Suvaxyn Aujeszky 783 + O/ W

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Suvaxyn Aujeszky 783 + O/ W
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Majjali
 • Żona terapewtika:
 • Immunoloġiċi
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Immunizzazzjoni attiva ta 'majjali mill-età ta' 10 ġimgħat biex tevita l-mortalità u s-sinjali kliniċi tal-marda ta 'Aujeszky u tnaqqas it-tneħħija tal-virus tal-qasam ta' Aujeszky's disease. Immunizzazzjoni passiva tal-frieħ tal-majjaliet vaċċinati sabiex titnaqqas il-mortalità u sinjali kliniċi tal-marda Aujeszky u sabiex jitnaqqas l-eskrezzjoni tal-marda Aujeszky-virus fil-qasam.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 14

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/000038
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 06-08-1998
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/000038
 • L-aħħar aġġornament:
 • 30-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

EMA/506532/2007

EMEA/V/C/000038

Sommarju ta’ l-EPAR għall-pubbliku

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W

Virus ħaj inattivat tal-Marda Aujeszky

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport ta’ Valutazzjoni Pubblika Ewropea. L-għan tiegħu huwa

li jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għal Użu Veterinarju (CVMP)

abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, waslet għar-rakkomandazzjonijiet fuq il-kundizzjonijiet ta’ l-

użu. Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb’wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk

tixtieq iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni jew it-trattament ta’ l-annimal tiegħek, ikkuntattja lill-

veterinarju tiegeħk. Jekk tixtieq iktar informazzjoni abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-CVMP, aqra d-

Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).

X’inhu Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W?

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W huwa vaċċin li fih forma ħajja iżda dgħajfa tar-razza NIA

-783 tal-vajrus

li jikkawża l-marda ta’ Aujeszky. Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W hu trab u solvent li jitħalltu biex

jifformaw emulsjoni (taħlita ta’ likwidi b’bażi ta’ ilma u żejt) għall-injezzjoni.

Għal xiex jintuża Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W?

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W jintuża għat-tlaqqim tal-ħnieżer mill-età ta’ 10 ġimgħat kontra l-marda

ta’ Aujeszky, marda li tixbah lir-rabja li tiġi kkawżata minn herpesvirus. Jipprevjeni l-mewt u s-sintomi

tal-marda u jnaqqas it-tixrid tal-vajrus. It-tilqim b’Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W ta’ ħnieżer nisa li qatt

ma jkunu welldu u ta’ ħnieżer nisa li jkunu welldu jista’ jwassal għal immunità fil-frieħ tal-ħnieżer.

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W jingħata f’żewġ injezzjonijiet ta’ 2-ml fil-muskolu ta’ l-għonq wara l-

widna, bi spazju ta’ bejn tlieta u erba’ ġimgħat bejniethom. L-immunità tibda wara tliet ġimgħat u

sservi tliet xhur. Ħnieżer nisa tat-tnissil għandhom jitlaqqmu mill-ġdid qabel ma jitgħammru jew f’kull

tqala, bejn tlieta u sitt ġimgħat qabel ma jwelldu. Ħnieżer irġiel tat-tnissil għandhom jitlaqqmu mill-

ġdid kull sitt ġimgħat. Biex titlaqqam merħla sħiħa, għandha tingħata doża waħda lil kull ħanżir u

ħanżira tat-tnissil kull erba’ xhur.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kif jaħdem Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W?

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W hu vaċċin. Il-vaċċini jaħdmu billi ‘jgħallmu’ lis-sistema immunitarja (id-

difiżi naturali tal-ġisem) kif jiddefendu lilhom infushom mill-mard. Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W ikun

fih ammonti żgħar tal-vajrrus li jikkawża l-marda ta’ Aujeszky f’forma dgħajfa. Il-vajrus ikun ġie

modifikat ġenetikament: tkun tneħħietlu l-ġene li tagħmlu kapaċi jipproduċi enzim magħruf bħala

thymidine kinase) u huwa dan li jdgħajfu. Il-vaċċin ikun fih ukoll ‘adjuvant’ (kompost li jkun fih l-

aluminju kif ukoll żejt minerali, emulsifikant u deterġent) biex jistimula rispons aħjar.

Meta ħanżir jingħata t-tilqima, is-sistema immunitajra tagħraf lill-vajrus imdgħajjef bħala ‘barrani’ u

jagħmel l-antikorpi kontriehom. ’Il quddiem, is-sistema immunitarja tkun tista’ tipproduċi antikorpi

iktar malajr meta tiġi esposta għall-vajrus mill-ġdid. Dan jipproteġi lill-ħnieżer mill-marda. L-antikorpi

jgħaddu wkoll mill-omm għall-frieħ mill-kolostru (il-ħalib tal-bidu) u mill-ħalib. Dan jippermetti lill-frieħ

tal-ħnieżer li jitlaqqmu kontra l-marda.

Kif ġie studjat Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W?

L-effikaċja ta’ Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W ġiet studjata f’għadd kbir ta’ ħnieżer f’ħafna rziezet

f’diversi studji li damu madwar sentejn. L-imrieħel tal-ħnieżer ġew sorveljati għal sinjali ta’ infezzjoni

bit-tip ta’ vajrus tal-marda ta’ Aujeszky li jista’ jinstab fl-ambjent naturali. L-istudji qabblu l-livelli ta’

injezzjoni fi ħnieżer imlaqqma u mhux imlaqqma.

X’inhu l-benefiċċju ta’ Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W li ntwera f’dawn l-

istudji?

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W kien effettiv fil-prevenzjoni ta’ infezzjoni bil-vajrus. Wara t-tilqima, l-

għadd ta’ mrieħel tal-ħnieżer b’sinjali ta’ infezzjoni u l-għadd ta’ ħnieżer infettati fl-imrieħel naqsu

b’mod sinjifikanti. Ma kienx hemm tibdil fir-rati ta’ infezzjoni fil-ħnieżer li ma tlaqqmux.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W?

F’mhux iktar minn nofs il-ħnieżer imlaqqma, kien hemm reazzjoni temporanja fis-sit ta’ l-injezzjoni.

Din jista’ jkollha dijametru ta’ mhux iktar minn 2 ċm wara l-ewwel injezzjoni u sa 5ċm wara t-tieni

waħda, iżda ġeneralment jisparixxu fi żmien tliet ġimgħat. F’xi ftit mill-ħnieżer jista’ jkun hemm żieda

fit-temperatura sa madwar 40.5°C, li ddum sa jumejn.

Xi prekawzjonijiet iridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina jew li tiġi

f’kuntatt ma’ l-annimal?

Aħsel u ddiżinfetta idejk u t-tagħmir wara li tużah. Injezzjoni aċċidentali tista’ tikkawża nefħa u uġigħ

sever, partikolarment jekk il-vaċċin jiġi injettat f’seba’ jew ġog. Fil-każ ta’ injezzjoni aċċidentali, itlob

parir mediku immedjatament u uri l-Fuljett lit-tabib. Jekk l-uġigħ jippersisti għal iktar minn 12-il siegħa

wara l-eżaminazzjoni, erġa’ itlob parir mediku.

Kemm irid jgħaddi żmien qabel ma l-annimal jinqatel u l-laħam ikun jista’

jintuża għall-konsum mill-bniedem (withdrawal period)?

Il-withdrawal period hu żero jiem.

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W

EMA/506532/2007

Page 2/3

Għaliex ġie approvat Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għal Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji ta’ Suvaxyn

Aujeszky 783 + O/W jegħelbu r-riskji għall-immunizzazzjoni attiva u passiva tal-ħnieżer sabiex

jipprevjeni jew inaqqas il-mortalità u s-sinjali kliniċi tal-marda ta’ Aujeszky u biex inaqqas it-tixrid tal-

vajrus tal-marda ta’ Aujeszky. Hu rrakkomanda li Suvaxyn Aujeszky 783 O/W jingħata l-

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju jinstab fil-modulu 6 ta’ dan l-

EPAR.

Tagħrif ieħor dwar Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni Ewropea

kollha għal Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W fl-7 ta’ Awwissu 1998. Informazzjoni dwar l-istejtus tal-

preskrizzjoni ta’ dan il-prodott tista’ tinstab fuq it-tikketta/ pakkett ta’ barra.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fl-04-2013.

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W

EMA/506532/2007

Page 3/3

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT

TA'

TAGĦRIF

FULJETT

TA’ TAGĦRIF

GĦAL:

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W, trab u solvent għall-emulsjoni għall-injezzjoni għall-majjali.

1

L-ISEM U L-INDIRIZZ

TAD-DETENTUR

TAL-AWTORIZZAZZJO NI

GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ U TAD-DETENTUR

TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦALL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT,

JEKK

DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Il-Belġju

Manifattur responsabbli għall-ħrug tal-lott:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya

Girona

Spanja

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W, trab u solvent għall-emulsjoni għall-injezzjoni

għall-majjali.

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Trab:

Virus ħaj inattivat tal-Marda Aujeszky, razza NIA

-783: ≥ 10

TCID

* għal kull doża ta’ 2 ml ta’

emulsjoni rikostitwita.

* TCID

= il-kwantita ta’ virus, li jinfetta 50 % tal-kolturi ta’ ċelluli

tat-tessut inokulat.

Solvent:

Kull doża ta’ 2 ml fiha:

Aluminium hydroxide, Żejt Minerali (Marcol 52), Mannide mono oleate (Arlacel A), Polysorbate 80

(Tween 80), Thiomersal

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

L-immunizzazzjoni attiva tal-majjali mill-eta’ ta’ 10 ġimgħat sabiex tiġi evitata l-mortalita’ u s-sinjali

kliniċi

tal-Marda Aujeszky u sabiex jitnaqqas it-tixrid tal-virus tal-Marda Aujeszky li jinstab fil-beraħ.

Immunizzazzjoni passiva tal-frieħ tal-qżieqeż u majjaliet vaċċinati sabiex titnaqqas il-mortalita’ u s-sinjali

kliniċi

tal-Marda Aujeszky u sabiex jitnaqqas it-tixrid tal-virus tal-Marda Aujeszky li jinstab fil-beraħ.

- Immunita’ attiva: L-immunita’ issir effettiva minn 3 ġimgħat wara t-tilqima bażika. L-immunita’ ddum

għal 3 xhur wara t-tilqima bażika.

5

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn.

6.

EFFETTI

MHUX

MIXTIEQA

Reazzjonijiet lokali ħfief u temporanji sa 2 ċm fid-dijametru wara l-ewwel tilqima u sa 5 ċm wara t-tieni

tilqima jistgħu jiġru f’sa 50 % mill-majjali ttrattati. Ġeneralment, dawn ir-reazzjonijiet jisparixxu fi żmien

3 ġimghat wara l-ewwel tilqima. F’numru żgħir mill-majjali

ttrattati tista’ sseħħ żjieda temporanja fit-

temperatura tal-ġisem sa madwar 40.5 °C li ddum sa jumejn.

F’każijiet rari ħafna (<1/100 000), jistgħu jkunu osservati reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva.

Ħlief

għal xi żieda fl-ammont ta’ reazzjoni tat-tessuti fis-sit tal-injezzjoni, ma kien hemm l-ebda effetti

oħra mhux mixtieqa.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux msemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-

tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊJI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Majjali.

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊJE, MOD(I) U METODU

TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu għal ġol-muskoli.

Programm ta’ tilqim:

Tilqima bażika ta’ majjali

tar-refgħa u dawk miżmuma għar-razza (qżieqeż, majjaliet u foħla):

Injetta doża waħda kull ħanzir tal-għalla mill-eta’ ta’ 10 ġimgħat. Doża oħra tista’ tiġi injettata

bejn 3-4 ġimgħat wara l-ewwel injezzjoni. Il-presenza ta’ anti-korpi materni kontra l-Virus tal-

Marda Aujeszky jista’ jkollha influwenza negattiva fuq ir-riżultat tat-tilqima.

Injetta doża waħda kull bhima miżmuma għar-razza (qżieqeż, majjaliet u foħla) mill-eta’ ta’ 10

ġimgħat u ssokta bit-tieni injezzjoni bejn 3-4 ġimgħat wara l-ewwel injezzjoni.

Ri-vaċċinazzjoni tal-bhejjem miżmuma għar-razza (qżieqeż, majjaliet u foħla):

Injetta doża kull majjala qabel l-ewwel tgħammira, jew

Injetta doża kull majjala waqt kull tqala fit-3-6 ġimgħat qabel id-data mistennija li twelled.

Injetta doża waħda kull faħal tal-inqas kull 6 xhur.

Għat-tilqim tal-merħla kollha, tista’ tiġi amministrata doża waħda kull qażquż, majjala u faħal, kull 4 xhur.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Sabiex tirrikostitwixxi it-tilqima, injetta 3 ml ta’ solvent ġol-fjala żgħira bit-trab. Ħarrek bil-mod sabiex

iddewweb it-tilqima u għaddi t-tilqima mdewwba għal ġol-fjala mas-solvent.

Sabiex tevita li tagħmel ir-ragħwa, ħarrek bil-mod il-fjala li fiha l-komponent mnixxef u ffriżat rikostitwit

ġol-komponent likwidu. Uża siringi u labar steriliżżati. Amministra l-prodott billi tinjetta doża waħda

(2 ml) ġol-muskoli kull majjal

fl-għonq fil-wesgħa ta’ wara l-widna.

Laqqam biss annimali f’saħħithom. Kull ħannus ta’ majjaliet ivvaċċinati għandu jieħu ammont adegwat ta’

kolostrum u ħalib.

10.

PERJODU

TA'

TIŻMIM

Xejn.

11.

PREKAWZJONIJIET

SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen u ttrasporta fil-friġġ (2

C – 8

C). Tagħmlux fIl-friża.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta’ skadenza murija fuq it-tikketta.

Iż-żmien kemm idum tajjeb wara li jiġi imħallat skond kif rakkomandat: siegħa.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Jista’ jintuża waqt it-tqala u fi żmien il-ħalib.

Il-manifattura, l-importazzjoni, il-pussess, il-bejgħ, il-provvista u/jew l-użu ta' Suvaxyn Aujeszky 783 +

O/W huwa pprojbit jew jista’ jkun ipprojbit f'ċertu Stati Membri fit-territorju kollu tagħhom jew f’parti

minnu taħt leġizlazzjoni nazzjonali. Kull persuna li għandha l-ħsieb li timmanifattura, timporta, tieħu

pussess, tbiegħ, tipprovdi u/jew tuża Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W għandha tikkonsulta ma’ l-Awtorità

Kompetenti ta’ l-Istat Membru dwar il-programmi ta' tilqim fis-seħħ qabel ma timmanifattura, timporta,

tieħu pussess, tbiegħ, tipprovdi u/jew tuża.

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-vaċċin jekk jintuża flimkien ma

kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-vaċċin qabel jew wara

xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittieħed każ b’każ

Tħallatx ma’ l-ebda vaċċin jew prodott immunoloġiku ieħor.

Aħsel u ddiżinfetta l-idejn u t-tagħmir użat wara l-użu.

Għal min se juża:

Dan il-prodott mediċinali veterinarju fih żejt minerali. Injezzjoni bi żball

jew jekk tinjetta lilek innifsek bi

żball jista' jirriżulta

f'uġigħ kbir u nefħa speċjalment jekk tinjetta f'ġog jew saba’ u f'kazijiet rari jista’ jkun

li titlef subgħajk jekk ma tingħatax għajnuna medika mill-ewwel. Jekk tigi njettat bi żball b'dan il-prodott

mediċinali veterinarju, fittex għajnuna medika mill-ewwel, anke jekk ġie njettat ammont żgħir ħafna u ħu

l-fuljett ta' tagħrif miegħek.

Jekk l-uġiegħ idum għal aktar minn tnax-il siegħa, wara l-eżami mediku, erġa' ħu parir mediku.

Għat-tabib

:

Dan il-prodott mediċinali veterinarju fih żejt minerali. Anke jekk ġew injettati ammonti żgħar, injezzjoni

bi żball ta’ dan il-prodott tista' tikkawza nefħa intensa, li tista' per ezempju tikkawza nekrożi iskimika u

anke l-bżonn li jinqata' xi saba’. Attenzjoni minn kirurgu espert għandha tingħata MILL-EWWEL u jista’

jkun hemm bżonn li jinfetaħ is-saba’ u tiġi rrigata l-parti fejn seħħet l-injezzjoni, speċjalment fejn hemm

il-laħam tas-saba’ jew l-għerq tal-muskolu

13.

PREKAWZJONIJIET

SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK

IKUN IL-KAŻ

Armi il-materjal ħażin billi

tgħalli

fil-misħun, taħraq jew tgħarraq ġo disinfettant adattat approvat mill-

awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT

TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija Ewropea

dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Għat-trattament tal-annimali biss.

Is-sustanza attiva tistimula l-immunita’ attiva kontra l-Marda Aujeszky fil-majjali. Bir-rikostituzzjoni tal-

immunogen fl-emulsjoni taż-żejt, l-istimulazzjoni tal-immunita’ wara l-injezzjoni, tiġi mtawwla. Il-frieħ

tal-majjaliet

imlaqqma, jiksbu immunita’ passiva mill-kolostrum u l-ħalib.

Il-karatteristika tal-gE- (glycoprotein E negative) tal-virus tat-tilqim tagħmilha possibbli sabiex issir

distinzjoni bejn l-anti-korpi li ġew indotti permezz tat-tilqima b’dan il-prodott u dawk li ġew indotti

permezz ta’ infezzjoni li tittieħed fil-beraħ bil-Virus tal-Marda Aujeszky, jekk it-tilqima

tiġi mogħtija

wara li jkun sar eżami djanjostiku tajjeb. Għaldaqstant, il-prodott huwa adatt biex jintuża fi programmi

maħsuba biex jeqirdu l-virus li jinstab fil-beraħ tal-Marda Aujeszky fil-majjali

ibbażat fuq il-presenza jew

l-assenza ta’ anti-korpi kontra l-gE-antigen ta’ dak il-virus.

Mhux id-daqsijiet

kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant

lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg/ Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Zoetis Finland Oy

Tlf: +358 (0)9 4300 40

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Zoetis Finland Oy

Tlf: +358 (0)9 4300 40

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel:

+

43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România S.R.L.

Tel: +4021 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Zoetis Finland Oy

Sími: +358 (0)9 4300 40

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Zoetis Finland Oy

Tel: +358 (0)9 4300 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

United Kingdom

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034