Pirsue

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Pirsue
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Pirsue
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Bhejjem
 • Żona terapewtika:
 • ANTIBATTERIĊI GĦALL-UŻU INTRAMAMMARJU
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għat-trattament ta sottoklinika mastite fil-baqar li jkunu qed ireddgħu minħabba li Gram-pożittivi imma suxxettibbli għall-pirlimycin inkluż stafilokokkal organiżmi bħal Staphylococcus aureus, kemm l-penicillinase-positive u penicillinase-negative u coagulase-negative staphylococci; streptococcal organiżmi inkluż Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae u Streptococcus uberis.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 14

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/000054
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 28-01-2001
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/000054
 • L-aħħar aġġornament:
 • 25-03-2019

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA' TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF:

Pirsue 5 mg/ml soluzzjoni intramammarja għal-baqar.

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

Manifattur responsabbli għall-ħrug tal-lott:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road,

Newry, County Down,

BT35 6JP

Ir-RENJU UNIT

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELĠJU

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Pirsue 5 mg/ml soluzzjoni intramammarja għal baqar

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Pirlimycin hydrochloride ekwivalenti għal 50 mg pirlimycin f’kull siringa ta’ 10 ml.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Għal kura ta’ mastite mingħajr sintomi, f’baqar li qed jinħalbu, ikkawżata minn kokki Gram-positive li

jirrispondu għall-pirlimycin, u dawn jinkludu mikrobi stafilokoċċi bħal

Staphylococcus aureus

, kemm

l-istafilokoċċi penicillinase-positive kif ukoll penicillinase-negative u coagulase-negative; mikrobi

streptokoċċi li jinkludu

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie u Streptococcus uberis.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Reżistenza għall-

pirlimycin

Kura għal infezzjonijiet ikkawżati minn mikrobi ta’ l-imsaren bħal

E. coli.

Tikkurax baqar li f’driegħhom jinħass tibdil ikkawżat minn mastite kronika mingħajr sintomi.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Xejn li hu magħruf.

Jekk tinnota xi effetti mhux mixtieqa, anki dawk mhux diġà mniżżla f’dan il-fuljett jew tahseb li l-

mediċina ma ħadmitx, jekk jogħġbok informa lill-veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Baqar (baqar tal-ħalib li qed jaħilbu).

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu intramammarju.

Agħti infużjoni ta’ siringa waħda (50 mg pirlimycin) f’kull beżżula infettata.

Il-kura tikkonsisti fi tmien infużjonijiet ta’ siringa waħda kull erbgħa u għoxrin siegħa.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Għanda tingħata attenzjoni biex ma jiddaħħlux mikrobi fil-beżżula. Kun żgur li l-beżżula tkun

imnaddfa sew (u d-driegħ kollu – jekk ikun hemm bżonn) qabel issir l-infużjoni. L-istruzzjonijiet li

ġejjin għandhom għalhekk jiġu segwiti sew.

Aħsel idejk sew qabel tmiss id-driegħ tal-baqra. Aħsel id-driegħ jekk ikun maħmuġ. Fejn ikun hemm

bżonn aħsel il-bżieżel sew b-ilma fietel li jkun fih sustanza apposta għal ħasil ta’ animal ital-ħalib u

ixxutthom sew. Iddiżinfetta t-tarf tal-beżżula b’sustanza apposta għal ħasil. It-tarf tal-beżżula għandu

jitnaddaf sakemm ma jibqax jidher ħmieġ mal-imselħa. Uża sarvetta li tiżinfetta differenti għal kull

beżżula. Tmisx it-tarf nadif tal-beżżula qabel ma tamministra is-sustanza għal infużjoni.

Kif tapplika: Neħħi t-tapp l-abjad billi tiġbed dritt ‘il fuq. Daħħal il-kannula bil-mod fil-kanal tal-

beżżula; bil-mod agħti l-prodott b’infużjoni.

Imbotta l-planġer b’pressjoni kontinwa u bil-mod biex tgħaddi l-kontenut kollu għal ġol-glandola u

mmassaġġja id-driegħ biex tferrex il-prodott ma kull fejn jinġabar il-ħalib. Wara l-infużjoni, uża

diżinfettant biex tbill il-bżieżel.

Qabel tinbeda l-kura għandhom isiru testijiet tas-suxxettibilità fuq il-mikrobi iżolati.

10.

PERJODU(I) TA' TIŻMIM

Laħam u interjuri: 23 ġurnata.

Ħalib: ħamest ijiem.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Taħżinx f’temperatura ‘l-fuq minn 25°C. Żomm is-siringi fil-kontenitur oriġinali.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta’ skadenza murija fuq it-tiketta u fuq il-

kontenitur.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Evita li tmiss it-taħlita. Aħsel idejk u xi partijiet tal-ġilda li jistgħu jintlaqtu, b’sapun u ilma u neħħi

ħwejjeġ ikkontaminati mill-ewwel wara l-użu. Jekk jintlaqtu l-għajnejn laħlaħ sew fil-pront bl-ilma

għal ħmistax-il minuta. Żomm l-għajnejn miftuħin biex ikun hemm kuntatt sħiħ ma’ l-ilma.

Jista’ jkun hemm reżistenza inkroċjata bejn il-pirlimycin u linkosamidi oħra jew makrolidi.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini ma għandhomx jintremew man-nixxigħat tal-ilma jew ma skart domestiku.

Staqsi lill-kirurgu veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek dwar kif tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar

meħtieġa. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija

Ewropea dwar il-Mediċini (http://www.ema.europa.eu/)

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.