Startvac

Informazzjoni prinċipali

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Startvac
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Baqar (baqar u erħiet)
 • Żona terapewtika:
 • Immunoloġiċi għall-bovidae
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għat-tilqim tal-merħla ta 'baqar u erieħ, fil-ħalib tal-merħliet tal-baqar bil-mastite rikorrenti problemi, biex titnaqqas l-inċidenza tal-sub-mastite klinika u l-inċidenza u s-severità tas-sinjali kliniċi ta' mastite klinika kkawżata minn Staphylococcus aureus, koliformi u coagulase-negative staphylococci. L-iskema sħiħa tat-tilqim twassal għall-immunità minn bejn wieħed u ieħor jum 13 wara l-ewwel injezzjoni sa bejn wieħed u ieħor 78 jum wara t-tielet injezzjoni (ekwivalenti għal 130 jum wara t-twelid).
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 3

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/000130
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 10-02-2009
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/000130
 • L-aħħar aġġornament:
 • 29-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 47

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA

2009

Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/V/C/130

RAPPORT PUBBLIKU EWROPEW TA’ VALUTAZZJONI (EPAR)

STARTVAC

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni (EPAR). L-

iskop tiegħu huwa li jispjega kif il-valutazzjoni li saret mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali

għall-Użu Veterinarju (CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-

rakkomandazzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet tal-użu.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi d-diskussjoni wiċċ imb’wiċċ mal-veterinarju tiegħek.

Jekk teħtieġ aktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew it-trattament tal-kundizzjoni

medika tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lill-veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq aktar informazzjoni

abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra d-Diskussjoni Xjentifika (ukoll parti mill-

EPAR).

X’inhu Startvac?

Startvac huwa tilqima għall-baqar li fih batterji inattivi (maqtula) msejħa Escherichia coli u

Staphylococcus aureus.

Startvac huwa emulsjoni għal injezzjoni li jiġi f’kunjetti (3, 10 u

50 ml).

Għal xiex jintuża Startvac?

Startvac jintuża biex isaħħaħ l-immunità ta’ merħliet sħaħ ta’ baqar tal-ħalib li altrimenti

huma b’saħħithom f’merħliet li huma magħrufin li għandhom problemi minħabba l-mastite

(infjammazzjoni tal-beżżula minħabba infezzjoni). L-immunità msaħħa tnaqqas in-numru ta’

baqar affettwati u s-severità ta’ sinjali kliniċi.

Startvac jingħata lill-baqar kollha b’saħħithom f’merħla, waqt u wara t-tqala. Dan jingħata

bħala tliet injezzjonijiet fil-muskolu tal-għonq: l-ewwel waħda tingħata 45 jum qabel ma l-

baqra tkun mistennija li twelled, it-tieni 35 jum wara, u t-tielet wara 62 jum ieħor. Il-kors

kollu ta’ injezzjonijiet għandu jiġi ripetut għal kull tqala.

Kif jaħdem Startvac?

Startvac huwa tilqima. It-tilqim jaħdem billi ‘jgħallem’ lis-sistema immuni (id-difiżi naturali

tal-ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra marda. Startvac fih forom maqtula ta’ żewġ batterji li

normalment jikkawżaw il-mastite (Escherichia coli u Staphylococcus aureus). Meta jingħata

lil baqra, is-sistema immuni tal-annimal tagħraf il-batterji bħala ‘barranin’ u tipproduċi

antikorpi kontrihom. Fil-futur, is-sistema immuni tkun kapaċi tipproduċi l-antikorpi aktar

malajr meta terġa’ tkun esposta għall-batterji. L-antikorpi jgħinu fil-ġlieda kontra l-batterji,

jipprevjenu milli sseħħ il-mastite jew inaqqsu s-severità tas-sintomi tagħha.

It-tilqima fiha wkoll ‘sustanza miżjuda’ (paraffina likwida) biex tistimula rispons aħjar.

Paġna 2/3

EMEA 2009

Kif ġie studjat Startvac?

Il-kumpanija wettqet għadd ta’ studji, inkluż studju ewlieni li ħares lejn l-effikaċja ta’ Startvac

f’baqar tal-ħalib f’kundizzjonijiet prattiċi. L-istudju qabbel baqar li ngħataw Startvac ma’

dawk li ngħataw plaċebo (tilqima finta) u ħares lejn in-numru ta’ baqar bil-mastite, is-severità

tas-sintomi tal-mastite, u l-produzzjoni tal-ħalib.

Liema benefiċċju wera Startvac waqt l-istudji?

L-istudji wrew li Startvac naqqas in-numru ta’ baqar bil-mastite minħabba Staphylococcus

aureus u batterji relatati u naqqas is-severità tas-sintomi fil-baqar li kellhom il-mastite. It-

tilqim bi Startvac wassal ukoll għal numru akbar ta’ baqar li kienu qed jiġu kkurati mill-

infezzjoni, tnaqqis fin-numru ta’ baqar li kellhom bżonn it-trattament għall-mastite, u żieda

fil-kwantità u l-kwalità tal-produzzjoni tal-ħalib.

L-injezzjonijiet ta’ Startvac ma kellhom l-ebda effett fuq it-tqala jew il-ħlas, jew fuq l-

għoġġiela tal-baqar.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Startvac?

It-tilqima tista’ tikkawża nefħa temporanja u wġigħ fis-sit tal-injezzjoni. Din tista’ tikkawża

wkoll żieda temporanja fit-temperatura tal-ġisem.

X’inhuma l-prekawzjonijiet għall-persuna li tagħti l-mediċina jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal?

Startvac fih il-paraffina likwida (tip ta’ żejt minerali). L-injezzjoni aċċ

identali jew li wieħed

jinjetta lilu nnifsu tista’ tikkawża wġigħ kbir u nefħa, b’mod partikolari jekk it-tilqima tkun

injettata f’ġog jew suba’. F’każijiet rari, dan jista’ jirriżulta fit-telf tas-suba’ affettwat jekk ma

tingħatax attenzjoni medika minnufih.

Jekk inti tkun injettat b’dan il-prodott b’mod aċċidentali, fittex parir mediku minnufih, anki

jekk ikun injettat ammont żgħir ħafna, u ħu l-Fuljett ta’ Tagħrif miegħek. Jekk l-uġigħ

jippersisti għal aktar minn 12-il siegħa wara l-eżami mediku, erġa’ fittex parir mediku.

Kemm għandu jkun iż-żmien li wieħed għandu jħalli qabel ma l-annimal ikun jista’ jinqatel u

jintuża l-laħam tiegħu għall-konsum mill-bniedem (perjodu ta’ rtirar)?

Il-perjodu ta’ rtirar huwa ta’ żero ġranet. L-annimal jista’ jinqatel għall-ikel f’kull ħin wara l-

injezzjoni.

Kemm għandu jkun iż-żmien li wieħed għandu jħalli qabel ma’ jkun jista’ jittieħed il-ħalib mill-

annimal għall-konsum mill-bniedem?

Il-ħalib jista’ jittieħed f’kull ħin wara l-injezzjoni.

Għaliex ġie approvat Startvac?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji

ta’ Startvac huma akbar mir-riskji għat-tilqim ta’ merħliet ta’ baqar u frat b’saħħithom,

f’merħliet ta’ baqar tal-ħalib bi problemi ta’ mastite rikorrenti, sabiex titnaqqas l-inċidenza ta’

mastite sub-klinika u l-inċidenza u s-severità tas-sinjali kliniċi ta’ mastite klinika kkawżata

minn Staphylococcus aureus, koliformi u stafilokokki koagulażi negattivi u rrakkomanda li

Startvac jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju

jista’ jinstab fil-modulu 6 ta’ dan l-EPAR.

Paġna 3/3

EMEA 2009

Informazzjoni oħra dwar Startvac:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni

Ewropea, għal Startvac lil Laboratorios Hipra, S.A nhar fi 11/02/2009. L-informazzjoni dwar

l-istejtus tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott tista’ tinstab fuq it-tikketta/pakkett ta’ barra.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi: 11/02/2009.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA' TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦAL:

STARTVAC

emulsjoni għal injezzjoni għal baqar

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL -

MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-manifattur responsabbli għall-ħrug tal-lott:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170- AMER (Girona)

SPANJA

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

STARTVAC

emulsjoni għal injezzjoni għall baqar

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Doża waħda (2 ml) fiha:

Escherichia coli

(J5) inattivat ? > 50 RED

Staphylococcus aureus

(CP8) strejn SP140 inattivata, li tipproduċi kumpless antiġeniku assoċjat mal-

islajm (SAAC) ? ? > 50 RED

* RED

: Doża effettiva fil-fniek f’60 % tal-annimali (seroloġija).

** RED

: Doża effettiva fil-fniek fi 80 % tal-annimali (seroloġija).

Paraffina likwida: 18.2 mg

Benzyl alcohol: 21 mg

STARTVAC huwa emulsjoni għal injezzjoni omoġena kulur l-ivorju.

4.

INDIKAZZJONI (JIET)

Għat-tilqim ta’ merħla baqar u erieħ b’saħħithom, f’merħliet ta’ baqar tal-ħalib bi problemi ta’ mastite

rikorrenti, sabiex titnaqqas l-inċidenza ta’ mastite sub-klinika u l-inċidenza u s-severità tas-sinjali

kliniċi ta’ mastite klinika kkawżata minn

Staphylococcus aureus

, koliformi

u Stafilokoċċi li huma

coagulase-negative.

L-iskema sħiħa tat-tilqim twassal għal immunità minn bejn wieħed u ieħor jum 13 wara l-ewwel

injezzjoni sa bejn wieħed u ieħor jum 78 wara t-tielet injezzjoni.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Reazzjonijiet avversi rari ħafna:

- Reazzjonijiet lokali temporanji ħfief għal moderati jistgħu jseħħu wara l-għoti ta’ doża waħda tal-

vaċċin ibbażat fuq ir-rapportar tal-farmakoviġilanza ta’ wara l-awtorizzazzjoni. Dawn normalment

ikunu: nefħa (sa medja ta’ 5 ċm

), li tgħib fi żmien ta’ mhux iktar minn ġimgħa jew ġimagħtejn. F’xi

każijiet, jista’ jkun hemm xi wġigħ fis-sit tat-titqiba li jisparixxi spontanjament fi żmien massimu ta’ 4

ijiem.

- Żieda medja temporanja fit-temperatura tal-ġisem ta’ madwar 1°C, f’xi baqar sa 2°C, tista’ sseħħ fl-

ewwel 24 siegħa wara l-injezzjoni bbażat fuq ir-rapportar tal-farmakoviġilanza ta’ wara l-

awtorizzazzjoni

- Reazzjonijiet tat-tip anafilattiku li jistgħu jkunu ta’ periklu għall-ħajja jistgħu jseħħu f’xi annimali

sensittivi bbażat fuq ir-rapportar tal-farmakoviġilanza ta’ wara l-awtorizzazzjoni. Taħt dawn iċ-

ċirkustanzi, għandha tingħata kura sintomatika adattata u mgħaġġla.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali li juru effetti mhux mixtieqa)

- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal)

- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal)

- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal)

- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux imsemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-

tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Baqar (baqar u erieħ).

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu għal ġol-muskolu. L-injezzjonijiet għandhom preferibbilment jingħataw darba fuq naħa u

darb’oħra fuq in-naħa l-oħra tal-għonq.

Agħti doża waħda (2 ml) permezz ta’ injezzjoni profonda ġol-muskoli fil-muskoli tal-għonq għal 45

jum qabel id-data mistennija tal-ħlas, u xahar wara dan agħti t-tieni doża mill-inqas 10 ijiem qabel il-

ħlas. It-tielet doża għandha tingħata xahrejn wara dan.

Il-programm sħiħ tat-tilqima għandu jkun ripetut ma kull tqala.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B’MOD KORRETT

Ħalli l-vaċċin jilħaq temperatura +15 sa + 25

C qabel l-għoti. Ħawwad qabel l-użu.

10.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Xejn.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen u ttrasporta fi friġġ (2 sa 8

C) u ipproteġi mid-dawl.

Tagħmlux fil-friża.

Tużax wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq it-tikketta wara JIS.

Id-data ta’ skadenza tirreferi għall-aħħar jum tax-xahar.

Żmien li l-prodott jibqa’ tajjeb wara li jkun tneħħa mill-ewwel ippakkjar: 10 sigħat maħżun fi +15 sa

+25 ºC.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali <għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott>

Il-merħla kollha għandha titlaqqam.

It-tilqim għandu jiġi kkunsidrat bħala komponent wieħed fi programm kumpless ta’ kontroll ta’

mastite li jindirizza l-fatturi importanti kollha tas-saħħa tas-sider (eż. it-teknika tal-ħlib, maniġġjar tat-

tnixxif u tgħammir, l-iġjene, l-ikel, l-akkomodazzjoni, il-friex, il-kumdità tal-baqra, il-kwalità tal-arja

u tal-ilma, il-monitoraġġ tas-saħħa) u prattiċi oħra ta’ maniġġjar.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Laqqam annimali b’saħħithom biss.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali

Għal min se juża:

Dan il-prodott mediċinali veterinarju fih żejt minerali. Injezzjoni bi żball jew jekk tinjetta lilek

innifsek bi żball jista' jirriżulta f’uġigħ kbir u nefħa specjalment jekk tinjetta f’ġog jew saba’ u

f’każijiet rari jista’ jkun li titlef subgħak jekk ma tingħatax għajnuna medika mill-ewwel.

Jekk tiġi njettat bi żball b'dan il-prodott mediċinali veterinarju, fittex għajnuna medika mill-ewwel,

anke jekk ġie injettat ammont żgħir ħafna, u ħu l-fuljett ta’ tagħrif miegħek.

Jekk l-uġigħ idum għal aktar minn tnax-il siegħa, wara l-eżami mediku, erġa’ ħu parir mediku.

Għat-tabib:

Dan il-prodott mediċinali veterinarju fih żejt minerali. Anke jekk ġew injettati ammonti żgħar,

injezzjoni bi żball ta’ dan il-prodott tista’ tikkawza nefħa intensa, li tista’ pereżempju tikkawża

nekrożi iskimika u anke l-bżonn li jinqata' xi saba’. Attenzjoni minn kirurgu espert għandha tingħata

MILL-EWWEL u jista’ jkun hemm bżonn li jinfetaħ is-saba’ u tiġi irrigata l-parti fejn seħħet l-

injezzjoni, speċjalment fejn hemm il-laħam tas-saba’ jew l-għerq tal-muskolu.

Użu fit-tqala u treddigħ:

Jista’ jintuża waqt it-tqala u fi żmien il-ħalib.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra jew forom oħra ta’ interazzjoni:

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ din it-tilqima jekk tintuża flimkien ma’

kwalunkwe prodott ieħor mediċinali veterinarju. Deċiżjoni biex jintuża dan il-vaċċin qabel jew wara

kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor għandha tittieħed fuq bażi ta’ każ b’każ.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

Ebda reazzjoni avversa għajr dawk imsemmija fis-sezzjoni “Effetti mhux mixtieqa” ma ġiet osservata

wara l-għoti ta’ doża doppja tal-vaċċin.

Inkompatibilitajiet:

Tħallatx ma’ ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Staqsi lill-kirurgu veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa.

Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea

dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Daqsijiet tal-pakkett:

- Kaxxa tal-kartun b’1, 10 u 20 kunjett tal-ħġieġ ta’ doża.

- Kaxxa tal-kartun b’kunjett u b’10 kunjetti tal-ħġieġ ta’ 5 dożi.

- Kaxxa tal-kartun b’kunjett u b’10 kunjetti tal-ħġieġ ta’ 25 doża.

- Kaxxa tal-kartun b’kunjett tal-PET ta’ 5 dożi

- Kaxxa tal-kartun b’kunjett tal-PET ta’ 25 doża

- Kaxxa tal-kartun b’kunjett tal-PET ta’ 125 doża

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal

kull

tagħrif

dwar

il-prodott

mediċinali

veterinarju,

jekk

jogħġbok

ikkuntattja

lir-

rappreżentant lokali tas-sid tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċ.

België/Belgique/Belgien

HIPRA BENELUX NV

Tel: (+32) 09 2964464

Lietuva

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Република България

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Luxembourg/Luxemburg

HIPRA BENELUX NV

Tel: (+32) 09 2964464

Česká republika

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Magyarország

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Danmark

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Malta

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Deutschland

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel: (+49) 211 698236 – 0

Nederland

HIPRA BENELUX NV

Tel: (+32) 09 2964464

Eesti

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Norge

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Ελλάδα

HIPRA EΛΛAΣ A.E.

Tηλ: (+30) 210 4978660

Österreich

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel: (+49) 211 698236 – 0

España

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Polska

HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.

Tel: (+48) 22 642 33 06

France

HIPRA FRANCE

Tél. – (+33) 02 51 80 77 91

Portugal

ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e

Sanitários De Uso Animal, Lda

Tel: (+351) 219 663 450

Hrvatska

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

România

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Ireland

HIPRA UK AND IRELAND, Ltd.

Tel: (+44) 0115 912 4320

Slovenija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Ísland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Slovenská republika

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Italia

Hipra Italia S.r.l.

Tel: ( +39) 030 7241821

Suomi/Finland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Κύπρος

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Sverige

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Latvija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

United Kingdom

HIPRA UK AND IRELAND, Ltd.

Tel: (+44) 0115 912 4320