Recuvyra

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Recuvyra
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Recuvyra
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Klieb
 • Żona terapewtika:
 • SISTEMA NERVUŻA
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għall-kontroll ta 'uġigħ assoċjat ma' kirurġija ortopedika u tessut artab fil-klieb.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 4

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Irtirat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/002239
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 05-10-2011
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/002239
 • L-aħħar aġġornament:
 • 30-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

EMA/819923/2011

EMEA/V/C/002239

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Recuvyra

fentanyl

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta' Valutazzjoni (EPAR). L-għan

tiegħu huwa li jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għal Użu

Veterinarju (CVMP) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet

dwar il-kundizzjonijiet tal-użu.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb’wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk trid

aktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew dwar il-kura tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lill-

veterinarju tiegħek. Jekk trid aktar informazzjoni fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra

d-Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).

X’inhu Recuvyra?

Recuvyra hija mediċina li fiha s-sustanza attiva fentanyl. Jiġi bħala soluzzjoni transdermali (soluzzjoni

applikata fuq il-ġilda).

Għal xhiex jintuża Recuvyra?

Recuvyra jintuża biex jikkontrolla l-uġigħ fil-klieb li jkunu għaddew minn kirurġija ortopedika maġġuri

(tal-għadam) jew kirurġija tat-tessut artab. Jingħata minn veterinarju.

Id-doża rakkomandata hija 2.6 mg għal kull kilogramma piż tal-ġisem, applikata b’siringa ddisinjata

b’mod speċjali fuq il-ġilda bejn l-ispallejn tal-kelb. Jingħata darba biss, sagħtejn sa erba’ sigħat qabel

il-kirurġija, u l-effetti tiegħu jdumu għal mill-inqas erbat ijiem.

Kif jaħdem Recuvyra?

Is-sustanza attiva f’Recuvyra, fentanyl, hija opjojde għas-serħan mill-uġigħ. Meta applikata fuq il-ġilda

tal-klieb, doża ta’ fentanyl tiġi assorbita b’mod rapidu fis-sistema tal-fluss tad-demm permezz ta’ vini u

arterji tad-demm taħt il-ġilda. Ladarba jkun fil-fluss tad-demm, fentanyl jaġixxi fuq ir-riċetturi fil-moħħ

u fis-sinsla tad-dahar biex iserraħ mill-uġigħ.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8447

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Kif ġie studjat Recuvyra?

F’żewġ studji ewlenin, klieb li kienu għaddejjin minn kirurġija ortopedika jew fit-tessuti rotob ingħataw

Recuvyra jew buprenorphine (prodott mediċinali għas-serħan mill-uġigħ bl-opijodu) qabel il-kirurġija

sabiex jiġi kkontrollat l-uġigħ tagħhom. L-istudji qabblu ż-żewġ mediċini f’termini ta’ rata ta’ falliment

(klieb li kellhom jitneħħew mit-trattament minħabba nuqqas ta' kontroll tal-uġigħ) u l-ħtieġa għal

trattament addizzjonali bħala azzjoni kontra l-effetti ta’ ħsara tal-prodotti mediċinali bl-opijodi.

X’benefiċċju wera Recuvyra matul l-istudji?

Fiż-żewġ studji, Recuvyra kien effettiv daqs il-mediċina tat-tqabbil fit-trattament tal-uġigħ fil-klieb li

kienu qegħdin isegwu kirurġija ortopedika jew fit-tessuti rotob.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Recuvyra?

Spiss, Recuvyra jikkawża ħedla li tista’ ddum aktar minn 24 siegħa wara li jiġi applikat il-prodott

mediċinali, u li tista’ tiġi assoċjata ma’ konsum inqas ta’ ikel u ilma, tnaqqis fil-produzzjoni tal-ippurgar

u telf temporanju fil-piż. Effetti sekondarji oħra jinkludu tnaqqis ħafif fit-temperatura tal-ġisem, fir-rata

tat-tħabbit tal-qalb u fir-rata tat-teħid tan-nifs sa tliet ijiem wara l-użu. Dijarrea u rimettar huma wkoll

effetti sekondarji komuni.

Recuvyra m’għandux jintuża fi klieb li jbatu minn allerġija għas-sustanza attiva jew għal xi sustanza

oħra tiegħu. Recuvyra m’għandux jintuża fuq ġilda li tkun miksura jew iddanneġġata minħabba

korriment jew mard. Għal-lista sħiħa ta’ restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

X’inhuma l-prekawzjonijiet li għandha tieħu l-persuna li tagħti l-mediċina

jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal?

Il-persuna li tamministra Recuvyra għandha tevita kuntatt mal-ġilda tagħha minħabba li l-mediċina

tista’ tiġi assorbita mill-ġilda tal-bniedem u tista’ tikkawża reazzjonijiet fin-nies, inkluża irritazzjoni tal-

ġilda. Jekk jiżviluppaw sintomi bħala riżultat ta’ espożizzjoni għal Recuvyra, wieħed għandu jfittex parir

mediku minnufih. Is-sintomi l-aktar komuni assoċjati ma’ doża eċċessiva ta’ fentanyl fin-nies jinkludu

dipressjoni respiratorja, ħedla u mijożi (tidjiq tal-ħabba tal-għajn). Għandu jintuża ilbies protettiv meta

jintmiss il-prodott mediċinali.

Kuntatt mal-ġilda tal-kelb wara l-applikazzjoni ta’ Recuvyra m’għandux jikkawża problemi għall-adulti.

Madankollu, tfal żgħar (15kg jew inqas) m’għandhomx imissu l-kelb għal tliet ijiem wara li jkun ġie

applikat il-prodott mediċinali, minħabba li jistgħu jkunu esposti għal ammont kbir ta' fentanyl.

Għaliex ġie approvat Recuvyra?

Recuvyra intwera li huwa effettiv daqs il-mediċini tat-tqabbil bil-vantaġġ miżjud li huwa faċli biex jiġi

applikat. Is-CVMP iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Recuvyra huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li

jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ benefiċċju-riskju jinsab fil-modulu tad-

diskussjoni xjentifika ta’ dan l-EPAR.

Recuvyra

EMA/819923/2011

Paġna 2/3

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Informazzjoni oħra dwar Recuvyra:

Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha,

għal Recuvyra fis-6 ta’ Ottubru 2011. Informazzjoni dwar l-istatus tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott

tinsab fuq it-tikketta/il-pakkett ta' barra.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi: Frar 2012.

Recuvyra

EMA/819923/2011

Paġna 3/3

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

B. FULJETT TA' TAGĦRIF FIL-PAKKETT

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

FULJETT TA' TAGĦRIF FIL-PAKETT

Recuvyra 50 mg/ml soluzzjoni transdermali għall-klieb

1.

ISEM U INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ U L- ISEM U

L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Is-Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ

Eli Lilly & Company Ltd

Elanco Animal Health

Lilly House

Priestley Road

Basingstoke,

Hampshire RG24 9NL

Ir-Renju Unit.

Manifattur li jħalli l-konsenja tmur fis-suq:

McGregor Cory

Cherwell Middleton Close

Banbury, Oxfordshire, OX16 4RS

Ir-Renju Unit.

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Recuvyra 50 mg/ml soluzzjoni transdermali għall-klieb

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Recuvyra hija ċara, bla kulur għal isfar ċar li fih 50 mg ta' fentanyl (is-sustanza attiva) għal kull ml ta'

soluzzjoni. Recuvyra fih ukoll octyl salicylate u alkoħol tal-isopropil. Recuvyra huwa fornut lill-

veterinarju tiegħek fi flixkun tal-ħġieġ lewn l-ambra li fih 10 ml tal-prodott.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Recuvyra jikkontrolla l-uġigħ fi klieb li kellhom intervent kirurġiku ortopediku maġġur jew

tat-tessuti rotob.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Il-kelb tiegħek m'għandux jingħata Recuvyra jekk:

għandu ġilda maqsuma, mħassra jew marida fil-parti ta' trattament.

għandu falliment kardijaku, pressjoni tad-demm baxxa jew għolja, volum tad-demm baxx, nifsijiet

indeboliti, storja ta' epilessija, patoloġija korneali mhix marbuta mal-età jew jekk ikollu musrana

parzjali jew kompletament stazzjonarja.

għandu allerġija għas-sustanza attiva (fentanyl) jew xi sustanza mhix attiva.

tkun qed tredda', tqila jew kelba użata għat-tgħammir.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Il-veterinarju tiegħek m'għandux jagħti Recuvyra:

ħlief bħala doża waħda fir-rata tad-doża rakkomandata

imkien ħlief bejn il-ġwienaħ ta' spallejn il-kelb.

lill-kelb tiegħek jekk diġà ngħata doża ta' Recuvyra fl-aħħar 7 ijiem.

Huwa importanti li inti ma tippermettix xi klieb oħra jew annimali domestiċi oħra jista' jkollok li jilgħaqu

jew jiġu f'kuntatt mal-parti ta' bejn il-ġwienaħ tal-kelb tiegħek fejn il-veterinarju tiegħek ikun applika

Recuvyra għal mill-inqas 3 ijiem (72 siegħa) wara t-trattament, peress li dan jista' jikkawża reazzjonijiet

avversi f'dawn l-annimali.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Recuvyra bħal ħafna mediċini oħra jista' jikkaġuna reazzjonijiet avversi. Huwa aħjar jekk il-veterinarju

tiegħek jiddeskrivilek dawn x'jistgħu jkunu. Il-prodott jista' jikkawża:

Komuni ħafna (dan ifisser f'aktar minn 10% ta' klieb trattati)

edazzjoni ħafifa (ngħas) għal sa 24 siegħa wara Recuvyra tkun ġiet applikata mill

veterinarju

tiegħek.

Telf ta' aptit jew nuqqas ta' għatx.

L-ippurgar ibatti u jkun hemm telf fil-piż temporanju

Komuni (dan ifisser 1 sa 10% ta' klieb trattati)

Il-kelb tiegħek għandu mnejn jinħass kiesaħ meta jintmess (pereżempju l-widnejn).

It-taħbit tal-qalb inaqqas u n-nifs ibatti.

Rimettar u dijarea.

Rarament (dan ifisser 0.01 sa 0.1 % ta' klieb trattati)

Disforja u ritenzjoni tal-awrina.

L-effetti sekondarji ta' hawn fuq jistgħu jseħħu sa 3 ijiem (72 siegħa) wara Recuvyra jkun ingħata lill-kelb

tiegħek.

Jekk ikun meħtieġ, il-veterinarju tiegħek jista' jamministra trattament lill-kelb tiegħek (per eżempju

sustanza msejjħa naloxone li treġġa' lura l-effett u li taħdem malajr f'temm 1-2 minuti). Jekk ikun

meħtieġ, il-veterinarju tiegħek jista' jamministra aktar minn doża waħda ta' naloxone lill-kelb tiegħek.

Jekk is-sedazzjoni tal-kelb tiegħek m

a' tkunx ħafifa, jew ikollu nuqqas t'aptit jew għatx, għandek

tikkuntattja lill-veterinarju għall-pariri.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux msemmija f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-tabib

veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Recuvyra huwa soluzzjoni mfassla biex tingħata b'attenzjoni lill-kelb tiegħek, fuq il-ġilda, u

minn

veterinarju biss.

Minn sagħtejn sa erba' sigħat qabel ma l-kelb tiegħek ikollu intervent kirurġiku, id-doża

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

rakkomandata (2.6 mg fentanyl/kg piż korporali) ta' soluzzjoni ta' Recuvyra tiġi applikata direttament fuq

il-ġilda fejn il-ġwienaħ tal-kelb. Fi żmien 5 minuti, il-prodott jinxef minn fuq il- ġilda. Il-fentanyl jgħaddi

gradwalment minn ġol-ġilda għal ġoċ-ċirkolazzjoni tal-kelb tiegħek u mbagħad itaffi l-uġigħ. Doża waħda

ttaffi uġigħ għal mill-inqas 4 ijiem.

Jekk il-kelb tiegħek ikun jiżen aktar minn 20 kg, dan ikollu jibqa' l-isptar għal mill-inqas 48 siegħa oħra

wara l-applikazzjoni ta' Recuvyra. L-applikazzjoni ta' Recuvyra mhux se jikkawża uġigħ fil-kelb tiegħek

u l-veterinarju tiegħek se juża tabella tad-dożaġġ u applikatur i ddisinjati apposta biex japplika l-prodott

b'kawtela fuq il-wiċċ tal-ġilda mingħajr l-użu ta' labar.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Recuvyra huwa soluzzjoni mfassla biex tiġi applikata fuq il-ġil

da bejn il-ġwienaħ tal-ispallejn tal-kelb

tiegħek

(ara

l-figura)

minn

veterinarju

biss,

bl-użu

applikatur

apposta

jintuża darba biss

mingħajr bżonn ta' labar. Għall-applikazzjoni korretta, ġeneralment mhux meħtieġ li s-suf tal-kelb tiegħek

jiġi mirqum/jitqaxxar bejn il-ġwienaħ tal-ispallejn, ħlief meta s-suf tal-kelb tiegħek ikun tassew oħxon.

10.

PERJODU TA' ŻAMMA

Mhux applikabbli.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Peress li Recuvyra fih il-fentanyl (is-sustanza attiva), dan jinżamm biss fil-kirurġija tal-veterinarju

f'kundizzjonijiet siguri. It-tabib veterinarju tiegħek ser jiżgura li l-prodott jinżamm sew u b'sigurtà għal sa

3 snin, iżda l-kontenut ta' flixkun għandu jintuża fi żmien 30 jum minn wara li tittieħed l- ewwel doża.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Recuvyra għan

du jintuża biss għall-klieb.

Recuvyra m'għandux jintuża jekk il-kelba tiegħek tkun tqila, qed tredda' jew tkun ser tintuża għat-

tgħammir, jew jekk il-kelb tiegħek għandu inqas minn 6 xhur. Għandek tinforma lill-veterinarju qabel ma

jingħata t-trattament, jekk tkun taf li dan ikun japplika għall-kelb tiegħek.

Għarraf lill-veterinarju tiegħek jekk il-kelb tiegħek kienx marid jew kienx reċentement marid, jekk

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

qatt kellu xi problemi tal-qalb jew tal-pressjoni, jew epilessija, jew jekk qattx kellu problemi fl-imsaren

jew tal-kliewi jew problemi f'għajnejh u liema mediċini l-kelb tiegħek kien qed jieħu, speċjalment fl-

aħħar xahar.

Ġaladarba Recuvyra jkun ingħata, il-veterinarju tiegħek ser jissorvelja b'attenzjoni l-kelb tiegħek biex

jiżgura li dan jirrispondi b'mod sigur għall-prodott.

Il-kelb tiegħek se jingħata permess imur id-dar wara li jkun irkupra mill-kirurġija tiegħu biss, u dejjem

jekk ikun qed jixrob u jiekol normalment.

Klieb li jiżnu 20 kg jew aktar jinżammu fil-klinika veterinarja għal tal-inqas 48 siegħa wara t- trattament

b'Recuvyra.

Il-veterinarju tiegħek ser juża Recuvyra b'kawtela flimkien ma' morfina jew opjojdi oħra. Meta juża

Recuvyra, il-veterinarju tiegħek ser juża inqas sustanzi anestetiċi u jamministra l-ammont

neċessarju biss sabiex jinkiseb l-effett mixtieq.

Wara li l-post tal-applikazzjoni jinxef, il-parti fejn tkunsaret l-applikazzjoni m'għandhiex tkun ta' riskju

għal adulti jekk tintmess. Madanakollu, kuntatt bħal dan mit-tfal ikun għad jista' jirriżulta f'espożizzjoni

serja ta' fentanyl. Għalhekk

għandhom jittieħdu prekawzjonijiet speċjali minn persuni li l-klieb

tagħhom ikunu ġew trattati b'Recuvyra

TFAL ŻGĦAR

M'GĦANDHOMX IMISSU L-KELB GĦAL TAL-ANQAS 72 SIEGĦA (3

ijiem) WARA LI RECUVYRA JKUN ĠIE APPLIKAT FUQ IL-KELB. Jekk xi tifel jew

tifla tmiss il-parti li fuqha saret l-applikazzjoni fi żmien 72 siegħa minn x'ħin tkun saret, il-

ġilda tat-tifel (eż. is-swaba) m'għandhomx jidħlu fil-ħalq u l-ġilda li tkun intmisset għandha

tinħasel sew bl-ilma u s-sapun. Jekk tifel jew tifla jagħmlu kuntatt b'mod orali mal-post

tal-applikazzjoni fi żmien 72 siegħa wara l-applikazzjoni, fittex attenzjoni medika minnufih.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Kull prodott mediċinali veterinarju li ma jkunx intuża jew skart li jiġi minn prodotti mediċinali veterinarji

bħal dawn għandhom jintremew b'mod konformi mal-ħtiġiet lokali.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

JJXXSS

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini (EMA) http://www.ema.europa.eu/

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Recuvyra huwa Analgeżiku b'saħħtu u li jaġixxi fuq perjodu twil, u għandu jintuża biss għal operazzjoni

maġġuri li teħtieġ analġeżja bil-loppju għal perjodu ta' mill-inqas 4 ijiem.

Jekk ikun hemm bżonn ta' kirurġija sussegwenti f'kelb li jkun ġie kkurat qabel b'Recuvyra, għandu jkun

hemm intervall minimu ta' 7 ijiem qabel ma terġa' tingħata doża oħra.

Il-veterinarju tiegħek irċieva fuljett ta' informazzjoni separata (karatteristiċi tal-prodott fil-qosor) b'aktar

dettalji dwar l-użu korrett u sigur fl-għoti ta' Recuvyra.

Sabiex jgħinek tiftakar meta l-kelb tiegħek ikun ngħata Recuvyra mill-veterinarju tiegħek u kemm

inti m'għandekx tħalli lit-tfal imissu l-kelb tiegħek fil-parti fejn il-prodott i k u n ġie applikat, il-

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

veterinarju tiegħek ser jikteb nota fil-ispazji provduti hawn taħt. Żomm dan il-fuljett tal-pakkett f'post

sigur.

Dan il-kelb ġie trattat f':

Data

Ħin

It-tfal ma jistgħux imissu l-kelb minn:

Data

Ħin

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja

lir-rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għall-kummerċ.

België/Belgique/Belgien (Belgium)

Eli Lilly Benelux

Stoofstraat 52

B-1000 Brussels

Tel.: +32 2 548 8484

Belgium

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux

Stoofstraat 52

B-1000 Brussels

Tel.: +32 2 548 8484

Belgium

Република България

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Magyarország

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Česká republika (Czech republic)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Malta

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Danmark (Denmark)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: + 45 45 26 6060

Denmark

Nederland (the Netherlands)

Eli Lilly Nederland B.V.

Elanco Animal Health Grootslag 1-5

NL-3991 RA Houten

Tel.: +31 30 602 59 55

The Netherlands

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Abteilung Elanco Animal Health

Werner-Reimers-Str 2-4

61352 Bad Homburg

Tel: +49 6172 273 2964

German

Norge (Norway)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: +45 45 26 6060

Denmark

Eesti

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Österreich (Austria)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Ελλάδα

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Polska (Poland)

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18a

02-092 Warszawa

Tel.: +48 22 440 33 00

Poland

España (Spain)

Elanco Valquimica S.A.

Avda. de la Industria, 30

E-28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: +34 91 663 5000

Spain

Portugal (Portugal)

Lilly Portugal – Produtos

Farmacêuticos, Lda. Torre Ocidente

Rua Galileu Galilei, Nº2 Piso 7

Fracção A/D

1500 – 392 LISBOA

Portugal

Finland (Finland)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: +45 45 26 6060

Denmark

România

Eli Lilly Romania SRL

Str. Menuetului nr. 12

Cladirea D, et 2, 013713, sector 1,

Bucuresti, Tel: +40-21-4023000,

fax: +40-21-4023001

Romania

France (France)

Lilly France S.A.S.

Elanco Santé Animale

24 Boulevard Vital Bouhot

92200 Neuilly sur Seine

Paris

Tel. : +33/(0)1 55 49 35 29

France

Slovenija (Slovenia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Ireland (Ireland)

Eli Lilly & Company Ltd.

Elanco Animal Health Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

Tel.: +44 1256 35 31 31

United Kingdom

Slovenská republika (Slovac

republic)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Ísland (Iceland)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: +45 45 26 60 60

Denmark

Sverige (Sweden)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Tel.: + 45 45 26 60 60

Denmark

Italia (Italy)

Eli Lilly Italia S.p.A

Via Gramsci, 731- 733

SestoFiorentino

I-50019 Firenze

Tel.: +39 0 55 42 57031

Italy

United Kingdom

Eli Lilly & Company Ltd

Elanco Animal Health

Priestley Road; Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

Tel.: + 44 1256 35 31 31

United Kingdom

Κύπρος

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Lietuva (Lithuania)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Latvija (Latvia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria

Hrvatska (Croatia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Tel.: +43 1 711 78 0

Austria