Proxima ZTT. Hydroxyapatite-coated, titanium alloy anatomic femoral component

Egypt - engelsk - EDA (Egyptian Drug Authority)

Kjøp det nå

Tilgjengelig fra:
جونسون اند جونسون (ميدل ايست) مكتب مصر العلمى
Produsert av:
DePuy International Ltd., United Kingdom

Søk varsler relatert til dette produktet

Del denne informasjonen