M'hemmx allerti ta 'sigurtà relatati ma' dan il-prodott.