Nobilis IB Primo QX

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Nobilis IB Primo QX
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Nobilis IB Primo QX
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Chicken
 • Żona terapewtika:
 • Immunoloġiċi għat-tjur domestiċi, vaċċini virali Ħajjin
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għal immunizzazzjoni attiva tat-tiġieġ sabiex jitnaqqsu s-sinjali respiratorji ta 'bronkite infettiva tat-tjur ikkawżata minn varjanti bħal QX ta' virus ta 'bronkite infettiva.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 2

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/002802
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 04-09-2014
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/002802
 • L-aħħar aġġornament:
 • 16-01-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/381626/2014

EMEA/V/C/002802

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Nobilis IB Primo QX

Strejn tal-virus ħaj tal-Bronkite Infettiva tat-tjur D388

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. L-għan tiegħu huwa

li jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju

(CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-

kundizzjonijiet tal-użu.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk

teħtieġ iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew il-kura tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lill-

veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra

d-Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).

X’inhu Nobilis IB Primo QX?

Nobilis IB Primo QX hu vaċċin veterinarju li fih strejn tal-virus ħaj attenwat (indebolit) tal-bronkite

infettiva tat-tjur D388. Nobilis IB Primo QX hu disponibbli bħala lajofiliżejt (trab lijofilizzat) li jista’ jkun

fornut b’solvent. Il-vaċċin irid jiġi magħmul f’sospensjoni għall-użu.

Għal xiex jintuża Nobilis IB Primo QX?

Nobilis IB Primo QX jintuża biex jipproteġi lit-tiġieġ kontra l-bronkite infettiva virali kkawżata minn

strejns tal-vajrus tal-bronkite infettiva tat-tjur magħrufa bħala varjanti li jixbħu QX, bħall-istrejn D388.

Il-vaċċin jingħata lit-tiġieġ ta’ ġurnata jew akbar permezz ta’ sprej fuq it-tiġieġ jew billi jiġu applikati

qtar fl-għajnejn jew fl-imnifsejn. Il-perjodu ta’ kura hu ta’ 8 ġimgħat.

Kif jaħdem Nobilis IB Primo QX?

Nobilis IB Primo QX huwa vaċċin. Vaċċini jaħdmu billi ‘jgħallmu’ lis-sistema immunitarja (id-difiżi

naturali tal-ġisem) kif tiddefendi lilha nnifisha kontra marda. Il-vajrus tal-infezzjoni tal-bronkite fit-tjur

f’Nobilis IB Primo QX ġie (attenwat) sabiex ma jikkawżax mard. Meta Nobilis IB Primo QX jingħata lit-

tiġieġ, is-sistema immunitarja tal-annimali tirrikonoxxi l-vajrus bħala ‘barrani’ u toħloq antikorpi

kontrih. Fil-futur jekk l-annimali jiġu esposti għall-vajrus, is-sistema immunitarja tkun tista’ tirrispondi

iktar malajr. Dan jgħin biex huma jiġu protetti kontra l-bronkite infettiva.

Nobilis IB Primo QX

EMA/381626/2014

Paġna 2/3

Kif ġie studjat Nobilis IB Primo QX?

L-effikaċja tal-vaċċin ġiet studjata l-ewwel f’numru ta’ studji fuq it-tiġieġ li saru fil-laboratorji. L-iskop

tal-istudji kien li jiġi stabbilit kemm jieħdu ħin it-tiġieġ biex ikunu protetti kompletament, it-tul ta’ ħin li

l-protezzjoni ddum tipproteġi kontra l-bronkite infettiva kkawżata minn varjanti li jixbħu QX, kif ukoll l-

influwenza ta’ antikorpi mill-omm (trasmessi mill-omm) fuq l-effikaċja tal-vaċċin.

L-effikaċja ta’ Nobilis IB Primo QX ġiet investigata f’żewġ studji fil-post.

Fl-ewwel studju, tiġieġ brojler (tiġieġ imrobbija għal-laħam) ġew vaċċinati permezz ta’ sprej kemm

b’Nobilis IB Primo QX kif ukoll b’Nobilis IB Ma5, vaċċin kontra strejn Massachusetts tal-vajrus ta’

bronkite infettiva. Żewġ gruppi ta’ 28 għasfur ġew sfidati bil-vajrus 3 ġimgħat wara l-vaċċinazzjoni,

grupp wieħed bi strejn QX u t-tieni grupp bi strejn imsejjaħ M41. Gruppi ta’ kontroll tal-għasafar

tħallew mhux vaċċinati biex tintwera l-effikaċja tal-isfida.

Fit-tieni studju 42 tiġieġa brojler ġew vaċċinati permezz ta’ sprej meta kellhom ġurnata u ġew sfidati 3

ġimgħat wara l-vaċċinazzjoni permezz ta’ strejn QX tal-vajrus. Inżammu flieles mhux vaċċinati bħala

kontrolli biex tintwera l-effikaċja tal-isfida.

Liema benefiċċju wera Nobilis IB Primo QX waqt l-istudji li twettqu?

L-istudji fil-laboratorju wrew li l-vaċċin kellu l-effett sħiħ tiegħu wara tliet ġimgħat u li l-protezzjoni

damet għal tmien ġimgħat; il-protezzjoni ma kinitx affettwata minn antikorpi trasmessi mill-omm.

Fl-ewwel studju fil-post, 100% tal-għasafar vaċċinati b’Nobilis IB Primo QX imħallta ma’ Nobilis IBMa5

kienu protetti mill-istrejn QX u 90% kienu protetti minn M41, meta mqabbla mal-ebda wieħed mill-

għasafar mhux vaċċinati.

It-tieni studju fil-qasam, wera li 93% tal-għasafar vaċċinati b’Nobilis IB Primo QX u l-ebda wieħed mill-

għasafar mhux vaċċinati huma protetti mill-isfida.

X’riskji huma assoċjati ma’ Nobilis IB Primo QX?

Nobilis IB Primo QX m’għandux jingħata lil għasafar li qed ibidu l-bajd jew matul l-4 ġimgħat qabel

jibdew ibidu.

Wara l-vaċċinazzjoni jista’ jkun hemm reazzjoni li ma ddumx fil-passaġġi tal-arja, inkluż tnixxija mill-

imnieħer, għal tal-inqas 10 ijiem. Dawn ir-reazzjonijiet huma rari ħafna (li jaffettwaw inqas minn

għasfur 1 minn 1000).

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt mal-

annimal?

Jekk il-vaċċinazzjoni ssir bi sprej għandhom jintlibsu maskli bi protezzjoni għall-għajnejn meta jkun

hemm immaniġġjar tal-prodott. L-idejn u l-apparat għandhom jinħaslu u jiġu diżinfettati wara l-

vaċċinazzjoni biex jiġi evitat it-tixrid tal-vajrus.

X’inhu l-perjodu ta’ tiżmim?

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien permess wara l-għoti tal-mediċina u qabel ma jkun jista’ jinqatel l-

annimal u qabel mal-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem jew qabel mal-bajd jew il-ħalib

jintużaw għall-konsum mill-bniedem. Il-perjodu ta’ tiżmim għal Nobilis IB Primo QX fit-tiġieġ hu ta’

żero jiem.

Nobilis IB Primo QX

EMA/381626/2014

Paġna 3/3

Għaliex Nobilis IB Primo QX ġie approvat?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji ta’ Nobilis IB

Primo QX huma ikbar mir-riskji għall-indikazzjoni approvata u rrakkomanda li Nobilis IB Primo QX

jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Il-Kumitat irrakkomanda li għandu jiġi ppreżentat studju

ieħor dwar doża eċċessiva. Il-bilanċ tal-benefiċċju/riskju jista’ jinstab fil-modulu tad-diskussjoni

xjentifika ta’ dan l-EPAR.

Tagħrif ieħor dwar Nobilis IB Primo QX:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni Ewropea għal

Nobilis IB Primo QX fl-4 ta’ Settembru 2014. L-informazzjoni dwar l-istat tal-preskrizzjoni ta’ dan il-

prodott tista’ tinstab fuq it-tikketta jew fuq il-qoxra tal-pakkett.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’Lulju 2014.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGĦAR TA’ IPPAKKJAR LI

JMISS MAL-PRODOTT

TIKETTA Tazzi ta’ Lijofiliżat

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobilis IB Primo QX

2.

KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ħaj IBV, D388

3.

KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

1,000 doża (3-100 sfera)

2,500 doża (3-100 sfera)

5,000 doża (3-100 sfera)

10,000 doża (3-400 sfera)

4.

MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif

5.

ŻMIEN TA’ TIŻMIM

6.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

7.

DATA TA' SKADENZA

Jiskadi

8.

IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKETTA solvent KUNJETTI

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Solvent għall-għajnejn/imnifsejn

2.

KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

35ml

3.

MOD(I) TA’ AMMINISTRAZZJONI

4.

KUNDIZZJONIJIET DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Aħżen taħt 25 °C.

Tiffriżax.

5.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

6.

DATA TA' SKADENZA

Jiskadi

7.

IL-KLIEM “GĦALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”

Għall-kura tal-annimali biss.

B. FULJETT TA' TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF:

Nobilis IB Primo QX lijofiliżat u solvent għall-suspensjoni għat-tiġieġ

Nobilis IB Primo QX lijofiliżat għall-suspensjoni għat-tiġieġ

1

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-manifattur responsabbli għall-ħrug tal-lott:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Olanda

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Nobilis IB Primo QX lijofiliżat u solvent għall-suspensjoni għat-tiġieġ

Nobilis IB Primo QX lijofiliżat għall-suspensjoni għat-tiġieġ

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Kull doża tal-vaċċin rikostitwit fiha:

Strejn tal-virus ħaj attenwat tal-Bronkite Infettiva tal-għasafar D388: : 10

– 10

50% doża infettiva fil-bajd.

Lijofiliżat: kanella ċar, predominanti għamla ta' sfera

Solvent (għajejn/nażali): soluzzjoni kulur blu

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Immunità attiva fit-tiġieġ sabiex jitnaqqsu sinjali respiratorji tal-Bronkite Infettiva tat-tjur ikkawżata

mill-varjant li jixbah il-virus QX tal-bronkite infettiva (IBV).

Bidu tal-immunita`: 3 ġimgħat.

Kemm iddum l-immunità: 8 ġimgħat.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax fi żmien il-bidien jew fi żmien 4 ġimgħat qabel sa meta jibdew ibidu.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Wara l-vaċċinazzjoni, jista’ jkun hemm reazzjoni respiratorja tranżitorja mhux qawwija (tinkludi

efużjonijiet nażali) minn tal-anqas għal 10 ijiem, dawn r-reazzjonijiet huma rari ħafna.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali trattati li juru effetti mhux mixtieqa)

- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal trattati)

- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal trattati)

- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal trattati)

- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal trattati, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti jew effetti oħra anke li mhux imsemmija f’dan il-fuljett jew jekk taħseb li din

il-mediċina ma ħadmitx jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Tiġieġ.

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Wara li jiġi rikostitwit, amministra doża 1 tal-vaċċin bħala spray oħxon jew jew amministrazzjoni fl-

għajnejn/ fl-imnifsejn lil tiġieġ ta' 1 ġurnata jew akbar. Tazzi jistgħu jkollhom minn 3 sferi sa 400

sfera skont id-doża meħtieġa u rendiment tal-produzzjoni. Tużax dan il-prodott jekk il-kontenut huwa

fil-kannella u mwaħħal mal-kontenitur peress li dan jindika li l-integrità tal-kontenitur kienet miksura.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Vaċċin bl-isprej:

Meta jintużaw apparati għall-isprej huwa rakkomandat li tikkonsulta l-istaff tekniku tad-distributur

qabel tuża din t-teknika. Applika sprej oħxon ≥250 mikrons. Il-kontenituri kollha li jintużaw

għandhom jkunu ndaf u bl-ebda traċċa ta' deterġent jew disinfettant.

1) Ir-rikonstitwixxi il-ljofiliżat billi tuża ilma ta' kwalità tajba (e.ż. ma fihx klorin u /jew diżinfettant).

Kejjel il-volum korrett tal-ilma għan-numru ta' għasafar li se jkunu mlaqqma (jiddependi fuq l-

apparat użati)

2) Żid il-kontenuti tan-numru korrett ta' tazzi waqt li tħawwad.

3) Ħawwad sew bi

stirrer

nadif, u kun żgur li l-vaċċin inħall kollu. Wara li jitħallat is-suspensjoni

tidher ċara.

4) Tih lill-għasafar immedjatament.

Amministrazzjoni fl-għajnejn-imnieħer:

Solvent Okkulo/Nażali għandu jintuża għall-applikazzjoni fl-għajnejn-imnieħer.

1) Il-kontenut ta' tazza (1000 doża biss) jista’ jiġi miżjud mas-Solvent Okkulu/Nażali billi tuża l-

adapter inkluż u amministra wara li jitwaħħal mad-dropper inkluż.

2) Ħawwad is-suspensjoni tal-vaċċin. Wara li jitħallat s-suspensjoni tidher ċara.

3) Qatra waħda li fiha doża waħda għandha tiġi applikata f'minfes wieħed jew għajn waħda. Kun żgur

li l-qatra nażali ġiet miġbuda man-nifs qabel teħles l-għasfur.

10.

PERJODU TA' TIŻMIM

Xejn ġranet.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Lijofiliżat: Aħżen fil-friġġ (2

Ċ– 8

Ċ). Tiffriżax. Ipproteġi mid-dawl.

Solvent: Aħżen taħt 25

Ċ.Tiffriżax.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta’ skadenza murija fuq it-tikketta.

Iż-żmien kemm idum tajjeb wara li jiġi mħallat> skont kif rakkomandat: 2 sigħat.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speċi għal xiex huwa indikat:

Laqqam animali f`saħħithom biss.

Il-virus tal-vaċċin huwa kapaċi jinfirex bil-kuntatt ma’ għasafar oħra għall-minimu ta' 20 ġurnata wara

l-vaċċinazzjoni u prekawzjonijiet meħtieġa għandhom jittieħdu sabiex jinfirdu tiġieġ imlaqqma minn

dawk mhux imlaqqma. Miżuri prekawzjonali għandhom jittieħdu sabiex ma jkunx hemm tixrid fl-

annimali selvaġġi. Il-post għandu jiġi mnaddaf u diżinfettat wara kull ċiklu ta' produzzjoni.

Il-vaċċin għandu jintuża biss wara li jiġi stabbilit li varjanti tal-istrejn virali QX

like

IBV huwa

epidemjoloġikament relevanti. Huwa importanti li tevita l-introduzzjoni tal-IB D388 virus tal-vaċċin

f'postijiet fejn t-tip ta' strejn selvaġġ mhux preżenti. Il-vaċċin IB D388 għandu jingħata biss f’postijiet

tat-tifqis jekk jeżiżtu kontrolli adekwati sabiex jiġi evitat t-tixrid tal-virus tal-vaċċin f'għasafar li jiġu

trasportati għal qatgħat mhux esposti għall-IB QX.

Ġie muri li l-vaċċin jipprovdi protezzjoni kontra varjanti bħall-QX. Protezzjoni kontra strejns oħra

ċirkolanti ta' IB ma kienx investigat.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

. It-tiġieġ fil-post għandhom jiġu mlaqqma kollha f'daqqa.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali

F'każ ta' amministrazzjoni permezz ta' sprej, għandu jintlibes tagħmir pesonali protettiv li jikkonsisti

f'maskla bi protezzjoni għall-għajnejn meta tuża l-prodott veterinarju. Aħsel u d-diżinfetta jdejk u t-

tagħmir wara t-tilqim sabiex tevita t-tixrid tal-virus.

Żmien il-bidien:

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma ġietx stabbilita fi żmien il-bidien. Tużax fi tjur fi

żmien il-bidien jew fi żmien 4 ġimgħat qabel ma jibda l-perjodu li jbidu.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra jew forom oħra ta’ interazzjoni:

Hemm informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-vaċċin li juri li dan l-vaċċin jista jintuża

flimkien ma Nobilis IB Ma5 għall-isprej jew applikazzjoni okkulonażali. L-użu simultanju taż-żewġ

vaċċini iżid r-riskju li l-virus jikkombinaw u hemm l-potenzjal li joħorġu varjanti ġodda.

Madanakollu, iċ-ċans ta' periklu li jseħħ huwa baxx ħafna. Għall-prodotti mħallta, l-bidu tal-immunità

huwa 3 ġimgħat u l-immunità ddum 8 ġimgħat għall-protezzjoni msemijja kontra

Massachussets

strejns tal-IBV li jixbħu QX. Il-paramentri tas-sigurtà tal-vaċċini mħallta mhumiex differenti minn

dawk imsemmija separatement għall-amminstrazzjoni tal-vaċċin. Aqra l-fuljett ta' informazzjoni tan-

Nobilis IB Ma5 qabel l-użu.

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-vaċċin meta jintuża flimkien ma’

kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ħlief dawk il-prodotti msemmija aktar ’il fuq. Id-deċiżjoni

sabiex jintuża dan il-vaċċin qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant

għandha tittieħed każ b’każ

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti).

Okkażjonalment tibdil inflammatorji ħfief ħafna nstabu fil-kliewi ta' tiġieġ meħlusa mill-patoġenu

speċifiku (SPF) wara amministrazzjoni ta' doża 10 darbiet akbar.

Inkompatibilitajiet:

Tħallatx ma’ ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor ħlief man-Nobilis IB Ma5 jew mad-diljwent li

jintuża fl-għajnejn/imnifsejn għal użu ma’ dan il-prodott mediċinali veterinarju.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Staqsi lill-kirurgu veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa.

Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea

dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Nobilis IB Primo huwa maħsub sabiex jipproteġi lit-tiġieġ kontra sintomi kliniċi tal-marda kkawżata

minn IBV strejn varjant D388 u m'għandux jintuża bħala sostitut għal vaċċini IBV oħra. It-tiġieġ

għandhom jiġu vaċċinati kontra strejns oħra prevalenti tas-serotipi IBV (e.ż. Massachusetts) skont il-

programm lokali tal-vaċċinazzjoni tal-IB.

Ipakkjar:

Kaxxa tal-kartun b'10 tazzi tal-lijofiliżat (1,000 doża f'tazza b'dijametru ta' 42 mm)

Kaxxa tal-kartun b'10 tazzi tal-lijofiliżat (2,500 doża f'tazza b'dijametru ta' 42 mm)

Kaxxa tal-kartun b'10 tazzi tal-lijofiliżat (5,000 doża f'tazza b'dijametru ta' 42 mm)

Kaxxa tal-kartun b'10 tazzi tal-lijofiliżat (10,000 doża f'tazza b'dijametru ta' 61 mm)

Kaxxa tal-kartun b'10 b'10 tazzi tal-lijofiliżat (1,000 doża f'tazza b'dijametru ta' 42 mm) + kaxxa tal-

kartun b`10 x 35ml kunjetti tas-solvent supplimentati bi dropper u adapter.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.