Procox

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Procox
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Procox
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Klieb
 • Żona terapewtika:
 • Prodott anti-parasitiku
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għall-klieb, meta l-infezzjonijiet kawżati minn parassiti diversi ikkawżati mill-roundworms u l-coccidia ta'l-ispeċi li ġejjin huma suspettati jew wera:minn ħniex (nematodi)Toxocara canis (adulti maturi, adulti immaturi, L4);Uncinaria stenocephala (adulti maturi, adulti);Ancylostoma caninum (adulti maturi, adulti). CoccidiaIsospora ohioensis kumplessi;Isospora canis. Procox huwa effettiv kontra r-replikazzjoni ta 'Isospora u wkoll kontra t-twaqqiegħ ta' ooċisti. Għalkemm it-trattament se jnaqqas it-tixrid ta 'infezzjoni, mhux se jkun effettiv kontra s-sinjali kliniċi ta' infezzjoni f'annimali diġà infettati.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 13

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/002006
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 19-04-2011
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/002006
 • L-aħħar aġġornament:
 • 30-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/534725/2010

EMEA/V/C/002006

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Procox

emodepside / toltrazuril

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta' Valutazzjoni. Għandu l-għan li

jispjega kif il-valutazzjoni magħmula mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju

(CVMP) wasal għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet tal-użu abbażi tad-dokumentazzjoni

pprovduta.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk

teħtieġ iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew it-trattament tal-annimal tiegħek,

ikkuntattja lill-veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet

tas-CVMP, aqra d-Diskussjoni Xjentifika (ukoll parti mill-EPAR).

X’inhu Procox?

Procox huwa mediċina antiparasitika li fiha żewġ sustanzi attivi, l-emodepside u t-toltrazuril. Jiġi bħala

sospensjoni żejtnija, li fih 0.9 mg/ml emodepside u 18 mg/ml toltrazuril.

Għal xiex jintuża Procox?

Procox jintuża fil-kura ta’ klieb infettati, jew li l-kirurgu veterinarju jissuspetta li huma infettati, b’żewġ

tipi ta’ parassiti fl-istess waqt,id-dud u l-koċċidja. Il-lista sħiħa ta’ dud u koċċidja li Procox huwa

effettiv kontrihom tista’ tinstab fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott (SPC).

Procox jingħata bħala kura unika. Id-doża tiddependi fuq mill-piż tal-ġisem tal-kelb li qiegħed jiġi

kkurat. Id-doża standard tas-sospensjoni orali hija ta’ 0.5 ml għall-kull kg piż tal-ġisem.

Kif jaħdem Procox?

Iż-żewġ sustanzi attivi fi Procox jinteraġixxu ma’ partijiet differenti tas-sistemi tal-parassiti. L-

emodepside jinteraġixxi ma’ ċerti riċetturi speċifiċi fis-sistemi nervużi tad-dud, u b’konsegwenza dan

iwassal għall-paraliżi u l-mewt tagħhom. It-toltrazuril jinterferixxi mal-enzimi li l-koċċidja għandhom

bżonn biex jipproduċu l-enerġija. B’riżultat ta’ dan jista’ joqtol lill-parassiti fl-istadji kollha tal-iżvilupp

tagħhom.

Procox

EMA/534725/2010

Paġna 2/3

Kif ġie studjat Procox?

Il-kumpanija ppreżentat ir-riżultati ta’ studji li saru madwar l-Ewropa fi klieb u ħarsu lejn l-effikaċja ta’

Procox kontra d-dud u l-koċċidja msemmija . L-istudji inkludew klieb ta’ etajiet varji, razez u piżijiet

differenti, li kienu infettati b’mod naturali, jew li setgħu jiġu infettati, bil-parassiti tad-dud jew il-

koċċidja gastrointestinali.

L-effikaċja ta’ Procox kontra d-dud kienet studjata billi ġie osservat in-numru ta’ bajd tad-dud li ġew

eliminati fil-feċi tal-annimali wara kura waħda bid-doża rakkomandata, u mqabbla ma’ mediċina (li fiha

l-milbemiċina oxime u l-praziquantel) użata b’mod ġenerali għall-kura ta’ dawn l-infezzjonijiet tad-dud

L-effikaċja tal-prodott fl-infezzjoni mill-koċċidja ġiet studjata billi ġie osservat in-numru ta’ oocysts

(strutturi simili għal tal-bajd li jimmaturaw fl-istadju infettiv tal-parassita) li ġew eliminati fil-feċi tal-

annimali. Studju wieħed qabbel Procox mas-sulfadima toksina fil-kura ta’ koċċidjosi u l-ieħor ma’

kontrolli li ma rċevew l-ebda kura għall-prevenzjoni tal-marda.

Liema benefiċċju wera Procox waqt l-istudji?

L-istudji wrew li fl-istudji kollha Procox kien superjuri għall-mediċini ta’ tqabbil jew plaċebo.

Procox

huwa ttollerat sew fil-klieb b’disturbi gastrointestinali ħfief u temporanji, li jinkludu remettar, li kienu

qed jiġu osservati.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Procox?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni fil-klieb huma disturbi ħfief u temporanji fis-sistema diġestiva bħal

remettar jew ippurgar maħlul.

Procox m’għandux jintuża fi ġriewi li għandhom inqas minn ġimagħtejn jew fi klieb jew ġriewi li jiżnu

inqas minn 0.4 kg. Il-prodott lanqas m’għandu jintuża f’każijiet ta’ ipersensittività (allerġija) għal

kwalunkwe waħda mis-sustanzi attivi jew għal xi sustanza oħra.

Mhux rakkomandat li Procox jintuża fi ġriewi żgħar tal-Collie jew f’razez relatati għaliex għadu ma ġiex

investigat jekk dawn il-klieb humiex aktar sensittivi għall-kura bl-emodepside.

X'inhuma l-prekawzjonijiet li għandha tieħu persuna li tagħti l-mediċina

jew li tiġi f'kuntatt mal-annimal?

Il-persuni jridu jevitaw li Procox jiġi f’kuntatt mal-ġilda tagħhom jew ma’ għajnejhom. Jekk ikun

hemm esponiment aċċidentali, l-għajnejn għandhom jitlaħalħu immedjatament b’ħafna ilma, jew il-

ġilda għandha tinħasel bis-sapun u l-ilma. Persuni m’għandhomx jieklu, jixorbu jew ipejpu waqt li qed

jużaw Procox, u għandhom jaħslu jdejhom wara l-użu.

Jekk Procox jinbela’ b’mod aċċidenti, wieħed għandu jirrikorri immedjatament għal parir mediku u l-

fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta għandha tintwera lit-tabib. Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta'

tagħrif.

Għaliex ġiet approvat Procox?

ll-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji ta’ Procox

huma akbar r-riskji għall-kura ta’ klieb b’infezzjonijiet minn parassiti mħallta kkawżati mid-dud u l-

koċċidja speċifikati, u rrakkomanda li Procox jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ

bejn il-benefiċċji u r-riskji jista' jiġi kkonsultat fil-modulu ta' dan l-EPAR.

Procox

EMA/534725/2010

Paġna 3/3

Tagħrif ieħor dwar Procox:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni Ewropea, għal

Procox fl-20/04/2011. L-informazzjoni dwar l-istat tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott tista’ tinstab fuq

it-tikketta jew fuq il-pakkett ta’ barra.

Dan is-sommarju ġie aġġornat f’Novembru 2012.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA

TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦAL

:

Procox 0.9 mg/ml + 18 mg/ml

sospensjoni orali għall

-klieb

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-

AWTORIZZAZZJONI GĦAT

-

TQEGĦID FIS

-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦALL

-

MANIFATTURA RESPONSABBLI

GĦA

LL-

ĦRUĠ

TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Germany

Manifattur responsabbli għall-ħrug tal-lott:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

Germany

2.

ISEM TAL-

PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Procox 0.9 mg/ml + 18 mg/ml sospensjoni orali għall-klieb.

emodepside / toltrazuril

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI

ATTIVI U INGREDJENTI OĦRA

1 ml fih:

Sustanzi attivi:

emodepside

0.9 mg

toltrazuril

18 mg

Sustanzi mhux attivi:

butylhydroxytoluene (E321; bħala antiossidant)

0.9 mg

sorbic acid (E200; bħala preservattiv)

0.7 mg

4.

INDIKAZZJONIJIET

Għall-klieb, meta jkunu suspettati jew murija infezzjonijiet parassitiċi mħallta kkawżati minn askaridi

u koċċidja tal-ispeċi li ġejjin:

Askaridi (Nematodes)

Toxocara canis (adult matur, adult immatur, L4)

Uncinaria stenocephala (adult matur)

Ancylostoma caninum (adult matur)

Trichuris vulpis (adult matur)

Koċċidja

Isospora ohioensis kumpless

Isospora canis

Trattament inaqqas it-tixrid tal-infezzjoni, iżda dan ma jkunx effikaċi kontra s-sinjali kliniċi tal-

infezzjoni f’annimali li jkunu diġà infettati.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax fuq klieb/ġriewi li għandhom inqas minn ġimagħtejn jew li jiżnu inqas minn 0.4 kg.

Tużax f’każijiet ta’ sensittività għall-ingredjenti attivi; ingredjenti mhux attivi jew ingredjenti oħra.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Disturbi ħfief u temporanji tas-sistema diġestiva (eż, rimettar jew ippurgar maħlul) jistgħu jseħħu

f’każijiet rari ħafna.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali li juru effett(i) mhux mixtieq(a) matul il-

perjodu ta’ kura waħda)

- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal)

- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal)

- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal)

- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji anke dawk mhux imsemmija f’dan il-fuljett, jew taħseb li l-mediċina ma

ħadmitx, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL

-PRODOTT

Klieb

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD U METODU TA

’ AMMINISTRAZZJONI

Skeda

ta’ Doża

u Trattament

Għall-użu orali fi klieb mill-età ta’ ġimagħtejn u li jiżnu tal-anqas 0.4 kg.

Id-doża minima rakkomandata hi ta’ 0.5 ml/kg piż tal-ġisem (bw), ekwivalenti għal 0.45 mg

emodepside / kg bw u 9 mg toltrazuril / kg bw.

Il-volumi tad-doża rakkomandata huma mogħtija fit-tabella hawn taħt:

Piż [kg]

Doża [ml]

> 0.4 – 0.6*

> 0.6 – 0.8

> 0.8 – 1

> 1.0 – 1.2

> 1.2 – 1.4

> 1.4 – 1.6

> 1.6 – 1.8

> 1.8 – 2

> 2.0 – 2.2

> 2.2 – 2.4

> 2.4 – 2.6

> 2.6 – 2.8

> 2.8 – 3

> 3.0 – 3.2

> 3.2 – 3.4

> 3.4 – 3.6

> 3.6 – 3.8

> 3.8 – 4

> 4 – 5

> 5 – 6

> 6 – 7

> 7 – 8

> 8 – 9

> 9 – 10

> 10 kg:

Kompli bid-doża ta’ 0.5 ml

/ kg bw

* = aktar minn 0.4 u sa 0.6 kg

Ġeneralment, trattament wieħed ikun suffiċjenti biex inaqqas it-tixrid ta’ infezzjoni ta’ Isosproa.

Trattament ripetut huwa indikat biss jekk ikunu għadhom suspettati jew jintwerew infezzjonijiet

imħallta b’koċċidja u nematodi (mill-veterinarju).

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Ħawwad sew qabel tuża.

Neħħi t-tapp tal-kamin. Uża siringa standard li tintrema b’żennuna Luer għal kull trattament. Biex

jiġi żgurat id-dożaġġ eżatt fi trattament ta’ klieb sa 4 kg, uża siringa bi gradwazzjonijiet ta’ 0.1 ml.

Għal klieb li jiżnu aktar minn 4 kg, tista’ tintuża siringa bi gradwazzjonijiet ta’ 0.5 ml. Poġġi ż-

żennuna tas-siringa soda fuq il-fetħa tal-flixkun.

Imbagħad aqleb il-flixkun rasu l-isfel, u iġbed il-volum meħtieġ. Erġa’ dawwar il-flixkun għal

pożizzjoni wieqfa qabel tneħħi s-siringa. Erġa’ poġġi t-tapp tal-kamin wara l-użu.

Agħti Procox f’ħalq il-kelb. Wara t-trattament armi s-siringa (minħabba li mhuwiex possibbli li

tnaddafha).

Ħawwad sew qabel

tuża.

Poġġi ż-żennuna tas-

siringa soda fuq il-

fetħa tal-flixkun.

Aqleb il-flixkun rasu

l-isfel, u iġbed il-

volum meħtieġ.

Agħti Procox f’ħalq

il-kelb.

10.

PERJODU TA’

TIŻMIM

Mhux applikabbli.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL

-

ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta´skadenza li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna

wara l-EXP. Id-data ta’ skadenza tirreferi għall-aħħar jum tax-xahar

Iż-żmien kemm idum tajjeb wara li jinfetaħ il-kontenitur għall-ewwel darba: 10 ġimgħat.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandux bżonn ta’ ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħażen.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speċi għal xiex huwa indikat:

It-trattament jimpedixxi t-tixrid tal-infezzjoni tal-Isospora iżda ma jkunx effikaċi kontra s-sintomi (eż.

dijarrea) f’annimali diġà infettati. F’annimali b’dijarrea, jista’ jkun hemm bżonn ta’ trattament

addizzjonali (minn tabib veterinarju) .

Huwa importanti li jittieħdu miżuri iġjeniċi biex ikun żgurat li l-ambjent ikun xott u nadif kemm jista’

jkun, sabiex tkun impeduta infezzjoni mill-ġdid mill-ambjent.

Oocysts tal-Isospora huma reżistenti għal ħafna disinfettanti u jistgħu jissopravvivu fl-ambjent għal

żmien twil. Tneħħija minnufih tal-ippurgar (fi żmien 12-il siegħa) tnaqqas ir-riskju ta’ tixrid tal-

infezzjoni. Il-klieb kollha f’riskju ta’ infezzjoni fi ħdan il-grupp għandhom jiġu kkurati fl-istess ħin.

Bħal b’kull prodott antiparastiku ieħor, l-użu fit-tul u frekwenti ta’ antelmintiċi jew antiprotozoals

jista’ jwassal għall-iżvilupp ta’ reżistenza. Programm xieraq ta’ trattament stabbilit minn veterinarju

jiżgura l-kontroll adegwat tal-parassita u jnaqqas il-probabbiltà li tiġi żviluppata reżistenza.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Procox mhuwiex rakkomandat sabiex jintuża fuq klieb tar-razza Collie jew fuq klieb ta' razez relatati

li jġorru jew li hemm is-suspett li jġorru l-mutazzjoni mdr1 -/-, minħabba li t-tolleranza tal-prodott fi

ġriewi mutanti b'mdr1 -/- intweriet li kienet inqas minn dik fi ġriewi oħrajn.

Hemm esperjenza limitata bi klieb debilitati b’mod sever jew klieb b’funzjoni tal-kliewi u l-fwied li

tkun kompromessa b’mod serju. Jekk jogħġbok għid lill-kirurgu veterinarju jekk il-kelb tiegħek ikollu

xi waħda minn dawn.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali:

Tikolx, tixrobx jew tpejjipx waqt li timmaniġġja l-prodott mediċinali veterinarju.

Aħsel idejk wara l-użu.

F’każ li twaqqgħu fuq il-ġilda b’mod aċċidentali, aħsel immedjatament bis-sapun u bl-ilma.

Jekk il-prodott mediċinali veterinarju jidħol f’għajnejk b’mod aċċidentali, baħbaħhom b’ħafna ilma.

F’każ li tibilgħu b’mod aċċidentali, b’mod speċjali fil-każ ta’ tfal, fittex parir mediku mal-ewwel u qis

li turi l-fuljett ta' tagħrif jew it-tikketta lit-tabib .

Tqala u treddigħ:

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju għadha ma ġietx mistħarrġa fuq klieb tqal jew li qegħdin

ireddgħu. Għaldaqstant, l-użu fi klieb tqal u li jkunu qegħdin ireddgħu matul l-ewwel ġimagħtejn tat-

treddigħ tagħhom mhuwiex rakkomandat.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinal oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni

Emodepside jista’ jinteraġġixxi ma’ prodotti mediċinali veterinarji oħrajn li jużaw l-istess sistema ta’

trasport tal-mediċina (eż. lattoni makroċikliċi). Il-konsegwenzi kliniċi potenzjali ta’ effetti bħal dawn

għadhom ma ġewx mistħarrġa.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

Okkażjonalment seħħew disturbi ħfief u temporanji fil-passaġġ diġestiv meta l-prodott mediċinali

veterinarju ġie amministrat f’dożi ripetuti sa ħames darbiet id-doża rakkomandata.

Inkompatibilitajiet:

Tħalltux ma’ prodott mediċinali veterinarju ieħor.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA

PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL

IEĦOR

GĦAR

-RIMI, JEKK IKUN IL-

KAŻ

Il-mediċini m’għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku. Dawn il-miżuri

għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent. Procox ma għandu qatt jitħalla jmur man-nixxigħat tal-

ilma minħabba li jista’ jkun ta' periklu għall-ħut jew ħlejqiet oħra akwatici.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L

-

AĦĦAR IL

-FULJETT

TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea

dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Procox sospensjoni orali jiġi f’żewġ daqsijiet differenti ta’ pakketti li fihom 7.5 jew 20 ml.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-

rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

BE-1831 Diegem (Machelen)

Tel/Tél: +32 2 535 65 22

Lietuva

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

EE-76401 Laagri

Estonia

Tel: +372 650 1920

Република България

Възраждане-Касис ООД

бул. България 102-4

BG-Ловеч 5500

Teл: + 359 68 604 111

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

BE-1831 Diegem (Machelen)

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 2 535 65 22

Česká republika

Bayer s.r.o.,

Animal Health

Siemensova 2717/4

CZ-155 00 Praha 5

Tel: +420 2 66 10 14 71

Magyarország

Bayer Hungária Kft.

HU-1123 Budapest

Alkotás u. 50

Tel: +36 1 487 4100

Danmark

Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 København S

Tlf: +45 4523 5000

Malta

Bayer Animal Health GmbH

DE-51368 Leverkusen

Germany

Tel: +49 2173 38 4012

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Geschäftsbereich Tiergesundheit

DE-51368 Leverkusen

Tel: +49 214 301

Nederland

Bayer B.V., Animal Health

Energieweg 1

NL-3641 RT Mijdrecht

Tel: +31 297 280 666

Eesti

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

EE-76401 Laagri

Tel: +372 650 1920

Norge

Bayer AS

Animal Health

Drammensveien 288

NO-0283 Oslo

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Hellafarm AE

Φλέμινγκ 15

EL-15123 Μαρούσι – Αθήνα

Τηλ.: +30 210 6800900-9

info@hellafarm.gr

Österreich

Bayer Austria GmbH

Geschäftsbereich Tiergesundheit

Herbststraße 6 – 10

AT-1160 Wien

Tel: +43 1 71146 2850

España

Bayer Hispania, S.L.

Av. Baix Llobregat, 3-5

ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel: +34 93 4956500

Polska

Bayer Sp. z o.o. Animal Health

Al. Jerozolimskie 158

PL-02-326 Warszawa

Tel: +48 22 572 35 00

France

Bayer HealthCare

Animal Health

10 Place de Belgique

Paris La Défense

FR-92250 La Garenne Colombes

Tél: +33 1 49 06 56 00

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Rua da Quinta do Pinheiro, 5

PT-2794-003 Carnaxide

Tel: +351 21 4172121

Hrvatska

BAYER d.o.o.

Radnička cesta 80

HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 1 65 99 935

România

S.C. Bayer S.R.L.

Sos. Pipera nr. 42, sector 2

Bucuresti 020112-RO

Tel: +40 21 529 5900

Ireland

Bayer Limited

The Atrium

Blackthorn Road

IE-Dublin 18

Tel: +353 1 2999313

Slovenija

Bayer d.o.o.

Bravničarjeva 13

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 5814 400

Ísland

Icepharma hf.

Lynghálsi 13

IS-110 Reykjavík

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Bayer s.r.o.,

Animal Health

Siemensova 2717/4

CZ-155 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 2 66 10 14 71

Italia

Bayer S.p.A.

Viale Certosa, 130

IT-20156 Milano

Tel: +39 02 3978 1

Suomi/Finland

Orion Oyj

ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET

Tengströminkatu 8, PL/PB 425

FI-20101 Turku/Åbo

Puh/Tel: +358 10 4261

Κύπρος

ACTIVET Ltd.

Αντρέα Μιαούλη 50

CY-2415 Έγκωμη, Λευκωσία

Τηλ: +357-22-591918

Sverige

Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 Köpenhamn S

Danmark

Tel: +46 (0)8-580 223 00

Latvija

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

EE-76401 Laagri

Estonia

Tel: +372 650 1920

United Kingdom

Bayer plc

400 South Oak Way

Green Park

Reading RG2 6AD-UK

Tel: +44 (0)118 206 3000