Advertisement

MODERIN* LA 40 MG/ML

Belangrijkste kenmerken

 • Handelsnaam:
 • MODERIN* LA 40 MG/ML
 • Beschikbaar vanaf:
 • Pfizer Animal Health B.V.
 • farmaceutische vorm:
 • Oplossing voor injectie
 • Prescription-type:
 • Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken
 • Gebruik voor:
 • Dieren
 • Medicin-type:
 • allopathische drug
Advertisement

Documenten

 • voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:
 • De bijsluiter voor dit product is momenteel niet beschikbaar is, kunt u een verzoek aan onze klantenservice te sturen en wij zullen u zo spoedig melden als we in staat zijn om het te verkrijgen.


  Vraag de bijsluiter voor professionals in de gezondheidszorg.

Lokalisatie

 • Verkrijgbaar in:
 • MODERIN* LA 40 MG/ML
  Nederland
 • Taal:
 • Nederlands

Therapeutische informatie

 • Therapeutisch gebied:
 • Hormoonpreparaat
 • therapeutische indicaties:
 • DierIndicatiePathogeen,HondenAllerg. aand. respiratie app.,HondenAllergische huidaandoening,HondenGecom.antib.tegen acute infec.,HondenOrthop. aand. lokomotieapp.,KattenAllerg. aand. respiratie app.,KattenAllergische huidaandoening,KattenGecom.antib.tegen acute infec.,KattenOrthop. aand. lokomotieapp.

Overige informatie

Status

 • Bron:
 • CBG-MEB
 • Laatste update:
 • 09-08-2016

Patiëntenbijsluiter


2.De aanvraag voor registratie is voor de overige aangevraagde toepassingen afgewezen omdat 

onvoldoende is aangetoond dat, gelet op artikel 4, onder a, van de Diergeneesmiddelenwet 

voor deze toepassingen het middel geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens.

Par. I 1. De samenstelling van het diergeneesmiddel dient nauwkeurig overeen te komen 

met de bij de aanvraag voor registratie verstrekte gegevens met als werkzame 

bestanddeel of bestanddelen zowel kwalitatief als kwantitatief:

per ml:

methylprednisolonacetaat 40 mg.

       2. Farmaceutische vorm: injectievloeistof.

       3. Aard van het werkzame bestanddeel of bestanddelen:

hormoon.

Par.II  Bij de toepassing van dit diergeneesmiddel dienen de navolgende voorschriften in 

acht genomen te worden:

1. Diersoorten waarbij het diergeneesmiddel uitsluitend mag worden gebruikt bij de 

opgegeven doseringen en indicaties:

- hond en kat.

met als indicatie:

- orthopedische en inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat met 

name spieren, gewrichten, skelet, veroorzaakt door trauma, rheuma en ter 

aanvulling van de behandeling van aandoeningen zoals arthritis, synovitis, 

myositis en tendinitis;

- toxi-infectieuze aandoeningen met name behandeling van acute infecties in 

combinatie met specifieke antimicrobiële therapie;

- allergische aandoeningen van de ademhalingstractus met name asthma bronchiale;

- allergische dermale aandoeningen met name dermatitis, urticaria.

in de volgende dosering:

- intramusculair: 0,5-2,0 mg methylprednisolonacetaat per kg LG per dag;

- intra-articulair: bij honden 20 mg methylprednisolonacetaat in grote gewrichten. 

Voor kleinere gewrichten is een corresponderende lagere dosis vereist.

2. Toedieningswijze:

- intramusculair, intra-articulair.

       3. De technische hulpmiddelen waarmee het diergeneesmiddel mag worden 

gebruikt:

- geen.

4. De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen:

- in verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct 

huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

      5. De in acht te nemen wachttermijn(en):

- niet van toepassing.

      6. De in acht te nemen houdbaarheidstermijn: 

- 5 jaar bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius).

7. Overigen:

Contra-indicaties:

- virusinfecties;

- diabetes mellitus;

- osteoporose;

- hartafwijkingen;

- nierafwijkingen;

- schimmelinfecties;

- cornea ulcera;

- brandwonden;

- toedieningen in hoge doseringen aan drachtige dieren.

Bijwerkingen:

- abortus in het laatste derde deel van de dracht;

- afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: septicaemie en septische 

cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking;

- bijniersuppressie bij langer durende behandeling, met bijnierinsufficiëntie bij 

belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;

- katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de 

wondgenezing;

- osteoporose;

- remming van de lengtegroei van beenderen;

- huidatrofie;

- diabetes mellitus;

- polyurie, polydipsie;

- polyfagie;

- euforie;

- ulceraties in het gastro-intestinale systeem;

- pancreatitis;

- hyperlipidaemie;

- toename van de lipolysis;

- vettige infiltratie van de lever door steroïd hepatopathie;

- remming van het hypothalamus-hypofyse-bijniersschors systeem;

- afname van de thyroïd synthese;

- toename van de parathyroïd synthese;

- morbus Cushing.

Par. III Het be- of verwerken van het diergeneesmiddel als omschreven in paragraaf I, is 

slechts toegestaan met de navolgende stoffen en op de daarbij aangegeven wijze.

- niet van toepassing.

Par. IV 1. Onverminderd hetgeen ter uitvoering van artikel 42 van de 

Diergeneesmiddelenwet is of wordt bepaald dient,

a de verpakking tenminste de gedeclareerde hoeveelheid te bevatten en voorts 

aan de volgende eisen te voldoen:

- glazen injectieflacon met rubberdop en metalen kap.

b het etiket of in voorkomende geval de verpakking en de bijsluiter voorts nog de 

volgende aanduidingen te bevatten:

Indicatie:

- orthopedische en inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat met 

name spieren, gewrichten, skelet, veroorzaakt door trauma, rheuma en ter 

aanvulling van de behandeling van aandoeningen zoals arthritis, synovitis, 

myositis en tendinitis;

- toxi-infectieuze aandoeningen met name behandeling van acute infecties in 

combinatie met specifieke antimicrobiële therapie;

- allergische aandoeningen van de ademhalingstractus met name asthma 

bronchiale;

- allergische dermale aandoeningen met name dermatitis, urticaria.

Contra-indicaties:

- virusinfecties;

- diabetes mellitus;

- osteoporose;

- hartafwijkingen;

- nierafwijkingen;

- schimmelinfecties;

- cornea ulcera;

- brandwonden;

- toedieningen in hoge doseringen aan drachtige dieren.

Bijwerkingen:

- abortus in het laatste derde deel van de dracht;

- afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: septicaemie en septische 

cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking;

- bijniersuppressie bij langer durende behandeling, met bijnierinsufficiëntie bij 

belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;

- katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de 

wondgenezing;

- osteoporose;

- remming van de lengtegroei van beenderen;

- huidatrofie;

- diabetes mellitus;

- polyurie, polydipsie;

- polyfagie;

- euforie;

- ulceraties in het gastro-intestinale systeem;

- pancreatitis;

- hyperlipidaemie;

- toename van de lipolysis;

- vettige infiltratie van de lever door steroïd hepatopathie;

- remming van het hypothalamus-hypofyse-bijniersschors systeem;

- afname van de thyroïd synthese;

- toename van de parathyroïd synthese;

- morbus Cushing.

Waarschuwingen:

een langdurige therapie mag niet abrupt gestaakt worden, maar dient 

door toedienen van degressieve doses beëindigd te worden;

ondersteunende therapie bij ernstige akute infecties in combinatie 

met specifieke gerichte bactericide antimicrobiële behandeling:

de lengte van de corticsteroïdenbehandeling dient bij deze indicatie 

in de regel beperkt te worden tot enkele dagen. 

De anti-inflammatoire behandeling remt de afweer en bevordert de 

verspreiding van infectieuze organismen door het lichaam wat kan leiden tot een 

fulminante infectie. Tegelijkertijd onderdrukken corticosteroïden de koorts 

(signaalfunctie) als deze infectie systemisch wordt. Initiële toediening van corti-

costeroïden kan gunstig zijn ter onderdrukking van de akute symptomen van het 

ziekteproces.

2. Overigen: 

geen.  

met dezelfde werkzame stof

Advertisement