Panacur AquaSol

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Panacur AquaSol
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Panacur AquaSol
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Ħnieżer, Tat-Tiġieġ
 • Żona terapewtika:
 • Prodotti kontra l-parassiti, Anthelmintics, , il-Benżimidażoli u sustanzi relatati, fenbendażol
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għat-trattament u l-kontroll tal-ħniex gastro-intestinali fil-ħnieżer infettati bil -: Ascaris suum (adulti, intestinali u l-migrazzjoni-istadji tal-larva);Oesophagostomum spp. (adulti istadji);Trichuris suis (adulti istadji). Għat-trattament tal-ħniex gastro-intestinali fit-tiġieġ infettati bil -: Ascaridia galli (L5 u l-adulti l-istadji);Heterakis gallinarum (L5 u l-adulti l-istadji);Capillaria spp. (L5 u l-adulti l-istadji).
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 6

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/002008
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 08-12-2011
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/002008
 • L-aħħar aġġornament:
 • 29-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/834845/2011

EMEA/V/C/002008

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Panacur AquaSol

fenbendazole

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Panacur AquaSol. Dan

jispjega kif l-Aġenzija vvalutat din il-mediċina veterinarja biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha

fl-Unjoni Ewropea (UE) u l-kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni

prattika dwar l-użu ta’ Panacur AquaSol.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Panacur AquaSol, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu

ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar

tagħhom.

X’inhu Panacur AquaSol u għal xiex jintuża?

Panacur AquaSol jintuża għall-kura u l-kontroll ta’ tliet tipi ta’ infezzjonijiet mill-ħniex fl-imsaren tal-

ħnieżer:

Ascaris suum (stadji adulti intestinali u migratorji tal-larva);

Dud Oesophagostomum (stadji adulti);

Trichuris suis (stadji adulti).

Panacur AquaSol jintuża wkoll għall-kura u l-kontroll ta’ tliet tipi ta’ infezzjonijiet mill-ħniex fl-imsaren

tat-tiġieġ:

Ascaridia galli (stadji tal-larva L5 u adulti);

Heterakis gallinarum (stadji tal-larva L5 u adulti);

Dud Capillaria (stadji tal-larva L5 u adulti).

Kif jintuża Panacur AquaSol?

Panacur AquaSol jiġi bħala sospensjoni orali (200 mg/ml) għall-użu fl-ilma tax-xorb u jista’ jinkiseb

biss b’riċetta ta’ tabib.

Panacur AquaSol

EMA/834845/2011

Paġna 2/3

Għall-ħnieżer, Panacur AquaSol jiżdied mal-ilma tax-xorb tagħhom fi kwantità li għandha l-għan li

tforni kull ħanżir 2.5 mg fenbendazole għal kull kilogramma tal-piż tal-ġisem kujum; dan isir għal

jumejn konsekuttivi għall-kura u l-kontroll ta’ infezzjonijiet b’Ascaris suum u Oesophagostomum, u

għal tlett ijiem konsekuttivi għall-kura u l-kontroll ta’ Trichuris suis. L-ammont miżjud huwa bbażat fuq

il-piż ikkombinat tal-ħnieżer kollha li għandhom jiġu kkurati, b’żieda ta’ 2.5 mg għal kull kilogramma

tal-piż tal-ġisem f’kull jum ta’ kura (jumejn jew tlett ijiem konsekuttivi rispettivament).

Għat-tiġieġ, Panacur AquaSol jiżdied mal-ilma tax-xorb tagħhom fi kwantità li timmira li tforni kull

tiġieġa 1 mg fenbendazole għal kull kilogramma tal-piż tal-ġisem kujum għall-kura ta’ Ascaridia galli u

Heterakis gallinarum u 2 mg fenbendazole għal kull kilogramma tal-piż tal-ġisem kuljum għal

infezzjonijiet Capillaria. Fiż-żewġ każijiet, il-kura hija għal ħamest ijiem konsekuttivi.

Qabel ma l-annimali jitħallew ikollhom aċċess għall-ilma mmedikat, is-sistema tat-twassil tal-ilma

għandha titbattal u tiġi mlaħalħa bl-ilma mmedikat.

Kif jaħdem Panacur AquaSol?

Is-sustanza attiva f’Panacur AquaSol, il-fenbendazole, hija antelmintika magħrufa sew, sustanza li hija

attiva kontra l-elminti (dud parassitiku). Din taħdem billi tinterferixxi mal-formazzjoni ta’ strutturi simili

għal tubu msejħa "mikrotubuli" fiċ-ċelloli tad-dudu li huma meħtieġa biex isiru funzjonijiet vitali bħat-

tkabbir u bħad-diviżjoni taċ-ċelloli. Bħala riżultat, iċ-ċelloli ma jkunux jistgħu jiddividu u eventwalment

imutu.

Il-mediċina hija effettiva kontra d-dud u l-bajd tagħhom.

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Panacur AquaSol li ħarġu mill-istudji?

Panacur AquaSol ġie ttestjat fi tliet studji fuq il-post li involvew il-ħnieżer. L-ewwel studju kien jinkludi

432 ħanżir infettati b’Ascaris suum u t-tieni studju kien jinkludi 102 ħnieżer infettati bi speċi

Oesophagostomum. Fiż-żewġ studji, l-annimali jew irċevew kura b’Panacur AquaSol jew ma rċevew l-

ebda kura. Wara l-kura b’Panacur AquaSol ma ġie identifikat l-ebda bajd ta’ Ascaris suum jew ta’

Oesophagostomum fl-ippurgar tal-ħnieżer. Fit-tielet studju, 254 ħanżir infettati bi Trichuris suis ġew

ikkurati jew b’Panacur AquaSol jew ma rċevew l-ebda kura. Wara l-kura b’Panacur AquaSol, in-numru

tal-bajd ta’ Trichuris suis naqas b’90 %.

L-effikaċja ta’ Panacur AquaSol ġiet investigata wkoll fi studju fuq il-post li involva tiġieġ mnissla biex

ibidu u tiġieġ mnissla għal-laħam, infettati b’Ascaridia galli jew Heterakis gallinarum. Il-kura b’Panacur

Aquasol b’1 mg/kg għal 5 ijiem fit-tiġieġ naqqset l-għadd ta’ dud intestinali b’91 % għal Ascaridia galli

u b’98 % għal Heterakis gallinarum. Studju ieħor fuq il-post involva tiġieġ mnissla biex ibidu u tiġieġ

tas-simna (tiġieġ li jipproduċu stokk ġenitur għal tiġieġ mnissla għal-laħam), infettati b’dud Capillaria.

Il-kura b’Panacur AquaSol b’2 mg/kg għal 5 ijiem naqqset l-għadd tad-dud b’100 %.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Panacur AquaSol?

Attwalment m’hemm l-ebda effett sekondarju magħruf assoċjat ma’ Panacur AquaSol. L-użu ripetut ta’

Panacur AquaSol jew ta’ antelmentika simili jista’ jirriżulta f’reżistenza. Il-mediċina m’għandhiex

titħalla tidħol f’kuntatt mal-ilma tal-wiċċ peress li din għandha effetti li jagħmlu l-ħsara lill-organiżmi

akkwatiċi.

Panacur AquaSol

EMA/834845/2011

Paġna 3/3

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt

mal-annimal?

Panacur AquaSol jista’ jkun tossiku jekk jinbela’ mill-bnedmin. Il-persuna li tagħti Panacur AquaSol

għandha tevita l-kuntatt mal-ġilda tagħha, l-għajnejn u l-uċuħ tal-ġisem li jkunu niedja (membrani

mukużi) peress li l-mediċina tista’ tikkawża reazzjonijiet, inkluża irritazzjoni tal-ġilda. Għandhom

jintlibsu ingwanti protettivi l-ħin kollu waqt l-immaniġġar tal-prodott u t-tindif tal-istrument tal-kejl. L-

idejn għandhom jinħaslu wara l-użu. F’każ li jkun hemm kuntatt mal-ġilda jew mal-għajnejn, il-parti

affettwata għandha titlaħlaħ minnufih bl-ilma u kwalunkwe lbies kontaminat għandu jitneħħa. Nisa tqal

għandhom jieħdu prekawzjonijiet żejda meta jkunu qed jimmaniġġaw Panacur AquaSol peress li ma

jistgħux jiġu esklużi effetti fuq it-tarbija li għadha qed tiżviluppa.

X’inhu l-perjodu ta’ tiżmim f’annimali li jipproduċu l-ikel?

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara l-għoti tal-mediċina qabel l-annimal ikun jista’

jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. Huwa wkoll iż-żmien meħtieġ wara l-għoti

tal-mediċina qabel il-bajd ikun jista’ jintuża għall-konsum mill-bniedem.

Il-perjodu ta’ tiżmim għal Panacur AquaSol għal-laħam u l-ġewwieni tal-ħanżir huwa ta’ erbat ijiem. Il-

perjodu ta’ tiżmim għal-laħam u l-ġewwieni tat-tiġieġa huwa sitt ijiem għad-doża ta’ 1 mg

fenbendazole/kg u disat ijiem għad-doża ta’ 2 mg fenbendazole/kg. Il-perjodu ta’ tiżmim għall-bajd

huwa ta’ ‘żero’ jiem.

Għaliex ġie approvat Panacur AquaSol?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija kkonkluda li l-benefiċċji

ta’ Panacur AquaSol huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE.

Informazzjoni oħra dwar Panacur AquaSol

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Panacur

AquaSol fid-9 ta’ Diċembru 2011.

L-EPAR sħiħ għal Panacur AquaSol jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-

kura b’Panacur AquaSol, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett

ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’Jannar 2018.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA' TAGĦRIF FIL-PAKKETT

FULJETT TA’ TAGĦRIF FIL-PAKKETT -

Panacur AquaSol 200mg/ml suspensjoni għall-użu fl-ilma tax-xorb għall-ħnieżer

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-

ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI LI JĦALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Olanda

Manifattur li jħalli l-konsenja tmur fis-suq:

Intervet Productions SA

Rue de Lyons 27460 Igoville

Franza

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Panacur AquaSol 200mg/ml suspensjoni għall-użu fl-ilma tax-xorb għall-ħnieżer u t-tiġieġ.

Fenbendazole

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Il-prodott mediċinali veterinarju huwa suspensjoni bajda għall-offwajt

għall-użu orali fl-ilma tax-xorb

għall-ħnieżer li fiha 200mg/ml fenbendazole u 20mg/ml ta' benzyl alkoħol (E1519).

4.

INDIKAZZJONI (JIET)

Ħnieżer:

Għal trattament u kontroll tan-nematodi gastro-intestinali fi ħnieżer infettati bl:

Acaris suum

(adult, stadji larvali intestinali u migratorji)

Oesophagostomum

spp (stadju adult)

Trichuris suis

(stadju adult)

Tiġieġ:

Għal trattament u kontroll tan-nematodi gastro-intestinali fit-tiġieg infettati bl’:

Ascaridia galli

(L5 u stadji adulti)

Heterakis gallinarum

(L5 u stadji adulti)

Capillaria spp

. (L5 u stadji adulti)

5.

KONTRAINDIZZJONIJIET

Xejn.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Xejn magħruf

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux imsemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-

tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊJI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Ħnieżer u tiġieġ

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu fl-ilma tax-xorb.

Sabiex tiżgura l-amministrazzjoni ta' doża korretta, il-piż tal-ħanżir għandu jitkejjel b’mod preċiż

kemm jista’ jkun; il-preċiżjoni tal-appararat tal-kejl għanda tiġi ċċekkjata.

Ħnieżer:

Id-doża hija 2.5mg fenbendazole kull kg tal-piż tal-ġisem kull ġurnata (ekwivalenti ma 0.0125ml

Panacur AquaSol). Għat-trattament u kontroll tal-

Ascaris suum

Oesophagostum spp

. din d-doża trid

tiġi mogħtija għal jumejn wara xulxin. Għat-trattament u kontroll ta’

Trichuris suis

id-doża trid tiġi

mogħtija għal 3 ijiem wara xulxin.

Kalkulazzjoni tad-doża:

L-ammont tal-prodott meħtieġ għal-ġurnata huwa kkalkolat fuq il-piż tal-ġisem totali (kg) tal-grupp

kollu tal-ħnieżer li se jiġu trattati. Jekk jogħġbok uża l-formula li ġejja:

ml ta’ prodott/ġurnata = Estimu totali tal-piż tal-ġisem (kg) tal-ħnieżer li se jiġu trattati x 0.0125ml

Eżempji:

Piż tal-

ġisem totali

tal-ħnieżer li

se jiġu

trattati

Ġurnata 1

Ammont tal-

prodott

Ġurnata 2

Ammont tal-

prodott

Ġurnata 3

Ammont tal-

prodott

Ammont

totali (għal

jumejn)

Ammont

totali (għal 3

ijiem)

10,000 kg

80,000 kg

32,0000 kg

125 ml

1,000 ml

4,000 ml

125 ml

1,000 ml

4,000 ml

125 ml

1,000 ml

4,000 ml

2 x 125 ml

2 x 1,000 ml

2 x 4,000 ml

3 x 125 ml

3 x 1,000 ml

3 x 4

000 ml

Tiġieġ:

Ascaridia galli

Heterakis gallinarum

1mg fenbendazole kull kg tal-piż tal-ġisem kull ġurnata

(ekwivalenti għal 0.005ml Panacur AquaSol). Din id-doża trid tiġi mogħtija għal 5 ijiem wara xulxin.

Capillaria spp:

2mg fenbendazole kull kg tal-piż tal-ġisem kull ġurnata ((ekwivalenti għal 0.01ml

Panacur AquaSol)għal 5 ijiem wara xulxin.

Kalkulazzjoni tad-doża:

L-ammont tal-prodott meħtieġ għal ġurnata huwa kkalkolat fuq il-piż tal-ġisem totali (kg) tal-grupp

kollu tat-tiġieġ li se jiġu trattati. Uża l-formula li ġejja:

Trattament tal-

Ascaridia galli

Heterakis gallinaruum

ml prodott/ġurnata = Piż tal-ġisem total (kg) tat-tiġieġ li se jiġu trattati x 0.005 ml

Trattament ta` Capillaria spp.:

ml prodott/ġurnata = Piż tal-ġisem total (kg) tat-tiġieġ li se jiġu trattati x 0.01 ml

Eżempji:

Piż tal-

ġisem totali

tat-tiġieġ li

se jiġu

trattati

Ammont tal-

prodott kull

ġurnata

għall-1mg

FBZ/kg

Ammont totali

(ml/għal 5 ijiem)

Ammont

tal-prodott

kull ġurnata

għal 2 mg

FBZ/ kg

(ml/day)

Ammont totali tal-

prodott(ml/għal 5 ijiem)

40,000 kg

160,000 kg

200 ml

800 ml

1,000 ml (5x200 ml)

4,000 ml (5x 800 ml)

400 ml

1600 ml

2,000 ml (5x400 ml)

8,000 ml (5x1600 ml)

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Qabel tħalli l-annimali jixorbu mill-ilma medikat, is-sistema li twassal l-ilma għandha tiġi mbattla, u

jekk hu possibli, ifflaxjata bl-ilma medikat sabiex tassigura dożaġġ preċiż. Jaf ikun hemm bżonn li din

il-proċedura tiġi ripetuta fuq il-ġranet kollha tat-trattament.

Segwi l-istruzzjonijiet fl-ordni msemmija hawn taħt sabiex tipprepara l-ilma medikat. Uża apparat tal-

kejl li huwa preċiż biżżejjed, li għandu jitnaddaf sew wara l-użu.

L-ilma medikat għandu jiġi preparat frisk għal kull ġurnata ta' trattament.

Prepara l-ewwel dilwizzjoni tal-prodott mediċinali veterinarju billi tħallat ma’ ammont ugwali ta'

ilma.

Għażel apparat tal-kejl li għandu minn tal-anqas volum doppju mill-volum kalkolat għal

ġurnata.

Ferra volum ta' ilma ugwali mal-volum kalkolat tal-prodott meħtieġ fl-apparat tal-kejl.

Ħawwad sew il-prodott qabel tħallat.

Imla l-apparat tal-kejl li fih l-ilma bil-volum kalkolat tal-prodott sabiex ikollok l-ewwel

dilwizzjoni.

Żid l-ewwel dilwizzjoni akkwistata mas-sistema li twassal l-ilma kif deskritt hawn taħt.

Għall-użu f'tank tal-medikazzjoni:

Żid il-kontenut kollu tal-apparat tal-kejl (l-ewwel dilwizzjoni) mal-volum ta' ilma tax-xorb li l-

annimali normalment jixorbu bejn 3 sa 24 siegħa.

Ħawwad sakemm il-kontenut fit-tank tal-medikazzjoni jkun viżibilment omoġenju. L-ilma medikat

jidher imdardar.

M'hemmx għalfejn li jitħawwad aktar waqt l-amministrazzjoni.

Għall-użu fil-pompa ta' dożaġġ:

Żid il-kontenut kollu tal-apparat tal-kejl (l-ewwel dilwizzjoni) mal-ilma mhux medikat fil-kontenitur

tat-taħlita

stock

tal-pompa tad-dożaġġ. Il-volum ta’ ilma mhux medikat fl-kontenitur tat-taħlita għandu

jiġi kkalkolat billi tieħu bħala bażi il-presett tar-rata tal-injezzjoni tal-pompa tad-dożaġġ u l-volum ta'

ilma tax-xorb li l-annimali normalment jixorbu bejn 3 sa 24 siegħa.

Ħawwad sakemm il-kontenut fil-kontenitur

stock

tal-medikazzjoni jkun viżibilment omoġenu. L-ilma

medikat jidher imdardar.

F'konċentrazzjoni sa 5ml/l suspensjoni

stock

(1g fenbendazol/l) m'hemmx bżonn li jitħawwad.

F'konċentrazzjoni ’l fuq minn 5 ml/l suspensjoni

stock

u sa 75ml/l suspensjoni

stock

(15g

fenbendazole/l) u sa perjodu ta' 8 sigħat ta' amministrazzjoni lanqas m'hemm bżonn li s-suspensjoni

stock

tiġi mħawda.

Jekk il-perjodu ta' amministrazzjoni jeċċedi t-8 sigħat, iżda mhux aktar minn 24 siegħa, il-kontenitur

tas-suspensjon

stock

irid jiġi mgħammar b’apparat li jħawwad.

Waqt żmien it-trattament il-ħnieżer kollha għandu jkollhom aċċess mhux limitat għall-ilma medikat

biss.

Waqt żmien it-trattament, wara l-konsum komplet tal-ilma medikat, il-ħnieżer għandhom jingħataw

aċċess għall-ilma mhux medikat fl-iqsar żmien possibli.

Aċċerta ruħek li l-ammont kollu tal-ilma medikat ġie kkunsmat.

10.

PERJODU TA' TIŻMIM

Ħnieżer:

Laħam u ġewwieni: 4 ijiem

Tiġieġ:

Laħam u ġewwieni: 6 ijiem għal doża ta`1mg fenbendazole/kg.

9 ijiem għal doża ta`2mg fenbendazole/kg.

Bajd: xejn ġranet

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Tiffriżax. Ipproteġi minn kesħa qawwija.

M’għandux jintuża l-prodott mediċinali veterinarju

wara d-data ta-iskadenza indikata fuq it-tiketta.

Żmien li l-prodott jibqa’ tajjeb wara li jkun tneħħa mill-ewwel ippakkjar : 6 xhur

Żmien li l-ilma tax-xorb medikat jibqa' tajjeb: 24 siegħa

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Reżistenza tal-parassit għal kull klassi partikulari ta' antiħelmintik tista’ tiżviluppa wara użu frekwenti

u repetut tal-antiħelmintik ta' dik il-klassi.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali

Dan il-prodott jista’ jkun tossiku għall-bniedem jekk jiġi inġerit. Nisa tqal għandhom jamministraw

il-prodott mediċinali veterinarju b'kawtela.

Evita kuntatt mal-ġilda, mal-għajnejn u membrani mukosi.

Nies

li huma sensittivi għal

Fenbendazole

għandhom

jevitaw li jmissu mal-prodott

mediċinali

veterinarju.

Ilbes ingwanti prottettivi l-ħin kollu waqt li qed tuża l-prodott mediċinali veterinarju u waqt it-tindif

tal-apparat tal-kejl. Aħsel idejk wara l-użu.

F'kas ta' kuntatt mal-ġilda u/jew l-għajnejn, laħlaħ mill-ewwel b'ħafna ilma. Neħħi l-ħwejjeġ

kontaminati wara li jixxerred.

Użu fit-tqala u fi żmien il-ħalib:

Jista' jintuża waqt it-tqala, fi żmien il-ħalib u żmien il-bajd.

Inkompatibilitajiet

Fin-nuqqas ta’ studji dwar kompatibilità, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jintuża

flimkien ma’ prodotti mediċinali veterinarji oħra.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATA JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m’għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ.

Saqsi lil veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa. Dawn il-

miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent. Panacur AquaSol ma għandu qatt jitħalla jmur man-

nixxigħat tal-ilma minħabba li jista’ jkun ta' periklu għall-ħut u organiżmi akkwatiċi oħrajn.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-

PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju , tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini (http://www.ema.europa.eu/).

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Panacur AquaSol joqtol ukoll il-bajd tan-nematodi.

Daqs tal-kontenitur: 1 litru u 4 litri. Il-kontenitur ta’ 4 litri jiġi pprovdut b’dispenser separat.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.