Neupopeg

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Neupopeg
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Neupopeg
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Immunostimulanti,
 • Żona terapewtika:
 • Newtropenja, L-Kanċer
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Tnaqqis fit-tul tal-neutropenia u l-inċidenza tal-marda bid-deni neutropenia fil-pazjenti trattati ma chemotherapy ċitotossiċi għall-malignancy (bl-eċċezzjoni ta ' kronika myeloid lewċemja u myelodysplastic sindromi).
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 9

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Irtirat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000422
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 22-08-2002
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000422
 • L-aħħar aġġornament:
 • 19-01-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/422

RAPPORT TA’ VALUTAZZJONI PUBBLIKA EWROPEW (EPAR)

NEUPOPEG

Sommarju ta’ l-EPAR għall-pubbliku

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport ta’ Valutazzjoni Pubblika Ewropew (EPAR). Huwa

jispjega kif il-Kumitat għal Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-istudji

mwettqa, sabiex jaslu għar-rakkomandazzjonijiet tagħhom dwar kif tintuża l-mediċina.

Jekk inti teħtieġ aktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika tiegħek jew it-trattament tiegħek,

aqra l-Fuljett ta’ Tagħrif (huwa parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar

tiegħek. Jekk trid aktar informazzjoni abbażi tar-rakkomandazzjonijiet ta’ CHMP, aqra d-

Diskussjoni Xjentifika (ukoll parti mill-EPAR).

X'inhu Neuopopeg?

Neupopeg hu soluzzjoni għall-injezzjoni li fiha s-sustanza attiva pegilgrastim. Huwa disponibbli

f’siringa mimlija minn qabel u f’forma ta’ pinna mimlija minn qabel (SureClick) li kull waħda fiha 6

mg ta’ pegfilgrastim.

Għal x’hiex jintuża Neupopeg?

Neupopeg tintuża f’pazjenti bil-kanċer li jsofru minn effetti sekondarji tat-trattament taghhom. Il-

kemoterapija (trattament tal-kanċer) lihuwa ċitotissiku (joqtol iċ-ċelloli) joqtol ukoll iċ-ċelloli bojod

tad-demm, li jistgħu jwasslu għal newtropenija (tnaqqis fil-għadd ta’ ċelloli bojod fid-demm) u l-

iżvilupp ta’ infezzjonijiet. Neupopeg huwa użat sabiex inaqqas iż-żmien ta’ newtropenija u l-każ li

jkun hemm newtropenija febbrili (newtropenija bid-deni).

Neupopeg jista’ jintuża għal bosta tipi ta’ kanċer, ħlief il-lewkemja mijelojde kronika (kanċer taċ-

ċelloli bojod tad-demm). Din tista’ tintuża wkoll minn pazjenti bis-sindrome mijelodisplatika, marda li

fiha jigu prodotti hafna celloli bojod tad-demm u li jistghu jizviluppaw il-lewkemja.

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta tat-tabib

.

Kif jintuża Neupopeg?

Trattament Neupopeg għandu jinbeda u jiġi sorveljat minn tabib li għandu esperjenza fil-kura ta’

pazjenti bil-kanċer jew problemi fid-demm. Neupopeg tingħata bħal injezzjoni waħda ta’ 6 mg taħt il-

ġilda madwar 24 siegħa wara t-tmeim ta’ kull ċiklu ta’ kemoterapija. Il-pazjenti jistgħu jinjettaw

rwieħhom ladarba dawn jiġu mħarrġa b’mod xieraq. Neupopeg mhux rakkomandat għat-tfal,

minħabba nuqqas ta' tagħrif dwar is-sigurtà u l-effikaċja f'dan il-grupp.

Kif jaħdem Neupopeg?

Is-sustanza attiva Neupopeg, pegilgrastim hija immunostimulant li jaqa’ fil-grupp ta’ ‘fatturi ta’

stimulazzjoni tal-kolownja’. Din tikkonsisti f’filgrastim, kopja ta’ proteini umani msejjħas fattur ta’

stimulazzjoni tal-kolownja granuloċijto (G-CSF), li kien ġie ‘pegilati’ (miksija b’kimika msejjħa

glikol polietilenju. Filgrastim jaħdem billi jinkoraġġixxi l-mudullum sabiex jipproduċi aktar ċelloli

bojod fid-demm, żjieda fl-għadd taċ-ċelloli bojod fid-demm u t-trattament newtropenija. Filgrastim sar

disponibbli f’mediċini oħrajn fl-Unjoni Ewropea (EU) għal numru ta’ snin. Minħabba li huwa pegilat

f’pegfilgrastim, ir-rata li biha l-mediċina titneħħa mill-ġisem tonqos, tippermetti li l-mediċina tingħata

anqas sikwit.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Il-filgrastim f’Neupopeg jiġi prodott b'metodu magħruf bħala teknoloġija 'rikombinanti tad-DNA’:

hija magħmula minn batterju li tkun irċiviet ġene (DNA), li jagħmilha kapaċi tipproduċi filgrastim. Is-

sostituzzjoni taħdem bl-istess mod bħal G-CSF alpha prodott b’mod naturali.

Kif ġie studjat Neupopeg?

Neupopeg ġiet studjata f’żewġ studji prinċipali li jinvolvu 467 pazjent bil-kanċer tas-sider li kienu qed

jiġu trattati bil-kemoterapija ċitototossika. Fiż-żewġ studji, l-effikaċja ta’ injezzjoni waħda ta’

Neupopeg ġiet kumparata ma’ diversi injezzjonijiet ta’ kuljum ta’ filgrastim matul kull ċiklu ta’ erba’

kemoterapiji. Il-miżura prinċipali ta’ effikaċja kienet iż-żmien ta’ newtropenija severa matul l-ewwel

ċiklu ta’ kemoterapija.

X’benefiċċju wera Neupopeg matul l-istudji?

Neupopeg kienet effettiva bħala filgrastim fit-tnaqqis ta’ żmien ta’ newtropenija severa. Fiż-żewġ

studji, il-pazjenti kellhom newtropenija severa għal madwar 1.7 jum matul iċ-ċiklu ta’ l-ewwel

kemoterapija tagħhom.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Neupopeg?

Bosta effetti sekondarji f’pazjenti li jieħdu Neupopeg fi studji huma dovoti għal marda jew

kemoterapija. L-aktar effetti sekondarji komuni b’Neupopeg (murija f’aktar minn pazjent minn kull

10) huma ugiegħ fl-għadam u livelli miżjuda ta’ diħirogenażju lattaż (markatur ta’ tkissir ta’ ċellola

ħamra tad-demm). Għal-lista sħiħa ta' l-effetti sekondarji rrapportati b' Neupopeg, ara l-Fuljett ta'

Tagħrif.

Neupopeg m’għandhiex tintuża minn persuni ipersensittivi (allergici) ghal pegfilgrastim jew għal xi

ingredjenti oħra tiegħu.

Għaliex ġie approvat Neupopeg?

Il-Kumitat għal Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ddeċieda li l-benefiċċji ta’

Neupopeg huma akbar mir-riskji tagħha għat-tnaqqis taż-żmien ta’ newtropenija u l-inċidenza ta’

newtropenija febbrili trattata b’kemoterapija ċitotossika kontra l-malinjetà. Il-Kumitat jirrakkomanda

li Neulasta tingħata awtorizzazzjoni għal tqegħid fis-suq.

Tagħrif ieħor dwar Neupopeg:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni Ewropea

kollha, għal Neupopeg lil Dompé Biotec S.p.A. fit-22 ta’ Awwissu2002. L-awtorizzazzjoni għat-

tqegħid fis-suq ġiet aġġornata fit-22 ta’ Awwissu 2007.

http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/neupopeg/neupopeg.htm

L-EPAR sħiħ għal

Neupopeg jista’ jinstab hawnhekk

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'02-2008.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNHA

Neupopeg 6 mg soluzzjoni għall-injezzjoni ġo siringa mimlija għal-lest

pegfilgrastim

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċ

ina

Żomm dan il-fuljett. Jista'

jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok

aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom

il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

F’dan il-fuljett:

X’inh

u Neupopeg u għalxiex jintuża

Qabel ma tuża Neupopeg

Kif għandek t

uża Neupopeg

Effetti sekondarji li jista’ jkollu

Kif taħżen Neupopeg

Aktar tagħrif

1.

X’INHU NEUPOPEG U GĦALX

IEX JINTUŻA

Neupopeg jintuża biex inaqqas id-dewmien ta’ newtropenja (għad

d baxx ta’ ċelluli bojod fid-demm) u

ta’ newtropenja bid-deni (għadd baxx ta’ ċelluli bojod fid-demm u deni) li jistgħu jkunu kkawżati

minn kimoterapija ċitotossika (mediċini li jeqirdu ċ-ċelluli li jikbru malajr). Iċ-ċelluli bojod tad-demm

huma importanti għaliex jgħinu ‘l ġismek jiġġieled l-infezzjonijiet. Dawn iċ-ċelluli huma sensittivi

ħafna għall-effetti ta’ kimoterapija li tista’ tikkawża tnaqqis fin-numru ta’ dawn iċ-ċelluli f’ġismek.

Jekk iċ-ċelluli bojod jinżlu għal livell baxx għandu mnejn ma jkunx baqa’ biżżejjed fil-ġisem biex

jiġġieldu ‘l batterji u jista’ jkollok riskju ogħla ta’ infezzjoni.

It-tabib tiegħek tak Neupo

peg biex jgħin il-mudullun (parti mill-għadma li tagħmel iċ-ċelluli tad-

demm) jipproduċi aktar ċelluli bojod sabiex ġismek ikun jista’ jilqa’ għall-infezzjoni u jiġġildilha.

2.

QAB

EL MA TUŻA NEUPOPEG

użax Neupopeg

jekk tbati minn sensittività eċċessiva (allerġija) għal pegfilgrastim, filgrastim, proteini ġejjin

minn

E.Coli

, jew xi sustanza oħra ta’ Neupopeg.

Oqgħod attent

ħafna b’Neupopeg

Għarraf lit-tabib tiegħek:

jekk inti taqbdek is-sogħla, jitlagħlek id-deni jew ikollok problemi biex tieħu n-nifs;

jekk inti għandek anemija taċ-ċellula b’forma ta’ minġel;

jekk inti għandek uġigħ addominali fin-naħa ta’ fuq jew fit-tarf ta’ l-ispalla.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

jekk inti allerġiku għall-

latex

. L-għatu tal-labra tal-siringa mimlija għal-lest fih sustanza mnissla

mill-

latex

u din tista' tikkawża reazzjonijiet allerġiċi.

Meta tieħu mediċini oħra

Jekk jogħġbo

k għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi

mediċini oħra, anki mediċini li xtrajt mingħajr riċetta.

Tqala u Treddigħ

Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiż

jar tiegħek qabel tieħu xi mediċina. Neupopeg ma ġiex ittestjat

f’nisa tqal. Huwa importanti li tavża lit-tabib jekk:

inti tqila;

taħseb li inti t

qila; jew

qed taħseb biex issir tqila.

Għandek tieqaf tredda’ jekk qed tuża Neupopeg.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

L-effett ta’ Neupopeg fuq il-kapaċ

ita` li ssuq u li tħaddem magni mhuwiex magħruf.

Tagħarif im

portanti dwar xi uħud mis-sustanzi ta’ Neupopeg

Neupopeg fih sorbitol (tip ta’ zokkor). Jekk it-tabib tiegħek qallek li

inti għandek intolleranza għal xi

tipi ta’ zokkor, ikkuntatja lit-tabib tiegħek qabel ma’ tieħu Neupopeg. Neupopeg huwa essenzjalment

mingħajr sodium.

3.

KIF GĦAND

EK TUŻA NEUPOPEG

Neupopeg huwa għall-uż

u f’ adulti ta’ 18-il sena ‘l fuq.

Dejjem għandek tieħu Neupopeg skond il-parir tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew

ma’ l-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju. Id-doża li ssoltu tingħata hija ta’ injezzjoni taħt il-ġilda

b’siringa mimlija għal-lest ta’ 6 mg u li għandha tingħata bejn wieħed u ieħor 24 siegħa wara l-aħħar

doża ta’ kimoterapija fi tmiem kull ċiklu ta’ kimoterapija.

Tħawwadx Neupopeg b

il-qawwa għaliex dan jista’ jeffettwa l-mod kif jaħdem.

Jekk tinjetta lilek innifsek b’Neupopeg

It-tabib jista’ jiddeċ

iedi li jkun aħjar għalik jekk tinjetta lilek innifsek b’ Neupopeg. It-tabib jew l-

infermiera juruk kif tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma ġejtx mgħallem kif.

Għal aktar istruzzjonijiet dwar kif tinjetta lilek innifsek b’Neupopeg, jekk jogħġbok aqra s-sezzjoni fi

tmiem dan il-fuljett.

Jekk tuża Neupopeg aktar milli suppost

Jekk tuża Neupopeg aktar milli suppost, għandek t

għarraf lit-tabib, l-infermiera jew l-ispiżjar tiegħek.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Jekk tinsa tieħu Neupopeg:

Jekk tinsa tieħu d-doża ta’ Neupopeg, kellem lit-tabib tiegħek biex jara meta jmissek tinjetta d-doża li

jmiss.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħal kull m

ediċina oħra, Neupopeg jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd.

Effett sekondarju ieħor komuni ħafna (li hemm ċans li jseħħ f’ aktar minn pazjent 1 f’ kull 10 pazjenti)

huwa l-uġigħ fl-għadam. It-tabib tiegħek jgħidlek x’tista’ tieħu biex ittaffi l-uġigħ fl-għadam.

Effetti sekondarji oħra ko

muni (li hemm ċans li jseħħu f’ anqas minn pazjent 1 f’ kull 10 pazjenti)

jinkludu: uġigħ u ħmura fil-post ta’l-injezzjoni, uġigħ ta’ ras, u uġigħ ġenerali fil-ġogi, il-muskoli, is-

sider, ir-riġlejn, l-għonq jew id-dahar. Effett sekondarju ieħor li mhux komuni (li hemm ċans li jseħħu

f’ anqas minn pazjent 1 f’ kull 100 pazjent) huwa d-dardir.

Reazzjonijiet ta’ allerġija għal Neupopeg

, inklużi ħmura u fwawar, raxx tal-ġilda, partijiet tal-ġilda

ibbuzzati li jqabbdu l-ħakk u anafilassi ( indeboliment, tbaxxija tal-pressjoni tad-demm, tbatija biex

tieħu n-nifs, nefħa fil-wiċċ), ġew irrappurtati f’każijiet rari (hemm ċans li jseħħu f’ anqas minn pazjent

1 f’ kull 1000 pazjent).

Żjieda fid-daqs tal-m

ilza u każijiet rari ħafna (li hemm ċans li jseħħu f’ anqas minn pazjent 1 f’ kull

10,000 pazjent) ta' milza mifqugħha ġew irrappurtati wara l-użu ta' Neupopeg. Ftit każijiet ta' milza

mifqugħha kienu fatali.

Huwa importanti li tgħarraf lit-tabib tiegħek immedjatam

ent jekk jkollok uġigħ fin-naħa ta' fuq fix-

xellug ta' l-addome jew jkollok uġigħ fl-ispalla xellugija, peress li dan jista' jkun relatat ma' problema

fil-milza tiegħek.

Każijiet rari (li hemm ċ

ans li jseħħu f’ anqas minn pazjent 1 f’ kull 1000 pazjent)ta' problemi biex

tieħu n-nifs ġew irrappurtati wara li ttieħdu fatturi li jistimolaw l-kolonji ta’ granuloċiti (G-CSFs).

Jekk taqbdek is-sogħla, jitlagħlek id-deni jew ikollok problemi biex tieħu n-nifs għarraf lit-tabib

tiegħek.

Jista' jkun hemm ftit tibdil fid-demm tiegħek, imma dan it-tibdil se

joħrog fir-riżultat tat-testijiet tad-

demm li jsiru b'rutina. L-għadd ta' plejtlits jista' jitbaxxa u dan jista' jirriżulta fi tbenġil. L-għadd ta'

ċelluli bojod jista' jogħla għal-tul ta' żmien qasir.

Seħħ

rarament (li hemm ċans li jseħħu f’ anqas minn pazjent 1 f’ kull 1,000 pazjent)s-sindromu ta'

Sweet (leżjonijiet ibbuzzati, li jweġgħu, kulur aħmar skur fil-vjola fuq ir-riġlejn u xi drabi fil-wiċċ u

fl-ghonq bid-deni) imma fatturi oħra jistgħu jkollhom sehem f'dan.

Rari ħafna (hemm ċans li jseħħ f’ anqas minn pazjent 1 f’ kull 10,000 pazjent) kien hemm

infjammazzjoni fil-vini/arterji taħt il-ġilda f'pazjenti jieħdu Neupopeg.

Jekk xi wieħed m

ill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

5.

KIF TAĦŻEN NEUPOPEG

Żommu fejn ma jintlaħaqx u m

a jidhirx mit-tfal.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Tużax Neupopeg wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq il-kaxxa u fuq it-tikketta tas-siringa (JIS). Id-

data ta’ skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ

(2°C – 8°C).

Tista’ toħroġ Neupopeg mill-friġġ u żżommu f’temperatura ambjentali (mhux aktar minn 30°C) għal

mhux aktar minn 3 ijiem. La darba siringa tkun tneħħiet mill-friġġ u tkun laħqet temperatura

ambjentali (mhux aktar minn 30°C) għandha tintuża fi żmien 3 ijiem jew tintrema.

Tagħm

lux fil-friża. Neupopeg jista’ jintuża jekk jiġi ffriżat bi żball għal perjodu wieħed ta’ inqas

minn 24 siegħa.

Żomm il-kontenitur fil-pakkett ta’ barra biex tilqa’ mid-dawl.

Tuż

ax Neupopeg jekk tinnota li huwa imdardar jew jekk tara xi frak ġo fih.

Il-mediċini m’għandhomx jintremew ma’ l-ilma tad-dranaġġ jew ma’ l-iskart domestiku. Staqsi lill-

ispiżjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għall-

protezzjoni ta’ l-ambjent.

6. AKTAR TAGĦRIF

X’fih Neupopeg

Neupopeg fih is-sustanza attiva pegfilgrastim

. Pegfilgrastim huwa proteina magħmula mill-

bijoteknoloġija f’batterji li jissejħu

E. Coli.

Huwa parti minn grupp ta’ proteini msejħa ċitokini, u

jixbaħ ħafna lill-proteina naturali (fattur li jistimola l-kolonji ta’ granuloċiti) li hija prodotta mill-ġisem

tiegħek.

Is-sustanza attiva hi pegfilgrastim. Kull siringa mimlija għal-lest fiha 6 m

g ta’ pegfilgrastim f’

soluzzjoni ta’ 0.6 ml .

Is-sustanzi l-oħra huma sodium acetate, sorbitol (E420), polysorbate 20 u ilma għall-injezzjoni.

Id-Dehra tal-prodott u d-daqs tal-pakkett:

Neupopeg huwa soluzzjoni għall-injezzjoni

ġo siringa mimlija għal-lest (6 mg/ 0.6ml).

Kull pakkett fiħ siringa waħda mimlija għal-lest. Is-siringi jinstabu ġo folja jew mingħajr folja.

Neupopeg huwa likwidu ċar mingħajr kulur.

Il-Manifattur:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

L-Olanda

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milan

Italja

Aktar tagħrif

Għal kull tagħrif dwar dan il-prod

ott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-

Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’.

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċ

ina tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-

Mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Tagħrif dwar kif tinjetta lilek innifsek b'siringa mimlija għal-lest b'Neupopeg

Din il-parti tal-fuljett tinkludi tagħrif dwar kif tagħti injezzjoni ta’ Neupopeg lilek innifsek.

Importanti li ma tippruvax tagħti l-injezzjoni lilek innifsek jekk ma tkunx irċevejtx taħriġ

speċjali mit-tabib, mill-infermiera jew mill-ispiżjar tiegħek. Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar

kif tinjetta, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib, lill-infermiera jew lill-ispiżjar għall-għajnuna.

Kif inti, jew il-persuna li se tinjettak, tuża is-siringa mimlija għal-lest b'Neupopeg?

Ikollok bż

onn tagħti injezzjoni lilek innifsek eżatt taħt il-ġilda.

Apparat li teħtieġ

Biex tagħti injezzjoni taħt il-ġilda lilek i

nnifsek teħtieġ:

siringa mimlija għal-lest b’Neupopeg; u

msielaħ ta’l-alkoħol jew simili;

X’għandi nagħmel qabel ma ninjetta lili nnifsi taħt il-ġilda b’Neupopeg?

Oħroġ s-siringa m

imlija għal-lest b’Neupopeg mill-friġġ.

Tħawwadx is-siringa m

imlija għal-lest.

Tneħħix

l-għatu tas-siringa qabel ma tkun lest biex tinjetta.

ċċekkja d-data ta’ skadenza fuq it-tikketta tas-siringa mimlija għal-lest (JIS/EXP). Tużax

jekk id-data qabżet l-aħħar ġurnata tax-xahar muri.

Iċċekkja d-dehra ta’ Neupopeg. Din għandha tkun likwidu ċar u mingħajr kulur. Jekk

ikun fiha xi frak, m’għandekx tużha.

Għal injezzjoni aktar kom

da, ħalli is-siringa mimlija għal-lest toqgħod għal 30 minuta

sabiex tilħaq temperatura ambjentali, jew żomm is-siringa mimlija għal-lest delikatament

f’idejk għal ftit minuti.

Issaħħanx

Neupopeg bl’ebda mod ieħor (eżempju: issaħħanx fil-

forn li jsaħħan l-ikel aktar malajr bil-majkrowejv jew f’ilma jaħraq).

7.

Aħsel idejk

sew.

Sib post

komdu, mdawwal sew, naddaf il-wiċċ, u poġġi dak kollu li għandek bżonn fejn

tista' tilħaqhom.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Kif nipprepara l-injezzjoni ta’ Neupopeg?

Qabel ma tinjetta Neupopeg trid tagħmel dan li ġej:

Żomm it-tubu tas-siringa u aqla’ bil-mod l-għatu minn mal-

labra mingħajr ma ddawwar jew tgħawweġ. Iġbed dritt kif

muri fi stampi 1 u 2. Tmissx il-labra u timbuttax il-planġer.

Jista'

jkun li tinnota buzzieqa ta' l-arja żgħira ġewwa s-siringa

mimlija għal-lest. M'hemmx bżonn tneħħi il-bużżieqa ta' l-arja

qabel ma tinjetta. Tinjetta il-likwidu bil-bużżieqa ta' l-arja

mhux ta' ħsara.

Issa tista

' tuża is-siringa mimlija għal-lest.

Fejn għandi nagħti l-inje

zzjoni lili nnifsi?

L-aħjar postijiet fejn tinjetta lilek innifsek huma:

in-naħa ta’ f

uq ta’ kuxxtejk; u

l-addome, minbarra l-parti ta' madwar iż-żokkra.

Jekk xi ħadd ieħor qed jinjettak, jista’ wkoll juża in-naħa ta’ wara ta’ idejk.

Kif nagħti l-injezz

joni?

Iddisinfetta l-ġilda billi t

uża msielaħ ta’l-akoħol u oqros il-ġilda bejn sebgħek il-kbir u

sebgħek il-werrej, mingħajr ma tagħfas.

ħħal il-labra għal kollox fil-ġilda kif wrewk l-infermiera jew it-tabib tiegħek.

ġbed il-planġer tas-siringa kemm kemm sabiex tara li ma ttaqbitx xi vina jew arterja.

Jekk tara d-demm fis-siringa, neħħi l-labra u erġa' daħħalha f’post ieħor.

Injetta l-likwidu bil-mod u bl-istess ritmu, filwaqt li dejjem iżżomm il-ġilda maqrusa.

Wara li tinjetta l-likwidu, neħħ

i l-labra u itlaq il-ġilda.

Jekk tinnota xi qatra demm fil-post ta' l-injezzjoni imsaħha b' biċċa tajjar jew tixxu.

Togħrokx il-post ta' l-injezzjoni. Jekk hemm bżonn, tista' tgħatti l-post ta' l-injezzjoni

b'faxxa.

a kull siringa għal injezzjoni waħda. M’għandekx tuża xi Neupopeg li jkun baqa’ fis-

siringa.

Ftakar

Jekk għandek

xi problemi, jekk jogħġbok tibżax issaqsi lit-tabib jew lill-infermiera tiegħek għal

għajnuna jew parir.

Rimi ta’ siringi użati

Terġax tqiegħed l-għatu fuq labar użati.

Żommu siringi użati ‘l bogħod minn fejn jistgħu jilħquhom jew jarawhom it-tfal.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Is-siringi użati għandhom jintremew kif jitolbu l-liġijiet lokali. Staqsi lill-ispiżjar dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għal protezzjoni ta’ l-

ambjent.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNHA

Neupopeg 6 mg soluzzjoni għall-injezzjoni ġo pinna mimlija għal-lest

pegfilgrastim

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċ

ina.

Żomm dan il-fuljett. Jista'

jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok

aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom

il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li

m’humiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

F’dan il-fuljett:

X’inh

u Neupopeg u għalxiex jintuża

Qabel ma tuża Neupopeg

Kif għandek t

uża Neupopeg

Effetti sekondarji li jista’ jkollu

Kif taħżen Neupopeg

Aktar tagħrif

1.

X’INHU NEUPOPEG U GĦALX

IEX JINTUŻA

Neupopeg jintuża biex inaqqas id-dewmien ta’ newtropenja (għad

d baxx ta’ ċelluli bojod fid-demm)

u ta’ newtropenja bid-deni (għadd baxx ta’ ċelluli bojod fid-demm u deni) li jistgħu jkunu kkawżati

minn kimoterapija ċitotossika (mediċini li jeqirdu ċ-ċelluli li jikbru malajr). Iċ-ċelluli bojod tad-

demm huma importanti għaliex jgħinu ‘l ġismek jiġġieled l-infezzjonijiet. Dawn iċ-ċelluli huma

sensittivi ħafna għall-effetti ta’ kimoterapija li tista’ tikkawża tnaqqis fin-numru ta’ dawn iċ-ċelluli

f’ġismek. Jekk iċ-ċelluli bojod jinżlu għal livell baxx għandu mnejn ma jkunx baqa’ biżżejjed fil-

ġisem biex jiġġieldu ‘l batterji u jista’ jkollok riskju ogħla ta’ infezzjoni.

It-tabib tiegħek tak Neupo

peg biex jgħin il-mudullun (parti mill-għadma li tagħmel iċ-ċelluli tad-

demm) jipproduċi aktar ċelluli bojod sabiex ġismek ikun jista’ jilqa’ għall-infezzjoni u jiġġildilha.

2.

QABEL MA TUŻA

NEUPOPEG

Tużax Neupopeg

jekk tbati minn sensittività eċċessiva (allerġija) għal pegfilgrastim, filgrastim, proteini ġejjin

minn

E.Coli

, jew xi sustanza oħra ta’ Neupopeg.

Oqgħod attent

ħafna b’Neupopeg

Għarraf lit-tabib tiegħek:

jekk inti taqbdek is-sogħla, jitlagħlek id-deni jew ikollok problemi biex tieħu n-nifs;

jekk inti għandek anemija taċ-ċellula b’forma ta’ minġel;

jekk inti għandek uġigħ addominali fin-naħa ta’ fuq jew fit-tarf ta’ l-ispalla.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

jekk inti allerġiku għall-latex. L-għatu tal-labra tal-pinna mimlija għal-lest fih sustanza mnissla

mill-latex u din tista' tikkawża reazzjonijiet allerġiċi.

Meta tieħu mediċini oħra

Jekk jogħġbo

k għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi

mediċini oħra, anki mediċni li xtrajt mingħajr riċetta.

Tqala u Treddigħ

Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiż

jar tiegħek qabel tieħu xi mediċina. Neupopeg ma ġiex ittestjat

f’nisa tqal. Huwa importanti li tavża lit-tabib jekk:

inti tqila;

taħseb li inti tqila; jew

qed taħseb biex issir tqila

Għandek tieqaf tredda’ jek

k qed tuża Neupopeg.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

L-effett ta’ Neupopeg fuq il-kapaċ

ita` li ssuq u li tħaddem magni mhuwiex magħruf.

Tagħarif im

portanti dwar xi uħud mis-sustanzi ta’ Neupopeg

Neupopeg fih sorbitol (tip ta’ zokkor). Jekk it-tabib tiegħek qallek li

inti għandek intolleranza għal xi

tipi ta’ zokkor, ikkuntatja lit-tabib tiegħek qabel ma’ tieħu Neupopeg. Neupopeg huwa essenzjalment

mingħajr sodium.

3.

KIF GĦAND

EK TUŻA NEUPOPEG (SURECLICK)

Neupopeg huwa għall-uż

u f’ adulti ta’ 18-il sena ‘l fuq.

Dejjem għan

dek tieħu Neupopeg skond il-parir tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib

jew ma’ l-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju. Id-doża li ssoltu tingħata hija ta’ injezzjoni taħt il-

ġilda b’pinna mimlija għal-lest ta’ 6 mg u li għandha tingħata bejn wieħed u ieħor 24 siegħa wara l-

aħħar doża ta’ kimoterapija fi tmiem kull ċiklu ta’ kimoterapija.

Tħawwadx Neupopeg b

il-qawwa għaliex dan jista’ jeffettwa l-mod kif jaħdem.

Jekk tinjetta lilek innifsek b’Neupopeg

It-tabib jista’ jiddeċiedi li jkun aħjar għalik jekk tinjetta lilek innifsek b’ Neupopeg. It-tabib jew l-

infermiera tiegħek juruk kif tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma ġejtx mgħallem

kif.

Għal aktar istruzzjonijiet dwar kif tinjetta lilek innifsek b’Neupope

g, jekk jogħġbok aqra s-sezzjoni fi

tmiem dan il-fuljett.

Jekk tuża Neupopeg aktar milli suppost

Jekk tuża Neupopeg aktar milli suppost, għandek t

għarraf lit-tabib, l-infermiera jew l-ispiżjar

tiegħek.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Jekk tinsa tieħu Neupopeg:

Jekk tinsa tieħu d-doża ta’ Neupopeg, kellem lit-tabib tiegħek biex jara meta jmissek tinjetta d-doża li

jmiss.

4.

EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħal kull m

ediċina oħra, Neupopeg jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq

kulħadd.

Effett sekondarju ieħor komuni ħafna (li hemm ċans li jseħħ f’ aktar minn pazjent 1 f’ kull 10

pazjenti) huwa uġigħ fl-għadam. It-tabib jgħidlek x’tista’ tieħu biex ittaffi l-uġigħ fl-għadam.

Effetti sekondarji oħra ko

muni (li hemm ċans li jseħħu f’ anqas minn pazjent 1 f’ kull 10

pazjenti)jinkludu: uġigħ u ħmura fil-post ta’ l-injezzjoni, uġigħ ta’ ras, u uġigħ ġenerali fil-ġogi, il-

muskoli, is-sider, ir-riġlejn, l-għonq jew id-dahar. Effett sekondarju ieħor li mhux komuni (li hemm

ċans li jseħħu f’ anqas minn pazjent 1 f’ kull 100 pazjent) huwa d-dardir.

Reazzjonijiet ta’ allerġija għal Neupopeg

, inklużi ħmura u fwawar, raxx tal-ġilda, partijiet tal-ġilda

ibbuzzati li jqabbdu l-ħakk u anafilassi ( indeboliment, tbaxxija tal-pressjoni tad-demm, tbatija biex

tieħu n-nifs, nefħa fil-wiċċ), ġew irrappurtati f’każijiet rari (li hemm ċans li jseħħu f’ anqas minn

pazjent 1 f’ kull 1000 pazjent)

Żjieda fid-daqs tal-m

ilza u każijiet rari ħafna (li hemm ċans li jseħħu f’ anqas minn pazjent 1 f’ kull

10,000 pazjent) ta' milza mifqugħha ġew irrappurtati wara l-użu ta' Neupopeg. Ftit każijiet ta' milza

mifqugħha kienu fatali.

Huwa importanti li tgħarraf lit-tabib tiegħek immedjatament jekk jkollok uġigħ fin-naħa ta' fuq fix-

xellug ta' l-addome jew jkollok uġigħ fl-ispalla xellugija, peress li dan jista' jkun relatat ma' problema

fil-milza tiegħek.

Każijiet rari (li hemm ċ

ans li jseħħu f’ anqas minn pazjent 1 f’ kull 1000 pazjent) ta' problemi biex

tieħu n-nifs ġew irrappurtati wara li ttieħdu fatturi li jistimolaw l-kolonji ta’ granuloċiti (G-CSFs).

Jekk taqbdek is-sogħla, jitlagħlek id-deni jew ikollok problemi biex tieħu n-nifs għarraf lit-tabib

tiegħek.

Jista' jkun hemm ftit tibdil fid-demm tiegħek, imma dan it-tibdil se

joħrog fir-riżultat tat-testijiet tad-

demm li jsiru b'rutina. L-għadd ta' plejtlits jista' jitbaxxa u dan jista' jirriżulta fi tbenġil. L-għadd ta'

ċelluli bojod jista' jogħla għal-tul ta' żmien qasir.

Seħħ

rarament (li hemm ċans li jseħħu f’ anqas minn pazjent 1 f’ kull 1,000 pazjent) s-sindromu ta'

Sweet (leżjonijiet ibbuzzati, li jweġgħu, kulur aħmar skur fil-vjola fuq ir-riġlejn u xi drabi fil-wiċċ u

fl-ghonq bid-deni) imma fatturi oħra jistgħu jkollhom sehem f'dan.

Rari ħafna (hemm ċans li jseħħ f’ anqas minn pazjent 1 f’ kull 10,000 pazjent) kien hemm

infjammazzjoni fil-vini/arterji taħt il-ġilda f'pazjenti jieħdu Neupopeg.

Jekk xi wieħed m

ill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

5.

KIF TAĦŻEN NEUPOPEG

Żommu fejn ma jintaħaqx u m

a jidhirx mit-tfal.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Tużax Neupopeg wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq il-kaxxa u fuq it-tikketta tal-pinna (JIS/EXP).

Id-data ta’ skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ

(2°C – 8°C).

Tista’ toħroġ Neupopeg mill-friġġ u żżommu f’temperatura ambjentali (mhux aktar minn 30°C) għal

mhux aktar minn 3 ijiem. La darba siringa tkun tneħħiet mill-friġġ u tkun laħqet temperatura

ambjentali (mhux aktar minn 30°C) għandha tintuża fi żmien 3 ijiem jew tintrema.

Tagħm

lux fil-friża. Neupopeg jista’ jintuża jekk jiġi ffriżat bi żball għal perjodu wieħed ta’ inqas

minn 24 siegħa

Żomm il-kontenitur fil-pakkett ta’ barra biex tilqa’ mid-dawl.

Tuż

ax Neupopeg jekk tinnota li huwa imdardar jew jekk tara xi frak ġo fih.

Il-mediċini m’għandhomx jintremew ma’ l-ilma tad-dranaġġ jew ma’ l-iskart domestiku. Staqsi lill-

ispiżjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għall-

protezzjoni ta’ l-ambjent.

6.

AKTAR TAGĦRIF

Neupopeg fih is-sustanza attiva pegfilgrastim

. Pegfilgrastim huwa proteina magħmula mill-

bijoteknoloġija f’batterji li jissejħu

E. Coli.

Huwa parti minn grupp ta’ proteini msejħa ċitokini, u

jixbaħ ħafna lill-proteina naturali (fattur li jistimola l-kolonji ta’ granuloċiti) li hija prodotta mill-

ġisem tiegħek.

X’fih Neupopeg

Is-sustanza attiva hi pegfilgrastim. Kull pinna mimlija għal-lest fiha 6 m

g ta’ pegfilgrastim f’

soluzzjoni ta’ 0.6 ml.

Is-sustanzi l-oħra huma sodium acetate, sorbitol (E420), polysorbate 20 u ilma għall-injezzjoni.

Id-Dehra tal-prodott u d-daqs tal-pakkett:

Neupopeg huwa soluzzjoni għall-injezzjoni

ġo pinna mimlija għal-lest (6 mg/ 0.6ml). Kull pakkett

fiħ pinna waħda mimlija għal-lest. Neupopeg huwa likwidu ċar mingħajr kulur.

Il-Manifattur:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

L-Olanda

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milan

Italja

Aktar tagħrif

Għal kull tagħrif dwar dan il-prod

ott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali

tad-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’ .

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċ

ina tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-

Mediċini (EMEA)

http://www.emea.europa.eu/

Tagħrif dwar kif tinjetta lilek innifsek b'pinna mimlija għal-lest b'Neupopeg (SureClick)

Din il-parti tal-fuljett tinkludi tagħrif dwar kif tuża sew il-pinna mimlija għal-lest b'Neupopeg

.

Importanti li ma tippruvax tagħti l-injezzjoni lilek innifsek jekk ma tkunx irċevejtx taħriġ speċjali

mit-tabib, mill-infermiera jew mill-ispiżjar tiegħek. Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar kif tinjetta,

jekk jogħġbok staqsi lit-tabib, lill-infermiera jew lill-ispiżjar għall-għajnuna.

Kif inti, jew il-persuna li se tinjettak, tuża il-pinna mimlija għal-lest b'Neupopeg (SureClick)?

Ikollok bż

onn tagħti injezzjoni lilek innifsek eżatt taħt il-ġilda.

Apparat:

Biex tagħti injezzjoni taħt il-ġilda lilek innifsek teħtieġ:

pinna ġdida mimlija għal-lest b’Neupopeg; u

msielaħ ta’l-alkoħol jew simili;

Tipprepara għall-injezzjoni b' Neupopeg?

Oħroġ il-pi

nna mimlija għal-lest mill-friġġ.

Tħawwadx il-pinna mimlija għal-lest.

Tneħħ

ix

l-għatu griż tal-labra tal-pinna mimlija għal-lest qabel ma tkun lest biex tinjetta.

Iċċekkja d-data ta’ skadenza fuq it-tikketta tal-pinna mimlija għal-lest (JIS). Tużax jekk id-data

qabżet l-aħħar ġurnata tax-xahar muri.

ċċekkja d-dehra ta’ Neupopeg minn ġo t-tieqa għal ispezzjoni. Il-likwidu għandu jkun ċar u

mingħajr kulur. Jekk ikun fiha xi frak, m’għandekx tużha.

Għal injezzjoni aktar komda, ħalli il-pinna mimlija għal-lest toqgħod għal 30 minuta

f'temperatura ambjentali.

Issaħħanx

Neupopeg bl’ebda mod ieħor (eżempju: issaħħanx fil-forn

li jsaħħan l-ikel aktar malajr bil-majkrowejv jew f’ilma jaħraq).

7.

Aħsel idejk

sew.

Sib post

nadif, komdu, u mdawwal sew, u poġġi dak kollu li teħtieġ fejn tista' tilħaqhom.

Tieqa għal ispezzjoni

Għatu ta' sigurtà griż tal-labra

Għatu ta' sigurtà griż tal-labra

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Qabel l-uż

u (bl-għatu ta' sigurtà

griż tal-labra)

Qabel l-uż

u (mingħajr l-għatu ta'

sigurtà griż tal-labra)

Wara l-uż

u ( l-għatu ta' sigurtà

tal-labra mniżżel)

Fejn għandi nagħti l-inje

zzjoni lili nnifsi?

Biex tinjetta lilek nnifsek sew għandek i

ssib parti soda fejn tinjetta.

Il-partijiet rakkomandati għal injezzjoni b'pinna mimlija għal-lest

huma in-naħa ta’ fuq ta’ kuxxtejk u in-naħa ta’ wara ta’ idejk jekk l-

injezzjoni tingħata minn infermiera jew

carer

(ara stampa 1).

Kif nagħti l-i

njezzjoni fil-koxxa jew fin-n-naħa ta’ wara ta’l-id

Iddisinfetta l-ġilda billi tuża msielaħ ta’l-akoħol.

Neħħi l-għatu griż tal-labra (ara Stampa 2).

Il-pinna mimlija għal-lest għandha għatu ta' sigurtà li

jipproteġik minn tingiż bil-labra jew minn telfien tal-mediċina

jekk titmiss jew titħabbat il-labra bi żball.

Tagħrif importanti g

ħal Pass A tal-proċess ta' l-injezzjoni.

Agħfas il-pinna m

imlija għal-lest b'mod sod mal-ġilda biżżejjed

sabiex l-għatu ta' sigurtà jidħol 'l ġewwa kompletament (ara stampa

Safety cover

out

Safety cover

fully retracted

Għatu ta' Għatu ta' sigurtà

sigurtà mdaħħal 'l

barra ġewwa

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

At start, keep thumb clear of

green button

Fil-bidu, żżommx sebgħek

il-kbir fuq il-buttuna ħadra

A.

Poġġ

i il-pinna mimlija għal-lest fuq il-parti fejn se tinjetta

b'angolu ta' 90 grad u għafas sod mal-ġilda.

Żomm l-isfel

(ara

Stampa).

B.

Waqt li żżo

mm il-pinna mimlija għal-lest fil-post, (1) għafas u

(2) itlaq il-buttuna il-ħadra li hemm in-naħa ta' fuq. Għandek

tisma' ħoss ta' “klik”.

Tgħollix il-pinna mimlija għal-lest.

C.

Wara t-tieni ħoss ta' “kli

k”

(jew għodd sa 15) għolli l-pinna

mimlija għal-lest mill-post ta' l-injezzjoni.

Jekk tesperjenza xi diffikultajiet agħżel post aktar sod għall-injezzjoni.

L-għatu ta' sigurtà tal-labra jinżel 'l isfel għal fuq il-labra u jorbot f'postu. It-tieqa għal ispezzjoni tkun

ħadra, b'hekk tikkonferma li l-injezzjoni hija kompluta.

Jekk tinnota xi qatra demm fil-post ta' l-injezzjoni imsaħha b

' biċċa tajjar jew tixxu. Togħrokx il-post

ta' l-injezzjoni. Jekk hemm bżonn, tista' tgħatti l-post ta' l-injezzjoni b'faxxa.

Uża pinna mimlija għal-lest ta' Neupopeg waħda għal kull injezzjoni.

2 itlaq

1 press

1għafas

Klik

Klik

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Kif nagħti l-injezzjoni fl-addome

Teknika importanti ta' kif toqros il-ġilda.

L-għan tat-teknika ta'

kif toqros il-ġilda huwa li toħloq post sod għall-

injezzjoni.

Agħzel post mill-anqas 5cm 'il bogħod miż-żokkra (ara stampa 4).

Oqros

b'mod sod

il-ġilda ta' l-addome bejn sebgħek il-kbir u subgħajk

biex toħloq spazju ta' mill-anqas 3cm (darbtejn il-wisa' tal-ponta tal-

pinna mimlija għal-lest). Żomm sod il-ġilda maqrusa tul il-proċess

kollu (ara stampa 5).

Tagħrif importanti għal Pass A tal-proċess għall-injezzjoni.

Għafas b

'mod sod il-pinna mimlija għal-lest mal-ġilda biżżejjed biex l-

għatu ta' siġurtà jinġibed lura (ara stampa 6).

Il-pinna mimlija għal-lest g

ħandha għatu ta' sigurtà li jipproteġik minn

tingiż bil-labra jew minn telfien tal-mediċina jekk titmiss jew titħabbat

il-labra bi żball.

A.

Iċentra l-pinna mimlija għal-lest fuq il-ġilda maqrusa b' angolu

ta' 90 grad u agħfas sod mal-ġilda.

Żomm 'l isfel

B.

Żomm il-ġilda maqrusa sod, (1) agħfas u (2) itlaq il-buttuna

ħadra li hemm in-naħa ta' fuq. Għandek tisma ħoss ta' “klik”.

Terfax il-pinna mimlija għal-lest.

C. Wara it-tieni ħoss ta' “klik”

(jew għodd sa 15) erfa' il-pinna

mimlija għal-lest mill-post ta' l-injezzjoni.

Jekk tesperjenza xi diffikultajiet għażel post aktar sod għall-injezzjoni.

Għatu ta' sigurtà

mdaħħal 'l

ġewwa

Għatu ta'

sigurtà barra

Fil-bidu, żżommx

sebgħek il-kbir fuq il-

buttuna ħadra

2 itlaq

1 għafas

Klik

Klik

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

L-għatu ta' sigurtà tal-labra jinżel 'l isfel għal fuq il-labra u jorbot f'postu. It-tieqa għal ispezzjoni tkun

ħadra, b'hekk tikkonferma li l-injezzjoni hija kompluta.

Jekk tinnota xi qatra demm fil-post ta' l-injezzjoni imsaħha b

' biċċa tajjar jew tixxu. Togħrokx il-post

ta' l-injezzjoni. Jekk hemm bżonn, tista' tgħatti l-post ta' l-injezzjoni b'faxxa.

Uża pinna mimlija għal-lest b'Neupopeg waħda għal kull injezzjoni.

Ftakar

Jekk għandek xi problemi, jekk jogħġbok tibżax issaqsi lit-tabib jew lill-infermiera tiegħek għal għajnuna

jew parir.

Rimi ta’pinnen mimlija għal-lest użati

Minħabba l-għatu ta' sigurtà mhux rakkomandat li terġa' tqiegħed l-għatu griż tal-labra fuq il-

pinna mimlija għal-lest użata.

Żommu pinnen użati ‘l bogħod minn fejn jistgħu jilħquhom jew jarawhom it-tfal.

Il-pinnen mimlija għal-lest użati għandhom jintremew kif jitolbu l-liġijiet lokali. Staqsi lill-

ispiżjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għankekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għall-

protezzjoni ta’ l-ambjent.