Kriptazen

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Kriptazen
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Kriptazen
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Għoġġiela, twelid
 • Żona terapewtika:
 • ANTIPROTOZOALS
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Fl-mwielda ġodda għoġġiela: - il-Prevenzjoni ta 'dijarea \ ata minn cryptosoridium pavarum, f'irziezet bi storja ta' il-kriptosporidjosi, l-Amministrazzjoni għandha tibda fl-ewwel 24 sa 48 siegħa mill-età tal - Tnaqqis tad-dijarea \ ata minn cryptosoridium pavarum. L-amministrazzjoni għandha tibda fi żmien 24 siegħa wara l-bidu tad-dijarea. Fiż-żewġ każijiet, it-tnaqqis ta 'l-eliminazzjoni ta' l-ooċisti intwera.

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/004868
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 07-02-2019
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/004868
 • L-aħħar aġġornament:
 • 24-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/878973/2018

EMEA/V/C/004868

Kriptazen (alofuġinon)

Ħarsa ġenerali lejn Kriptazen u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

X’inhu Kriptazen u għal xiex jintuża?

Kriptazen huwa mediċina li tintuża biex tikkura għoġġiela tat-twelid biex tipprevjeni jew tnaqqas id-

dijarea kkawżata minn organiżmu msejjaħ Cryptosporidium parvum. Dan huwa parassit li jagħmel parti

mill-familja "protozoa" li tinvadi s-sistema diġestiva, li tipproduċi infezzjoni msejħa kriptosporidjożi li

tirriżulta f’dijarea.

Kriptazen fih is-sustanza attiva alofuġinon u huwa “mediċina ġenerika”. Dan ifisser li Kriptazen fih l-

istess sustanza attiva u jaħdem bl-istess mod ta’ “mediċina ta’ referenza” diġà awtorizzata fl-Unjoni

Europea (UE) msejħa Halocur.

Kif jintuża Kriptazen?

Kriptazen jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib u jiġi bħala soluzzjoni orali (likwidu li għandu jingħata

mill-ħalq). Jingħata lil għoġġiela tat-twelid darba kuljum għal ġimgħa. Għall-prevenzjoni tad-dijarea, il-

kura għandha tinbeda fi żmien 24 sa 48 siegħa mit-twelid; għat-tnaqqis tad-dijarea, il-kura għandha

tinbeda fi żmien 24 siegħa mill-bidu tad-dijarea. Kriptazen għandu jingħata wara l-għalf.

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Kriptazen, aqra l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lill-

veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek.

Kif jaħdem Kriptazen?

Is-sustanza attiva fi Kriptazen, il-lattat ta’ alofuġinon, tipprevjeni t-tkabbir tal-Cryptosporidium

parvum. Din tillimita wkoll it-tixrid tal-marda billi tipprevjeni l-formazzjoni ta’ ooċisti, li huma stadju

fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-parassita fejn huwa infettiv u li jiġu mgħoddija fil-feċi. Il-mod eżatt kif taħdem l-

alofuġinon mhuwiex magħruf.

Kriptazen (alofuġinon)

EMA/878973/2018

Paġna 2/2

Kif ġie studjat Kriptazen?

Diġà saru studji dwar il-benefiċċji u r-riskji tas-sustanza attiva fl-użu awtorizzat bil-mediċina ta’

referenza, Halocur, u ma għandhomx għalfejn jiġu ripetuti għal Kriptazen. Bħal kull mediċina oħra, il-

kumpanija pprovdiet studji dwar il-kwalità u l-manifattura ta’ Kriptazen. Ma kien meħtieġ l-ebda studju

addizzjonali peress li Kriptazen huwa soluzzjoni orali bbażata fuq l-ilma li fiha l-istess sustanza attiva u

ingredjenti oħra bħall-mediċina ta’ referenza.

X’inhuma l-benefiċċji u r-riskji ta’ Kriptazen?

Peress li Kriptazen huwa mediċina ġenerika, il-benefiċċji u r-riskji tiegħu jitqiesu l-istess bħal dawk tal-

mediċina ta’ referenza.

X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina

jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni rigward is-

sigurtà ta’ Kriptazen, inkluż il-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti tal-

kura tas-saħħa u mis-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom. Il-prekawzjonijiet huma bħal

dawk tal-mediċina ta’ referenza minħabba li Kriptazen huwa mediċina ġenerika.

X’inhu l-perjodu ta’ tiżmim f’annimali li jipproduċu l-ikel?

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara l-għoti tal-mediċina qabel ma l-annimal ikun

jista’ jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem.

Il-perjodu ta’ tiżmim għal-laħam minn għoġġiela tat-twelid ikkurati bi Kriptazen huwa 13 jum.

Għalfejn Kriptazen huwa awtorizzat fl-UE?

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini kkonkludiet li, f’konformità mar-rekwiżiti tal-UE, Kriptazen intwera li

huwa komparabbli ma’ Halocur. Għalhekk, l-opinjoni tal-Aġenzija kienet li, bħal fil-każ ta' Halocur, il-

benefiċċju ta’ Kriptazen huwa ikbar mir-riskju identifikat u jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

Informazzjoni oħra dwar Kriptazen

Kriptazen ingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fit-8 ta’ Frar 2019.

Aktar informazzjoni dwar Kriptazen tinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija:

ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Kriptazen.

Informazzjoni dwar il-mediċina ta’ referenza tinstab ukoll fis-sit elettroniku tal-Aġenzija.

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f’Diċembru 2018.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF

GĦAL:

Kriptazen 0.5 mg/ml soluzzjoni orali għal għoġġiela

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-manifattur responsabbli għall-ħrug tal-lott

VIRBAC

ère

avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Franza

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Kritpazen 0.5 mg/ml soluzzjoni orali għal għoġġiela

halofuginone

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Kull ml fih:

Sustanza attiva:

Ħalofuġinon

0.50 mg

(bħala melħ lattat)

Sustanzi mhux attivi:

Aċidu benżoiku (E210)

1.00 mg

Tartariżin (E102)

0.03 mg

Soluzzjoni safra ċara.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Frat (għoġġiela tat-twelid):

Prevenzjoni kontra dijareja kkawżata minn

Cryptosoridium pavarum

dijanjostikat, f’irziezet li

għandhom storja ta’ kriptosporidjosi.

L-amministrazzjoni għandha tinbeda fl-ewwel 24 sa 48 siegħa wara t-twelid.

Tnaqqis ta’ inċidenza ta’ dijareja ikkawżata minn

Cryptosoridium pavarum

dijanjostikat.

L-amministrazzjoni għandha tinbeda fi żmien 24 siegħa mill-feġġa tad-dijarea.

Fiż-żewġ każijiet, ġie demonstrat tnaqqis fit-tneħħija tal-ooċisti.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax fuq stonku vojt.

Tużax f’każ ta’ dijareja li ilha aktar minn 24 siegħa u f’annimali dgħajfa.

Tużax f'każijiet ta' sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanzi mhux

attivi.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Ġiet osservata żieda fil-livell ta’ dijarea f’każijiet rari ħafna, fl-annimali kkurati.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali li juru effett(i) mhux mixtieq(a) matul il-perjodu ta’

kura waħda)

- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal)

- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal)

- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’10,000 annimal)

- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti sekondarji anke dawk mhux imsemmija f’dan il-fuljett, jew taħseb li l-mediċina

ma ħadmitx, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Frat (għoġġiela tat-twelid).

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għal użu orali wara t-tmigħ fl-għoġġiela.

Id-doża hija ta’: 100 μg ta’ ħalofuġinon / kg piż tal-ġisem, darba kuljum għal sebat ijiem konsekuttivi,

i.e. 2 ml ta’ Kriptazen / 10 kg piż tal-ġisem, darba kuljum għal sebat ijiem konsekuttivi.

Il-kura konsekuttiva għandha ssir fl-istess ħin kuljum.

Meta l-ewwel għoġol ikun ġie kkurat, kull għoġol tat-twelid li jmiss għandu jibqa’ jiġi kkurat b’mod

sistematiku sakemm ir-riskju ta’ dijarea minħabba il-

C.parvum

jippersisti.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

[Flixkun mingħajr pompa:] Biex ikun żgurat dożaġġ korrett, l-użu ta’ jew siringa jew kwalunkwe

strument xieraq għall-amministrazzjoni orali huwa meħtieġ.

[Flixkun b'pompa ta’ 4ml:] Biex ikun żgurat dożaġġ korrett, l-aktar pompa tal-kejl xierqa għandha

tintgħażel, skont il-piż tal-annimali li għandhom jiġu kkurati. F'każijiet rari fejn il-pompa tad-dożaġġ

ma taqbilx mal-piż tal-annimali li għandhom jiġu kkurati, tista' tintuża jew siringa jew strument ieħor

xieraq.

Pompa ta’ 4 ml

1) Agħżel it-tubu ddisinjat għat-tul tal-flixkun (l-iqsar wieħed għall-flixkun ta' 490 ml u l-itwal wieħed

għal 980 ml) u daħħlu fit-toqba ħielsa li tinsab fil-bażi tal-għatu tal-pompa.

2) Neħħi t-tapp tal-flixkun u ssikka l-pompa.

3) Neħħi l-għatu protettiv mill-ponta taż-żennuna tal-pompa.

4) Ipprepara l-pompa billi tagħfas il-grillu b’mod ġentili, sakemm tidher qatra fil-ponta taż-żennuna.

5) Żomm l-għoġol u daħħal iż-żennuna tal-pompa tal-kejl f’ħalq l-għoġol.

6) Iġbed il-grillu tal-pompa tal-kejl kompletament għal rilaxx tad-doża li tkun daqs 4 ml ta’ soluzzjoni.

Iġbed darbtejn jew tlieta, rispettivament, għall-amministrazzjoni tal-volum mixtieq (8 ml għall-

għoġġiela ta’ 35 – 45 kg u 12 ml għall-għoġġiela ta’ 45 – 60 kg, rispettivament). Għal annimali ta’ piż

iżgħar jew ogħla, eħfef jew itqal, għandu jsir kalkolu preċiż (2 ml / 10 kg piż tal-ġisem).

7) Kompli uża l-prodott sakemm il-flixkun ikun vojt. Jekk jibqa’ xi prodott fil-flixkun, ħalli l-pompa

mwaħħla sakemm terġa tużah.

8) Dejjem biddel l-għatu fuq il-ponta taż-żennuna wara l-użu.

9) Dejjem biddel il-flixkun fil-kaxxa.

[Flixkun b’pompa ta’ 4 sa 12-il ml:] Biex ikun żgurat dożaġġ korrett, l-aktar pompa tal-kejl xierqa

għandha tintgħażel, skont il-piż tal-annimali li għandhom jiġu kkurati. F'każijiet rari fejn il-pompa tad-

dożaġġ ma taqbilx mal-piż tal-annimali li għandhom jiġu kkurati, tista' tintuża jew siringa jew

strument ieħor xieraq.

Pompa ta’ 4 sa 12-il ml

1) Agħżel it-tubu ddisinjat għat-tul tal-flixkun (l-iqsar wieħed għall-flixkun ta' 490 ml u l-itwal wieħed

għal 980 ml) u daħħlu fit-toqba miftuħa li tinsab fil-bażi tal-għatu tal-pompa.

2) Neħħi t-tapp tal-flixkun u ssikka l-pompa.

3) Neħħi l-għatu protettiv mill-ponta taż-żennuna tal-pompa.

4) Dawwar iċ-ċirku, sabiex tagħżel il-piż tal-għoġol li se jkun ikkurat.

5) Ipprepara l-pompa billi tagħfas il-grillu b’mod ġentili, sakemm tidher qatra fil-ponta taż-żennuna.

6) Żomm l-għoġol u daħħal iż-żennuna tal-pompa tal-kejl f’ħalq l-għoġol.

7) Iġbed il-grillu tal-pompa tal-kejl kompletament għal rilaxx tad-doża adegwata.

8) Kompli uża l-prodott sakemm il-flixkun ikun vojt. Jekk jibqa’ xi prodott fil-flixkun, ħalli l-pompa

mwaħħla sakemm terġa tużah.

9) Dejjem biddel l-għatu fuq il-ponta taż-żennuna wara l-użu.

10) Dejjem biddel il-flixkun fil-kaxxa.

NOTE:

Il-fuljett tal-pakkett fuq is-suq għandu jsemmi jew il-pompa ta' 4 ml jew il-pompa ta' 4 sa 12-

il ml jew il-flixkun tal-mili mill-ġdid mingħajr pompa kif xieraq.

10.

PERJODU(I) TA’ TIŻMIM

Laħam u ġewwieni tal-annimali: 13-il ġurnata.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Żomm il-flixkun fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta’ skadenza murija fuq it-tikketta wara EXP

Żmien kemm idum tajjeb wara li jkun infetaħ l-ippakkjar li jmiss mall-prodott: 6 xhur.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Il-prodott għandu jingħata wara li l-għoġol jingħata l-kolostrum, jew wara li jingħata l-ħalib jew

sostitut tal-ħalib biss, permezz ta’ strument adattat sabiex jingħata b’mod orali. Tużax fuq stonku vojt.

Għall-kura ta’ għoġġiela anoressiċi, il-prodott għandu jingħata f’nofs litru soluzzjoni ta’ elettrolit. L-

annimali għandhom jingħataw kolostrum biżżejjed skont prattiċi ta’ trobbija tajba.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali:

Persuni li għandhom sensittività eċċessiva magħrufa għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe

sustanza mhux attiva għandhom jagħtu l-prodott mediċinali veterinarju b’kawtela.

Kuntatt ripetittiv mal-prodott jista’ jikkawża allerġiji għall-ġilda.

Evita kuntatt tal-prodott mal-ġilda, l-għajnejn jew membrani mukosali.

Ilbes ingwanti protettivi waqt li qed tuża dan il-prodott.

F’każ ta’ kuntatt mal-ġilda jew l-għajnejn, laħlaħ sewwa bl-ilma. Jekk l-irritazzjoni fl-għajnejn

tippersisti, fittex għajnuna medika.

Aħsel idejk wara li tuża dan il-prodott.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

Minħabba li sintomi ta’ tossiċità jibdew jidhru meta tingħata doża terapewtika doppja, huwa

neċessarju li wieħed jamministra l-prodott strettament kif rakkomandat. Sintomi ta’ tossiċità jinkludu

dijareja, demm fil-ħmieġ, tnaqqis fl-aptit, deidratazzjoni, telqa u għejja. Jekk ikun hemm dawn is-

sintomi wieħed għandu jwaqqaf il-kura u l-annimal jingħata ħalib mhux medikat jew sostitut tal-ħalib.

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ reidratazzjoni.

Inkompatibilitajiet:

Fin-nuqqas ta' studji dwar kompatibilità, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jintuża

flimkien ma’ prodotti mediċinali veterinarji oħra.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m

għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Staqsi lill-kirurgu veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa.

Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

Il-prodott m’għandux jitħalla jmur man-nixxigħat tal-ilma minħabba li jista’ jkun ta’ periklu għall-ħut

u ħlejqiet oħra akwatiċi.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea

dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Kaxxa tal-kartun bi flixkun ta’ 500 ml li fih 490 ml jew flixkun ta' 1,000 ml li fih 980 ml, flimkien jew

mingħajr pompa tad-dożaġġ.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu jkunu fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-

rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

België/Belgique/Belgien

VIRBAC BELGIUM NV

Esperantolaan 4

BE-3001 Leuven

Tel nr +32-(0)16 387 260

Lietuva

VIRBAC

ère

avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

Република България

VIRBAC

ère

avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Teл: +33-(0)4 92 08 73 00

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM NV

Esperantolaan 4

BE-3001 Leuven

België

Tel nr +32-(0)16 387 260

Česká republika

VIRBAC

ère

avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

Magyarország

VIRBAC HUNGARY KFT

Szent Istvàn krt.11.II/21.,

HU-1055 Budapest

Teл: +36703387177

Danmark

VIRBAC Danmark A/S Profilvej 1

DK-6000 Kolding

Tel: +45 75521244

Malta

VIRBAC

ère

avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Deutschland

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Rögen 20

DE-23843 Bad Oldesloe

Tel: +49-(4531) 805 111

Nederland

VIRBAC Nederland BV

Hermesweg 15

NL-3771 ND-Barneveld

Tel nr +31-(0)342 427 127

Eesti

VIRBAC

ère

avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

Norge

VIRBAC Danmark A/S

Profilvej 1

DK-6000 Kolding

Tel: + 45 75521244

Ελλάδα

VIRBAC HELLAS Α.Ε.

χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας

EL-14452, Μεταμόρφωση

Τηλ.: +30 2106219520

info@virbac.gr

Österreich

VIRBAC Österreich GmbH

Hildebrandgasse 27

AT-1180 Wien

Tel: +43-(0)1 21 834 260

España

VIRBAC ESPAÑA SA

Angel Guimerá 179-181

ES-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Tel. : + 34-(0)93 470 79 40

Polska

VIRBAC Sp. z o.o.

ul. Pu l awska 314

PL-02 819 Warszawa

Tel.: + 48 22 855 40 46

France

VIRBAC France

rue LID

FR-06517 Carros

service-conso@virbac.fr

Portugal

VIRBAC de Portugal Laboratórios LDA

R.do Centro Empresarial

Ed13-Piso 1- Esc.3

Quinta da Beloura

PT-2710-693 Sintra

Tel: + 351 219 245 020

Hrvatska

VIRBAC

ère

avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

România

VIRBAC

ère

avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Ireland

VIRBAC

ère

avenue 2065m LID

FR-06516 Carros

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Slovenija

VIRBAC

ère

avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

+ 33-(0)4 92 08 73 00

Ísland

VIRBAC

ère

avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Slovenská republika

VIRBAC

ère

avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Italia

VIRBAC SRL

Via Ettore Bugatti,

IT-15 20142 Milano

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Suomi/Finland

VIRBAC

ère

avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

+ 33-(0)4 92 08 73 00

Κύπρος

VIRBAC HELLAS Α.Ε.

χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας

EL-14452, Μεταμόρφωση

Τηλ.: +30 2106219520

info@virbac.gr

Sverige

VIRBAC Danmark A/S Filial Sverige

SE-171 21 Solna

Tel: +45 75521244

Latvija

VIRBAC

ère

avenue 2065 m LID

FR-06516 Carros

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

United Kingdom

Virbac Ltd,

Suffolk, IP30 9UP – UK

Tel: 44 (0)-1359 243243