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over

ændringer i din opførsel.

Serotoninsyndrom

I sjældne tilfælde er der set udvikling af et såkaldt serotoninsyndrom, som

består af en række symptomer som feber, stivhed, rysten, forvirring,

irritabilitet, ekstrem rastløshed stigende til delirium og koma. Ved disse

symptomer skal du omgående kontakte din læge.

Fluoxetin Actavis skal i nogle tilfælde tages med forsigtighed.

Det er derfor vigtigt, at din læge er informeret, hvis:

du tidligere har haft krampeanfald eller lider af epilepsi

du har eller har haft maniske faser (pludseligt løftet stemningsleje)

du har nedsat leverfunktion, da det kan være nødvendigt at justere dosis

du har en hjertesygdom

du har problemer med vægttab, da Fluoxetin Actavis kan give vægttab

3/10

du har sukkersyge, da Fluoxetin Actavis kan påvirke sukkerindholdet i

blodet

du har let ved at bløde (fx tendens til at få blå mærker, blødning fra

tandkødet)

du behandles med blodfortyndende medicin eller anden medicin, der er

kendt for at fortynde blodet (fx medicin med acetylsalicylsyre, som findes i

mange smertestillende lægemidler), se næste afsnit ”Brug af anden

medicin sammen med Fluoxetin Actavis”

du er i behandling med tamoxifen (anvendes til behandling af brystkræft)

du bliver behandlet med elektrochok, da krampeanfald kan forlænges

du indtager naturlægemidler indeholdende perikum (naturlægemiddel mod

nedtrykthed)

du indtager anden medicin, der virker ved at øge mængden af serotonin

(fx L-tryptophan) og/eller neuroleptika (medicin mod psykoser).

Anvendelse til børn og unge under 18 år

Fluoxetin Actavis bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Desuden gøres opmærksom på, at patienter under 18 år har øget risiko for

bivirkninger som fx selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed

(fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de behandles med

denne klasse af lægemidler. Trods dette kan din læge ordinere Fluoxetin

Actavis til patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres

bedste interesse. Hvis din læge har ordineret Fluoxetin Actavis til en patient

under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din læge.

Du bør underrette din læge, hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår

eller forværres, når patienter under 18 år indtager Fluoxetin Actavis.

Derudover foreligger der kun begrænset information om den langsigtede

sikkerhed ved brug af Fluoxetin Actavis med hensyn til vækst, modning og

kognitiv, følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

f.eks. naturlægemidler, vitaminer og mineraler.

MAO-hæmmere (medicin mod depressioner) må ikke indtages samtidigt med

Fluoxetin Actavis (se afsnit 2 ”Tag ikke Fluoxetin Actavis, hvis”).

Hvis du har været i behandling med MAO-hæmmere, må du først starte med

at tage Fluoxetin Actavis to uger efter, behandlingen med MAO-hæmmere er

afsluttet.

Behandling med MAO-hæmmere må først startes 5 uger efter, behandlingen

med Fluoxetin Actavis er afsluttet.

Informer din læge, hvis du samtidigt behandles med:

medicin, der anvendes ved Parkinsons sygdom (indeholdende selegilin).

blodfortyndende medicin (som fx warfarin).

4/10

medicin, der er kendt for at fortynde blodet, som fx smertestillende medicin

(acetylsalisylsyre), ikke steroide betændelseshæmmende smertemidler

(som kaldes NSAID-præparater), medicin mod depressioner (tricykliske

antidepressiva), beroligende medicin (indeholdende clozapin eller

phenothiazin)

medicin mod epilepsi (indeholdende phenytoin)

medicin, der øger mængden af serotonin, som fx smertestillende medicin

(indeholdende tramadol) eller midler mod migræne (indeholdende triptan),

som også kan forårsage hjertekramper og forhøjet blodtryk. Dette kan

medføre et serotoninsyndrom (se afsnit 2 ”Vær ekstra forsigtig med at tage

Fluoxetin Actavis”).

anden medicin mod depression (indeholdende lithium)

medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (indeholdende flecainid eller

encainid), medicin mod epilepsi (indeholdende carbamazepin)

medicin til behandling af brystkræft (tamoxifen)

elektrochokbehandling, som kan forlænge krampeanfald

naturlægemidler mod humørforandringer (indeholdende perikum), da der

kan ske en forøgelse af bivirkninger

Brug af Fluoxetin Actavis sammen med mad, drikke og alkohol

Fluoxetin Actavis kan tages efter behov med eller uden mad. Tabletterne

tages med et glas vand enten opløst eller som en almindelig tablet.

Samtidig indtagelse af alkohol og Fluoxetin Actavis frarådes.

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun tage Fluoxetin Actavis efter lægens anvisning. Tal med lægen

med det samme, hvis du er gravid, formoder at være gravid eller planlægger

at blive det.

Nogle undersøgelser har antydet en øget risiko for medfødte misdannelser af

hjertet hos nyfødte, hvor moderen indtog fluoxetin i løbet af de første få

måneder af graviditeten. Generelt fødes 1 ud af 100 børn med hjertefejl. Dette

var øget til omkring 2 ud af 100 børn, hvis mødrene havde indtaget fluoxetin

under den tidlige del af graviditeten. I samråd med din læge skal I bestemme,

om det er bedst for dig, at stoppe med at tage Fluoxetin Actavis mens du er

gravid. Afhængig af omstændighederne kan det dog være, at din læge mener,

det vil være bedre for dig, at fortsætte med at tage Fluoxetin Actavis.

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Fluoxetin Actavis. Når

medicin som Fluoxetin Actavis tages under graviditeten, især i de sidste 3

måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med

forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende

Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet

bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt

indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks

din jordemoder eller læge.

5/10

Der bør udvises forsigtighed under graviditet, specielt sent i graviditeten eller

lige op til fødslen, da der er set følgende bivirkninger hos det nyfødte barn:

irritabilitet, rystelser, muskelsvaghed, vedvarende gråd, problemer med at die

eller sove. I samråd med din læge skal du bestemme, om det er bedst for dig

at stoppe gradvist med at tage Fluoxetin Actavis, mens du er gravid.

Afhængig af omstændighederne kan det dog være, at din læge mener, det vil

være bedre for dig at fortsætte med at tage Fluoxetin Actavis

Amning

Fluoxetin Actavis bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, må du så vidt

muligt ikke tage Fluoxetin Actavis. Spørg lægen.

Fertilitet

Fluoxetin har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette

påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos

mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fluoxetin Actavis kan give bivirkninger som fx svimmelhed, hovedpine og

koncentrationsforstyrrelser, der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Fluoxetin Actavis

Tag altid Fluoxetin Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Tabletterne kan indtages opløst i vand eller hele, evt. i forbindelse med et

måltid. Tabletten kan deles.

Da der kan gå nogle uger, før du opnår en bedring, er det meget vigtigt, at din

læge overvåger dig nøje i denne periode. Det er vigtigt, at du ikke opgiver

behandlingen, men kontakter din læge, hvis du føler, at det ikke går fremad

som forventet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Alvorlige depressioner

Startdosis er 20 mg (1 tablet) dagligt. Hvis virkningen ikke er tilfredsstillende,

kan en dosisøgning gennemføres efter 3 uger efter aftale med din læge. Den

maksimale daglige dosis er 60 mg (3 tabletter) dagligt.

Behandlingsvarighed er mindst 6 måneder.

Tvangstanker og tvangshandlinger

Startdosis er 20 mg (1 tablet) dagligt. Hvis virkningen ikke er tilfredsstillende,

kan en dosisøgning gennemføres efter 2 uger efter aftale med din læge.

Behandlingsvarighed er mindst 10 uger, dog ikke længere end 24 uger.

6/10

Spiseforstyrrelser

Daglig dosis er 60 mg (3 tabletter).

Behandlingsvarighed må ikke være længere end 3 måneder.

Ældre

Dosisjustering kan være nødvendig. Den daglige dosis bør ikke overstige 40

mg (svarende til 2 tabletter). Den maksimale daglige dosis er 60 mg (3

tabletter).

Børn og unge under 18 år

Fluoxetin Actavis bør ikke anvendes til denne patientgruppe (se afsnit 2 ”Vær

ekstra forsigtig med at tage Fluoxetin Actavis”).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er nødvendig. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig

Hvis du har taget for meget Fluoxetin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Fluoxetin

Actavis, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag

pakningen med.

Symptomer på en overdosering er: Kvalme, opkastning, kramper,

kredsløbsforstyrrelser som hjerterytmeforstyrrelser stigende til hjertestop,

lungefunktionsforstyrrelser, samt symptomer fra det centrale nervesystem

som irritation stigende til koma.

Hvis du har glemt at tage Fluoxetin Actavis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Fortsæt behandlingen som anvist af din læge.

Hvis du holder op med at tage Fluoxetin Actavis

Efter ophør med behandlingen vil fluoxetin (virksomt indholdsstof i Fluoxetin

Actavis) forblive i kroppen i nogle uger. Almindelige symptomer, hvoraf de

fleste er milde, kan være svimmelhed, snurren eller prikken i fingrene,

søvnforstyrrelser (søvnløshed, livagtige drømme), svaghed eller tab af styrke,

rysten, hovedpine, uro, angst, kvalme og opkastning. Dette bør tages i

betragtning ved påbegyndelse eller ophør med behandlingen. Hos de fleste

patienter er det nødvendigt at foretage en gradvis nedtrapning af dosis over

en periode på mindst en til to uger.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Fluoxetin Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

7/10

Stop med at tage Fluoxetin Actavis og fortæl straks din læge det, hvis

du bliver opstemt

du får allergiske reaktioner såsom kløe, betændelse i huden, hævelser i

ansigtet, læber og tunge, hvæsen og åndedrætsbesvær

din hud begynder at rødme

du får en varierende hudreaktion

din hud begynder at blære og afskalle.

Fortæl det til din læge med det samme, hvis du får én af følgende

bivirkninger:

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

en kombination af symptomer (kaldet serotoninsyndrom) inklusive

uforklarlig feber med hurtigere vejrtrækning eller puls, svedtendens,

muskel stivhed eller rysten, forvirring, ekstrem opstemthed eller

søvnighed

rastløshed og du føler at du ikke kan sidde eller stå stille. Du kan have

noget, der hedder akatisi. Øges din dosis af Fluoxetin Actavis kan det

føles værre

følelse af svaghed, sløvhed eller forvirring, især hos ældre mennesker

og i (ældre) mennesker, der tager diuretika (vanddrivende)

Hvis du har en eller flere af følgende bivirkninger, og de er generende,

skal du fortælle det til din læge eller på apoteket

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke mere end 1 ud af 10

personer):

søvnløshed

hovedpine

diarré og kvalme

træthed

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

appetitløshed

angst

nervøsitet

rastløshed

føler sig presset/anspændt

søvnproblemer eller mareridt, træthed eller søvnighed

nedsat lyst til sex eller seksuelle problemer (herunder svært at opretholde

en erektion til seksuel aktivitet)

dårlig koncentration

svimmelhed

ændring i smagsoplevelse

ufrivillig rysten

sløret syn

fornemmelse af hurtige og uregelmæssige hjerteslag

8/10

rødmen

gaben

fordøjelsesbesvær, opkastning

mundtørhed

hududslæt, nældefeber, kløe eller afskalning

tendens til at svede

ledsmerter

vandladning for ofte

uforklarlige blødninger fra skeden

føle svagelig eller kuldegysninger

vægttab

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

føle sig løsrevet fra sig selv

unormal opstemthed

mærkelig tankegang

orgasme problemer

skæren af tænder

ukontrollerede bevægelser, muskelsammentrækninger eller problemer med

balance eller koordination

forstørrede pupiller

lavt blodtryk

åndenød

synkebesvær

tab af hår

stigende tendens til blå mærker

koldsved

smerter og svien ved vandladningen

følelse af varme eller kulde

generelle ubehag og sygdom

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

unormal manisk opførsel

hallucinationer

panikanfald

lavt indhold af salt i blodet

kramper

udvidelses eller betændelse i blodkarrene

ondt i halsen

smerter ved synkning

hurtig hævelse af vævet omkring nakke, ansigt, mund og/eller hals

lysfølsomhed

fortsat produktion af modermælk efter stoppet amning

Meget sjældne (kan påvirke færre end 1 ud af 10.000 personer):

nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå mærker

9/10

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data):

selvmordstanker og tanker om at gøre skade på dig selv (disse symptomer

kan skyldes den bagvedliggende sygdom)

forvirring

lungesymptomer (herunder betændelsestilstande i lungevævet og/eller

dannelse af arvæv)

næseblod

leverbetændelse

unormal leverfunktion test

muskelsmerter

stammen

vandladningsbesvær

ringen for ørerne

vedvarende, smertefuld erektion

uforklarlige blå mærker og blødning

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne

type medicin.

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under

behandling med fluoxetin eller kort efter behandlingsophør (se pkt.2).

Børn og unge (8 til 18 år gamle): I tillæg til ovennævnte bivirkninger, kan

fluoxetin hæmme vækst eller muligvis forsinke kønsmodning. Næseblod er

også en almindelig bivirkning hos børn.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver

værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller

ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller

telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Fluoxetin Actavis utilgængeligt for børn.

Tag ikke Fluoxetin Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

10/10

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluoxetin Actavis opløselige tabletter indeholder

Aktivt stof: Fluoxetin 20 mg som fluoxetinhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium,

vandfri kolloid silica, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Fluoxetin Actavis er en hvid, opløselig tablet med delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser

10, 10x1, 12, 14, 20, 28, 30, 30x1, 50, 100 og 250 opløselige tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende

navne

Danmark og Island:

Fluoxetin Actavis

Malta:

Afeksin

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2013

Lees het volledige document

13. april 2021

PRODUKTRESUMÉ

Fluoxetin "Actavis", opløselige tabletter

D.SP.NR.

21016

LÆGEMIDLETS NAVN

Fluoxetin "Actavis"

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver opløselig tablet indeholder fluoxetin 20 mg som fluoxetinhydrochlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Opløselige tabletter

Hvide, runde tabletter, 10,5 mm i diameter med delekærv på den ene side.

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

Svære depressive episoder.

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD).

Bulimia nervosa: Fluoxetin "Actavis" er indiceret som supplement til psykoterapi til

reduktion af spiseanfald og tvangsopkastninger.

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Svære depressive episoder

Voksne og ældre: 20-60 mg daglig. Det anbefales initialt at give 20 mg daglig. På trods af

den mulige forøgede risiko for bivirkninger ved højere doser kan en øgning af dosis

overvejes efter 3 uger, hvis patienten ikke har responderet på initialdosis.

dk_hum_32552_spc.doc

Side 1 af 19

Ifølge konsensusrapport fra WHO bør behandling med antidepressiva fortsættes i mindst 6

måneder.

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD)

Voksne og ældre: 20-60 mg daglig. Det anbefales initialt at give 20 mg daglig. På trods af

den mulige forøgede risiko for bivirkninger ved højere doser kan en øgning af dosis

overvejes efter 2 uger, hvis patienten ikke har responderet på initialdosis. Hvis der ikke

observeres bedring inden for 10 uger, bør behandlingen med fluoxetin tages op til fornyet

overvejelse. Hvis der er opnået god effekt, kan behandlingen fortsættes med dosis justeret

efter individuelt behov. Der er ingen systematiske undersøgelser, der viser, hvor lang tid

man bør fortsætte fluoxetin-behandlingen; men idet OCD er en kronisk tilstand, vil det

være rimeligt at overveje behandling udover 10 uger hos responderende patienter. Justering

af dosis bør foretages på en individuel basis, således at patienten kan holdes på den laveste

effektive dosis. Behovet for behandling bør periodisk revurderes. Nogle læger er fortalere

for samtidig adfærdsterapi til patienter, der har responderet på medicinsk behandling.

Effekten ved behandling udover 24 uger er ikke påvist for OCD.

Bulimia nervosa

Voksne og ældre: 60 mg daglig. Effekten ved behandling udover 3 måneder af bulimia

nervosa er ikke påvist.

Alle indikationer

De anbefalede doser kan øges eller mindskes. Der foreligger ingen systematiske

evalueringer af doser over 80 mg daglig.

Ved seponering af behandlingen vil aktive stoffer forblive i kroppen i nogle uger. Dette bør

tages i betragtning, ved påbegyndelse eller seponering af behandling.

Kapslen og den opløselige tablet er bioækvivalente.

Børn

Fluoxetin bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år, da der ikke er

dokumentation for sikkerhed og effekt hos børn (se pkt. 4.4).

Ældre

Forsigtighed tilrådes ved øgning af dosis. Daglig dosis bør generelt ikke overstige 40 mg.

Maksimal anbefalet dosis er 60 mg daglig.

Hos patienter med leverfunktionsnedsættelse bør en lavere eller mindre hyppig dosis

(f.eks. 20 mg hver 2. dag) overvejes (se pkt. 5.2). Tilsvarende overvejelser bør foretages

ved samtidig medicinering med præparater med potentielle interaktioner med Fluoxetin

"Actavis" (se pkt. 4.5).

Seponeringssymptomer set i forbindelse med afbrydelse af behandling med fluoxetin

Pludselig afbrydelse af behandlingen bør undgås. Ved ophør af behandling med fluoxetin

bør dosis gradvist nedsættes over en periode på mindst én til to uger for at nedsætte

risikoen for seponeringsreaktioner (se pkt. 4.4 og pkt. 4.8). Hvis der opstår meget

generende symptomer efter en nedsættelse af dosis eller ved seponering kan det overvejes

dk_hum_32552_spc.doc

Side 2 af 19

at vende tilbage til den tidligere ordinerede dosis. Derefter kan lægen seponere

behandlingen ved en mere gradvis dosis-reduktion.

Administration

Til oral administration udelukkende til voksne.

Fluoxetin "Actavis" kan administreres som en enkelt eller delt dosis med eller uden

samtidig fødeindtagelse.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

under pkt. 6.1.

Fluoxetin er kontraindiceret i kombination med irreversible, non-selektive

monoaminooxidasehæmmere (f.eks. iproniazid) (se pkt. 4.4 og 4.5).

Fluoxetin er kontraindiceret i kombination med metoprolol, der bruges ved hjertesvigt (se

pkt. 4.5).

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Pædiatrisk population

Fluoxetin "Actavis" bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år.

Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker) og fjendtlighed

(fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede) blev observeret hyppigere i kliniske

undersøgelser blandt børn og unge behandlet med antidepressive midler i forhold til

gruppen behandlet med placebo.

Hvis det under hensyntagen til kliniske behov alligevel besluttes at behandle patienter i

denne gruppe, bør disse overvåges omhyggeligt for selvmordssymptomer. Derudover er

der kun begrænsede oplysninger om langtidspåvirkningen af sikkerheden hos børn og unge

med hensyn til vækst, kønsmodning, emotionel, kognitiv og adfærdsmæssig udvikling (se

pkt. 5.3).

Et klinisk forsøg af 19 ugers varighed påviste lavere højde- og vægtudvikling hos børn og

unge, der blev behandlet med fluoxetin (se pkt. 5.1). Det er ikke fastlagt, om der er nogen

effekt på børnenes udvikling af normal voksenhøjde. Muligheden for forsinket pubertet

kan ikke udelukkes (se pkt. 5.3 og 4.8). Patientens vækst og pubertetsudvikling (højde,

vægt og TANNER-stadie) bør derfor overvåges under og efter behandling med fluoxetin.

Hvis væksten eller pubertetsudviklingen sænkes, skal det overvejes at henvise patienten til

en pædiater.

I pædiatriske forsøg blev mani og hypomani observeret som en almindelig bivirkning (se

pkt. 4.8). Det anbefales derfor at udføre regelmæssig monitorering for mani/hypomani.

Hvis en patient kommer i en manisk fase, bør fluoxetin seponeres.

Det er vigtigt at den ordinerende læge nøje diskuterer risici og fordele ved behandlingen

med barnet/den unge og/eller dennes forældre.

dk_hum_32552_spc.doc

Side 3 af 19

Udslæt og allergiske reaktioner

Udslæt, anafylaktiske og progredierende systemiske reaktioner, som undertiden er

alvorlige (involverende hud, nyrer, lever eller lunger) er observeret. Hvis der forekommer

udslæt eller andre mulige allergiske reaktioner, for hvilke en alternativ ætiologi ikke kan

bestemmes, bør fluoxetin seponeres.

Akatisi/psykomotorisk uro

Brug af fluoxetin har været forbundet med udvikling af akatisi karakteriseret ved en

subjektivt ubehagelig eller foruroligende rastløshed og behov for at bevæge sig hyppigt,

ledsaget af en manglende evne til at sidde eller stå stille. Der er størst sandsynlighed for, at

dette forekommer inden for de første uger af behandlingen. Det kan være skadeligt at øge

dosis for patienter, der udvikler disse symptomer.

Symptomer ved seponering af SSRI

Seponeringssymptomer ved afbrydelse af behandlingen er almindelige, særligt hvis

afbrydelsen er brat (se pkt. 4.8). I kliniske forsøg er der set bivirkninger efter afbrydelse af

behandlingen hos ca. 60 % af patienterne i både fluoxetin- og placebogrupperne. Disse

bivirkninger var alvorlige hos 17 % af de patienter, der fik fluoxetin, og hos 12 % af de,

der fik placebo.

Risikoen for seponeringssymptomer kan afhænge af flere faktorer, herunder

behandlingsvarighed og -dosering og hvor hurtigt dosis nedtrappes. De mest almindeligt

rapporterede reaktioner er svimmelhed, føleforstyrrelser (herunder paræstesi),

søvnforstyrrelser (herunder søvnløshed og intense drømme), asteni, agitation eller angst,

kvalme og/eller opkastning, rysten og hovedpine. Generelt er disse symptomer milde til

moderate, men hos nogle patienter kan de være af svær grad.

Symptomerne opstår som regel inden for de første par dage efter behandlingsophør.

Generelt er disse symptomer forbigående og forsvinder som regel inden for to uger, selv

om de hos nogle patienter kan vare længere (2-3 måneder eller mere). Det anbefales derfor,

at fluoxetin ved afbrydelse af behandlingen nedtrappes gradvist over en periode på mindst

én til to uger, alt efter patientens behov (se "Seponeringssymptomer set i forbindelse med

afbrydelse af behandling med fluoxetin", pkt. 4.2).

Forsigtighedsregler

Krampeanfald

Krampeanfald er en potentiel risiko ved brug af antidepressiva. Derfor, som ved andre

antidepressiva, bør fluoxetin introduceres med forsigtighed hos patienter, der tidligere har

haft krampeanfald. Behandlingen skal seponeres, hvis patienten udvikler krampeanfald,

eller hvor disse stiger i frekvens. Fluoxetin bør undgås til patienter med dårligt

kontrollerede anfaldslidelser/epilepsi og patienter med kontrolleret epilepsi bør nøje

monitoreres (se pkt. 4.5).

Elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Der opfordres til forsigtighed, da der i sjældne tilfælde er observeret forlængede

krampeanfald hos patienter i samtidig behandling med fluoxetin og ECT.

dk_hum_32552_spc.doc

Side 4 af 19

Mani

Antidepressiva bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere manifestationer af

mani/hypomani. Som ved alle antidepressiva skal behandling med fluoxetin seponeres,

hvis patienten indtræder i en manisk fase.

Lever- og nyrefunktion

Fluoxetin metaboliseres i stor udstrækning i leveren og udskilles via nyrerne. Behandling

med nedsat dosis, evt. dosering hver anden dag, anbefales hos patienter med betydelig

leverfunktionsnedsættelse. Ved indgift af fluoxetin 20 mg daglig i 2 måneder observeredes

ingen forskel i plasmakoncentrationerne af fluoxetin og norfluoxetin hos patienter med

alvorlig dialysekrævende nyresvigt (GFR < 10 ml/min) i forhold til kontrolgruppen med

normal nyrefunktion.

Tamoxifen

Fluoxetin er en potent hæmmer af CYP2D6, hvilket kan medføre nedsatte koncentrationer

af endoxifen, en af de vigtigste aktive metabolitter af tamoxifen. Derfor bør fluoxetin så

vidt muligt undgås under tamoxifenbehandling (se pkt. 4.5).

Kardiovaskulære virkninger

Tilfælde af forlænget QT-interval samt ventrikulær arytmi, herunder torsade de pointes, er

blevet indberettet efter markedsføring (se pkt. 4.5, 4.8 og 4.9).

Fluoxetin skal anvendes med forsigtighed hos patienter med tilstande såsom medfødt langt

QT-syndrom, familiær disposition for QT-forlængelse eller andre kliniske tilstande, som

prædisponerer for arytmi (f.eks. hypokalæmi, hypomagnesæmi, bradykardi, akut

myokardieinfarkt eller ubehandlet hjerteinsufficiens) eller forhøjet eksponering for

fluoxetin (f.eks. ved nedsat levefunktion).

EKG-evaluering skal overvejes inden behandlingsstart hos patienter med stabil

hjertesygdom.

Hvis der under behandlingen med fluoxetin opstår tegn på hjertearytmi, skal behandlingen

afbrydes og et EKG udføres.

Vægttab

Vægttab kan forekomme hos patienter, der tager fluoxetin. Dette er sædvanligvis

proportionalt med personens startvægt.

Diabetes

Den glykæmiske regulering kan ændres hos diabetikere i behandling med et SSRI-

præparat. Hypoglykæmi er set under behandling med fluoxetin, mens hyperglykæmi har

vist sig efter seponering af fluoxetin. Det kan være nødvendigt at justere doseringen af

insulin eller orale antidiabetika, når behandling med fluoxetin påbegyndes eller seponeres.

Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring

Depression er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker, selvdestruktive

handlinger og selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Denne risiko varer ved, indtil der

er sket en signifikant remission af sygdommen. Eftersom en bedring af depressionen

måske ikke ses før efter flere ugers behandling, bør patienten følges tæt, indtil en

forbedring ses. Generel klinisk erfaring viser, at selvmordsrisikoen kan stige i de tidlige

helbredelsesstadier.

dk_hum_32552_spc.doc

Side 5 af 19

Andre psykiatriske lidelser, for hvilke der ordineres fluoxetin, kan også være forbundet

med en øget risiko for selvmordsrelaterede hændelser. Yderligere kan disse tilstande være

co-morbide med svær depression. Der skal derfor tages de samme forholdsregler ved

behandling af patienter med andre psykiatriske lidelser som ved patienter med svær

depression.

Patienter, der tidligere har haft selvmordsrelaterede hændelser, eller patienter, der udviser

en signifikant grad af selvmordstanker eller selvmordsforsøg inden behandling, har større

risiko for selvmordstanker eller for at forsøge at begå selvmord og bør følges tæt under

behandlingen. En meta-analyse af placebo-kontrollerede kliniske studier af antidepressiva

givet til voksne patienter med psykiatriske lidelser viste øget risiko for selvmordsadfærd

hos patienter under 25 år behandlet med antidepressiva sammenlignet med

placebogruppen.

Tæt overvågning, især af patienter i højrisikogruppen, bør ledsage den medicinske

behandling særlig ved behandlingsstart og dosisændringer. Patienter (og plejepersonale)

bør gøres opmærksom på behovet for overvågning med henblik på forekomst af en hvilken

som helst klinisk forværring, selvmordsadfærd eller -tanker samt unormale ændringer i

adfærd og på, at de straks skal søge læge, hvis disse symptomer opstår.

Blødning

Der har i forbindelse med SSRI-præparater været rapporter om kutane blødnings-

abnormaliteter såsom ekkymose og purpura. Ekkymose er rapporteret som en usædvanlig

hændelse ved behandling med fluoxetin. Andre blødningsmanifestationer (f.eks.

gynækologiske, gastrointestinale og andre kutane eller mukøse blødninger) er rapporteret

som værende sjældne. SSRI/SNRI kan øge risikoen for postpartum blødning (se pkt. 4.6 og

4.8). Forsigtighed tilrådes specielt hos patienter, der samtidig med et SSRI-præparat

behandles med orale antikoagulantia, præparater med kendt effekt på trombocyt-

funktionen (f.eks. atypiske antipsykotika som clozapin, phenothiazin, de fleste tricykliske

antidepressiva, acetylsalicylsyre, NSAID’er) eller andre præparater, der kan øge

blødningsrisikoen. Desuden tilrådes forsigtighed hos patienter, der tidligere har haft

blødningsforstyrrelser (se pkt. 4.5).

Mydriasis

Der er rapporteret om tilfælde af myadris i forbindelse med fluoxetin, og der skal derfor

udvises forsigtighed ved ordination af fluoxetin til patienter med forhøjet intraokulært tryk

og til patienter med risiko for akut snævervinklet glaukom.

Serotonin syndrom eller malignt neuroleptisk syndrom-lignende tilfælde

Udvikling af serotoninsyndrom eller malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilfælde er

sjældent rapporteret ved behandling med fluoxetin. Dette er specielt set i kombination med

andre præparater med serotonerg virkning (bl.a. L-tryptophan) og/eller neuroleptika. Da

disse syndromer (karakteriseret ved en samling af symptomer såsom hypertermi, rigiditet,

myoklonus, autonom ustabilitet med mulige hurtige udsving i vitale tegn, ændring af

mental tilstand i form af konfusion, irritabilitet og ekstrem agitation ledende til delirium og

koma) kan resultere i potentielt livstruende tilstande skal behandling med fluoxetin

seponeres og symptomatisk behandling igangsættes.

Irreversible, non-selektive monoaminooxidasehæmmere (f.eks. iproniazid)

Der er rapporteret tilfælde af alvorlige og nogle gange fatale reaktioner hos patienter som

får en SSRI i kombination med en irreversibel, non-selektiv monoaminooxidasehæmmer

dk_hum_32552_spc.doc

Side 6 af 19

(MAO-hæmmer).

Disse tilfælde viste sig ved med symptomer som ligner serotoninsyndrom (som kan

forveksles med (eller diagnosticeres som) malignt neuroleptisk syndrom). Cyproheptadin

eller dantrolen kan være gavnligt til patienter der oplever disse reaktioner. Symptomer på

en lægemiddelinteraktion med MAO-hæmmere omfatter: Hypertermi, stivhed, myoklonus,

autonom ustabilitet med mulige hurtige svingninger i vitale funktioner, ændringer i mental

status der omfatter konfusion, irritabilitet og ekstrem ophidselse der forværres til to

delirium og koma.

Fluoxatin "Actavis" er derfor kontraindiceret i kombination med irreversible, non-selektive

MAO-hæmmere (se pkt. 4.3). På grund af at sidstnævnte har en effekt, der varer i 2 uger,

bør behandling med Fluoxatin "Actavis" først opstartes 2 uger efter seponering af den

irreversible, non-selektive MAO-hæmmer. Ligeledes bør der gå mindst 5 uger efter

seponering af Fluoxetin "Actavis" behandling før der påbegyndes med en irreversibel, non-

selektiv MAO-hæmmer.

Seksuel dysfunktion

Selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI)/serotonin- og

noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI) kan give symptomer på seksuel dysfunktion

(se pkt. 4.8). Der har været indberetninger om langvarig seksuel dysfunktion, hvor

symptomerne er blevet ved på trods af seponering af SSRI/SNRI.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsundersøgelser er kun udført hos voksne.

Halveringstid

Den lange halveringstid for både fluoxetin og norfluoxetin skal tages i betragtning (se pkt.

5.2), når farmakodynamiske eller farmakokinetiske interaktioner overvejes (f.eks. ved skift

fra fluoxetin til andet antidepressivum).

Kontraindicerede kombinationer

Irreversible, non-selektive monoaminooxidasehæmmere (f.eks. iproniazid)

Der er rapporteret tilfælde af alvorlige og nogle gange fatale reaktioner hos patienter som

får en SSRI i kombination med en irreversible, non-selektive monoaminooxidasehæmmer

(MAO-hæmmere).

Disse tilfælde viste sig ved med symptomer som ligner serotoninsyndrom (som kan

forveksles med (eller diagnosticeres som) malignt neuroleptisk syndrom). Cyproheptadin

eller dantrolen kan være gavnligt til patienter der oplever disse reaktioner. Symptomer på

en lægemiddelinteraktion med MAO-hæmmere omfatter: Hypertermi, stivhed, myoklonus,

autonom ustabilitet med mulige hurtige svingninger i vitale funktioner, ændringer i mental

status der omfatter konfusion, irritabilitet og ekstrem ophidselse der forværres til to

delirium og koma.

Fluoxetin "Actavis" er derfor kontraindiceret i kombination med irreversible, non-selektive

MAO-hæmmere (se pkt. 4.3). På grund af at sidstnævnte har en effekt, der varer i 2 uger,

bør behandling med Fluoxetin "Actavis" først opstartes 2 uger efter seponering af den

irreversible, non-selektive MAO-hæmmer. Ligeledes bør der gå mindst 5 uger efter

seponering af Fluoxetin "Actavis" behandling før der påbegyndes med en irreversibel, non-

selektiv MAO-hæmmer.

dk_hum_32552_spc.doc

Side 7 af 19

Metoprolol der bruges ved hjertesvigt

Der kan være øget risiko for bivirkninger ved metoprolol inklusiv udtalt bradykardi, da

Fluoxetin "Actavis" hæmmer dens metabolisme (se pkt. 4.3).

Ikke anbefalede kombinationer

Tamoxifen

I litteraturen er der rapporteret om farmakokinetisk interaktion mellem CYP2D6 hæmmere

og tamoxifen, med en 65 – 75 % reduktion i plasmakoncentrationen af en af de mere aktive

former af tamoxifen, dvs. endoxifen. I visse studier er nedsat virkning af tamoxifen

rapporteret ved samtidig behandling med visse SSRIer. Da en nedsat virkning af tamoxifen

ikke kan udelukkes, bør samtidig administration med potente CYP2D6-hæmmere

(herunder fluoxetin) i videst muligt omfang undgås (se pkt. 4.4).

Alkohol

Forsøg har vist, at fluoxetin ikke øger alkoholmængden i blodet eller forstærker effekten af

alkohol. Dog frarådes samtidig brug af et SSRI-præparat og alkohol.

MAO-A-hæmmere inklusiv linezolid og methylthioniniumchlorid (methylenblåt)

Risiko for serotoninsyndrom inklusiv diare, takykardi, svedtendens, tremor, konfusion eller

koma. Hvis samtidig brug af disse aktive stoffer sammen med Fluoxetin "Actavis" ikke

kan undgås, bør der iværksættes tæt klinisk overvågning, og stofferne der bruges samtidig

bør initieres ved den lavest anbefalede dosis (se pkt. 4.4). Behandling med fluoxetin bør

først opstartes dagen efter seponering af en reversible MAO-A-hæmmer.

Mequitazin

Der kan være en øget risiko for bivirkninger ved mequitazin (som f.eks. QT forlængelse)

på grunde af at fluoxetin hæmmer dens metabolisme

Kombinationer, der kræver forsigtighed

Phenytoin

Ændringer i plasmakoncentration er observeret i kombination med fluoxetin. I nogle

tilfælde er toksiske manifestationer observeret. Forsigtig titrering bør overvejes under

samtidig monitorering af den kliniske tilstand.

Præparater med serotonerg virkning (lithium, tramadol, triptaner, tryptofan, selegilin

(type B MAO-hæmmer), perikum (hypericum perforatum))

Der er rapporteret om mildt serotoninsyndrom når SSRI’er blev givet sammen med

lægemidler der også havde serotonerg virkning. Derfor bør samtidig brug af fluoxetin og

disse lægemidler ske med forsigtighed, med tættere og hyppigere klinisk monitorering (se

pkt. 4.4). Samtidig brug af triptaner medfører desuden risiko for koronar vasokontraktion

og hypertension.

Forlænget QT interval

Der er ikke udført farmakokinetiske og farmakodynamiske studier med fluoxetin og andre

lægemidler, som forlænger QT-intervallet. En additiv effekt af fluoxetin og disse

lægemidler kan ikke udelukkes. Der skal derfor udvises forsigtighed ved samtidig

administration af fluoxetin og lægemidler, som forlænger QT-intervallet, såsom klasse IA

og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. phenothiazinderivater, pimozid, haloperidol),

dk_hum_32552_spc.doc

Side 8 af 19

tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle lægemidler (f.eks. sparfloxacin,

moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin), malariabehandling især halofantrin samt

visse antihistaminer (astemizol, mizolastin) (se pkt. 4.4, 4.8 og 4.9).

Lægemidler der påvirker hæmostase (orale antikoagulantia, uanset deres mekanisme,

trombocytaggregationshæmmere inklusiv aspirin og NSAID’ere)

Risiko for øget blødning. Der bør foretages klinisk monitorering og hyppigere

monitorering af INR med orale antikoagulantia. Det kan være passende med en

dosisjustering under behandling med fluoxetin og efter seponering (se pkt. 4.4 og 4.8).

Cyproheptadin

Der er individuelle kasuistikker vedrørende nedsat antidepressiv effekt af fluoxetin, når det

anvendes i kombination med cyproheptadin.

Lægemidler der inducerer hyponatriæmi

Hyponatriæmi er en bivirkning ved fluoxetin. Anvendelse sammen med andre stoffer der

er forbundet med hyponatriæmi (f.eks. diuretika, desmopressin, carbamazepin og

oxcarbazepin) kan føre til en øget risiko (se pkt. 4.8).

Lægemidler der nedsætter den epileptogene tærskel

Krampeanfald er en bivirkning ved fluoxetin. Anvendelse i kombination med andre stoffer

der kan mindske tærsklen for krampeanfald (f.eks. tricykliske antidepressiver, andre

SSRI’er, phenothiaziner, butyrophenoner, mefloquin, chloroquin, bupropion, tramadol)

kan føre til en øget risiko.

Andre lægemidler der metaboliseres via CYP2D6

Fluoxetin er en stærk hæmmer af enzym CYP2D6, hvorfor samtidig behandling med

lægemidler der også metaboliseres af dette enzymsystem kan føre til lægemiddel-

interaktioner, især dem der har et smalt terapeutisk indeks (såsom flecainid, encainid,

propafenon og nebivolol), og dem som titreres, men også med atomoxetin, carbamazepin,

tricykliske antidepressiver og risperidon. De bør initieres ved eller justeres til den lave

ende af deres dosisinterval. Dette kan også være tilfældet hvis Fluoxetin "Actavis" har

været anvendt i de forudgående 5 uger.

Graviditet og amning

Fertilitet

Data fra dyrestudier har vist, at fluoxetin kan påvirke sædkvaliteten (se pkt. 5.3).

Humane spontane rapporter om brug af visse SSRI’er har vist, at en påvirkning af

sædkvaliteten er reversibel. Hidtil er der ikke observeret påvirkning af den humane

fertilitet.

Graviditet

Nogle epidemiologiske studier har vist en øget risiko for medfødte kardiovaskulære

misdannelser forbundet med brugen af fluoxetin under første trimester af graviditeten.

Mekanismen er ukendt. Overordnet set indikerer data, at risikoen for at få et barn med

kardiovaskulær defekt hvis moderens har taget fluoxetin, er ca. 2/100. Den forventede

hyppighed for sådanne defekter er omkring 1/100 i den almene befolkning.

Epidemiologiske data tyder på, at brug af SSRI’er under graviditet, især sidst i

graviditeten, kan forøge risikoen for Persisterende Pulmonal Hypertension hos den

dk_hum_32552_spc.doc

Side 9 af 19

Nyfødte (PPHN). Den observerede risiko var ca.5 tilfælde for hver 1000 graviditeter. I den

almindelige befolkning er risikoen 1 til 2 tilfælde af PPHN for hver 1000 graviditeter.

Fluoxetin kan anvendes under graviditet, men forsigtighed bør udvises specielt sent i

graviditeten eller lige op til fødslen, da følgende bivirkninger er rapporteret for nyfødte:

Irritabilitet, tremor, hypotoni, vedvarende gråd, problemer med at sutte samt

søvnproblemer. Disse symptomer kan indikere enten serotonerg effekt eller

abstinenssymptomer. Tidspunktet og varigheden af disse symptomer kan være relateret til

den lange halveringstid for fluoxetin (4-6 dage) og den aktive metabolit norfluoxetin (4-16

dage).

Observationsdata indikerer øget risiko (mindre end en fordobling) for postpartum blødning

efter eksponering for SSRI/SNRI i måneden forud for fødslen (se pkt. 4.4 og 4.8).

Amning

Fluoxetin og norfluoxetin udskilles i modermælken. Bivirkninger er rapporteret for

spædbørn, der ammes. Hvis behandling med fluoxetin skønnes nødvendig, bør det

overvejes at stoppe amningen. Hvis amningen imidlertid fortsættes, bør den laveste

effektive dosis udskrives.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Fluoxetin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Fluoxetin har hos raske forsøgspersoner vist ikke at have psykomotorisk effekt.

Dog kan alle psykofarmaka potentielt forringe de motoriske evner samt evnen til at

bedømme. Patienter bør frarådes at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før de er sikre

på, at deres evner ikke er påvirket.

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos patienter behandlet med fluoxetin er hovedpine,

kvalme, søvnløshed, træthed og diarré. Bivirkninger vil kunne formindskes i intensitet og

hyppighed ved fortsat behandling og bør generelt ikke lede til et ophør med behandlingen.

Oversigt over bivirkninger i tabelform

Tabellen nedenfor viser de bivirkninger, der er observeret i kliniske forsøg (n=9297) og fra

spontane indberetninger. Nogle af disse bivirkninger er fælles for alle SSRI-præparater.

Hyppigheden er defineret som

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne nævnt efter faldende alvorlighed.

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

dk_hum_32552_spc.doc

Side 10 af 19

Vergelijkbare producten

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten

Deel deze informatie