Leucofeligen FeLV/ RCP

Informazzjoni prinċipali

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Leucofeligen FeLV/RCP
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Qtates
 • Żona terapewtika:
 • ħajjin tal-virus tal-panlewkopenja fil-qtates / parvovirus + ħajjin-feline rhinotracheitis virus + jgħixu kaliċivirus fil-qtates + inattivat feline leukaemia virus
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għall-immunizzazzjoni attiva tal-qtates minn tmien ġimgħat kontra: kaliċivirosi fil-qtates biex tnaqqas sinjali kliniċi. , feline-komponenti tar-rinotrakeite virali biex inaqqas is-sinjali kliniċi u l-eskrezzjoni virali. , panlewkopenja fil-qtates biex tipprevjeni lewkopenja u biex tnaqqas sinjali kliniċi. , il-lewkimja tal-qtates għall-prevenzjoni persistenti kontra viremja u sinjali kliniċi tal-marda relatata. , Il-bidu ta ' l-immunità: 3 ġimgħat wara t-tilqima primarja għall-panlewkopenja u l-lewkimja tal-komponenti, u 4 ġimgħat wara t-tilqima primarja għall-calicivirus u tal-komponenti tar-rinotrakeite-virus tal-komponenti. , It-tul ta ' l-immunità: sena wara l-ewwel vaċċinazzjoni għall-komponenti kollha.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 7

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/000143
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 23-06-2009
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/000143
 • L-aħħar aġġornament:
 • 24-07-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/563498/2018

EMEA/V/C/000143

Leucofeligen FeLV/RCP (Vaċċin ta’ kaliċivirożi felina,

rinotrakeite virali felina, palewkopenija felina (ħaj

attenwat) u lewkimja felina (inattivat)

Ħarsa ġenerali lejn Leucofeligen FeLV/RCP u r-raġuni għalfejn huwa

awtorizzat fl-UE

X’inhu Leucofeligen FeLV/RCP u għal xiex jintuża?

Leucofeligen FeLV/RCP huwa vaċċin li jintuża biex jipproteġi lill-qtates mill-età ta’ tmien ġimgħat

kontra l-mard li ġej:

kaliċivirożi felina (marda li tixbah l-influwenza b’infjammazzjoni tal-ħalq ikkawżata minn

kaliċivirus),

rinotrakeite virali felina (marda li tixbah l-influwenza kkawżata minn virus tal-erpete),

palewkopenija felina (marda serja li tikkawża dijarea bid-demm u tnaqqis kbir fl-għadd taċ-

ċelloli bojod tad-demm ikkawżata minn parvovirus);

lewkimja felina (marda li taffettwa s-sistema immuni u tikkawża nuqqas ta’ aptit, telf fil-piż,

kondizzjoni batuta tal-pil, deni, ħanek b’kulur ċar u dijarea kkawżata minn retrovirus).

Il-vaċċin jgħin biex inaqqas is-sinjali ta’ dan il-mard. Dan jipprevjeni wkoll panlewkopenija felina u

viremija persistenti għal lewkimja felina (il-preżenza ta’ virus tal-lewkimja felina fid-demm).

Il-vaċċin fih ħames virusijiet felini li ġew attenwati (imdgħajfa) sabiex ma jikkawżawx il-mard:

kaliċivirus felin (razza F9), virus tar-rinotrakeite virali (razza F2) u virus tal-panlewkopenija felina

(razza LR 72). Dan fih ukoll proteina tal-virus tal-lewkimja felina (FeLV).

Kif jintuża Leucofeligen FeLV/RCP?

Leucofeligen FeLV/RCP jingħata lill-frieħ tal-qtates bħala żewġ injezzjonijiet taħt il-ġilda. L-ewwel

injezzjoni tingħata meta l-ferħ tal-qattus ikollu madwar tmien ġimgħat, u t-tieni tliet jew erba’ ġimgħat

wara. Sena wara t-tilqima inizjali, għandha tingħata tilqima booster.

Il-vaċċin jibda jipproteġi kontra l-panlewkopenja u l-lewkimja 3 ġimgħat wara t-tieni injezzjoni u l-

protezzjoni kontra l-kaliċivirożi u r-rinotrakeite virali tibda 4 ġimgħat wara t-tieni injezzjoni. Il-

Leucofeligen FeLV/RCP (Vaċċin ta’ kaliċivirożi felina, rinotrakeite virali felina,

palewkopenija felina (ħaj attenwat) u lewkimja felina (inattivat)

EMA/563498/2018

Paġna 2/3

protezzjoni kontra l-lewkimja ddum għal 3 snin ladarba jkun ingħata l-booster u ddum għal sena għall-

kaliċivirożi u għar-rinotrakeite virali. Għalhekk, qtates ikbar fl-età jeħtieġu tilqim mill-ġdid

b’Leucofeligen FeLV/RCP wara biss 3 snin, b’tilqim mill-ġdid annwali fis-snin ta’ intervent bil-vaċċin

Feligen RCP biex jipproteġi kontra l-kaliċivirożi, ir-rinotrakeite u l-panlewkopenija.

Leucofeligen FeLV/RCP jiġi bħala żewġ kunjetti, wieħed li fih pelit ta’ trab abjad u wieħed li fih likwidu.

Il-kontenut taż-żewġ kunjetti jitħallat flimkien qabel l-użu biex issir sospensjoni għall-injezzjoni. Il-

vaċċin jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Leucofeligen FeLV/RCP, aqra l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja

lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek.

Kif jaħdem Leucofeligen FeLV/RCP?

Leucofeligen FeLV/RCP huwa vaċċin. Il-vaċċini jaħdmu billi “jgħallmu” lis-sistema immuni (id-difiżi

naturali tal-ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra l-mard. Leucofeligen FeLV/RCP fih ammonti żgħar tat-

tliet virusijiet imdgħajfa kif elenkat hawn fuq u proteina mis-saff ta’ barra ta’ FeLV imsejħa “proteina

envelopp p45”. Il-proteina FeLV li tintuża fil-vaċċin ma tiġix estratta mill-virusijiet iżda ssir f’batterju

bl-użu ta’ “teknoloġija rikombinanti”.

Meta qattus jingħata l-vaċċin, is-sistema immuni tagħraf il-virusijiet imdgħajfa u l-proteini tal-FeLV

bħala “barranin” u tipproduċi antikorpi kontrihom. Fil-futur, is-sistema immuni tal-qattus ser tkun tista’

tipproduċi antikorpi iktar malajr meta tiġi esposta għall-forom li jikkawżaw il-marda tal-virusijiet. Dan

ser jgħin fil-protezzjoni kontra l-mard ikkawżat minn dawn il-virusijiet Il-vaċċin fih ukoll aluminium

hydroxide u estratt ta’ Quillaja saponaria bħala aġġuvanti (ingredjenti li jsaħħu r-rispons immuni).

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Leucofeligen FeLV/RCP li ħarġu mill-istudji?

Minħabba li Leucofeligen FeLV/RCP huwa magħmul minn żewġ vaċċini li ilhom disponibbli fl-Unjoni

Ewropea (UE) mis-snin tmenin (Feligen RCP u Leucogen), il-kumpanija użat data minn studji li saru

b’dawn il-vaċċini biex tappoġġja l-użu ta’ Leucofeligen FeLV/RCP. Leucofeligen FeLV/RCP ġie eżaminat

f’żewġ studji ewlenin “fuq il-post” li involvew frieħ tal-qtates li kellhom bejn tmienja sa disa’ ġimgħat.

Saru aktar studji taħt kondizzjonijiet tal-laboratorju biex jiġu kkonfermati l-benefiċċji l-oħrajn tat-

tilqima.

L-istudji wrew li Leucofeligen FeLV/RCP ipprovda protezzjoni kontra l-mard elenkat hawn fuq kif

imkejjel mill-preżenza ta’ antikorpi kontra l-virusijiet fid-demm tal-frieħ tal-qtates imlaqqma. Barra

minn hekk, dan naqqas l-eskrezzjoni ta’ virusijiet tar-rinotrakeite virali felina, ipprevjena tnaqqis fl-

għadd taċ-ċelloli bojod tad-demm fil-panlewkopenija felina u pprevjena FeLV milli jibqa’ fid-demm.

Studju fil-laboratorju li fih qtates kienu esposti għall-virus tal-lewkimja tal-qtates ikkonferma li wara l-

ewwel tilqima booster annwali, il-qtates kienu protetti għal perjodu ta’ tliet snin kontra l-lewkimja.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Leucofeligen FeLV/RCP?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Leucofeligen FeLV/RCP (li jistgħu jaffettwaw sa qattus 1 minn kull

10 iqtates) huma reazzjoni lokali moderata u li ma ddumx (<2 cm) wara l-ewwel injezzjoni li tmur

mingħajr kura fi żmien 3 sa 4 ġimgħat, żieda fit-temperatura tal-ġisem (li ddum minn jum sa 4 ijiem),

apatija (nuqqas ta’ enerġija) u disturbi diġestivi.

Leucofeligen FeLV/RCP m’għandux jintuża fi qtates tqal. L-użu tiegħu mhuwiex rakkomandat fi qtates li

jkunu qed ireddgħu l-frieħ.

Leucofeligen FeLV/RCP (Vaċċin ta’ kaliċivirożi felina, rinotrakeite virali felina,

palewkopenija felina (ħaj attenwat) u lewkimja felina (inattivat)

EMA/563498/2018

Paġna 3/3

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet b’Leucofeligen FeLV/RCP, ara l-fuljett ta’

tagħrif.

X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina

jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal?

F’każ ta’ awtoinjezzjoni aċċidentali, wieħed għandu jfittex parir mediku immedjatament u għandu juri l-

fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Għaliex Leucofeligen FeLV/RCP huwa awtorizzat fl-UE?

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Leucofeligen FeLV/RCP huma akbar mir-

riskji tiegħu u rrakkomandat li jkun awtorizzat għall-użu fl-UE.

Informazzjoni oħra dwar Leucofeligen FeLV/RCP

Leucofeligen FeLV/RCP ingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fil-

25 ta' Ġunju 2009.

Aktar informazzjoni dwar Leucofeligen FeLV/RCP tinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’Ġunju 2018.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦAL:

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP lijofiliżat u suspensjoni għal suspensjoni għal injezzjoni fil-qtates.

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott:

Virbac,

ère

avenue 2065 m L.I.D.,

06516 Carros

Franza

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP lijofilizzat u suspensjoni għal suspensjoni għal injezzjoni fil-qtates

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Għal kull doża ta’ 1 ml:

Lijofiliżat:

Sustanzi attivi:

Virus ħaj inattivat tal-kaliċivirus felin (razza F9),

CCID

Virus ħaj inattivat tar-rinotrakeite felina (razza F2),

CCID

Virus ħaj inattivat tal-panlewkopenja felina (razza LR 72):

CCID

* Doża infettiva ta’ kultura ta’ ċelloli

Sustanza mhux attiva:

Baffer stabbilizzanti li fih il-ġelatina : sa

1.3 ml qabel ma jitnixxef u

ffriżat

Suspensjoni

:

Sustanza attiva:

Kwantità minima ta’ antiġen envelop p 45FeLV ippurifikat

102 µg

Adjuvanti

3 % ġel idrossidu tal-aluminjum rappreżentat bħala mg Al

1 mg

Estratt purifikat ta’

Quillaja saponaria

10 µg

Sustanza mhux attiva

Soluzzjoni isotonika newtralizzata għal

1 ml.

Aspett viżiv :

Lijofiliżat: Kulur abjad

Solvent: Likwidu opalexxenti.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Għall-immunizzazzjoni attiva tal-qtates minn età ta’ tmien ġimgħat kontra:

- kaliċivirosi felina biex tnaqqas sinjali kliniċi,

- rinotrakeite virali felina biex tnaqqas sinjali kliniċi u t-tneħħija virali,

- panlewkopenja felina biex timpedixxi lewkopenja u tnaqqas sinjali kliniċi,

- lewkimja felina biex timpedixxi viremija persistenti u sinjali kliniċi tal-marda relatata.

Il-bidu tal-immunità kien dimostrat minn:

- 3 ġimgħat wara t-tilqima primarja għal komponenti tal-panlewkopenia u lewkimja,

- 4 ġimgħat wara t-tilqima primarja għal komponenti tal-kaliċivirosi u tal-virus tar-rinotrakeite.

Wara l-ewwel kors ta’ tilqima primarja, it-tul tal-immunità jdum għal sena għall-komponenti kollha.

Wara l-ewwel tilqima li ssaħħaħ dik ta’ qabilha sena wara l-ewwel kors ta' tilqim, tul ta' immunità ta' 3

snin kien dimostrat għall-komponent tal-lewkimja.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Reazzjoni lokali moderata u momentarja (<2 cm) tiġi osservata b’mod komuni wara l-ewwel

injezzjoni. Din ir-reazzjoni lokali tista’ tkun nefħa, edema jew għoqda u tirriżolvi spontanjament fi

żmien 3 sa 4 ġimgħat l-iżjed. Wara t-tieni injezzjoni, u amministrazzjonijiet sussegwenti, din ir-

reazzjoni hi mnaqqsa b’mod ċar.

Is-sinjali momentarji li s-soltu jsegwu t-tilqim bħal ipertermja (li ddum minn ġurnata sa erbat ijiem),

telqa u disturbi fid-diġestjoni jistgħu wkoll jiġu osservati.

Uġigħ waqt palpitazzjoni, għatis jew konġuntivite jistgħu jiġu nnotati f’każijiet rari. Dawn jiġu riżolti

mingħajr kura.

Reazzjonijiet anafilattiċi kienu rrappurtati f’każijiet rari ħafna. Fil-każ ta’ xokk anafilattiku, għandha

tingħata l-kura sintomatika addattata.

Reazzjonijiet ta' sindromu ta' mixi mzappap bid-deni jistgħu jseħħu b’mod rari fil-frieħ tal-qtates, kif

irrapurtat fil-letteratura wara l-użu tal-vaċċina li fiha l-komponent tal-Kaliċivirus Felin.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija ddefinita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali kkurati li juru effetti mhux mixtieqa)

- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal ikkurat)

- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal ikkurat)

- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal ikkurat)

- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal ikkurat, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti sekondarji anke dawk mhux imsemmija f’dan il-fuljett, jew taħseb li l-mediċina

ma ħadmitx, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Qtates

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu taħt il-ġilda.

Amministra doża waħda tal-prodott mediċinali veterinarju (1 ml) taħt il-ġilda skont ir-regoli tat-tilqim

li ġejjin.

Tilqim primarju:

- l-ewwel injezzjoni fil-frieħ ta’ qattusa minn età ta’ tmien ġimgħat

- it-tieni injezzjoni tliet jew erba’ gimgħat wara.

Antikorpi mnisslin mill-omm, speċjalment dawk kontra l-virus tal-panlewkopenja felina, jistgħu

jinfluwenzaw b’mod negattiv ir-reazzjoni immunitarja għat-tilqim. F’każi bħal dawn, fejn huma

mistennija l-antikorpi mnisslin mill-omm, it-tielet injezzjoni tista’ tkun addattata minn età ta’ 15-il

ġimgħa.

Tilqim mill-ġdid:

Wara l-ewwel tilqima biex issaħħaħ dik ta’ qabilha sena wara l-kors ta' tilqim primarju, tilqim

sussegwenti jista' jsir f'intervalli ta’ tliet snin għall-komponent tal-lewkimja.

F'dan il-każ, minħabba li t-tilqima mill-ġdid annwali hija meħtieġa l-komponenti tal-kaliċivirus, tal-

virus tar-rinotrakeite u tal-virus panlewkopenja, doża waħda ta’ FELIGEN RCP tista' tintuża kull sena.

It-tilqima tista’ tintuża bħala injezzjoni biex issaħħaħ dik ta’ qabilha għal frieħ tal-qtates jew qtates li

kienu mlaqqma qabel b’ FELIGEN RCP u LEUCOGEN separatament.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Irrikostitwixxi doża waħda ta’ lijofiliżat ma’ doża waħda (1 ml) ta’ suspensjoni, ħawwad b’mod

ġentili u amministra immedjatament.

10.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Aħżen u ttrasporta ġo friġġ (2 ºC – 8 ºC)

Tiffriżax.

Ipproteġi mid-dawl.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterniarju wara d-data tal-iskadenza fuq it-tikketta wara jiskadi

{xahar / sena} Ladarba jinfetaħ il-prodott għandu jintuża immedjatament

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speċi fl-mira:

Laqqam annimali f’saħħithom biss.

Antikorpi mnisslin mill-omm, speċjalment dawk kontra il-Virus Panlewkopenja Felin jistgħu

jinfluwenzaw b’mod negattiv ir-reazzjoni immunitarja għat-tilqim.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Hu rrakkomandat li t-trattament għat-tneħħija tal-ħniex isir mill-inqas għaxart ijiem qabel it-tilqim.

Qtates biss li huma negattivi għall-virus felin tal-lewkimja (FeLV) għandhom ikunu imlaqqma.

Għalhekk, eżami għall-preżenza tal-FeLV qabel it-tilqim hu rrakkomandat.

L-istrejns tal-vaċċin tal-kaliċivirus felina u l-virus tal-panlewkopenja felin jistgħu jinxterdu. Kienet

dimostrata li din il-firxa ma kkawżatx reazzjonijiet mhux mixtieqa fi qtates mhux imlaqqma.

Prekawzjonijiet

speċjali

għandhom

jittieħdu

mill-persuna

tamministra

l-prodott

mediċinali

veterinarju lill-annimali:

F’każ li tiġi njettat bi żball, fittex parir mediku immedjatament u uri l-fuljett tal-pakkett jew it-tikketta

lit-tabib tiegħek.

Użu fit-Tqala, fi żmien il-ħalib :

Tużax fi qtates tqal. L-użu tiegħu mhux rakkomandat waqt li qed ireddgħu.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinal oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni:

M’hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-vaċċin jekk jintuża flimkien ma’

kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju. Għalhekk id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-vaċċin qabel

jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor għandha tittieħed każ b’każ.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

L-ebda reazzjonijiet mhux mixtieqa ma kienu osservati wara amministrazzjoni ta’ doża eċċessiva (10

dożi ta’ lajofiżilat u 2 dożi ta’ suspensjoni) tal-prodott mediċinali veterinarju barra minn dawk

imsemmija f’sezzjoni 4.6 b’eċċezzjoni ta’ reazzjonijiet lokali li jistgħu jdumu aktar (minn 5 sa 6

ġimgħat l-iżjed).

Inkompatibilitajiet:

Fin-nuqqas ta’ studji dwar kompattibilità, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jitħallat

flimkien ma’ prodotti mediċinali veterinarji oħra.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m’għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-

veterinarju tiegħek dwar kif għandek tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa. Dawn il-miżuri

għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini (http://www.ema.europa.eu)

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Lijofilizzat:

Kunjett tal-ħġieġ ta’ tip I li fih doża waħda ta’ komponenti virali inattivi ħajjin li huma mnixxfa u

ffriżati magħluq b’tapp tal-lastku tal-butil.

Solvent :

Kunjett tal-ħġieġ ta’ tip I li fih doża waħda (1 ml) ta’ likwidu aġġuvanti, magħluq b’tapp tal-lastku tal-

butil b’dijametru ta’ 13mm u miksi b’kapsula tal-aluminjum.

Kaxxa tal-plastik jew tal-kartun ta’ 10 kunjetti ta’ lijofiliżat u 10 kunjetti ta’ suspensjoni.

Kaxxa tal-plastik jew tal-kartun ta’ 50 kunjett ta’ lijofiliżat u 50 kunjett ta’ suspensjoni.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Għall-komponent tal-lewkimja, il-protezzjoni kontra l-viraemija persistenti hija osservata fi 73% tal-

qtates tliet ġimgħat wara l-ewwel tilqima.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-

rappreżentant lokali tas-sid tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċ

BE : België/Belgique

VIRBAC Belgium NV

Esperantolaan 4

3001 Leuven

België / Belgique / Belgien

Tel: +32-(0)16 387 260

LT : Lietuva

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Prancūzija

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

BG: Република България

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Франция

Teл: +33-(0)4 92 08 73 00

LU: Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC Belgium NV

Esperantolaan 4

3001 Leuven

Belgique / Belgien

Tel: +32-(0)16 387 260

CZ : Česká republika

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francie

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

HU : Magyarország

VIRBAC Hungary KFT

Szent Istvàn krt.11.II/21.

1055 Budapest

Magyarország

Teл: +36703387177

DK: Danmark

VIRBAC Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

Danmark

Tel: +45 75521244

MT: Malta

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Franza

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

DE: Deutschland

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Rögen 20

23843 Bad Oldesloe

Deutschland

Tel: +49-(4531) 805 111

NL: Nederland

VIRBAC Nederland BV

Hermesweg 15

3771 ND-Barneveld

Nederland

Tel : +31-(0)342 427 127

EE : Eesti

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Prantsusmaa

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

NO: Norge

VIRBAC Danmark A/S

Profilvej 1 6000

Kolding Danmark

Tel: + 45 75521244

GR: Ελλάδα

VIRBAC Hellas SA

13o χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας,

T.K.14452, Μεταμόρφωση ,

Ελλάδα

Τηλ. : +30-210 6219520

info@virbac.gr

AT: Österreich

VIRBAC Österreich GmbH

Hildebrandgasse 27

1180 Wien

Österreich

Tel: +43-(0)1 21 834 260

ES: España

VIRBAC España SA

Angel Guimerá 179-181

08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

España

Tel. : + 34-(0)93 470 79 40

PL : Polska

VIRBAC Sp. z o.o.

ul. Puławska 314

02 - 819 Warszawa

Polska

Tel.: + 48 22 855 40 46

FR: France

VIRBAC France

13e rue LID

06517 Carros

France

service-conso@virbac.fr

PT: Portugal

VIRBAC de Portugal Laboratórios LDA

R.do Centro Empresarial

Ed13-Piso 1- Esc.3

Quinta da Beloura

2710-693 Sintra

Portugal

Tel: + 351 219 245 020

HR: Hrvatska

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francuska

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

RO: România

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Franţa

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

IE: Ireland

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francuska

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

SI: Slovenija

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

FRANCIJA

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

IS: Ísland

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Frakkland

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

SK: Slovenská republika

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francúzsko

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

IT: Italia

VIRBAC SRL

Via Ettore Bugatti, 15

20142 Milano

Italia

Tel: + 39 02 40 92 47 1

FI: Suomi/Finland

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Ranska

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

CY: Κύπρος

VIRBAC Hellas SA

13o χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας,

T.K.14452, Μεταμόρφωση ,

Ελλάδα

Τηλ. : +30-210 6219520

info@virbac.gr

SE: Sverige

VIRBAC Danmark A/S Filial Sverige

Solna

Sweden

Tel: +45 75521244

LV: Latvija

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francija

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00