Porcilis Pesti

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Porcilis Pesti
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Porcilis Pesti
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Majjali
 • Żona terapewtika:
 • Immunoloġiċi għall-suidae,
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Immunizzazzjoni attiva tal-ħnieżer mill-età ta ' 5 ġimgħat il-quddiem biex tipprevjeni mwiet u biex tnaqqas sinjali kliniċi tal-Deni Klassiku tal-Ħnieżer, kif ukoll sabiex titnaqqas l-infezzjoni bl-u l-eskrezzjoni tal-virus fil-qasam tas-CSF. Il-bidu tal-protezzjoni huwa ta 'ġimagħtejn. It-tul tal-protezzjoni huwa ta '6 xhur.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 12

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/000046
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 08-06-2000
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/000046
 • L-aħħar aġġornament:
 • 31-03-2019

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA' TAGĦRIF FIL-PAKKETT

FULJETT TA’ TAGĦRIF FIL-PAKKETT

PORCILIS PCV

Emulsjoni għal-injezzjoni għall-ħnieżer

1

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-

ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI LI JĦALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ , JEKK DIFFERENTI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Olanda

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Porcilis Pesti emulsjoni għall-injezzjoni

3

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Kull doża ta’ 2 ml:

Elisa Units Classical Swine Fever Virus-E2 subunit antiġen

Paraffina likwida bħala sustanza mhux attiva: 941.4mg

4

INDIKAZZJONI (JIET)

Għal-immunizzazzjoni attiva tal-ħnieżer minn eta` ta’ 5 ġimgħat il-fuq biex jipprevjeni l-imwiet u

sabiex jitnaqqas is-sinjali kliniċi tal-Classical Swine Fever , u sabiex ukoll biex jitnaqqas it-tixrid tal-

virus fl-ippurgar tal-CSF virus.

Bidu tal-immunita` hija

2 ġimġħat

Kemm iddum l-immunita`hija

6 xhur.

5

KUNTRADIZZJONIJIET

Xejn

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Nefħa lokali u ħafna drabi li ma ddumx fil-post tal-injezzjoni tista tfiġġ sa 4 ġimgħat wara l-

amministrazzjoni ta’ kull doża tal-vaċċin. It-temperatura tista togħla għall-ftit

ien wara t-tieni doża.

Aċċessi jistgħu jiġu osservati fil-post tal-injezzjoni. Billi s-sigurta` wara li tingħata ż-żewġ

injezzjonijiet fl-istess post ma ġietx eżaminata, huwa rakkomandat li t-tieni vaċċinazzjoni tingħata

f’post differenti mill-ewwel vaċċinazzjoni.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux msemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-

tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊJI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Ħnieżer

8

DOŻA GĦAL KULL SPEĊJE, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Injezzjoni fil-muskolu ta’ doża waħda (2ml) fl-għonq fin-naħa ta’ wara l-widna.

Skema ta’ vaċċinazzjoni:

Vaċċinazzjoni basika: Injetta doża waħda kull ħanżir segwita bit-tieni injezzjoni 4 ġimgħat wara l-

ewwel injezzjoni.

Revaċċinazzjoni: Kull 6 xhur, billi tuża doża waħda.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Ħawwad sew qabel l-użu.

Qabel tużgħa t-tilqima, ħalliha tilħaq it-temperatura tal-kamra. .

Uża siringi u labar sterilizzati.

Huwa rakkomandat li tuża sistema magħluqa multiject.

10.

PERJODU TA' TIŻMIM

Xejn ġranet

11

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Aħżen fil-friġġ (2

C – 8

Tiffriżax.

Iż-żmien kemm idum tajjeb il-prodott wara li jinfetaħ il-kontenitur għall-ewwel darba : 3 sigħat

Tużax wara d-data tal-iskadenza m

hurija fuq it-tabella.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Laqqam biss annimali b'saħħithom.

Għal min se juża:

Dan il-prodott fih żejt minerali. Injezzjoni aċċidentali jew jekk tinjetta lilek innifsek jista' jirriżulta

f'uġigħ kbir u nefħa specjalment jekk tinjetta f'ġog jew subgħa u f'kazijiet rari jista’ jkun il-kawża li

jkollok taqta' subgħajk jekk ma tikkonsultax tabib mal-ewwel.

Jekk tiġi njettat bi żball b'dan il-prodott, fittex għajnuna medika, anke jekk ammont żgħir ħafna ġie

njettat u ħu l-fuljetta ta' informazzjoni li tinsab fil-pakkett miegħek.

Jekk l-uġigħ idum għal aktar minn tnax -ilsiegħa, wara l-eżami mediku, erġa' kellem lit-tabib.

Għat-Tabib:

Dan il-prodott fih żejt minerali. Anke jekk ġew injettati ammonti żgħar, injezzjoni bi żball ta’ dan il-

prodott tista' tikkawza nefħa intensa, li tista' per eżempju tikkawża nekrożi iskimika u anke l-bżonn li

jinqata' xi subgħa. Attenzjoni minn kirurgu espert għandha tingħata MAL-EWWEL u jista’ jkun

emm bżonn li jinfetaħ is-subgħa u tiġi rrigata l-parti fejn seħħet l-injezzjoni, speċjalment fejn hemm

il-laħam tas-subgħa jew it-tendin tal-muskolu

Jista jintuża waqt it-tqala imma jista ma’jwaqqafx it-trassmisjoni tal-Classical swine fever field virus

milli jgħaddi mill-plaċenta mill ħanżira għall-fetu

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effiċjenza ta’ din it-tilqima jekk tintuża flimkien ma

kwalunkwe vaċċin ieħor. . Għalhekk id- deċiżjoni li tuża dan il-vaċċin qabel jew wara kwalunkwe

prodott veterinarju mediċinali ieħor għandha tittieħed kull kas għalih.

Wara l-amministrazzjoni ta' doża eċċessiva, ir-rejazzjonijiet lokali fil-post tal-injezzjoni jistgħu jkunu

aktar qawwija.

Tħallatx ma l-ebda prodott veterinarju mediċinali ieħor.

L-importazzjoni, bejgħ, provista u / jew l-użu ta' Porcilis Pesti huwa biss permess taħt kundizzjonijiet

partikolari stabbiliti mill-leġislazzjoni tal-komunita Ewropeja fuq il-kontroll of CSF (direttiva tal-

kunsill 80/217/EEC, kif amendati). Kull persuna li turi l-intenzjoni li timporta, tbiegħ, tipprovdi u/jew

tuża l-prodott veterinarju għandha tkun awtorizzata mill-Awtorità Kompetenti ta’ l-Istat Membru .

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATA JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Mediċina veterinarja li ma

ġietx użata jew prodotti oħra li ntużaw għal din il-mediċina għandhom

jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

14.

DATA

META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-

PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini (EMA)

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Minħabba n-natura tas-subunit tal-vaċċin, il-vaċċinazzjoni ma twassalx għall-produzzjoni ta’ antikorpi

kontra l-antiġeni tas- CSF virus,ħlief dik tal-E2.

50ml/100ml/250ml dożi multipli flixken tal-ħġieġ

50ml/100ml/250ml dożi multipli flixken PET

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti jistgħu jitpoġġew fis-suq