Nobivac LeuFel

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Nobivac LeuFel
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Nobivac LeuFel
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Qtates
 • Żona terapewtika:
 • vaċċini virali inattivati għall-qtates, Immunoloġiċi għall-felini,
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Immunizzazzjoni attiva ta 'qtates minn tmien ġimgħat ta' età kontra lewkimja tal-qtates għall-prevenzjoni ta 'viremija persistenti u sinjali kliniċi tal-mard relatat.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 2

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/004778
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 05-11-2017
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/004778
 • L-aħħar aġġornament:
 • 26-09-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/570354/2017

EMEA/V/C/004778

Nobivac LeuFel (tilqima inattivata kontra l-lewkimja

tal-qtates)

Ħarsa ġenerali lejn Nobivac LeuFel u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

X’inhu Nobivac LeuFel u għal xiex jintuża?

Nobivac LeuFel huwa vaċċin veterinarju li jintuża fil-qtates mill-età ta’ tmien ġimgħat biex

jipproteġihom kontra l-lewkimja tal-qtates. Il-lewkimja tal-qtates hija marda infettiva tal-qtates li

taffettwa s-sistema immunitarja u hija kkawżata mill-virus tal-lewkimja tal-qtates (FeLV). Is-sinjali

tal-marda jistgħu jinkludu telf ta’ aptit, telf fil-piż, kondizzjoni ħażina tal-pil, deni, ħanek ċar u dijarea;

il-qtates li jkunu infettati b’mod persistenti bil-virus jistgħu jgħadduh lil qtates oħrajn. Il-vaċċin jintuża

biex jipprevjeni s-sinjali tal-marda u viremija persistenti (il-preżenza ta’ FeLV fid-demm).

Il-mediċina fiha proteina mis-saff ta’ barra tal-FeLV.

Din il-mediċina hija l-istess bħal Leucogen, li diġà hija awtorizzata fl-Unjoni Ewropea (UE).

Il-kumpanija li tipproduċi Leucogen qablet li d-data xjentifika tagħha tista’ tintuża għal Nobivac LeuFel

("kunsens infurmat").

Kif jintuża Nobivac LeuFel?

Nobivac LeuFel jiġi bħala sospensjoni għall-injezzjoni u jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Il-vaċċin jingħata lill-qtates bħala injezzjoni taħt il-ġilda. Il-kors tat-tilqim inizjali huwa ta’ żewġ

injezzjonijiet 3 jew 4 ġimgħat minn xulxin mill-età ta’ 8 ġimgħat. F’każijiet fejn il-ferħ jista’ jkollu

antikorpi li jkunu għaddew għandu mingħand l-omm, tista’ tingħata t-tielet injezzjoni mill-età ta’

15-il ġimgħa. Sena wara l-kors tat-tilqim inizjali hemm bżonn li tingħata tilqima booster ta’ injezzjoni

unika. Il-protezzjoni tibda 3 ġimgħat wara l-kors primarju tat-tilqim u ddum sena. Wara l-ewwel

tilqima booster, il-protezzjoni ddum 3 snin.

Kif jaħdem Nobivac LeuFel?

Nobivac LeuFel huwa vaċċin. Il-vaċċini jaħdmu billi "jgħallmu" lis-sistema immunitarja (id-difiżi

naturali tal-ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra marda. Nobivac LeuFel fih ammonti żgħar ta’ proteina

mis-saff ta’ barra tal-virus li tissejjaħ "proteina envelopp p45". Il-proteina FeLV li tintuża fil-vaċċin ma

tiġix estratta mill-virusijiet iżda ssir f’batterju bl-użu ta’ "teknoloġija rikombinanti". Meta qattus

Nobivac LeuFel (tilqima inattivata kontra l-lewkimja tal-qtates)

EMA/570354/2017

Paġna 2/3

jingħata l-vaċċin, is-sistema immunitarja tal-qattus tagħraf lill-proteina bħala "barranija" u tagħmel

antikorpi kontriha. Fil-futur, is-sistema immunitarja tkun kapaċi tipproduċi antikorpi aktar malajr meta

tiġi esposta għall-FeLV, u dan se jgħin biex tipproteġi kontra l-marda kkawżata mill-virus.

Nobivac LeuFel fih ukoll ġell tal-idrossidu tal-aluminju u estratt ta’ Quillaja saponaria bħala aġġuvanti

(ingredjenti li jsaħħu r-rispons immunitarju).

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Nobivac LeuFel li ħarġu mill-istudji?

Fi studju wieħed fuq il-post, frieħ ta’ 8 sa 9 ġimgħat ingħataw kors ta’ tilqim inizjali ta’ Nobivac LeuFel

b’2 injezzjonijiet 3 ġimgħat minn xulxin u injezzjoni booster annwali sena wara. Wara l-ewwel

injezzjoni, 69 % tal-frieħ kellhom antikorpi għall-FeLV u dan żdied għal 100 % wara t-tieni injezzjoni.

Madwar 64 % tal-qtates xorta kellhom antikorpi tal-FeLV qabel il-booster annwali, u 100 % tal-qtates

kellhom antikorpi tal-FeLV wara l-booster.

Fit-tieni studju, frieħ ta’ 8 sa 9 ġimgħat ingħataw kors ta’ tilqim inizjali ta’ vaċċin ta’ kombinazzjoni li

kien jikkonsisti minn doża waħda ta’ Feligen RCP (kontra l-virus rinotrakeite tal-qtates, virus calici

tal-qtates u virus panlewkopenija tal-qtates) b’doża waħda ta’ Nobivac LeuFel. Wara t-tieni injezzjoni,

100 % tal-frieħ kellhom antikorpi għall-FeLV.

Studju fil-laboratorju li fih qtates kienu esposti għall-virus tal-lewkimja tal-qtates ikkonferma li wara

l-ewwel tilqima booster annwali, il-qtates kienu protetti għal perjodu ta’ tliet snin kontra l-lewkimja.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Nobivac LeuFel?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Nobivac LeuFel (li jistgħu jaffettwaw sa qattus 1 minn kull 10)

huma reazzjoni lokali moderata u temporanja (≤ 2 cm) wara l-ewwel injezzjoni li tgħaddi mingħajr

kura fi żmien 3 sa 4 ġimgħat, żieda fit-temperatura tal-ġisem (li ddum bejn jum u erbat ijiem), apatija

(telqa) u disturbi diġestivi.

Nobivac LeuFel ma għandux jintuża fi qtates tqal.

Għal-lista sħiħa tar-restrizzjonijiet u tal-effetti sekondarji kollha rrappurtati b’Nobivac LeuFel, ara

l-fuljett ta’ tagħrif.

X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti

l-mediċina jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal?

F’każ ta’ awtoinjezzjoni aċċidentali, wieħed għandu jfittex parir mediku immedjatament u għandu juri

l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Għaliex Nobivac LeuFel huwa awtorizzat fl-UE?

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Nobivac LeuFel huma akbar mir-riskji

tiegħu u li jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

Informazzjoni oħra dwar Nobivac LeuFel

Nobivac LeuFel irċieva awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha

fis-6 ta’ Novembru 2017.

Din l-awtorizzazzjoni kienet ibbażata fuq l-awtorizzazzjoni mogħtija lil Leucogen fl-2009 ("kunsens

infurmat").

Nobivac LeuFel (tilqima inattivata kontra l-lewkimja tal-qtates)

EMA/570354/2017

Paġna 3/3

Aktar informazzjoni fuq Nobivac LeuFel tinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’06-2018.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦAL:

Nobivac LeuFel suspensjoni għal injezzjoni għall-qtates

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott:

VIRBAC

1ère avenue 2065 m L.I.D.,

06516 Carros

Franza

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobivac LeuFel Suspensjoni għal injezzjoni għall-qtates

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Għal kull doża ta’ 1 ml:

Sustanza attiva:

Kwantità minima ta’ antiġen p 45FeLV-envelop ippurifikat:

102 µg

Adjuvanti:

3 % ġel idrossidu tal-aluminjum rappreżentat bħala mg Al

1 mg

Estratt purifikat ta’

Kwillaja saponarja

10 µg

Sustanzi mhux attivi:

Soluzzjoni isotonika newtralizzata sa millilitru

Likwidu opalexxenti.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Immunizzazzjoni attiva tal-qtates minn età ta’ tmien ġimgħat kontra lewkimja tal-qtates għall-

prevenzjoni ta’ viremija persistenti u sinjali kliniċi tal-marda relatata.

Il-bidu tal-immunità kien dimostrat minn 3 ġimgħat wara t-tilqima primarja.

Wara l-ewwel kors ta’ tilqima primarja, it-tul tal-immunità jdum għal sena.

Wara l-ewwel tilqima li ssaħħaħ dik ta’ qabilha sena wara l-ewwel kors ta' tilqim, kien dimostrat tul

ta' immunità ta' 3 snin.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Reazzjoni lokali moderata u momentarja (<2 cm) tiġi osservata b’mod komuni wara l-ewwel

injezzjoni. Din ir-reazzjoni lokali tista’ tkun nefħa, edema jew għoqda u tirriżolvi spontanjament fi

żmien 3 sa 4 ġimgħat l-iżjed. Wara t-tieni injezzjoni, u amministrazzjonijiet sussegwenti, din ir-

reazzjoni hi mnaqqsa b’mod ċar.

Is-sinjali momentarji li s-soltu jsegwu t-tilqim bħal ipertermja (li ddum minn ġurnata sa erbat

ijiem), telqa u disturbi fid-diġestjoni jistgħu wkoll jiġu osservati b’mod komuni.

Uġigħ waqt palpitazzjoni, għatis jew konġuntivite jistgħu jiġu nnotati f’każi rari. Dawn jiġu riżolti

mingħajr kura.

Reazzjonijiet anafilattiċi kienu rrappurtati f’każijiet rari ħafna. Fil-każ ta’ xokk anafilattiku,

għandha tingħata l-kura sintomatika addattata.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali kkurati li juru effetti mhux mixtieqa matul il-

perjodu ta’ kura waħda)

komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali ikkurat f’100 annimal)

mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali ikkurat f’1,000 annimal)

rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal ikkurat)

rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal ikkurat, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji anke dawk mhux imsemmija f’dan il-fuljett, jew taħseb li l-mediċina ma

ħadmitx, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Qtates

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu taħt il-ġilda.

Amministra doża waħda (1 ml) tal-prodott mediċinali veterinarju taħt il-ġilda skont ir-regoli tat-tilqim

li ġejjin.

Tilqim primarju :

- l-ewwel injezzjoni fil-frieħ ta’ qattusa minn età ta’ tmien ġimgħat

- it-tieni injezzjoni tliet jew erba’ ġimgħat wara.

Antikorpi mnisslin mill-omm jistgħu jinfluwenzaw b’mod negattiv ir-reazzjoni immunitarja

għattilqim. F’każi bħal dawn, fejn huma mistennija l-antikorpi mnisslin mill-omm, it-tielet injezzjoni

tista’ tkun addattata minn età ta’ 15-il ġimgħa.

Tilqim mill-ġdid:

Wara l-ewwel tilqima biex issaħħaħ dik ta’ qabilha sena wara l-kors ta' tilqim primarju, tilqim

sussegwenti jista' jsir f'intervalli ta’ tliet snin.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Ħawwad il-kunjett b’mod ġentili qabel l-użu.

10.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ (2 °C – 8 °C)

Tagħmlux fil-friża.

Ipproteġi mid-dawl.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data tal-iskadenza li hija indikata fuq it-tikketta

wara jiskadi {xahar / sena} Ladarba jinfetaħ il-prodott għandu jintuża immedjatament.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speċi li għalihom huwa mmirat il-prodott:

Laqqam biss annimali f’saħħithom.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Hu rrakkomandat li t-trattament tneħħija tal-ħniex isir mill-inqas għaxart ijiem qabel it-tilqim. Qtates

negattivi għall-virus tal-

Leucemia felina

(FeLV) biss għandhom ikunu imlaqqma. Għalhekk, eżami

għall-preżenza tal-FeLV qabel it-tilqim hu rrakkomandat.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali

F’każ li tiġi injettat bi żball, fittex parir mediku immedjatament u uri l-fuljett tal-pakkett jew it-tikketta

lit-tabib tiegħek.

Użu fit-Tqala, fi żmien il-ħalib:

Tużax fi qtates tqal. L-użu tiegħu mhux rakkomandat waqt it-treddiegħ.

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħrajn u forom oħra ta’ interazzjoni:

Hemm informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja li turi li dan il-vaċċin jista’ jitħallat u jiġi

amministrat ma’ FELIGEN CRP jew FELIGEN RCP. M’ hija disponibbli l-ebda informazzjoni dwar

is-sigurezza u leffikaċja ta’ dan il-vaċċin meta jiġi użat ma’ prodott veterninarju ieħor ħlief il-prodotti

msemmijin iktar ’il fuq. Id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-vaċċin qabel jew wara xi prodott mediċinali

veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittieħed każ b’każ.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti)

L-ebda effetti mhux mixtieqa ma ġew osservati wara li tingħata doża żejda tal-prodott mediċinali

veterinarju ħlief għal dawk imsemmijin fit-taqsima 6, ħlief għal reazzjonijiet lokali li jistgħu jdumu

iktar (minn 5 sa 6 ġimgħat l-iktar).

Inkompatibilitajiet

Tħallatx ma’ ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor ħlief ma’ FELIGEN CRP jew FELIGEN RCP.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m’għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lil

veterinarju tiegħek dwar kif għandek tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa. Dawn il-miżuri

għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija Ewropea

għallMediċini (http://www.ema.europa.eu).

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Kunjett tal-ħġieg tat-tip I li fih doża waħda tal-prodott mediċinali veterinarju (1 ml), magħluq

b’tapp tal-lastku tal-butil b’dijametru ta’ 13mm u kapsula tal-aluminjum.

Kaxxa tal-plastik jew tal-kartun ta’ 10 kunjetti.

Kaxxa tal-plastik jew tal-kartun ta’ 50 kunjetti.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu jkunu fis-suq.

Protezzjoni kontra l-viraemija persistenti hija osservata fi 73% tal-qtates tliet ġimgħat wara l-ewwel

injezzjoni bil-vaċċin.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lirrappreżentant

lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

België/Belgique/Belgien

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Magyarország

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Česká republika

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Malta

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Danmark

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Nederland

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Deutschland

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Norge

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Eesti

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Österreich

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Ελλάδα

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Република България

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

España

MSD Animal Health, S.L.

C/Josefa Valcárcel n°38

28027 Madrid,

Spain

+34 91 321 06 00

Po

ska

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

France

INTERVET SA

Rue Olivier de Serres,

Angers Technopole

49071 Beaucouze cedex,

France

+33 2 41 22 83 00

Portugal

MSD Animal Health, Lda

Edificio Vasco da Gama, n°19,

Quinta da Fonte, Porto Salvo,

2770 192 Paço de Arcos,

Portugal

+35 12 14 46 57 00

Hrvatska

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

România

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Ireland

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Slovenija

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Island

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Slovenská republika

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Italia

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Suomi/Finland

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Κύπρος

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Sverige

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43

Luxembourg/Luxemburg

INTERVET INTERNATIONAL BV

Wim de Körverstraat 35,

P.O. Box 50

5830 AB Boxmeer,

Netherlands

+31 4 85 58 42 43