Meloxidolor

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Meloxidolor
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Meloxidolor
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Fiż-Żwiemel, L-Klieb, L-Bovini, Fil-Qtates, Il-Ħnieżer
 • Żona terapewtika:
 • Anti-infjammatorji u anti-rewmatiċi-prodotti, mhux sterojdi (oxicams)
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • DogsAlleviation mill-infjammazzjoni u uġigħ akut kif ukoll kroniku disturbi muskolu-skeletrali. Tnaqqis ta 'uġigħ u infjammazzjoni wara l-operazzjoni wara kirurġija ortopedika u tessut artab. CatsReduction ta ' wara l-operazzjoni uġigħ wara ovariohysterectomy u minuri tat-tessuti rotob-kirurġija. CattleFor-użu fil-infezzjoni respiratorja akuta b'terapija antibijotika xierqa biex jitnaqqsu s-sinjali kliniċi. Għall-użu fid-dijarea flimkien ma 'terapija mill-ġdid ta' reidratazzjoni orali biex jitnaqqsu s-sinjali kliniċi f'għoġġiela ta 'aktar minn ġimgħa ta' età u baqar żgħar li ma jreddgħux. Għal terapija aġġuntiva fit-trattament ta 'mastite akuta, flimkien ma' terapija antibijotika. PigsFor-użu fl-noninfectious disturbi lokomotorji biex jitnaqqsu s-sintomi ta'zappip u ta'infjammazzjoni. Għall-eżenzjoni ta 'uġigħ wara l-operazzjoni assoċjat ma' kirurġija minuri tat-tessut artab bħal kastrazzjoni. Għal terapija aġġuntiva fit-trattament ta 'settiċemija puerperali u toxae
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 6

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/002590
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 22-04-2013
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/002590
 • L-aħħar aġġornament:
 • 09-01-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

EMA/255713/2013

EMEA/V/C/002590

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Meloxidolor

meloxicam

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. L-għan tiegħu huwa li

jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP)

abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet tal-

użu.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb'wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk teħtieġ

iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew it-trattament tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lil-

veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra

d-Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).

X’inhu Meloxidolor?

Meloxidolor huwa mediċina li fiha s-sustanza attiva meloxicam. Huwa disponibbli bħala soluzzjoni għal

injezzjoni (5 mg/ml, 20 mg/ml u 40 mg/ml).

Meloxidolor huwa ’ġeneriku’. Dan ifisser li Meloxidolor huwa simili għal ‘mediċina veterinarja ta'

referenza’ li fiha l-istess sustanza attiva, iżda huwa disponibbli wkoll b'qawwiet ogħla. Filwaqt li l-

mediċina ta' referenza, Metacam, hija disponibbli bħala soluzzjonijiet għal tilqima 5 mg/ml u 20 mg/ml,

Meloxidolor huwa disponibbli wkoll bħala soluzzjoni għal injezzjoni 40 mg/ml.

Għal xiex jintuża Meloxidolor?

Meloxidolor soluzzjoni għal injezzjoni (5 mg/ml) jista' jintuża biex itaffi l-infjammazzjoni u l-uġigħ fil-

klieb wara kirurġija li tinvolvi l-għadam jew it-tessut artab (it-tessut eżatt taħt il-ġilda), u fi qtates

wara ovarjoisterektomija (tiswija) u kirurġija minuri fit-tessut artab.

Meloxidolor soluzzjoni għal injezzjoni (5 mg/ml u 20 mg/ml) jintuża fi ħnieżer biex inaqqas is-sintomi

taz-zappip (nuqqas ta' ħila ta' mixi normali) u infjammazzjoni f'disturbi lokomotorji mhux infettużi

(mard li jaffettwa l-ħila ta' ċaqliq). Is-soluzzjoni għal injezzjoni 5 mg/ml tista' tintuża wkoll biex ittaffi

l-uġigħ wara operazzjoni assoċjat ma' kirurġija minuri fit-tessut artab bħal kastrazzjoni (it-tneħħija

kirurġika tat-testikoli) u s-soluzzjoni għal injezzjoni 20 mg/ml tista' tintuża flimkien ma' terapija

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

antibijotika xierqa għall-kura ta' mard li jseħħ wara t-tifrigħ (it-twelid) bħal settikemija pwerperali

(batterji preżenti fid-demm) u tossemija (stat tossiku) (sindromu ta' mastitis-metritis-agalactia).

Meloxidolor soluzzjoni għal injezzjoni (5 mg/ml, 20 mg/ml u 40 mg/ml) jintuża fl-ifrat, flimkien ma'

terapija antibijotika xierqa, biex inaqqas is-sinjali ta' mard f'infezzjonijiet respiratorji akuti (infezzjoni

tal-pulmuni u l-passaġġi tal-arja). Jista' jintuża flimkien ma' terapija orali ta' riidratazzjoni għad-dijarea

(mediċini mogħtija mill-ħalq biex jittellgħu lura l-livelli ta' ilma fil-ġisem) f'għoġġiela ta' iktar minn

ġimgħa u fi frat żgħar li ma jkunux qed jerdgħu. Is-soluzzjonijiet għal injezzjoni 20 mg/ml u 40 mg/ml

jintużaw ukoll flimkien ma' terapija antibijotika biex jikkuraw mastite akuta (infjammazzjoni tal-bżieżel).

Meloxidolor soluzzjoni għal injezzjoni (20 mg/ml u 40 mg/ml) jintuża fi żwiemel biex itaffi l-kolika

(uġigħ fl-addome) u l-infjammazzjoni u l-uġigħ f'disturbi muskulo-skelettriċi.

Kif jaħdem Meloxidolor?

Meloxidolor fih meloxicam, li jappartjeni għal klassi ta' mediċini msejħa mediċini antiinflammatorji

mhux sterojdali (NSAIDs). Meloxicam jaġixxi billi jimblokka enzima msejħa ċiklossiġenasi li hija

involuta fil-produzzjoni tal-prostaglandini. Peress li l-prostaglandini huma sustanzi li jagħtu bidu għal

infjammazzjoni, uġigħ, tnixxija (fluwidu li jnixxi mill-vini u l-arterji tad-demm matul infjammazzjoni) u

deni, meloxicam inaqqas dawn is-sinjali tal-marda.

Kif ġie studjat Meloxidolor?

Għal użu ġol-vina ma kien hemm bżonn tal-ebda studju fl-annimali peress li Meloxidolor fih l-istess

sustanza attiva bħall-mediċina ta' referenza Metacam. Għal użu taħt il-ġilda u intramuskolari ma kien

hemm bżonn ta' ebda studju għall-qawwiet ta' 5 mg/ml u 20 mg/ml peress li fihom l-istess

konċentrazzjoni ta' sustanza attiva u għandhom kompożizzjoni simili għall-prodott ta' referenza

Metacam.

Liema benefiċċju wera Meloxidolor waqt l-istudji li twettqu?

Peress li Meloxidolor huwa kkunsidrat bħala bijoekwivalenti għall-mediċina ta' referenza, il-benefiċċju

tiegħu jitqies li huwa l-istess bħal dak tal-mediċina ta' referenza. Żewġ mediċini huma bijoekwivalenti

meta jipproduċu l-istess livelli tas-sustanza attiva fil-ġisem.

X’riskji huma assoċjati ma’ Meloxidolor?

L-effetti sekondarji li xi drabi feġġew b'NSAIDs oħrajn, bħal nuqqas ta' aptit, rimettar, dijarea, demm li

jidher fl-ippurgar, insuffiċjenza renali (tal-kliewi) u apatija (nuqqas ta' vitalità) jidhru xi kultant

b'Meloxidolor fil-klieb u l-qtates. Fil-klieb, dawn normalment iseħħu fl-ewwel ġimgħa tal-kura u s-soltu

jgħibu meta tieqaf il-kura. F'każijiet ferm rari jistgħu jkunu serji jew fatali.

Fl-ifrat u l-ħnieżer ġiet osservata nefħa temporanja żgħira fis-sit tat-tilqima wara t-tilqima taħt il-ġilda.

Fiż-żwiemel, nefħa temporanja fis-sit tat-tilqima tista' sseħħ iżda din titlaq bla intervent.

F'każijiet ferm rari, jistgħu jseħħu reazzjonijiet anafilattojdi potenzjalment serji jew fatali (simili għal

reazzjonijiet allerġiċi severi) wara l-għoti tas-soluzzjoni għal injezzjoni u dawn għandhom jiġu kkurati

b'mod sintomatiku.

Meloxidolor ma jistax jintuża f'annimali bi problemi fil-fwied, fil-qalb jew fil-kliewi, disturbi ta' fsad, jew

li jbatu minn irritazzjoni jew ulċeri tal-apparat diġestiv. Ma jistax jintuża f'annimali li għandhom

sensittività eċċessiva (allerġiċi) għas-sustanza attiva jew għal xi wieħed mill-ingredjenti.

Meloxidolor

EMA/69841/2013

Paġna 2/3

Meloxidolor ma għandux jintuża fi klieb, qtates u żwiemel tqal jew li jkunu qed ireddgħu, iżda jista'

jintuża matul it-tqala u t-treddigħ għall-ifrat u l-ħnieżer.

Meloxidolor ma jistax jintuża fi klieb, qtates jew żwiemel li għandhom inqas minn sitt ġimgħat, fi frat

ta' inqas minn ġimgħa meta jintuża fil-kura ta' dijarea jew fi ħnieżer ta' inqas minn jumejn. Ma jistax

jintuża fi qtates li jiżnu inqas minn 2 kg.

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt

mal-annimal?

Nies li għandhom sensittività eċċessiva (allerġiċi) għal NSAIDs għandhom jevitaw kuntatt ma'

Meloxidolor. Jekk xi ħadd bi żball ilaqqam lilu nnifsu bil-mediċina, għandu jieħu parir ta' tabib minnufih.

Nisa tqal u nisa b'potenzjal li joħorġu tqal ma għandhomx jagħtu Meloxidolor peress li meloxicam jista'

jkun ta' ħsara għall-fetu u t-tarbija fil-ġuf.

Kemm għandu jitħalla żmien qabel l-annimal jinqatel u l-laħam tiegħu

jintuża għall-konsum mill-bniedem (perjodu ta’ tiżmim)?

Il-perjodu ta' tiżmim huwa ż-żmien permess wara l-għoti tal-mediċina qabel ma l-annimal ikun jista'

jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. Huwa wkoll iż-żmien permess wara l-għoti

tal-mediċina qabel ma l-ħalib ikun jista' jintuża għall-konsum mill-bniedem.

Frat

Għal-laħam, il-perjodu ta' tiżmim huwa ta' 15-il jum u għall-ħalib huwa ta' ħamest ijiem.

Ħnieżer

Għal-laħam, il-perjodu ta' tiżmim huwa ta' ħamest ijiem.

Żwiemel

Għal-laħam, il-perjodu ta' tiżmim huwa ta' ħamest ijiem. Il-prodott mhuwiex awtorizzat biex jintuża fi

żwiemel li jipproduċu ħalib għall-konsum mill-bniedem.

Għaliex ġie appruvat Meloxidolor?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) qies li, skont ir-rekwiżiti tal-Unjoni

Ewropea, Meloxidolor tqies li huwa bijoekwivalenti għal Metacam. Għaldaqstant, is-CVMP kien tal-

fehma li, fir-rigward ta' Metacam, il-benefiċċji ta' Meloxidolor huma iktar mir-riskji tiegħu meta jintuża

għall-indikazzjonijiet approvati u l-Kumitat irrakkomanda sabiex Meloxidolor jingħata awtorizzazzjoni

għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ bejn il-benefiċċji u r-riskji jista' jinstab fil-modulu ta' diskussjoni

xjentifika ta' dan l-EPAR.

Tagħrif ieħor dwar Meloxidolor:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fi ħdan l-Unjoni Ewropea għal

Meloxidolor fi 22/04/2013. L-informazzjoni fuq l-istatus tal-preskrizzjoni ta' dan il-prodott tista' tinstab

fuq it-tikketta/il-pakkett ta' barra.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f' 22/04/2013.

Meloxidolor

EMA/69841/2013

Paġna 3/3

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦAL:

Meloxidolor 5 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għal klieb, qtates, baqar u majjali.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Il-Pajjiżi l-Baxxi

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Meloxidolor 5 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għal klieb, qtates, baqar u majjali.

meloxicam

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Millilitru fih:

Sustanza attiva:

Meloxicam

5 mg

Eċċipjent:

Ethanol

150 mg.

Soluzzjoni safra ċara.

INDIKAZZJONI(JIET)

Klieb:

Għas-solliev mill-infjammazzjoni u wġigħ f’mard muskolu-skeletriku li jkun kemm akut kif ukoll

kroniku. Biex inaqqas l-uġigħ u l-infjammazzjoni wara operazzjoni ortopedika u tat-tessut artab.

Qtates:

Tnaqqis tal-uġigħ ta’ wara l-operazzjoni tal-ovarjo-isterektomija u ta’ wara operazzjoni minuri tat-

tessut artab.

Baqar:

Għall-użu fi żmien ta’ infezzjoni akuta fis-sistema tan-nifs, flimkien ma’ terapija antibijotika adattata

biex ittaffi s-sintomi kliniċi tal-marda fil-baqar.

Għall-użu fit-trattament ta’ dijarea flimkien ma’ terapija orali ta’ idratazzjoni mill-ġdid, biex jitnaqqsu

s-sintomi kliniċi f’għoġġiela li għandhom aktar minn ġimgħa.

Għas-solliev tal-uġigħ ta' wara l-operazzjoni wara t-tneħħija tal-qrun fl-għoġġiela.

Majjali:

Għall-użu waqt mard mhux infettiv tal-mixi biex jitnaqqsu s-sintomi ta’ meta l-annimal ikun qed

izappap u dawk tal--infjammazzjoni.

Għas-solliev ta’ uġigħ ta’ wara l-operazzjoni assoċjat ma’ kirurġija minuri fuq tessut artab bħal

kastrazzjoni.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax f’każijiet ta' ipersensittività għall-ingredjent attiv jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti.

Tużax fuq klieb u qtates li jsofru minn mard gastrointestinali, bħal irritazzjoni jew emorraġija, jew

annimali li għandhom indeboliment fil-funzjoni tal-fwied, tal-qalb jew tal-kliewi, u mard emorraġiku.

Tużax fuq klieb u qtates li għandhom inqas minn 6 ġimgħat u lanqas fuq qtates li jiżnu inqas minn

2 kg.

Tużax f’annimali li għandhom indeboliment fil-funzjoni tal-fwied, tal-qalb jew tal-kliewi, u mard

emorraġiku, jew fejn ikun hemm evidenza ta’ leżjonijiet gastrointestinali ulċeroġeniċi.

Għat-trattament tad-dijarea fil-baqar, tużax f’annimali li għandhom inqas minn ġimgħa.

Tużax fuq majjali li jkollhom inqas minn jumejn.

Ara wkoll Sezzjoni 12.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Għall-klieb u qtates:

Reazzjonijiet avversi tipiċi ta’ Mediċini Mhux Sterojdi Kontra l-Infjammazzjoni (NSAIDs) bħal

nuqqas ta’ aptit, rimettar, dijarea, demm moħbi fl-ippurgar, letarġija u insuffiċjenza tal-kliewi ġew

irrappurtati b’mod rari. F’każijiet rari ħafna livelli għolja ta’ enzimi tal-fwied ġew irrappurtati.

F’każijiet rari ħafna, dijarea emorraġika, ematemesi u ulċerazzjoni gastrointestinali ġew irrappurtati.

Dawn l-effetti sekondarji ġeneralment iseħħu fi żmien l-ewwel ġimgħa tat-trattament, u f’ħafna

każijiet jgħaddu malajr u jisparixxu wara t-tmiem tat-trattament, iżda f’każijiet rari ħafna, jistgħu

jkunu serji jew fatali.

F’każijiet rari ħafna, reazzjonijiet anafilattojdi jistgħu jseħħu u dawn għandhom jiġu kkurati b’mod

sintomatiku.

Għal baqar u majjali:

Nefħa temporanja ħafifa biss fis-sit tal-injezzjoni wara għoti taħt il-ġilda ġiet osservata f’inqas minn

10% tal-baqar ikkurati fi studji kliniċi.

F’każijiet rari ħafna, reazzjonijiet anafilattiċi, li jistgħu jkunu serji (inkluż fatali) jistgħu jseħħu u

għandhom jiġu kkurati għas-sintomi.

Jekk ikun hemm reazzjonijiet mhux mixtieqa, it-trattament għandu jitwaqqaf u għandu jittieħed

il-parir ta’ veterinarju.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali li juru effetti mhux mixtieqa matul il-perjodu

ta’ kura waħda)

komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal)

mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal)

rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal)

rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti sekondarji, anke dawk li ma ġewx elenkati f’dan il-fuljett jew taħseb li l-

mediċina mhix taħdem, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb, qtates, baqar (għoġġiela) u majjali

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Dożaġġ għal kull speċi

Klieb:

Mard muskolu-skeletriku:

Injezzjoni waħda taħt il-ġilda f’dożaġġ ta’ 0.2 mg meloxicam/kg piż tal-ġisem (jiġifieri 0.4 ml/10 kg

piż tal-ġisem).

Sospensjonijiet orali ta’ meloxicam għall-klieb jistgħu jintużaw għat-tkomplija tat-trattament f’dożaġġ

ta’ 0.1 mg ta’ meloxicam / kg ta’ piż tal-ġisem, 24 siegħa wara l-għoti tal-injezzjoni.

Tnaqqis tal-uġigħ ta’ wara l-operazzjoni (matul perjodu ta’ 24 siegħa):

Injezzjoni waħda ġol-vina jew taħt il-ġilda f’dożaġġ ta’ 0.2 mg meloxicam/kg piż tal-ġisem (jiġifieri

0.4 ml/10 kg piż tal-ġisem) qabel l-operazzjoni, pereżempju meta jkun qed jingħata l-loppju.

Qtates:

Tnaqqis tal-uġigħ ta’ wara l-operazzjoni:

Injezzjoni waħdanija taħt il-ġilda f’dożaġġ ta’ 0.3 mg meloxicam/kg piż tal-ġisem (jiġifieri 0.06 ml/kg

piż tal-ġisem) qabel l-operazzjoni, pereżempju meta jkun qed jingħata l-loppju.

Baqar:

Injezzjoni waħdanija taħt il-ġilda jew ġol-vini f’dożaġġ ta’ 0.5 mg meloxicam/kg piż tal-ġisem

(jiġifieri 10 ml/100 kg piż tal-ġisem) f’kombinazzjoni ma’ kura antibijotika jew ma’ kura ta’

reidratazzjoni orali, kif xieraq.

Majjali:

Disturbi lokomotorji:

Injezzjoni waħdanija taħt il-ġilda f’dożaġġ ta’ 0.4 mg meloxicam/kg piż tal-ġisem (jiġifieri 2 ml/25 kg

piż tal-ġisem). Jekk ikun hemm bżonn, tieni amministrazzjoni ta’ meloxicam tista’ tingħata wara 24

siegħa.

Tnaqqis tal-uġigħ wara l-operazzjoni:

Injezzjoni waħdanija taħt il-ġilda f’dożaġġ ta’ 0.4 mg meloxicam/kg piż tal-ġisem (jiġifieri 0.4 ml/5 kg

piż tal-ġisem) qabel kirurġija.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B’MOD KORRETT

Għandha tingħata attenzjoni partikulari fir-rigward ta’ l-eżattezza tad-dożaġġ inkluż l-użu ta’ apparat

ta’ dożaġġ xieraq u stima attenta tal-piż tal-ġisem.

Evita li tintroduċi xi kontaminazzjoni waqt l-użu. It-tapp ma għandux jittaqqab għal aktar minn 20

darba.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Baqar:

laħam u ġewwieni tal-annimali: 15-il jum;

Majjali:

laħam u ġewwieni tal-annimali: 5 ijiem

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandu bżonn l-ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħażen.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data tal-iskadenza murija fuq it-tikketta wara JIS.

Żmien kemm idum tajjeb wara li jinfetaħ l-ewwel darba l-kontenitur: 28 jum

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speċi fil-mira

Kura ta’ qżieqeż b’Meloxidolor qabel kastrazzjoni tnaqqas l-uġigħ wara l-operazzjoni.

Sabiex jinkiseb serħan mill-uġigħ matul il-kirurġija, hemm bżonn ta’ komedikazzjoni

b’antisettiku/sedattiv xieraq.

Sabiex jinkiseb serħan mill-uġigħ għall-ifrat u majjali matul il-kirurġija, hemm bżonn ta’

komedikazzjoni b’antisettiku/sedattiv/analġeżiku xierqa.

Sabiex jinkiseb l-aqwa effett ta’ serħan mill-uġigħ possibbli għall-majjali wara kirurġija, Meloxidolor

għandu jingħata 30 minuta qabel intervent kirurġiku.

Trattament ta' għoġġiela b'Meloxidolor 20 minuta qabel it-tneħħija tal-qrun tnaqqas l-uġigħ ta' wara l-

operazzjoni. Meloxidolor waħdu mhux se jipprovdi solliev adegwat tal-uġigħ waqt il-proċedura tat-

tneħħija tal-qrun.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Jekk ikun hemm reazzjonijiet mhux mixtieqa, it-trattament għandu jitwaqqaf u għandu jittieħed il-

parir ta’ veterinarju.

Evita l-użu fi kwalunkwe annimal li jkun deidratat, ipovolemiku jew ipotensiv, għax hemm riskju

potenzjali ta’ tossiċità tal-kliewi.

Waqt l-għoti tal-loppju, il-monitoraġġ u terapija bi fluwidu għandhom jiġu kkunsidrati bħala prattika

standard.

Kwalunkwe follow-up orali li bl-użu ta’ meloxicam jew NSAIDs oħrajn m’għandhomx jingħataw lill-

qtates, minħabba li korsijiet adattati tad-dożaġġ għal dawn il-kuri follow-up ma kinux stabbiliti.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali:

Injezzjoni aċċidentali tiegħek nnifsek tista’ tikkaġuna wġigħ. Nies li huma sensittivi għal NSAIDs

għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott mediċinali veterinarju.

F’każ li tinjetta b’mod aċċidentali lilek innifsek, fittex parir mediku mal-ewwel u qis li turi l-fuljett ta’

tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Il-prodott mediċinali veterinarju m’għandux jiġi amministrat minn nisa tqal jew nisa li għad jista’

jkollhom it-tfal peress li Meloxicam jista’ jikkaġuna ħsara lill-fetu u lit-tarbija mhux mwielda.

Tqala u fi żmien il-ħalib

Klieb u qtates: M’għandekx tuża fi klieb u qtates tqal jew qed ireddgħu.

Baqar: Jista’ jintuża waqt tqala.

Majjali: Jista’ jintuża waqt tqala u treddigħ.

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni:

Għall-klieb u qtates:

NSAIDs oħrajn, dijuretiċi, antikoagulanti, antibijotiċi aminoglycoside u sustanzi oħra li jeħlu ħafna

mal-proteini, jistgħu jikkompetu għat-twaħħil u b’hekk iwasslu għal effetti tossiċi. Meloxidolor

m’għandux jingħata flimkien ma’ NSAIDs oħrajn jew ma’ glukokortikosterojdi. L-għoti flimkien ta’

mediċini potenzjalment nefrotossiċi għandu jiġi evitat. F’annimali li jkunu f’riskju tal-loppju (eż.

annimali xjuħ), it-terapija bil-fluwidu ġol-vina jew taħt il-ġilda waqt il-loppju għandha tiġi

kkunsidrata. Meta l-loppju u NSAID jingħataw flimkien, ma jistax jiġi eskluż li jista’ jkun hemm

riskju għall-funzjoni tal-kliewi.

It-trattament minn qabel b’sustanzi anti-infjammatorji jista’ jirriżulta f’effetti avversi addizzjonali jew

miżjuda, u għalhekk għandu jiġi osservat perjodu ta’ 24 siegħa mingħajr trattament bi prodotti

mediċinali veterinarji bħal dawn, qabel ma jibda t-trattament. Fil-perjodu mingħajr trattament,

madankollu, iridu jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi farmakoloġiċi tal -prodotti użati qabel.

Għall-baqar u għall-majjali:

M’għandux jingħata flimkien ma’ glukokortikosterojdi, sustanzi oħrajn mhux sterojdiċi u anti-

infjammatorji jew ma’ mediċini antikoagulanti.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

F’każ ta’ doża eċċessiva, għandu jinbeda trattament sintomatiku.

Inkompatibilitajiet:

Fin-nuqqas ta’ studji dwar kompatibilità, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jintuża

flimkien ma’ prodotti mediċinali veterinarji oħra.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn

dan il-prodott mediċinali veterinarju għandhom jintremew skont ir-rekwiżiti lokali.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea dwar il-

Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

TAGĦRIF IEĦOR

Daqs tal-pakkett:

Kunjett tal-ħġieġ ta’ tip I mingħajr kulur li fih 10 ml, 20 ml jew 100 ml magħluq b’tapp tal-lastiku u

ssiġillat b’għatu tal-aluminju.

Pakketti multipli ta' 5 x 20 ml u 10 x 20 ml.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-

rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

België/Belgique/Belgien

Kela Vetarinaria NV/SA

Industriepark West 68

B 9100 Sint-Niklaas

Tel. : +32 3 7806390

Luxembourg/Luxemburg

Kela Vetarinaria NV/SA

Industriepark West 68

B 9100 Sint-Niklaas

Tel. : +32 3 7806390

Република България

Vetpro Komers Ltd

JK Trakia, bl 189, ent v, ap 2

4000 Plovdiv

Tel. +359 (0) 897 843918

Magyarország

Dopharma

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

Tel. +31 162 582000

Česká republika

Sevaron ltd

Palackeho trida 163 a

61200 Brno

Tel. +420 541 426 370

Malta

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

Tel. +31 348 565858

Danmark

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

B 2600 Antwerp - Belgium

Nederland

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

Tel. +31 348 565858

Deutschland

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

Tel. +31 348 565858

Norge

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

Tel. +31 348 565858

Eesti

AS Dimedium

Emajõe 1a

51008 Tartu

Tel. +372 739 0660

Österreich

Vana GmbH

Wolfgang Schmalzl-Gasse 6

A 1020 Wien

Tel. +43 1 728 03670

Ελλάδα

Petline S.A.

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

19004 Spata Attikis

Tel. +030 210 6069800

Polska

Drwalewskie Zaklady Przemyslu

Bioweterynaryjnego S.A.

Ul. Grojecka 6

05-651 Drwalew

Tel: +48 48 6649800

España

Fatro Iberica

C/Constitucion 1.BP.3

8960 Sant Just Desvern

Barcelona

Tel: +34 934 802277

Portugal

Fatro Iberica

C/Constitucion 1.BP.3

8960 Sant Just Desvern

Barcelona

Tel: +34 934 802277

France

Osalia

Rue Raffet 27-29

75016 Paris

Tel : +33 (0) 1 40505410

România

Dopharma

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

Tel. +31 162 582000

Ireland

NutriScience Ltd

Unit 622

Northern Extension IDA Industrial Estate

Waterford

Tel: +353 51 304010

Slovenija

Genera d.d

Svetonedeljska 2 Kalinovica

HR 10436 Rakov Potok

Tel. +385 1 3388602

Ísland

Icevet

Krokhalsi 14

110 Reykjavik

Sími: +354-820 2240

Slovenská republika

Sevaron ltd

Palackeho trida 163 a

61200 Brno

Tel. +420 541 426 370

Italia

PH Farmaceutici

Via Mazzini 3/C

20063 Cernusco Sul Naviglio, Milano

Tel: +39 (0)2 2222 3781

Suomi/Finland

FaunaPharma

Orionintie 5

Pääovi, 3. krs.

02200 Espoo

Puh/Tel: +358 45 2300665

Κύπρος

Petline S.A.

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

19004 Spata Attikis

Tel. +030 210 6069800

Sverige

VM Pharma AB

Postbox 45010

SE-140 30 Stockholm

info@vetmedic.se

Latvija

AS Dimedium

Emajõe 1a

51008 Tartu

Tel. +372 739 0660

United Kingdom

NutriScience Ltd

Unit 622

Northern Extension IDA Industrial Estate

Waterford

Tel: +353 51 304010

Lietuva

AS Dimedium

Emajõe 1a

51008 Tartu

Tel. +372 739 0660

Republika Hrvatska

Genera d.d

Svetonedeljska 2 Kalinovica

HR 10436 Rakov Potok

Tel. +385 1 3388602

FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦAL:

Meloxidolor 20 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għal baqar, majjali u żwiemel.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Il-Pajjiżi l-Baxxi

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Meloxidolor 20 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għal baqar, majjali u żwiemel.

meloxicam

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENTI OĦRA

Millilitru fih:

Sustanza attiva:

Meloxicam

20 mg

Eċċipjent:

Ethanol

150 mg.

Soluzzjoni safra ċara

INDIKAZZJONIJIET

Baqar:

Għall-użu fi żmien ta’ infezzjoni akuta fis-sistema tan-nifs, flimkien ma’ terapija antibijotika adattata

biex ittaffi s-sintomi kliniċi tal-marda fil-baqar.

Għall-użu fit-trattament ta’ dijarea flimkien ma’ terapija orali ta’ idratazzjoni mill-ġdid, biex jitnaqqsu

s-sintomi kliniċi f’għoġġiela li għandhom aktar minn ġimgħa jew baqar ta’ età żgħira li mhumiex qed

jerdgħu

Għal terapija addizzjonali fit-trattament ta’ mastite akuta, flimkien ma’ terapija antibijotika.

Għas-solliev tal-uġigħ ta' wara l-operazzjoni wara t-tneħħija tal-qrun fl-għoġġiela.

Majjali:

Għall-użu waqt mard mhux infettiv tal-mixi biex jitnaqqsu s-sintomi ta’ meta l-annimal ikun qed

izappap u dawk tal-infjammazzjoni.

Għal terapija addizzjonali fit-trattament ta’ settiċemija puwerperali u tossemija (sindrome mastite-

metrite-agalaktja) flimkien ma’ terapija antibijotika adattata.

Żwiemel:

Għall-użu sabiex tittaffa l-infjammazzjoni u għas-solliev tal-uġigħ f’mard muskolu-skeletriku li jkun

kemm akut kif ukoll kroniku.

Għas-solliev tal-uġigħ marbut ma’ kolika ekwina.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax fuq żwiemel li għandhom inqas minn 6 ġimgħat.

Tużax f’annimali li għandhom indeboliment fil-funzjoni tal-fwied, tal-qalb jew tal-kliewi, u mard

emorraġiku, jew fejn ikun hemm evidenza ta’ leżjonijiet gastrointestinali ulċeroġeniċi

Tużax f’każijiet ta’ sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Għat-trattament tad-dijarea fil-baqar, tużax f’annimali li għandhom inqas minn ġimgħa.

Ara wkoll Sezzjoni 12.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Fil-baqar u fil-majjali, l-għoti taħt l-ġilda, fil-muskolu, kif ukoll ġol-vina hu ittollerat tajjeb; kienet

osservata biss nefħa ħafifa li tgħaddi malajr fis-sit tal-injezzjoni wara l-għoti taħt il-ġilda, f’inqas minn

10% tal-baqar li kienu ttrattati fi studji kliniċi.

Fiż-żwiemel, f’każijiet rari nefħa ħafifa li tgħaddi malajr fis-sit tal-injezzjoni tista’ sseħħ, iżda tfiq

mingħajr ma jkun hemm l-ebda intervent.

F’każijiet rari ħafna, reazzjonijiet anafilattojdi li jistgħu jkunu serji (inklużi fatali) jistgħu jseħħu u

dawn għandhom jiġu kkurati b’mod sintomatiku.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali li juru effetti mhux mixtieqa matul il-perjodu

ta’ kura waħda)

komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal)

mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal)

rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal)

rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti sekondarji, anke dawk li ma ġewx elenkati f’dan il-fuljett jew taħseb li l-

mediċina mhix taħdem, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Baqar, majjali u żwiemel

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Baqar:

Injezzjoni waħda taħt il-ġilda jew ġol-vina, b’dożaġġ ta’ 0.5 mg ta’ meloxicam / kg ta’ piż tal-ġisem

(i.e. 2.5 ml / 100 kg ta’ piż tal-ġisem) flimkien ma’ terapija antibijotika, jew ma’ terapija orali ta’

idratazzjoni mill-ġdid, skont kif ikun xieraq.

Majjali:

Injezzjoni waħda fil-muskolu b’dożaġġ ta’ 0.4 mg ta’ meloxicam / kg ta’ piż tal-ġisem (i.e.

2 ml/100 /kg ta’ piż tal-ġisem) flimkien ma’ terapija antibijotika, kif ikun xieraq. Jekk ikun meħtieġ,

it-tieni doża ta’ meloxicam tista’ tingħata wara 24 siegħa.

Żwiemel:

Injezzjoni waħda ġol-vina b’dożaġġ ta’ 0.6 mg ta’ meloxicam / kg ta’ piż tal-ġisem (i.e. 3 ml/ 100 kg

ta’ piż tal-ġisem).

Evita l-introduzzjoni ta’ kontaminazzjoni matul l-użu. It-tapp ma għandux jittaqqab aktar minn 20

darba.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B’MOD KORRETT

Evita li tintroduċi l-kontaminazzjoni waqt l-użu. It-tapp m’għandux jittaqqab għal aktar minn 20

darba.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Baqar:

laħam u ġewwieni tal-annimali: 15-il jum; ħalib: 5 ijiem

Majjali:

laħam u ġewwieni tal-annimali: 5 ijiem

Żwiemel:

laħam u ġewwieni tal-annimali: 5 ijiem.

Mhux awtorizzat għal użu fi żwiemel li jipproduċu l-ħalib għall-konsum uman.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandu bżonn l-ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħażen.

Tużax wara d-data tal-iskadenza fuq it-tikketta wara JIS.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott wara li l-kontenitur jinfetaħ għall-ewwel darba: 28 jum.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speċi fil-mira:

Trattament ta' għoġġiela b'Meloxidolor 20 minuta qabel it-tneħħija tal-qrun tnaqqas l-uġigħ ta' wara l-

operazzjoni. Meloxidolor waħdu mhux se jipprovdi solliev adegwat tal-uġigħ waqt il-proċedura tat-

tneħħija tal-qrun. Biex tikseb solliev adegwat tal-uġigħ waqt l-operazzjoni, medikazzjoni fl-istess ħin

b'analġesiku adattat hi meħtieġa.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Jekk ikun hemm reazzjonijiet mhux mixtieqa, it-trattament għandu jitwaqqaf u għandu jittieħed il-

parir ta’ veterinarju.

Evita l-użu f’annimali li huma deidratati, ipovolaemiċi jew ipotensivi severament, li jkunu jeħtieġu

idratazzjoni mill-ġdid permezz ta’ injezzjoni, għax jista’ jkun hemm riskju potenzjali ta’ tossiċità tal-

kliewi.

F’każ ta’ solliev mhux adegwat tal-uġigħ meta użat fit-trattament ta’ kolika ekwina, għandha ssir

evalwazzjoni mill-ġdid bl-attenzjoni tad-dijanjosi, għax din tista’ tindika l-ħtieġa ta’ intervent

kirurġiku.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali:

Injezzjoni aċċidentali tiegħek innifsek tista’ tikkaġuna wġigħ. Nies li huma sensittivi għal Mediċini

Mhux Sterojdi Kontra l-Infjammazzjoni (NSAIDs) għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott mediċinali

veterinarju.

F’każ li tinjetta b’mod aċċidentali lilek innifsek, fittex parir mediku mal-ewwel u qis li turi l-fuljett ta’

tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Il-prodott mediċinali veterinarju m’għandux jiġi amministrat minn nisa tqal jew nisa li għad jista’

jkollhom it-tfal peress li Meloxicam jista’ jikkaġuna ħsara lill-fetu u lit-tarbija mhux mwielda.

Tqala u treddigħ:

Baqar u majjali: Jista’ jintuża waqt it-tqala u t-treddigħ.

Żwiemel: Tużax fi dwieb tqal jew li jkunu qegħdin ireddgħu.

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni

M’għandux jingħata flimkien ma’ glukokortikosterojdi, sustanzi oħrajn mhux sterojdiċi u anti-

infjammatorji jew ma’ mediċini antikoagulanti.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

F’każ ta’ doża eċċessiva, għandu jinbeda trattament sintomatiku.

Inkompatibilitajiet:

Fin-nuqqas ta’ studji dwar kompatibilità, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jintuża

flimkien ma’ prodotti mediċinali veterinarji oħra.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn

dan il-prodott mediċinali veterinarju għandhom jintremew skont ir-rekwiżiti lokali.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini (http://www.ema.europa.eu/).

TAGĦRIF IEĦOR

Pakkett (daqs)

Kunjetti tal-ħġieġ ta’ tip I mingħajr kulur li fihom 50 ml jew 100 ml magħluqin b’tapp tal-lastiku u

ssiġillati b’għatu tal-aluminju

Multi-pakkett ta '12 x 100ml

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-

rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

België/Belgique/Belgien

Kela Vetarinaria NV/SA

Industriepark West 68

B 9100 Sint-Niklaas

Tel. : +32 3 7806390

Luxembourg/Luxemburg

Kela Vetarinaria NV/SA

Industriepark West 68

B 9100 Sint-Niklaas

Tel. : +32 3 7806390

Република България

Vetpro Komers Ltd

JK Trakia, bl 189, ent v, ap 2

4000 Plovdiv

Tel. +359 (0) 897 843918

Magyarország

Dopharma

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

Tel. +31 162 582000

Česká republika

Sevaron ltd

Palackeho trida 163 a

61200 Brno

Tel. +420 541 426 370

Malta

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

Tel. +31 348 565858

Danmark

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

B 2600 Antwerp - Belgium

Nederland

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

Tel. +31 348 565858

Deutschland

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

Tel. +31 348 565858

Norge

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

Tel. +31 348 565858

Eesti

AS Dimedium

Emajõe 1a

51008 Tartu

Tel. +372 739 0660

Österreich

Vana GmbH

Wolfgang Schmalzl-Gasse 6

A 1020 Wien

Tel. +43 1 728 03670

Ελλάδα

Petline S.A.

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

19004 Spata Attikis

Tel. +030 210 6069800

Polska

Drwalewskie Zaklady Przemyslu

Bioweterynaryjnego S.A.

Ul. Grojecka 6

05-651 Drwalew

Tel: +48 48 6649800

España

Fatro Iberica

C/Constitucion 1.BP.3

8960 Sant Just Desvern

Barcelona

Tel: +34 934 802277

Portugal

Fatro Iberica

C/Constitucion 1.BP.3

8960 Sant Just Desvern

Barcelona

Tel: +34 934 802277

France

Osalia

Rue Raffet 27-29

75016 Paris

Tel: +33 (0) 1 40505410

România

Dopharma

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

Tel. +31 162 582000

Ireland

NutriScience Ltd

Unit 622

Northern Extension IDA Industrial Estate

Waterford

Tel: +353 51 304010

Slovenija

Genera d.d

Svetonedeljska 2 Kalinovica

HR 10436 Rakov Potok

Tel. +385 1 3388602

Ísland

Icevet

Krokhalsi 14

110 Reykjavik

Sími: +354-820 2240

Slovenská republika

Sevaron ltd

Palackeho trida 163 a

61200 Brno

Tel. +420 541 426 370

Italia

PH Farmaceutici

Via Mazzini 3/C

20063 Cernusco Sul Naviglio, Milano

Tel: +39 (0)2 2222 3781

Suomi/Finland

FaunaPharma

Orionintie 5

Pääovi, 3. krs.

02200 Espoo

Puh/Tel: +358 45 2300665

Κύπρος

Petline S.A.

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

19004 Spata Attikis

Tel. +030 210 6069800

Sverige

VM Pharma AB

Postbox 45010

SE-140 30 Stockholm

info@vetmedic.se

Latvija

AS Dimedium

Emajõe 1a

51008 Tartu

Tel. +372 739 0660

United Kingdom

NutriScience Ltd

Unit 622

Northern Extension IDA Industrial Estate

Waterford

Tel: +353 51 304010

Lietuva

AS Dimedium

Emajõe 1a

51008 Tartu

Tel. +372 739 0660

Republika Hrvatska

Genera d.d

Svetonedeljska 2 Kalinovica

HR 10436 Rakov Potok

Tel. +385 1 3388602