Zemplar 2 mikrog

Zemplar 2 mikrog

Produsent eller innehaver: 2care4
Aktiv ingrediens: Parikalsitol
Annen informasjon: Kapsel, myk - 2 mikrog

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zemplar 1 mikrog

Zemplar 1 mikrog

Produsent eller innehaver: 2care4
Aktiv ingrediens: Parikalsitol
Annen informasjon: Kapsel, myk - 1 mikrog

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zemplar 2 mikrog

Zemplar 2 mikrog

Produsent eller innehaver: 2care4
Aktiv ingrediens: Parikalsitol
Annen informasjon: Kapsel, myk - 2 mikrog

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zyx 3 mg

Zyx 3 mg

Produsent eller innehaver: Meda OTC
Aktiv ingrediens: Benzydaminhydroklorid
Annen informasjon: Sugetablett med sitronsmak - 3 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zyx 3 mg

Zyx 3 mg

Produsent eller innehaver: Meda OTC
Aktiv ingrediens: Benzydaminhydroklorid
Annen informasjon: Sugetablett med mintsmak - 3 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zyx 3 mg

Zyx 3 mg

Produsent eller innehaver: Meda OTC
Aktiv ingrediens: Benzydaminhydroklorid
Annen informasjon: Sugetablett med honning- og appelsinsmak - 3 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zyx 3 mg

Zyx 3 mg

Produsent eller innehaver: Meda OTC
Aktiv ingrediens: Benzydaminhydroklorid
Annen informasjon: Sugetablett med eukalyptussmak - 3 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zyban 150 mg

Zyban 150 mg

Produsent eller innehaver: 2care4
Aktiv ingrediens: Bupropionhydroklorid
Annen informasjon: Depottablett - 150 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zyban 150 mg

Zyban 150 mg

Produsent eller innehaver: GlaxoSmithKline AS
Aktiv ingrediens: Bupropionhydroklorid
Annen informasjon: Depottablett - 150 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zomig 2.5 mg

Zomig 2.5 mg

Produsent eller innehaver: Orifarm AS
Aktiv ingrediens: Zolmitriptan
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 2.5 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zomig 2.5 mg

Zomig 2.5 mg

Produsent eller innehaver: Farmagon
Aktiv ingrediens: Zolmitriptan
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 2.5 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zomig 2.5 mg

Zomig 2.5 mg

Produsent eller innehaver: Orifarm AS
Aktiv ingrediens: Zolmitriptan
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 2.5 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zomig 2.5 mg

Zomig 2.5 mg

Produsent eller innehaver: Orifarm AS
Aktiv ingrediens: Zolmitriptan
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 2.5 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zomig 2.5 mg

Zomig 2.5 mg

Produsent eller innehaver: Farmagon
Aktiv ingrediens: Zolmitriptan
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 2.5 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zomig 2.5 mg

Zomig 2.5 mg

Produsent eller innehaver: Farmagon
Aktiv ingrediens: Zolmitriptan
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 2.5 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zomig 2.5 mg

Zomig 2.5 mg

Produsent eller innehaver: Orifarm AS
Aktiv ingrediens: Zolmitriptan
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 2.5 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zomig 5 mg

Zomig 5 mg

Produsent eller innehaver: AstraZeneca
Aktiv ingrediens: Zolmitriptan
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 5 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zomig 2.5 mg

Zomig 2.5 mg

Produsent eller innehaver: AstraZeneca
Aktiv ingrediens: Zolmitriptan
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 2.5 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zocor 40 mg

Zocor 40 mg

Produsent eller innehaver: Farmagon
Aktiv ingrediens: Simvastatin
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 40 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zocor 40 mg

Zocor 40 mg

Produsent eller innehaver: Farmagon
Aktiv ingrediens: Simvastatin
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 40 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zocor 40 mg

Zocor 40 mg

Produsent eller innehaver: Farmagon
Aktiv ingrediens: Simvastatin
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 40 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zocor 20 mg

Zocor 20 mg

Produsent eller innehaver: Farmagon
Aktiv ingrediens: Simvastatin
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 20 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zocor 20 mg

Zocor 20 mg

Produsent eller innehaver: Farmagon
Aktiv ingrediens: Simvastatin
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 20 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zocor 10 mg

Zocor 10 mg

Produsent eller innehaver: Farmagon
Aktiv ingrediens: Simvastatin
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 10 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zocor 80 mg

Zocor 80 mg

Produsent eller innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
Aktiv ingrediens: Simvastatin
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 80 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zocor 40 mg

Zocor 40 mg

Produsent eller innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
Aktiv ingrediens: Simvastatin
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 40 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zocor 10 mg

Zocor 10 mg

Produsent eller innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
Aktiv ingrediens: Simvastatin
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 10 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zocor 20 mg

Zocor 20 mg

Produsent eller innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
Aktiv ingrediens: Simvastatin
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 20 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Zyvoxid 600 mg

Zyvoxid 600 mg

Produsent eller innehaver: Pfizer AS
Aktiv ingrediens: Linezolid
Annen informasjon: Tablett, filmdrasjert - 600 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Ziprasidon Actavis 80 mg

Ziprasidon Actavis 80 mg

Produsent eller innehaver: Actavis Group PTC ehf
Aktiv ingrediens: Ziprasidon
Annen informasjon: Kapsel, hard - 80 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Ziprasidon Actavis 60 mg

Ziprasidon Actavis 60 mg

Produsent eller innehaver: Actavis Group PTC ehf
Aktiv ingrediens: Ziprasidon
Annen informasjon: Kapsel, hard - 60 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency

Ziprasidon Actavis 20 mg

Ziprasidon Actavis 20 mg

Produsent eller innehaver: Actavis Group PTC ehf
Aktiv ingrediens: Ziprasidon
Annen informasjon: Kapsel, hard - 20 mg

Tilgjengelig i: Norge
Språk: norsk bokmål
Kilde: Statens legemiddelverk - Norwegian Medicines Agency