Zubrin

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Zubrin
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Zubrin
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Klieb
 • Żona terapewtika:
 • Mard muskolu skeletali-sistema
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Tnaqqis ta 'infjammazzjoni u eżenzjoni ta' uġigħ ikkawżat minn disturbi muskoloskeletali akuti u kroniċi.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 13

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Irtirat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/000057
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 12-03-2001
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/000057
 • L-aħħar aġġornament:
 • 31-03-2019

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA' TAGĦRIF FIL-PAKKETT

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

FULJETT TA’ TAGĦRIF FIL-PAKKETT

Zubrin lajofiliżejt jittieħed mill-ħalq, għall-klieb

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-

ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI LI JĦALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ , JEKK DIFFERENTI

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ:

Intervet International B. V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Olanda

Manifattur li jħalli l-konsenja tmur fis-suq:

S-P Veterinary

Breakspear Road South

Harefield

Uxbridge UB9 6LS

Renju Unit

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Zubrin 50 mg lajofiliżejt jittieħed mill-ħalq, għall-klieb

Zubrin 100 mg lajofiliżejt jittieħed mill-ħalq, għall-klieb

Zubrin 200 mg lajofiliżejt jittieħed mill-ħalq, għall-klieb

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Sustanzi Attivi

Tepoxalin

50 mg / lajofiliżejt jittieħed mill-ħalq

Tepoxalin

100 mg / lajofiliżejt jittieħed mill-ħalq

Tepoxalin

200 mg / lajofiliżejt jittieħed mill-ħalq

4.

INDIKAZZJONIJIET

Tnaqqis tal-infjammazzjoni u serħan mill-uġiegħ li jkun ġej minn diżordnijiet akuti fil-muskoli u l-

għadam skeletali.

5.

KONTRA INDIKAZZJONIJIET

Tużax jekk il-kelb/a tiegħek

hija tqiela jew qed tredda’ jew klieb nisa intenzjonati għar-razza

għandu/ha tal-qalb jew tal-fwied

għandu/

ha brix fl-istonku u l-imsaren, jew telf ta’ demm

għandu/ha allerġija għall-prodott

ikun/tkun ixxotta/t, ikollu/ha volum baxx ta’ demm, jew ibati/tbati minn pressjoni baxxa,

għaliex dawn jistgħu jgħollu r-riskju ta’ tossiċita fil-kliewi.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Jista’ jkun hemm remettar jew sliħ waqt il-kura. Okkażjonalment jista’ jkun hemm ukoll telf ta’ pil u

eritema.

Effetti tipiċi mhux mixtieqa u marbuta mal-użu ta’ mediċini anti-infjammatorji li mhumiex sterojdi

bħal remettar, ippurgar artab/sliħ, demm fl-ippurgar, nuqqas t’aptit, disturbi renali u telqa. Jekk ikun

hemm dawn l-effetti mhux mixtieqa, il-kura għandha titwaqqaf minnufih. F’każi rari, l-aktar fi klieb

xjuħ jew dawk sensittivi, dawn l-effetti jistgħu ikun serji kif ukoll fatali.

Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet gastro-intestinali (sliħ/remettar) waqt testijiet kliniċi fuq il-prodott,

kienet ta’ 1 minn kull 10 annimali .

Jekk tinnota xi effetti oħra mhux mextieqa, jekk jogħġbok informa lill-veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊJI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊJE, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

10 mg/kg piż darba kuljum.

L-annimal għandu jintiżen sew qabel tibda il-kura.

Qaxxar l-istrixxa biex tikxef sustanza waħda ta’ lajofiliżejt, f’forma ta’ pillola tonda. Agħfas l-istrixxa

mill-qiegħ biex il-pillola tinbeżaq ‘il barra. Qiegħed il-pillola f’ħalq il-kelb. Il-pillola tiddiżintegra

hekk kif tmiss ma’ l-umdu. Żomm il-ħalq tal-kelb magħluq għal ftit sekondi biex ikun żgurat li l-

pillola ixxarbet kollha. Agħtiha lill-kelb bejn siegħa u sagħtejn wara l-ikel. Meta dan mhux possibbli,

jew jekk il-kelb jirreżisti li l-prodott

jitqiegħed direttament f’ħalqu, eżatt qabel tamministra, qiegħed

il-pillola fi ftit ikel umdu, jew f’xi ħaġa li jħobb il-kelb u hi mxarrba. Wieħed għandu jkun ċert li l-ikel

jew it-trattament li fih il-mediċina, jittieħed kollu.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

It-tul tal-kura jiddependi mill-progress kliniku. Wara perjodu ta’ trattament ta’ bejn 7 u 10 tijiem, il-

kundizzjoni tal-kelb għandha terġa’ tiġi evalwata biex jiġi stabbilit għandhiex titkompla l-kura. Kura

fit-tul għandha dejjem issir taħt superviżjoni ta’ veterinarju.

Kun ċert li jdejk huma xotti biex ma tħallix li l-pillola teħel ma’ subġħajk. Tepoxalin ma ddubx fl-ilma

u ssir twaħħal ħafna meta tixxarrab. Jekk il-lajofiliżejt tinħall qabel il-waqt, aħsel idejk sew.

10.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandux bżonn ta’ kondizzjonijiet ta’ ħażna speċj

ali.

Tużax wara d-data tal-iskadenza fuq l-istrixxa.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Id-doża rakkomandata m’għandhiex tinqabeż.

Ir-riskju jista’ jkun ikbar jekk il-prodott jintuża f’annimali ta’ anqas minn 6 xhur, jew b’piż ta’ anqas

minn 5 kg, jew f’annimali xjuħ. F’każ li l-użu ma jistax jiġi evitat, huwa neċessarju li jkun hemm

veterinarju jgħasses għal telf ta’ demm fis-sistema gastro-intestinali.

Wieħed għandu jagħti każ speċjali meta il-klieb li qed jiġu kkurati jkollhom xi nuqqas fis-sistema tal-

kliewi.

Tepoxalin m’għandhiex tingħata flimkien ma’ mediċini anti-infjammatorji li mhumiex sterojdi jew

mediċini kontra l-uġiegħ, glukokortikosterojdi, dijuretiċi jew antikoagulanti.

Jekk ikun hemm xi effetti mhux mixtieqa, il-kura għandha titwaqqaf u wieħed għandu jfittex parir

veterinarju.

F’każ li xi ħadd jibla’ numru ta’ lajofiliżejt, għandu jittieħed parir mediku minnufih.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATA JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Saqsi lil veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li mA jkunux aktar meħtieġa minnek.

Dawn il-

miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-

PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini (EMA)

http://www.ema.europa.eu.

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Mhux id-daqs tal-pakketti kollha jistgħu qegħdin fis-suq.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat