Locatim (previously Serinucoli)

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Locatim (previously Serinucoli)
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Locatim (previously Serinucoli)
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Għoġġiela, tarbija tat-twelid ta 'inqas minn 12-il siegħa
 • Żona terapewtika:
 • Immunoloġiċi għall-bovidae
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Tnaqqis ta 'mortalità kkawżat minn enterotossikosi assoċjata ma' E. Coli F5 (K99) adhesin matul l-ewwel jiem tal-ħajja bħala suppliment għall-kolostru mid-diga.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 10

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/000041
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 28-03-1999
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/000041
 • L-aħħar aġġornament:
 • 31-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

Numru ta’ l-UE

Isem

kummerċjali

Qawwa

Għamla

Farmaċewtika

Speċi li fuqhom

għandu jintuża l-

prodott

Mod ta’

Amministrazzjoni

Ippakkjar Kontenut

Daqs tal-

pakkett

Perjodu ta’

Tiżmim

EU/2/99/011/001

Locatim

>2.8log

Konċentrat tal-

lattoserum tal-

bovini

Soluzzjoni orali

Għoġġiela

għadhom

jitwieldu

għandhom

anqas minn 12-il siegħa

Li tittiehed mill-

ħalq

flixkun ta’

ħġieġ tipp

60 ml

1 Flixkun Xejn

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA' TAGĦRIF FIL-PAKKETT

FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦAL:

Locatim soluzzjoni orali għal għoġġiela tat-twelid li għandhom anqas minn 12-il siegħa

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-

ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI LI JĦALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ , JEKK DIFFERENTI

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ:

Biokema Anstalt

Pflugstrasse 12

9490 Vaduz

FŰRSTENTUM, LIECHTENSTEIN

Manifattur responsabbli għall-ħrug tal-lott:

Merial Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

69800 Saint Priest

FRANZA

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Locatim huwa soluzzjoni orali għal għoġġiela tat-twelid li għandhom anqas minn 12-il siegħa

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Konċentrat tal-lattoserum tal-ifrat li fih Immunoglobilini G li jaġixxu kontra

E. coli

F5 (K99) adhesin

2.8* log

*Bil-metodu ta’ mikro-agglutinazzjoni

Methyl parahydroxybenzoate

0.8 mg/ml.

4.

INDIKAZZJONI (JIET)

Tnaqqis fil-mortalità kkaġunata minn enterotossikożi assoċjata ma’

E. coli

F5 (K99) adhesin matul l-

ewwel jiem ta’ ħajja bħala suppliment għal kolostrum mill-baqra.

5.

KONTRADIZZJONIJIET

Xejn.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Xejn li hu magħruf.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux imsemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-

tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊJI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Għoġġiela li għadhom kif jitwieldu li għandhom anqas minn 12-il siegħa.

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Teħid mill-ħalq ta’ 60 ml kemm jista’ jkun malajr, preferibbilment mogħtija fl-ewwel 4 siegħat, imma

mhux aktar minn 12-il siegħa wara t-twelid.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Il-prodott għandu jingħata kif inhu jew imħallatfil-ħalib jew f'dak li jingħata minflok il-ħalib fl-ewwel

12-il siegħa ta’ ħajjet l-għoġol, kemm jista’ jkun malajr wara li jibda jirrispondi. Jekk l-għoġol isibha

bi tqila biex jieħu l-prodott, għandu jingħata permezz ta’ siringa ordinarja mpoġġija fil-ħalq.

L-għoġol għandu jingħata kolostrum normali ieħor minbarra l-prodott.

Fin-nuqqas ta’ informazzjoni li turi b’mod speċifiku l-ħarsien tas-saħħa ta’ aktar minn doża ripetuta,

huwa rrakkomandat li l-għoġġiela jingħataw doża waħda biss

10.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Xejn.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen fil-friġġ (2

C – 8

Żomm il-flixkun fil-pakkett ta’ barra.

Tiffriżax.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta’ skadenza murija fuq it-tikketta

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speci għal xiex huwa indikat:

Il-prodott jiġi magħmul minn kolostrum miġbur minn baqar miżmuma taħt kundizzjonijiet fil-beraħ.

Sussegwentement, barra anti-korpi għal vaċċinazzjoni għal

E.Coli

F5 (K99) huwa fih ukoll anti-korpi

għal organiżmi oħra, bħala riżultat ta’ vaċċinazzjoni u/jew espożizzjoni tal-baqar li minnhom jittieħed

il-kolostrum, għal organiżmi fl-ambjent tagħhom. Għalhekk wieħed irid ikun konxju dwar dan meta

jiġu ppjanati programmi ta’ vaċċinazzjoni għal għoġġielali jieħdu Locatim.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Dan il-prodott jista’ jkun fih anti-korpi diretti kontra l-virus tal- BVD.

Tqala u treddigħ:

Dan il-prodott mhux maħsub biex jintuża waqt it-tqala u t-treddiegħ.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinal oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni:

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-prodott mediċinali veterinarju

immunoloġiku jekk jintuża flimkien ma kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni

sabiex jintuża dan il prodott mediċinali veterinarju immunoloġiku qabel jew wara xi prodott

mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittieħed każ b’każ.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

Effetti mhux mixtieqa li jgħaddu li huma żjieda fit-temperatura korporja u żjieda fir-rata ta’

respirazzjoni ntwerew meta l-prodott ġie mogħti f’doża doppja.

Inkompatibilitajiet:

Fin-nuqqas ta’ studji dwar kompattibilità, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jintuża

flimkien ma’ prodotti mediċinali veterinarji oħra.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATA JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI

Staqsi lill-kirurgu veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa.

Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-

PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Il-prodott jissuplimenta l-proprjetajiet protettivi ta’ kolostrum kontra

E.coli

F5 (K99) adhesin.

Daqs tal-kontenitur: flixkun ta’ 60 ml

Il-manifattura, l-importazzjoni, il-pussess, il-bejgħ, il-provvista u/jew l-użu ta' Locatim huwa pprojbit

jew jista’ jkun ipprojbit f'ċertu Stati Membri fit-territorju kollu tagħhom jew f’parti minnu taħt

leġizlazzjoni nazzjonali. Kull persuna li għandha l-ħsieb li timmanifattura, timporta, tieħu pussess,

tbiegħ, tipprovdi u/jew tuża Locatim għandha tikkonsulta mal-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru

dwar il-programmi ta' tilqim fis-seħħ qabel ma timmanifattura, timporta, tieħu pussess, tbiegħ,

tipprovdi u/jew tuża.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-

rappreżentant lokali tas-sid tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċ