Optison

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Optison
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Optison
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • MIDJA TA ' KUNTRAST
 • Żona terapewtika:
 • Ekokardjografija
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Dan il-prodott mediċinali huwa għal użu dijanjostiku biss. Optison huwa sustanza tal-kuntrast ekokardjografiku transpulmonari għall-użu f'pazjenti fejn hemm suspett jew stabbilita mard kardjovaskulari biex jipprovdu opacification tal-kmamar tal-qalb, itejbu l-xellug-ventrikulari-endocardial-delineazzjoni tal-fruntiera mal li jirriżulta titjib fil-ħajt tal-mozzjoni-viżwalizzazzjoni. Optison għandu jintuża biss f'pazjenti fejn l-istudju mingħajr titjib tal-kuntrast ikun inkonklussiv.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 18

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000166
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 16-05-1998
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000166
 • L-aħħar aġġornament:
 • 25-09-2019

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

OPTISON 0.19 mg/ml dispersjoni għall-injezzjoni

Mikrosferi li fihom perflutren

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju

possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu OPTISON u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża OPTISON

Kif għandek tuża OPTISON

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen OPTISON

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu OPTISON u għalxiex jintuża

OPTISON huwa sustanza biex ittejjeb il-kuntrast ultrasoniku li tgħin biex jinkisbu stampi iktar ċari

(skan) tal-qalb waqt ekokardjografija (proċedura biex jittieħdu immaġni tal-qalb bl-ultrasawnd).

OPTISON itejjeb il-viżwalizzazzjoni tal-ħitan kardijaċi interni f’pazjenti li fihom ikun diffiċli li tara l-

ħitan.

OPTISON fih mikrosferi (bżieżaq tal-gass żgħar ħafna) li, wara l-injezzjoni, jivvjaġġaw minn ġol-vini

sal-qalb u jimlew il-kompartimenti tax-xellug tal-qalb, u b’hekk jippermettu lit-tabib biex jara u jivvaluta l-

funzjoni tal-qalb.

Din il-mediċina hi għall-użu dijanjostiku biss.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża OPTISON

Tużax OPTISON:

jekk inti allerġiku għal perflutren jew għal xi sustanza oħra ta’ OPTISON (elenkati fis-sezzjoni 6).

jekk għandek ipertensjoni qawwija fil-pulmun (pressjoni sistolika tal-arterja tal-pulmun > 90

mm Hg).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tuża OPTISON

jekk għandek kwalunkwe allerġiji li taf bihom.

jekk għandek mard serju tal-qalb, tal-pulmun, tal-kliewi jew tal-fwied. L-esperjenza b'OPTISON

f'pazjenti morda ħafna hi limitata.

jekk għandek valvola artifiċjali f'qalbek.

jekk għandek infjammazzjoni qawwija akuta jew infezzjoni.

jekk għandek problema magħrufa bl-għaqid tad-demm.

L-attività u r-ritmu ta’ qalbek sejrin jiġu mmonitorjati meta tingħata OPTISON.

Tfal u adolexxenti

Is-sigurtà u l-effikaċa ta' pazjenti iżgħar minn 18-il sena ma ġewx determinati s'issa.

Meta l-mediċini jkunu magħmulin mid-demm jew mill-plażma tal-bniedem, jiġu implimentati ċerti

miżuri sabiex jimpedixxu t-trasmissjoni ta' infezzjonijiet lil pazjenti. Dawn jinkludu kemm għażla bil-

għaqal ta' donaturi tad-demm u tal-plażma sabiex wieħed ikun żgur li dawk f'riskju li jkunu qegħdin

iġorru infezzjonijiet jiġu esklużi, kif ukoll ittestjar ta' kull donazzjoni u ġabra ta' plażma għal sinjali ta'

virus/infezzjonijiet. Manifatturi ta' dawn il-prodotti jinkludu wkoll passi fl-ipproċessar tad-demm jew

plażma li jistgħu jinattivaw jew ineħħu virusijiet. Minkejja dawn il-miżuri, meta mediċini jitħejjew

mid-demm jew mill-plażma tal-bniedem, il-possibilità ta' trasmissjoni ta' infezzjoni ma tistax tiġi

eskluża għal kollox. Dan japplika wkoll għal virusijiet mhux magħrufa jew emerġenti jew għal tipi ta'

infezzjonijiet oħrajn.

Ma hemm ebda rapport ta' infezzjoni b'virus b'albumina mmanifatturata skont speċifikazzjonijiet tal-

Farmakopea Ewropea permezz ta' proċessi stabbiliti.

Huwa rrakkomandat bil-qawwa li kull darba li tirċievi doża ta' OPTISON, l-isem u n-numru tal-lott

tal-prodott jiġu rreġistrati sabiex tinżamm reġistrazzjoni tal-lottijiet użati.

Mediċini oħra u OPTISON

Għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra.

Tqala u treddigħ

Is-sigurtà ta’ OPTISON għall-użu waqt it-tqala fil-bniedem ma ġietx stabbilita għal kollox. Għalhekk, il-

mediċina m’għandhiex tintuża fit-tqala ħlief jekk il-benefiċċju jiżboq ir-riskju u tkun ikkunsidrata li hi

meħtieġa mit-tabib. Madankollu, minħabba li OPTISON hu bbażat fuq l-albumina umana (il-proteina

ewlenija fid-demm tagħna), diffiċli ħafna li ser ikollu xi effetti li jagħmlu l-ħsara waqt it-tqala.

Mhux magħruf jekk OPTISON jiġix eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Għalhekk, għandha tingħata

attenzjoni meta OPTISON jingħata lin-nisa li jkunu qed ireddgħu.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

L-ebda effett ma huwa magħruf.

OPTISON fih

inqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri huwa essenzjalment ‘ħieles

mis-sodium’.

3.

Kif għandek tuża OPTISON

OPTISON għandu jingħata biss minn tobba b'esperjenza fil-qasam tal-viżjoni bl-ultrasawnd.

OPTISON jingħata b'injezzjoni minn ġol-vina biex il-mikrosferi jkunu jistgħu jidħlu fil-kompartiment tal-

qalb u jimlew kompartiment tal-qalb tax-xellug. OPTISON jiġi injettat waqt eżami bl-ultrasawnd biex it-

tabib ikun jista’ jevalwa l-funzjoni ta’ qalbek.

Il-doża rrakkomandata hija 0.5 ml - 3.0 ml għal kull pazjent. Ġeneralment doża ta' 3.0 ml tkun

biżżejjed, imma xi pazjenti jista' jkollhom bżonn dożi ogħla. Din id-doża tista' tiġi ripetuta jekk ikun

hemm bżonn. It-tul ta' żmien li jkun hemm bżonn għal viżjoni huwa ta' 2.5 - 4.5 minuti għal doża ta'

0.5 - 3.0 ml.

Eżatt wara l-injezzjoni ta' OPTISON, 10 ml ta' sodium chloride 0.9 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew

glucose 50 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għandhom ikunu injettati b’rata ta’ 1 ml/s biex ittejjeb l-effett

tas-sustanza tal-kuntrast.

Jekk tingħata OPTISON aktar milli suppost

Ma ġewx irrapportati effetti li jistgħu jkunu dovuti għal doża eċċessiva.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulħadd.

L-effetti sekondarji għal OPTISON huma rari u normalment ma jkunux serji. B’mod ġenerali, l-għoti tal-

albumina tal-bniedem ġiet assoċjata ma' bidla temporanja (li ma ddumx) fit-togħma, nawsea, fwawar, raxx,

uġigħ ta' ras, rimettar, tertir ta’ bard u deni. F’każijiet rari, reazzjonijiet allerġiċi severi (anafilassi) ġew

assoċjati mal-għoti ta' prodotti tal-albumina tal-bniedem. Effetti sekondarji li ġew irrapporati wara l-użu

ta' OPTISON:

Effetti sekondarji komuni (jaffettwaw minn utent 1 sa 10 minn kull 100):

Disgwesja (tibdil fis-sens tat-togħma)

Uġigħ ta’ ras

Fwawar (ħmura)

Sensazzjoni ta’ sħana

Tħossok imdardar/imdardra (nawsea)

Effetti sekondarji mhux komuni (jaffettwaw minn utent 1 sa 10 minn kull 1,000):

Esinofilja (żieda fin-numru ta’ tip ta’ ċelloli bojod fid-demm)

Dispnea (diffikultà biex tieħu n-nifs)

Uġigħ fis-sider

Effetti sekondarji rari (jaffettwaw minn utent 1 sa 10 utenti minn kull 10,000):

Tinnite (żanżin fil-widnejn)

Sturdament

Parestesija (sensazzjoni ta’ tnemnim)

Takikardja ventrikulari (serje ta' taħbit mgħaġġel tal-qalb)

Frekwenza mhux magħrufa (effetti sekondarji fejn ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli):

Sintomi tal-allerġija, pereżempju, reazzjoni allerġika severa jew xokk (anafilassi), nefħa tal-

wiċċ (edema tal-wiċċ), fawra fuq il-ġilda bil-ħakk (urtikarja).

Disturbi fl-għajnejn

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex

elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’

rappurtar nazzjonali. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar

informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen OPTISON

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta wara JIS.

Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen wieqaf fil-friġġ (2°C - 8°C).

Il-ħażna fit-temperatura tal-kamra (sa 25°C) għal jum wieħed hija aċċettabbli.

Tagħmlux fil-friża.

Il-kontenut tal-kunjett ta' OPTISON għandu jintuża fi żmien 30 minuta minn meta jittaqqab it-tapp tal-

gomma.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih OPTISON

Is-sustanza attiva tikkonsisti f’mikrosferi li fihom perflutren ta’ albumina umana ttrattata bis-

sħana 5-8 x 10

/ml, bħala sospensjoni f’soluzzjoni ta’ albumina umana 1%. Bejn wieħed u ieħor

l-ammont ta' gass ta' perflutren f'kull ml ta' OPTISON huwa ta' 0.19 mg.

Is-sustanzi l-oħra huma albumina umana, sodium chloride, N-acetyltryptophan, caprylic acid,

sodium hydroxide u ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher OPTISON u l-kontenut tal-pakkett

OPTISON huwa dispersjoni għal injezzjoni Huwa soluzzjoni ċara b’saff ta’ mikrosferi bojod fin-naħa

ta’ fuq.

Il-prodott hu fornut bħala kunjett 1 ta’ 3 ml, u 5 kunjetti ta’ 3 ml.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

GE Healthcare AS

Nycoveien 1,

NO-0485 Oslo, In-Norveġja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

GE Healthcare BVBA

Kouterveldstraat 20

BE-1831 Diegem

Tél/Tel: + 32 (0) 2 719 73 11

България

GE Healthcare Bulgaria EOOD

36, Dragan Tzankov blvd

World Trade Centre

Office B/405-406

1040 Sofia

Tel: + 359 2 9712040

Lietuva

GE International Inc.

Konstitucijos pr. 7

LT-09308 Vilnius

Tel.: + 370 68 723 753

Luxembourg/Luxemburg

GE Healthcare BVBA

Kouterveldstraat 20

BE-1831 Diegem

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 2 719 73 11

Česká republika

M.G.P. spol. s r.o.

Kvítková 1575

CZ-760 01 Zlín

Tel.: + 420 577 212 140

Magyarország

GE Healthcare SCE Handels GmbH

Hungary Representative Office

Akron u.2.

H-2040 BUDAÖRS

Tel. + 36 23 410 412

Danmark

GE Healthcare A/S

Park Allé 295

DK-2605 Brøndby

Tlf: + 45 70 22 22 03

Malta

Pharma-Cos Limited

Pharma-Cos House,

C. Portanier Street

MT-Santa Venera SVR 1732

Tel: + 35 6 2144 1870

Deutschland

GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG

Gieselweg 1

D-38110 Braunschweig

Tel: + 49 (0) 5 307 93 00

Nederland

GE Healthcare B.V.

De Rondom 8

NL-5612 AP, Eindhoven

Tel: + 31 (0) 40 299 10 00

Eesti

GE Healthcare Estonia OÜ

Mustamäe tee 46

EE-10621 Tallinn

Tel: + 372 6260 061

Norge

GE Healthcare AS

Nycoveien 1

NO-0485 Oslo

Tlf: + 47 23 18 50 50

Ελλάδα

GE Healthcare A.E

Σωρού 8 -10

GR – 15125 MΑΡΟΥΣΙ

ΑΘΗΝΑ

Τηλ: + 30 (2)10 8930600

Österreich

GE Healthcare Handels GmbH

Euro plaza, Gebäude E

Technologiestrasse 10

A-1120 Wien

Tel: + 43 1 972 72-0

España

GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U.

C/ Gobelas, 35-37

E-28023 La Florida (Madrid)

Tel: + 34 91 663 25 00

Polska

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Woloska St. 9

PL-02-583 Warsaw

Tel: + 48 22 330 83 00

France

GE Healthcare SAS

22/24, avenue de l’Europe

F-78-140 Velizy Villacoublay

Tél: + 33 1 34 49 54 54

Hrvatska

GE Healthcare d.o.o.

Josipa Marohnića 1

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 6170 280

Portugal

Satis - GE Healthcare

Edificio Ramazzotti

Av. do Forte, N

6-6A

P-2790-072 Carnaxide

Tel: + 351 214251352

România

S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL

SYSTEMS ROMANIA S.R.L.

Calea Floreasca 169 A, Floreasca Business Park,

Entrance A, Floor 7

RO-014459 BUCHAREST

Tel. + 40 37 2074527

Ireland

GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont HP7 9NA - UK

Tel: + 44 (0) 1 494 54 4000

Slovenija

Biomedis M.B. trgovina d.o.o.

Slokanova 12

SI-2000 Maribor

Tel: + 386 2 4716300

Ísland

Icepharma hf.

Lyngháls 13

IS-110 Reykjavik

Sími: + 354 540 8000

Italia

GE Healthcare S.r.l.

Via Galeno 36

I-20126 Milano

Tel: + 39 02 26001 111

Κύπρος

Phadisco Ltd

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 185

CΥ-2234 Λατσιά

Τηλ: + 357 22 715000

Latvija

GE International Inc.

Meza 4

Riga, LV-1048

Tel: + 371 780 7086

Slovenská republika

MGP, spol. s r. o.

Šustekova 2

SK-85104 Bratislava

Tel.: + 421 2 5465 4841

Suomi/Finland

Oy GE Healthcare Bio-Sciences Ab

Kuortaneenkatu 2

FIN-00510 Helsinki

Puh/Tel: + 358 10 39411

Sverige

GE Healthcare AB

Vendevägen 89

S-182 82 Stockholm

Tel: + 46 (0)8 559 504 00

United Kingdom

GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont HP7 9NA-UK

Tel: + 44 (0) 1 494 54 4000

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Il-doża rrakkomandata hija 0.5 ml - 3.0 ml għal kull pazjent. Ġeneralment doża ta' 3.0 ml tkun

biżżejjed, imma xi pazjenti jista' jkollhom bżonn dożi ogħla. Id-doża totali m'għandhiex tkun iktar

minn 8.7 ml għal kull pazjent. It-tul ta' żmien li jkun hemm bżonn għal viżjoni huwa ta' 2.5 - 4.5

minuti għal doża ta' 0.5 - 3.0 ml. OPTISON jista' jerġa' jingħata ripetutament, iżda l-esperjenza klinika

hija limitata.

Uża l-iżgħar doża biex jiċċajpru l-kavitajiet billi dożi ikbar jipproduċu effetti li jimblukkaw l-

immaġini bil-possibilità li tinħeba informazzjoni importanti.

Bħal kull prodott li jiġi injettat, il-kunjetti ta' OPTISON għandhom jiġu spezzjonati billi wieħed iħares

sewwa lejhom għall-integrità tal-kontenitur.

Il-kunjetti huma intenzjonati għal użu ta’ darba biss. Ladarba t-tapp tal-gomma jittaqqab, il-prodott għandu

jintuża fi żmien 30 sekonda u kull fdal tal-prodott li ma jintużax għandu jintrema.

OPTISON, meta mhux imħallat mill-ġdid għandu saff abjad ta' mikrosferi fil-wiċċ tal-fażi likwida li

teħtieġ li titħallat mill-ġdid qabel tintuża. Hekk terġa’ ssir mill-ġdid suspensjoni bajda omoġenja.

Għandhom jiġu segwiti dawn l-istruzzjonijiet:

Soluzzjonijiet kesħin li għadhom ħerġin mill-friġġ m'għandhomx jiġi injettati.

Ħalli l-kunjett jilħaq it-temperatura tal-kamra u spezzjona l-fażi likwida biex tara jekk hemmx xi

frak jew biċċiet mhux imdewba qabel it-taħlit mill-ġdid.

Daħħal kannula tal-plastik 20 G f'vina kbira antekubitali, preferibbilment fid-driegħ tal-lemin.

Waħħal vit ta' bi tlieta mal-kannula.

Il-kunjett ta' OPTISON irid jinqaleb rasu 'l isfel u jiddawwar bil-mod għal bejn wieħed u ieħor tliet

minuti biex il-mikrosferi jerġgħu jitħalltu.

It-taħlit mill-ġdid ikun komplut meta s-sospensjoni tkun kollha bajda mċajpra bl-istess mod u

ma jkunx hemm traċċi mat-tapp u l-ġnub tal-kunjett.

OPTISON għandu jinġibed bil-mod fis-siringa fi żmien minuta mit-taħlit mill-ġdid.

Għandha tiġi evitata kull instabilità fil-pressa ta' ġol-kunjett billi dan jista' jiddisturba l-

mikrosferi u jnaqqas mill-effett tal-kuntrast.

Għalhekk, taqqab il-kunjett b'niggieża sterili jew

b'labra sterili 18 G qabel tiġbed is-sospensjoni fis-siringa għall-injezzjoni. Tinjettax arja fil-

kunjett għax dan jikkawża ħsara lill-prodott.

Uża s-suspensjoni fi żmien 30 minuta minn meta tinġibed.

OPTISON jerġa' jinfired f'siringa li titħalla toqgħod u jrid jerġa' jitħallat qabel jintuża.

Erġa' ħallat il-mikrosferi fis-siringa eżatt qabel l-injezzjoni billi żżomm is-siringa mimduda bejn l-

uċuh ta' l-idejn u tirrumblaha malajr lura u 'l quddiem għal mhux inqas minn 10 sekondi.

Injetta s-suspensjoni permezz tal-kannula tal-plastik, li ma tkunx iżgħar minn 20 G b'rata massima

ta' injezzjoni ta' 1.0 ml/s.

Twissija: Qatt tuża mod ieħor jekk mhux il-konnessjoni bi fluss liberu (open flow connection).

Jekk jiġi injettat mod ieħor, il-bżieżaq ta' OPTISON jinqerdu.

Eżatt qabel l-injezzjoni għandha bilfors issir ispezzjoni viżiva tas-siringa biex ikun aċċertat li l-

mikrosferi huma sospiżi għal kollox.

Eżatt

wara l-injezzjoni ta' OPTISON, 10 ml ta' sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni

jew glucose 50 mg/ml (5%) soluzzjoni għall-injezzjoni għandhom jiġu injettati b'rata ta' 1 ml/s.

Inkella, it-tlaħliħ jista' jsir b'infużjoni. Imbagħad, is-sett tal-infużjoni għandu jitwaħħal ma' vit ta' bi tlieta u

tinbeda infużjoni ġol-vina b'rata "biex jitħalla miftuħ” (TKO). Eżatt wara l-injezzjoni ta' OPTISON, l-

infużjoni ġol-vina trid tkun miftuħa beraħ sakemm il-kuntrast jibda jiċċara mill-ventrikolu tax-xellug. L-

infużjoni mbagħad trid terġa' titpoġġa fuq ir-rata TKO.