Posaconazole SP

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Posaconazole SP
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Posaconazole SP
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • ANTIMIKOTIĊI GĦALL-UŻU SISTEMIKU
 • Żona terapewtika:
 • Kandidjasi, Il-Mikożi, Coccidioidomycosis, Asperġillożi
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Posaconazole SP huwa indikat għall-użu fit-trattament ta 'l-infezzjonijiet fungali li ġejjin fl-adulti (ara sezzjoni 5. 1): il - każ tal-asperġillożi Invażiva f'pazjenti b'mard li hu refrattarju għal amphotericin B jew itraconazole jew f'pazjenti intolleranti għal dawn il-prodotti mediċinali; l - Fusarjożi f'pazjenti b'mard li hu refrattarju għal amphotericin B jew f'pazjenti intolleranti għal amphotericin B;- Kromoblastomikożi u miċetoma f'pazjenti b'mard li hu refrattarju għal itraconazole jew f'pazjenti intolleranti għal itraconazole;- Kokkidajojdomikożi f'pazjenti b'mard li hu refrattarju għal amphotericin B, itraconazole jew fluconazole jew f'pazjenti intolleranti għal dawn il-prodotti mediċinali;- Kandidijażi orofarinġali: bħala l-kura preferita f'pazjenti li għandhom mard sever jew li huma immunokompromessi, li r-rispons għal terapija topika hija mistennija li tkun fqir. Ir-refrattorjetà hija definita bħala l-progressjoni tal-infezzjoni jew nuqqas ta 'titjib wara minimu ta' 7 ijiem ta 'dożi terapew
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 5

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Irtirat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000611
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 25-10-2005
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000611
 • L-aħħar aġġornament:
 • 19-01-2019

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNU

Posaconazole SP 40 mg/ml suspensjoni orali

posaconazole

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom

il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

F’dan il-fuljett:

X’inhu Posaconazole SP u għalxiex jintuża

Qabel ma tieħu Posaconazole SP

Kif għandek tieħu Posaconazole SP

Effetti sekondarji li jista’ jkollu

taħżen Posaconazole SP

Aktar tagħrif

1.

X’INHU POSACONAZOLE SP U GĦALXIEX JINTUŻA

Posaconazole SP jgħamel parti minn grupp ta’ mediċini li jissejjħu aġenti triazole kontra l-fungu.

Dawn il-mediċini jintużaw biex jiġu evitati u kkurati varjetà wiesa’ ta’ infezzjonijiet tal-fungu.

Posaconazole SP jaħdem billi joqtol jew iwaqqaf it-tkabbir ta’ ċerti tipi ta’ fungu li jistgħu jikkawżaw

infezzjonijiet fil-bnedmin.

Posaconazole SP jista’ jintuża biex jikkura dawn it-tipi ta’ infezzjonijiet tal-fungu fl-adulti:

Infezzjonijiet ikkawżati minn fungu tal-familja ta’ l-

Aspergillus

li ma jkunux tjiebu meta jkunu

ġew ikkurati bil-mediċini kontra l-fungu amphotericin B jew itraconazole jew meta dawn il-

mediċini kellhom jitwaqqfu;

Infezzjonijiet ikkawżati minn fungu tal-familja

Fusarium

li ma jkunux tjiebu meta jkunu ġew

ikkurati b’amphotericin B jew meta amphotericin B kellu jitwaqqaf;

Infezzjonijiet ikkawżati minn fungu li jikkawża kondizzjonijiet imsejħin kromoblastomikożi u

miċetoma li ma jkunux tjiebu meta jkunu ġew ikkurati b’itraconazole jew meta itraconazole kellu

jitwaqqaf;

Infezzjonijiet minħabba fungu imsejjaħ

Coccidioides

li ma jkunux tjiebu meta jkunu ġew ikkurati

b’wieħed jew

aktar minn amphotericin B, itraconazole jew fluconazole jew meta dawn il-mediċini

kellhom jitwaqqfu;

Infezzjonijiet tal-ħalq jew tad-dawra tal-grieżem (mgħarufin bħala “traxx”) ikkawżati minn fungu

imsejjaħ

Candida

, li huma nfezzjonijiet tal-bidu.

Posaconazole SP jista’ jintuża biex jevita infezzjonijiet tal-fungu f’pazjenti li jkollhom is-sistema

immuni dgħajfa minħabba mediċini oħra jew mard.

2.

QABEL MA TIEĦU POSACONAZOLE SP

Tieħux Posaconazole SP

jekk inti allerġiku/a (tbati minn sensittività eċċessiva) għal posaconazole jew sustanzi oħra ta’

Posaconazole SP.

jekk qed tieħu xi mediċini li fihom alkalojdi ergot (jintużaw għall-kura ta’ migranji). Posaconazole

jista’ jżid il-livelli fid-demm ta’ dawn il-mediċini, li jista’ jwassal għal tnaqqis sever fil-fluss ta’

demm f’xi partijiet tal-ġisem u jikkawża ħsara lit-tessuti.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Jekk qed tieħu xi wieħed minn dawn il-mediċini. Posaconazole jista’ jżid il-livelli fid-demm ta’

dawn il-mediċini, li jista’ jwassal għal disturbi serji ħafna fir-ritmu li bih tħabbat il-qalb:

terfenadine (jintuża għall-kura ta’ allerġiji)

astemizole (jintuża għall-kura ta’ allerġiji)

cisapride (jintuża għall-kura ta’ problemi fl-istonku)

pimozide (jintuża għall-kura ta’ sintomi ta’ disturbi ta’ Tourette)

halofantrine (jintuża għall-kura ta’ malarja)

quinidine (jintuża għall-kura ta’ meta l-qalb tkun qed tħabbat b’ritmu anormali).

Jekk qed tieħu simvastatin, lovastatin, atorvastatin u xi mediċini simili (li jissejħu impedituri ta’

HMG-CoA reductase jew statini) li jintużaw għall-kura ta’ livelli għoljin ta’ kolesterol fid-demm.

Jekk jogħġbok irreferi għas-sezzjoni “Meta tieħu mediċini oħra” għal tagħrif fuq mediċini oħra li

jistgħu jinteraġixxu

ma’ Posaconazole SP.

Oqgħod attent ħafna b’Posaconazole SP

Saqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek għal parir qabel ma tibda tieħu xi mediċina. Minbarra l-mediċini

msemmija hawn fuq li m’għandhomx jittieħdu ma’ posaconazole minħabba r-riskju ta’ disturbi fuq ir-

ritmu li bih tħabbat il-qalb, hemm mediċini oħrajn li għandhom riskju ta’ problemi fuq ir-ritmu li

jistgħu ikunu akbar meta tieħodhom ma’ posaconazole. Jekk jogħġbok aċċerta ruħek li tgħid lit-tabib

tiegħek dwar il-mediċini kollha li qed tieħu (bir-riċetta jew mingħajr riċetta).

Għid lit-tabib tiegħek:

Jekk qatt kellek reazzjoni allerġika għal mediċini oħrajn mill-familja azole jew triazole. Dawn

jinkludu ketoconazole, fluconazole, itraconazole u voriconazole.

jekk għandek jew kellek problemi tal-fwied. Jista’ jkollok bżonn li jsirulek testijiet tad-demm

speċjali meta tkun qed tieħu Posaconazole SP.

k għandek problemi tal-kliewi u qed tieħu xi mediċini li jaffettwaw il-kilwa.

Jekk taqbdek dijarea jew tibda tirremetti, għax dawn il-kundizzjonijiet jillimitaw kemm ikun

effettiv Posaconazole SP.

Jekk qatt xi darba qalulek li għandek xi wieħed minn dawn il-kundizzjonijiet:

Traċċat tar-ritmu tal-qalb anormali (ECG) li jindika problema li tissajjaħ interval QTc

imtawwal.

Indeboliment tal-muskolu tal-qalb jew insuffiċjenza tal-qalb

Qalb tħabbat bil-mod ħafna

Kwalunkwe disturb fir-ritmu tal-qalb

Kwalunkwe problema fl-ammonti ta’ potassium, magnesium jew calcium fid-demm tiegħek.

Jekk jogħġbok innota li Posaconazole SP jintuża biss f’adulti (akbar minn 18-il sena).

Meta tieħu mediċini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi

mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Jekk jogħġbok ara l-lista ta’ mediċini li m’għandhomx jittieħdu meta tkun qed tieħu Posaconazole SP

li tidher hawn fuq.

mm mediċini oħrajn li jistgħu jingħataw jekk qed tieħu Posaconazole SP iżda jista’ jkun hemm

bżonn ta’ kawtela speċjali.

Ċerti mediċini jistgħu iżidu (possibilment iżidu r-riskju ta’ effetti sekondarji) jew inaqsu (possibilment

jikkawżaw tnaqqis fl-effettività) tal-livelli ta’ posaconazole fid-demm.

Mediċini li jistgħu jnaqqsu il-livelli ta’ posaconazole fid-demm jinkludu:

Rifabutin u rifampicin (jintużaw għall-kura ta’ ċerti infezzjonijiet). Jekk qed tiġi kkurat

b’rifabutin, l-għadd tad-demm u xi effetti sekondarji ta’ rifabutin jkollhom bżonn jiġu monitorati.

Xi mediċini li jintużaw biex jevitaw aċċessjonijiet, bħal phenytoin, carbamazepine, phenobarbital,

primidone.

Efavirenz, li jintuża għall-kura ta’ infezzjoni b’HIV.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Mediċini li jintużaw biex inaqqsu l-aċidu fl-istonku bħal cimetidine u ranitidine jew omeprazole u

mediċini simili li jissejħu impedituri tal-pompi tal-protoni.

Posaconazole SP jista’ jżid (possibilment jżid ir-riskju ta’ effetti sekondarji) fil-livelli ta’ mediċini

oħrajn fid-demm. Dawn jinkludu:

Vincristine, vinblastine u alkalojdi vinka oħrajn (jintużaw għall-kura tal-kanċer)

Ciclosporin (jintuża meta issir kirurġija ta’ trapjant)

Tacrolimus u sirolimus (jintużaw meta issir kirurġija ta’ trapjant)

Rifabutin (jintuża għall-kura ta’ ċerti infezzjonijiet)

Mediċini li jintużaw għall-kura ta’ HIV li jissejħu impedituri protease (jinkludu lopinavir u

atazanavir, li jingħataw ma’ ritonavir) u impedituri mhux nuklejosidi ta’ reverse transcriptase

(NNRTIs)

Midazolam, triazolam, alprazolam u mediċini simili li jissejħu benżodijażepini (jintużaw bħala

sedattivi jew rilassanti tal-muskoli)

Diltiazem, verapamil, nifedipine, nisoldipine u xi ftit mill-mediċini l-oħrajn li jissejħu

mblukkaturi tal-kanali ta’ calcium (jintużaw għal kura ta’ pressjoni tad-demm għolja)

Digoxin (jintuża għal kura ta’ insuffiċjenza tal-qalb)

Sulfonylureas bħal glipizide (jintużaw għal kura ta’ zokkor għoli fid-demm).

Meta tieħu Posaconazole SP ma’ l-ikel u max-xorb

Kull doża ta’ Posaconazole SP għandha tittieħed ma’ l-ikel jew ma’ suppliment nutrizzjonali jekk ma

tistax iżżomm ikel li jgħin biex ikun hemm assorbiment orali aħjar. Ara sezzjoni 3 ta’ dan il-fuljett

għal aktar tagħrif fuq kif għandek tieħu s-suspensjoni.

Tqala u treddigħ

Għid lit-tabib tiegħek jekk int jew taħseb li jista’ jkun li ħriġt tqila qabel ma tibda tieħu Posaconazole

SP. Tużax Posaconazole SP waqt it-tqala sakemm ma jkunx qallek it-tabib tiegħek. Għandek tuża

kontraċezzjoni effettiva meta tkun qed tieħu Posaconazole SP jekk int mara li tista’ toħroġ tqila.

Għamel kuntatt mat-tabib teigħek mill-ewwel jekk toħroġ tqila waqt li tkun fuq kura b’Posaconazole

M’għan

dekx tredda’ meta tkun qed tingħata kura b’Posaconazole SP.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

M’hemmx tagħrif dwar l-effett ta’ Posaconazole SP fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Jekk

jogħġbok għarraf lit-tabib tiegħek jekk tħoss xi effetti li jistgħu jikkawżawlek problemi biex issuq jew

l-użu ta’ magni oħrajn bħal ngħas jew vista mċajpra.

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta’ Posaconazole SP

Posaconazole SP fih madwar 1.75 g ta’ glucose għal kull 5 ml ta’ suspensjoni. M’għandekx tieħu din

il-mediċina jekk għandek kondizzjoni li tissejjaħ malassorbiment tal-glucose-galactose u għandek

iżżomm nota ta’ dan l-ammont ta’ glucose jekk għal xi raġuni għandek toqgħod attent għall-ammont

ta’ zokkor li tieħu.

3.

KIF GĦANDEK TIEĦU POSACONAZOLE SP

Posaconazole SP għandu jintuża biss kif jindikalek it-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek ser jeżamina r-

rispons u l-kundizzjoni sabiex jiddeċidi kemm għan

du jdum jingħata Posaconazole SP u jekk ikunx

hemm bżonn ta’ xi tibdil fid-doża ta’ kuljum.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Indikazzjoni

Doża

Kura ta’ Infezzjonijiet

Refrattorji tal-Fungu

Ħu 400 mg (żewġ kuċċarini ta’ 5 ml) tas-suspensjoni darbtejn

kuljum ma’ l-ikel jew ma’ suppliment nutrizzjonali jekk ma

tistax iżżomm ikel. Jekk ma tistax tiekol jew tieħu suppliment

nutrizzjonali, it-tabib tiegħek ser jgħidlek biex tieħu 200 mg

(kuċċarina waħda ta’ 5 ml) erba’ darbiet kuljum.

Kura tal-bidu ta’ Traxx

Fl-ewwel jum ta’ kura ħu 200 mg (kuċċarina waħda ta’ 5 ml)

darba. Wara l-ewwel jum, ħu 100 mg (2.5 ml) darba kuljum

ma’ l-ikel jew ma’ supplliment nutrizzjonali jekk ma tistax

iżżomm ikel.

Biex tevita Infezzjonijiet serji

tal-Fungu

Ħu 200 mg (kuċċarina waħda ta’ 5 ml) tliet darbiet kuljum

ma’ l-ikel jew ma’ suppliment nutrizzjonali jekk ma tistax

iżomm ikel.

Jekk tieħu Posaconazole SP aktar milli suppost

Jekk qed tinkwieta li ħadt iżżejjed, għamel kuntatt mat-tabib tiegħek jew ma professjonist fil-kura tas-

saħħa mill-ewwel.

Jekk tinsa tieħu Posaconazole SP

Jekk qbiżt doża, ħudha malli tiftakar u imbagħad kompli bħal qabel. Iżda jekk ikun kważi wasal il-ħin

tad-doża li jmissek, ħudha meta suppost. M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li

tkun insejt tieħu.

4.

EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħal kull mediċina oħra, Posaconazole SP jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq

kulħadd.

Effetti sekondarji komuni (jseħħu mill-anqas f’1 minn kull 100 pazjent) huma:

Uġigħ ta’ ras, sturdament, tnemnim jew tingiż

Ngħas

Tqallih (tħossok jew tkun ma tiflaħx), titlef l-aptit, uġigħ fl-istonku, dijarea, taqlib ta’ l-istonku,

rimettar, gass, ħalq xott

Testijiet tal-fwied anormali

Raxx

Debbulizza, għeja

Tnaqqis taċ-ċelluli bojod tad-demm (li jista’ jżid ir-riskju għall-infezzjonijiet)

Deni

Livelli anormali ta’ mlielaħ fid-demm.

Effetti sekondarji mhux komuni (jseħħu mill-anqas f’1 minn kull 1,000 pazjent) huma:

Anemija, numru baxx ta’ ċelluli li jissejħu plejlets li jgħinu d-demm biex jagħqad, numri baxxi ta’ ċerti

tipi ta’ ċelluli bojod tad-demm, tkabbir tal-glandoli tal-limf

Reazzjoni allerġika

Livelli għoljin ta’ glucose

Disturbi ta’ kif tħoss jew tiċċaqlaq, tregħid, aċċesjonijiet

Problemi tar-ritmu tal-qalb inkluż taħbit mgħaġġel ħafna (palpitazzjonijiet), sejbiet anormali tat-

testijiet tal-qalb (bħall-ECGs li juru r-ritmu tal-qalb)

Pressjoni għolja jew baxxa

Infjammazzjoni tal-pankrejas

Infjammazzjoni tal-fwied, fil-fwied, suffejra (kulur isfar tal-ġilda jew ta’ l-għajnejn)

Problemi fil-funzjoni tal-kliewi, insuffiċjenza tal-kliewi

Disturbi menstruwali

Vista mċajpra

Jaqa x-xagħar, ħakk

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Ulċeri fil-ħalq

Tirtod, tħossok ma tiflaħx b’mod ġenerali jew dgħajjef

Uġigħ mifrux mal-ġisem, inkluż fil-muskoli u l-ġogi, uġigħ fid-dahar

Ritenzjoni ta’ fluwidi, tibdil fil-livelli ta’ mediċini.

Effetti sekondarji rari (jseħħu mill anqas f’1 minn kull 10,000 pazjent) huma:

Pulmonite jew ħsara oħra fil-pulmun

Numri baxxi taċ-ċelluli kollha tad-demm, disturbi fit-tgħaqid tad-demm, fsada

Reazzjonijiet allerġiċi severi, inkluż raxx bil-bżieżaq mal-ġisem kollu u titqaxxar il-ġilda

Il-glandola adrenali ma taħdimx tajjeb

Il-moħħ jibda jiffunzjona differenti, ħass ħażin

Tibdil f’daqqa ta’ l-imġieba, tbati biex taħseb jew biex titkellem

Uġigħ, debbulizza, tnemnim, jew tingiz fid-driegħ jew fir-riġlejn

Dipressjoni

Tara doppju, titlef id-dawl f’roqgħa tal-kamp viżiv jew tara roqgħa skura

Problemi tas-smigħ

Insuffiċjenza tal-qalb jew attakk tal-qalb, disturbi fir-ritmu tal-qalb

Puplesija, demm magħqud fil-moħħ, riġlejn jew pulmun

Fsada fil-musrana

Infjammazzjoni jew insuffiċjenza tal-fwied, li f’każijiet rari wasslet għall-mewt

Tkabbir kemm tal-fwied kif ukoll tal-milsa, tenerezza tal-fwied

Raxx bi bżiezaq, dbabar kbar vjola fuq il-ġilda li jiġu kkawżati minn fsada taħt il-ġilda

Infjammazzjoni tal-kliewi

Uġigħ fis-sider

Nefħa tal-wiċċ jew ta’

l-ilsien.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

5.

KIF TAĦŻEN POSACONAZOLE SP

Żommu fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Tgħamlux fil-friża.

Tużax Posaconazole SP wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq it-tikketta. Id-data ta’ skadenza tirreferi

għal l-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Jekk jibqalek xi suspensjoni fil-flixkun wara aktar minn erba’ ġimgħat minn meta tkun ftaħtu l-ewwel

darba, m’għandekx tuża din il-mediċina. Jekk jogħġbok ħu lura l-flixkun b’dak li jkun baqa’ mis-

suspensjoni lill-ispiżjar tiegħek.

Il-mediċini m’għandhomx jintremew ma’ l-ilma tad-dranaġġ jew ma’ l-iskart domestiku. Staqsi lill-

ispiżjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għall-

prot

ezzjoni ta’ l-ambjent.

6.

AKTAR TAGĦRIF

X’fih Posaconazole SP

Is-sustanza attiva fis-suspensjoni orali ta’Posaconazole SP hija posaconazole. Kull millilitru

ta’suspensjoni orali fih 40 milligramma ta’ posaconazole.

Is-sustanzi l-oħra huma polysorbate 80, simeticone, sodium benzoate (E211), sodium citrate

dihydrate, citric acid monohydrate, glycerol, xanthan gum, glucose likwidu, titanium dioxide

(E171), togħma artifiċjali taċ-ċirasa li fiha benzyl alcohol u propylene glycol, u ilma purifikat.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Id-Dehra ta’ Posaconazole SP u l-kontenuti tal-pakkett

Posaconazole SP huwa suspensjoni bajda, b’togħma taċ-ċirasa, 105 ml ta’ suspensjoni orali

impakkettati fi fliexken tal-ħġieġ kannella jagħtu fl-oranġjo.

Hemm ukoll kuċċarina għal kejl ma’ kull flixkun biex tkejjel dożi ta’ 2.5 u 5 ml ta’suspensjoni orali.

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq

SP Europe

Rue de Stalle, 73

B-1180 Bruxelles

Il-Belġju

Manifattur

SP S.A.

2, rue Louis Pasteur

F-14200 Hérouville St Clair

Franza

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

Rue de Stalle/Stallestraat 73

B-1180 Bruxelles/Brussel/Brüssel

Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11

Luxembourg/Luxemburg

Rue de Stalle 73

B-1180 Bruxelles/Brüssel

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11

България

Ийст Парк Трейд Център

Бул. „Н.Й.Вапцаров” 53А, ет. 2

BG-София 1407

Тел.: +359 2 806 3030

Magyarország

Alkotás u. 53.

H-1123 Budapest

Tel.: +36 1 457-8500

Česká republika

Na Příkopě 25

CZ-110 00 Praha 1

Tel: +420 221771250

Malta

168 Christopher Street

MT-VLT02 Valletta

Tel: + 356-21 23 21 75

Danmark

Lautrupbjerg 2

DK-2750 Ballerup

Tlf: + 45-44 39 50 00

Nederland

Maarssenbroeksedijk 4

NL-3542 DN Utrecht

Tel: + 31-(0)800 778 78 78

Deutschland

Thomas-Dehler-Straße 27

D-81737 München

Tel: + 49-(0)89 627 31-0

Norge

Pb. 398

N-1326 Lysaker

Tlf: + 47 67 16 64 50

Eesti

Järvevana tee 9

EE-11314 Tallinn

Tel: + 372 654 96 86

Öst

erreich

Am Euro Platz 2

A-1120 Wien

Tel: + 43-(0) 1 813 12 31

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Ελλάδα

Αγίου Δημητρίου 63

GR-174 55 Άλιμος

Tηλ.: + 30-210 98 97 300

Polska

Ul. Taśmowa 7

PL-02-677 Warszawa

Tel.: + 48-(0)22 478 41 50

España

Km. 36, Ctra. Nacional I

E-28750 San Agustín de Guadalix – Madrid

Tel: + 34-91 848 85 00

Portugal

Rua Agualva dos Açores 16

P-2735-557 Agualva-Cacém

Tel: +351-21 433 93 00

France

92 rue Baudin

F-92300 Levallois-Perret

Tél: + 33-(0)1 41 06 35 00

România

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 17-21,

Băneasa

Center, et. 8, sector 1

RO-013682 Bucureşti

Tel. + 40 21 233 35 30

Ireland

Shire Park

Welwyn Garden City

Hertfordshire AL7 1TW

Tel: +44-(0)1 707 363 636

Slovenija

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: + 386 01 3001070

Ísland

Hörgatún 2

IS-210 Garðabær

Sími: + 354 535 70 00

Slovenská republika

Strakova 5

SK-811 01 Bratislava

Tel: + 421 (2) 5920 2712

Italia

Via fratelli Cervi snc,

Centro Direzionale Milano Due

Palazzo Borromini

I-20090 Segrate (Milano)

Tel: + 39-02 21018.1

Suomi/Finland

PL 86/PB 86

FIN-02151 Espoo/Esbo

Puh/Tel: + 358-(0)20-7570 300

Κύπρος

Οδός

Αγίου Νικο

λάου, 8

CY-1055 Λευκωσία

Τηλ: +357-22 757188

Sverige

Box 6185

S-102 33 Stockholm

Tel: + 46-(0)8 522 21 500

Latvija

Bauskas 58a -401

Rīga, LV-1004

Tel: + 371-7 21 38 25

United Kingdom

Shire Park

Welwyn Garden City

Hertfordshire AL7 1TW - UK

Tel: + 44-(0)1 707 363 636

Lietuva

Kęstučio g. 65/40

LT-08124 Vilnius

Tel. + 370 52 101868

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-

Mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu