Medicinal Oxygen Air Liquide Sante

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Medicinal Oxygen Air Liquide Sante
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Medicinal Oxygen Air Liquide Sante
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Żwiemel, Klieb, Qtates
 • Żona terapewtika:
 • PRODOTTI TERAPEWTIĊI L-OĦRAJN KOLLHA
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għal suppliment ta 'l-ossiġnu u bħala gass trasportatur waqt l-anestesija li tittieħed man-nifs. Għal suppliment ta 'l-ossiġnu waqt l-irkupru.

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Irtirat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/000111
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 19-12-2006
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/000111
 • L-aħħar aġġornament:
 • 31-03-2019

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

B. FULJETT TA' TAGĦRIF FIL-PAKKETT

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

FULJETT TA’ TAGĦRIF FIL-PAKKETT

Medicinal Oxygen Air Liquide Santé 100 % gass għal teħid tan-nifs għal klieb, qtates u żwiemel.

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI LI JĦALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ , JEKK DIFFERENTI

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ

AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL

10, rue Cognacq-Jay

75341 Paris Cedex 07

FRANZA

Manifattur li jħalli l-konsenja tmur fis-suq

AIR LIQUIDE Santé FRANCE

ZI Est, BP 34

54181 Heillecourt Cedex

FRANZA

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Medicinal Oxygen Air Liquide Santé 100 % gass għal teħid tan-nifs għal klieb, qtates u żwiemel.

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Medicinal Oxygen Air Liquide Santé huwa gass għat-teħid tan-nifs li jikkonsisti minn 100 %

ossiġenu.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Medicinal Oxygen Air Liquide Santé jista’ jintuża għal supplimentazzjoni ta’ l-ossiġenu bħala gass

portatur waqt anestesija bit-teħid tan-nifs.

Il-prodott mediċinali veterinarju jista’ jintuża wkoll għal supplimentazzjoni ta’ l-ossiġenu waqt

l-irkupru.

5.

KUNTRADIZZJONIJIET

Xejn.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Xejn.

7.

SPEĊJI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb, qtates u żwiemel.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊJE, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Ir-rata preċiża ta’ influss ta’ gass frisk meħtieġa minn annimal waqt l-anestesija u l-irkupru għandha

tiġi stabbilita minn veterinarju bl-esperjenza adattata, li jqis il-piż korporali u l-istat ta’ saħħa ta’

l-annimal u t-tagħmir u l-aġenti li qed jintużaw ta’ l-anestesija. L-annimal għandu jiġi monitorat

mill-qrib, preferibbilment permezz ta’ oksimetru tal-polz, u r-rata ta’ influss għandha tiġi adattata biex

tissodisfa l-ħtiġijiet individwali tagħhom.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Miters ta’ l-ossiġenu f’ċirkuwit jistgħu jintużaw biex ikejlu l-frazzjoni ta’ l-ossiġenu li tittieħed

man-nifs u skond l-annimal individwali, livell ta’ 50 – 100 % tal-prodott mediċinali veterinarju jista’

jkun meħtieġ. Bħala regola, u jekk il-pressjoni ta’ l-ossiġenu ma tistax tiġi mkejla, il-frazzjoni ta’

ossiġenu li tittieħed man-nifs għandha tinżamm f’aktar minn 50 %.

10.

PERJODU TA' TIŻMIM

L-ebda jum.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Iċ-ċilindri għandhom jiġu miżmuma f’post magħluq, riżervat għal ħażna ta’ gassijiet mediċinali u li jkun

nadif u li jistgħu jgħaddu l-kurrenti ta’ l-arja, ikun protett mit-temp u li m’hemm ebda materjali

infjammabbli fih. Ċilindri mimlijin u ċilindri vojta għandhom jiġu maħżuna separatament. Iċ-ċilindri

għandhom jiġu protetti milli jaqgħu, milli jintlaqtu, minn sorsi ta’ sħana jew taqbid, minn temperaturi ta’

aktar minn 50 °C u materjali kombustibbli. Iċ-ċilindri għandhom jinżammu vertikali.

Tużax wara {Xagħar/Sena}.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Tqala u treddiegħ

Medicinal Oxygen Air Liquide Santé jista’ jintuża waqt it-tqala u t-treddiegħ.

Inkompatibilitajie

Medicinal Oxygen Air Liquide Santé mhux magħruf li għandu xi inkompatibilitajiet ma’ prodotti oħra

li jistgħu jingħataw fl-istess żmien

Doża eċċessiva

Minħabba l-pressjoni parzjali għolja ta’ l-ossiġenu li jittieħed fl-annimali waqt l-amministrazzjoni

tal-prodott mediċinali veterinarju, tossiċità dovuta għall-ossiġenu tista’ tidher wara perijodi estiżi ta’

żmien. L-ewwel sinjali ta’ tossiċità ta’ ossiġenu jinkludu dispnea u ċjanosi, imma għandhom jiġu

suspettati biss wara ta’ lanqas 12-il siegħa ta’ għoti ta’ 100 % ossiġenu jew 18-il siegħa ta’ 80 %

ossiġenu taħt kundizzjonijiet normobariċi. F’każijiet fejn tossiċità bl-ossiġenu hi suspettata, ir-rata ta’

gass frisk għandha tibqa’ tiġi mantenuta, imma l-konċentrazzjoni ta’ l-ossiġenu tal-gass li jittieħed

man-nifs għandha tiġi mnaqqsa b’madwar 50%, jew inqas jekk ossiġenazzjoni adegwata tista’ tiġi

mantenuta. L-ossiġenazzjoni tista’ tiġi assessjata permezz ta’ oksimetru tal-polz jew analiżi ta’ gass

fid-demm arterjali. Il-konċentrazzjoni tista’ titnaqqas sa 50 % billi tinkludi 50 % nitroġenu jew

madwar 60 % arja medika. Dan l-aħjar li jiġi sorveljat b’monitor ta’ l-ossiġenu f’ċirkwit. Inkella,

ossiġenu supplimentari jista’ jingħata lil annimal li qed jieħu nifs bl-arja, u r-rata ta’ influss tiġi

aġġustata biex tingħata l-konċentrazzjoni tat-teħid tan-nifs adattata.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Ossiġenu f’konċentrazzjoni sa 100 % (FiO

1.0) m’għandux jingħata għal aktar minn 12-il siegħa.

L-ossiġenu f’konċentrazzjoni ta’ aktar minn 80 % (FiO

0.8) m’għandux jingħata għal aktar minn 18-il

siegħa.

Annimali bi ħsara minn ossiġenu radikali minn qabel fil-pulmun tagħhom jista’ jkollhom il-ħsara

tagħhom awmentata bit-terapija ta’ l-ossiġenu eż. Fit-trattament ta’ avvelenar b’parakwat.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali

Dan il-prodott mediċinali veterinarju għandu jintuża biss minn persuni li huma mħarrġa sew fl-użu ta’

regolaturi tal-pressjoni u tagħmir assoċjat.

Filwaqt li l-ossiġenu mhuwiex infjammabbli, huwa jgħin ħafna l-kombustjoni u għalhekk

m’għandhomx jiġu permessi fjammi mhux mgħottija qrib ir-reċipjent. Peress li anke l-iżgħar xrara

tista’ tikkawża taqbid vjolenti, tagħmir elettriku li jista’ jqabbad m’għandux jintuża fil-viċinanzi ta’

pazjenti li jirċievu l-ossiġenu.

Valvi taċ-ċilindri u tagħmir assoċjat m’għandux jiġi lubrikat u għandhom jinżammu kompletament

ħielsa minn żjut u griz ibbażżati fuq il-karbonju inkella jaf ikun hemm riskju ta’ kombustjoni

spontanea u jista’ jkun hemm splużjoni vjolenti.

Jekk inti kont qed taħdem f’ambjent arrikkit bl-ossiġenu, evita t-tipjip, il-fjammi mhux mgħottija jew

sorsi oħra ta’ tqabbid għal ta’ lanqas 15-il minuta

.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATA JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Ċilindri ta’ Medicinal Oxygen Air Liquide Santé mhux meħtieġa, parzjalment mimlija, jew vojta

għandhom jiġu ritornati lura lil manifattur jew lid-distributur awtorizzat tagħhom.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV

FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Daqsijiet tal-pakkett

Ċilindri ta’ 15 l mimlija fi pressjoni ta’ 200 bar, li fihom 3.2 m³ ossiġenu taħt pressjoni 1 bar

f’temperatura ta’ 15 ºC.

Ċilindri ta’ 50 l mimlija fi pressjoni ta’ 200 bar, li fihom 10.6 m³ ossiġenu taħt pressjoni ta’ 1 bar

f’temperatura ta’ 15 ºC.

Numru tal-lott

Lott {Numru}