Fungitraxx

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Fungitraxx
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Fungitraxx
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Avjan
 • Żona terapewtika:
 • ANTIMIKOTIĊI GĦALL-UŻU SISTEMIKU-derivati Triazole, itraconazole
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għat-trattament ta ' asperġillożi u kandidjasi fil-ħbieb l-għasafar, .
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 2

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/002722
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 11-03-2014
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/002722
 • L-aħħar aġġornament:
 • 25-05-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/698698/2013

EMEA/V/C/002722/0000

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Fungitraxx

Itraconazole

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. L-għan tiegħu huwa li

jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP)

abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet tal-

użu.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb'wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk teħtieġ

iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew it-trattament tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lil-

veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra

d-Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).

X’inhu Fungitraxx?

Fungitraxx huwa mediċina veterinarja li fiha s-sustanza attiva itraconazole. Huwa disponibbli bħala

soluzzjoni li tingħata mill-ħalq.

Għal xiex jintuża Fungitraxx?

Fungitraxx jintuża għall-kura ta’ għasafar ornamentali b’żewġ tipi ta' infezzjonijiet fungali tal-passaġġ

respiratorju (asperġillosi u kandidjasi). Jista' jintuża għall-kura ta’ asperġillosi f’kakatuwi, pappagalli,

parrukketti, amorini, falkuni, isqra, kokki u ċinji, u anki għall-kura ta’ kandidjasi f’kakatuwi, pappagalli,

parrukketti u amorini. Jingħata mill-ħalq f'doża ta’ 5 sa 10 mg ta’ itraconazole għal kull kg tal-piż tal-

ġisem kuljum għal 8 ġimgħat għal asperġillosi, u 10 mg għal kull kg kuljum għal ġimagħtejn għal

kandidjasi.

Kif jaħdem Fungitraxx?

Itraconazole huwa mediċina antifungali. Jaħdem billi jimblokka l-produzzjoni ta’ kompost fil-fungu

msejjaħ ergosterol li huwa parti importanti tal-membrani taċ-ċelloli fungali. Billi jimblokka l-produzzjoni

ta’ dan il-kompost, itraconazole iwassal għat-tkissir taċ-ċelloli fungali, joqtol il-fungu jew iwaqqfu milli

jinfirex.

Fungitraxx

EMA/698698/2013

Paġna 2/2

Kif ġie studjat Fungitraxx?

Sar studju fuq il-post b’62 għasfur b’asperġillosi (kakatuwi, pappagalli, parrukketti, amorini, falkuni,

isqra, kokki u ċinji) u 18-il għasfur b’kandidjasi (kakatuwi, pappagalli, parrukketti u amorini). Għal

asperġillosi, l-għasafar kienu inklużi jekk il-preżenza tal-fungi Aspergillus kienet ikkonfermata fil-boroż

tal-arja u, għal kandidjasi, l-għasafar kienu inklużi jekk kien hemm sinjali kliniċi ta' kandidjasi preżenti

u konferma tal-infezzjoni. Il-miżura tal-effikaċja kienet l-għajbien ta’ ngħas, nuqqas t’aptit u telf fil-piż

tal-ġisem u l-għajbien ta’ asperġillosi jew kandidjasi.

Liema benefiċċju wera Fungitraxx waqt l-istudji li twettqu?

L-istudju fuq il-post wera li Fungitraxx huwa effettiv fil-kura ta’ asperġillosi (b’56 għasfur minn 62

kkurati b'suċċess) u kandidjasi (bl-għasafar kollha kkurati b'suċċess).

X’riskji huma assoċjati ma’ Fungitraxx?

Fungitraxx m'għandux jintuża fi tjur maħsuba għall-konsum mill-bniedem.

Rimettar, telf ta’ aptit u telf fil-piż huma komuni f’għasafar ittrattati (li dehru f’sa għasfur 1 minn kull

10). Dawn l-effetti huma ġeneralment ħfief u relatati mad-doża, u jistgħu jiġu ġestiti billi titnaqqas id-

doża jew jekk ikun meħtieġ il-kura titwaqqaf.

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt

mal-annimal?

L-idejn u l-ġilda esposta għandhom jinħaslu wara l-użu ta’ Fungitraxx. F'każ ta’ kuntatt aċċidentali mal-

għajnejn, għandhom jitlaħalħu sew bl-ilma.

Fil-każ ta’ inġestjoni aċċidentali l-ħalq għandu jitlaħlaħ, jitfittex parir mediku minnufih u l-fuljett ta’

tagħrif jew it-tikketta jintwera lit-tabib.

Xi infezzjonijiet fungali tal-għasafar jistgħu jinfettaw lill-bnedmin ukoll. Waqt l-immaniġġjar ta’ għasafar

infettati bl-asperġillosi, għandhom jintlibsu ingwanti tal-lattiċe u maskra biex jiġi evitat li l-marda tiġi

trażmessa lill-persuna li tkun qed timmaniġġjahom. Jekk ikun hemm suspett ta’ sinjali tal-marda (bħal

għoqod jew imsiemer ħomor fuq il-ġilda, jew sintomi bħal sogħla jew tħarħir) fin-nies għandu jiġi

kkonsultat tabib.

Għaliex ġie appruvat Fungitraxx?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji ta’ Fungitraxx

jisbqu r-riskji għall-indikazzjonijiet approvati u rrakkomanda li Fungitraxx jingħata awtorizzazzjoni għat-

tqegħid fis-suq. Il-bilanċ tal-benefiċċju-riskju jista’ jinstab fil-modulu tad-diskussjoni xjentifika ta' dan l-

EPAR.

Tagħrif ieħor dwar Fungitraxx:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal

Fungitraxx fi 12/03/2014. L-informazzjoni dwar l-istat tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott jista’ jiġi

kkonsultat fuq it-tikketta jew fuq il-qoxra tal-pakkett.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'Jannar 2014.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦAL:

Fungitraxx 10 mg/ml soluzzjoni orali għal għasafar ornamentali

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI MILL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Avimedical B.V.

Abbinkdijk 1

7255 LX Hengelo (Gld)

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

Manifattur responsabbli mill-ħruġ tal-lott:

Floris Veterinaire Produkten B.V.

Kempenlandstraat 33

5262 GK Vught

IL-PAJJIŻI L-BAXXI

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Fungitraxx 10 mg/ml soluzzjoni orali għal għasafar ornamentali

itraconazole

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U INGREDJENT(I) OĦRA

Sustanza attiva:

Itraconazole

10 mg/ml

Deskrizzjoni:

Soluzzjoni ċara, safra għal ftit ambra.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Psittaciformi, Falkoniformi, Aċċipitriformi, Strigiformi, u Anseriformi:

Għall-kura ta’ asperġillożi.

Psittaciformi (biss):

Anke għall-kura ta’ kandidjasi.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax fuq għasafar maħsuba għall-konsum mill-bniedem.

Tużax f’każijiet ta’ ipersensittività għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti.

6.

REAZZJONIJIET AVVERSI

Ġeneralment itraconazole għandu marġini dejjaq ta’ sigurtà fl-għasafar.

Rimettar, telf ta’ aptit u telf ta’ piż kienu komunement osservati f’għasafar ittrattati, madankollu, dawn ir-

reazzjonijiet avversi huma ġeneralment ħfief u relatati mad-doża. Jekk ikun hemm rimettar, telf ta’ aptit jew

telf ta’ piż, allura mal-ewwel okkorrenza huwa rakkomandabbli li d-doża titbaxxa (ara sezzjoni “Twissijiet

speċjali”) jew il-kura bil-mediċina veterinarja għandha titwaqqaf.

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali trattat li juru reazzjoni(jiet) avversa(i))

- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal trattat)

- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal trattat)

- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal trattat)

- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal trattat, inklużi rapporti iżolati).

Jekk għandek xi effetti sekondarji, anki dawk mhux diġà elenkati f ' dan il-fuljett ta ' l-avviż jew taħseb li l-

mediċina ħadmet ma, jekk jogħġbok jinforma tiegħek kirurgu veterinarju.

7.

SPEĊI FIL-MIRA

Għasafar ornamentali, partikolarment:

Psittaciformi (speċifikament kakatuwi u pappagalli veri: parrukketti; amorini)

Falkoniformi (falkuni)

Aċċipitriformi (isqra)

Strigiformi (kokki)

Anseriformi (speċifikament ċinji)

8.

DOŻAĠĠ GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' KIF GĦANDU JINGĦATA

Mod ta’ kif għandu jingħata:

Għoti orali.

Ammonti li għandhom jingħataw:

Asperġillożi:

5 sa 10 mg (0.5 ml sa 1 ml) ta’ itraconazole għal kull kg tal-piż tal-ġisem kuljum għal

8 ġimgħat.

Għall-kura ta’ Pappagalli Griżi Afrikani (ara sezzjoni “Twissijiet speċjali”) uża mhux

aktar minn 5 mg (0.5 ml) ta’ itraconazole għal kull kg tal-piż tal-ġisem kuljum. Jekk is-

sinjali kliniċi juru li l-prodott mhuwiex ittollerat tajjeb, il-kura għandha titwaqqaf.

F’każijiet fejn, 8 ġimgħat wara l-bidu tal-kura, is-sinjali kliniċi jkunu għadhom preżenti,

jew endoskopija tindika li għad hemm preżenza fungali, il-kors sħiħ ta’ kura ta’ 8 ġimgħat

għandu jiġi ripetut (bl-użu tal-istess skeda tad-dożaġġ).

Kandidjasi (Psittaciformi biss):

10 mg (1 ml) ta’ itraconazole għal kull kg tal-piż tal-ġisem kuljum għal 14-il jum.

Għall-kura ta’ Pappagalli Griżi Afrikani uża mhux aktar minn 5 mg (0.5 ml) ta’

itraconazole għal kull kg tal-piż tal-ġisem kuljum għal 14-il jum (ara sezzjoni “Twissijiet

speċjali”).

9.

PARIR DWAR L-GĦOTI TAL-PRODOTT B'MOD KORRETT

Tużax il-mediċina jekk tinnota sinjali viżibbli ta’ deterjorament.

Biex tiġi żgurata d-doża korretta, u sabiex jiġi evitat li tingħata doża baxxa wisq u dożi eċċessivi, il-piż(ijiet)

tal-ġisem tal-għasfur(għasafar) li se jiġi(u) ttrattat(i) għandu jiġi stabbilit bl-aktar mod preċiż possibbli. Il-

veterinarju tiegħek se jiddeċiedi d-doża korretta għall-għasfur(għasafar) tiegħek.

L-aħjar metodu ta’ kif għandha tingħata s-soluzzjoni orali hija direttament f’ħalq l-għasfur. Madankollu, jekk

l-għoti orali dirett ma jkunx fattibbli (pereżempju, għal tjur tal-priża) il-prodott mediċinali jista’ jingħata mal-

ikel tal-għasfur. (Pereżempju, għal tjur tal-priża ġeneralment jintuża fellus li jkun ingħata l-prodott

mediċinali (‘

spiked

’).) Jekk il-prodott irid jingħata mal-ikel tal-għasfur, għandu jiġi offrut minnufih lill-

għasfur(għasafar), u jintrema wara siegħa jekk ma jkunx għadu ittiekel.

Is-siringa orali ta’ 1 ml għandha gradwazzjonijiet għal soluzzjoni ta’ 0.05 ml (= 0.5 mg ta’ itraconazole).

Is-siringa orali ta’ 5 ml għandha gradwazzjonijiet għal soluzzjoni ta’ 0.2 ml (= 2 mg ta’ itraconazole).

Neħħi t-tapp bil-kamin fuq il-flixkun. Bl-użu tas-siringa orali pprovduta, poġġi ż-żennuna tas-siringa fil-fetħa

tal-flixkun u iġbed il-volum meħtieġ. Erġa’ poġġi lura t-tapp bil-kamin wara l-użu.

Għati s-soluzzjoni orali bil-mod f’ħalq l-għasfur, u għati ċans lill-għasfur jiblagħha.

Wara l-għoti tad-doża, is-siringa għadha tinħasel b’ilma sħun u titnixxef.

10.

PERJODU TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦŻIN

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Taħżinx f'temperaturi ogħla minn 25 °C.

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Żomm il-flixkun fil-pakkett ta’ barra sabiex ikun protett mid-dawl.

Żomm il-flixkun magħluq sew.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta’ skadenza murija fuq it-tikketta u l-pakkett.

Iż-żmien kemm idum tajjeb wara li jinfetaħ il-flixkun għall-ewwel darba: 28 jum.

12.

TWISSIJA(JIET) SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speċi fil-mira:

Xejn.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Ġeneralment itraconazole mhuwiex ittollerat tajjeb mill-Pappagalli Griżi Afrikani u għalhekk il-prodott

għandu jintuża biss b’kawtela f’din l-ispeċi u jekk ma jkun hemm l-ebda kura alternattiva disponibbli u bl-

aktar doża baxxa rakkomandata għat-tul kollu tal-perjodu ta’ kura rakkomandat.

Psittaciformi oħra jidhru wkoll li huma anqas tolleranti għal itraconazole minn għasafar oħra. Għalhekk, jekk

ikun hemm reazzjoni avversi suspettati bħal emesi, bħal rimettar, telf ta’ aptit jew telf ta’ piż, id-doża

għandha titnaqqas, jew il-kura bil-prodott mediċinali għandha titwaqqaf.

Fejn ikun hemm aktar minn għasfur wieħed fid-dar/gaġġa, l-għasafar kollha infettati u trattati għandhom jiġu

separati minn għasafar oħra.

Skont it-trobbija tajba tal-annimali, għandu jiġu rakkomandat li l-ambjent tal-għasafar infettati jitnaddaf u

jiġi diżinfettat bi prodott antifungali xieraq. Rata adegwata ta’ tiġdid tal-arja fl-ambjent tal-għasafar ittrattati

hija importanti wkoll.

L-użu frekwenti u ripetut ta’ antifungali mill-istess klassi jista' jżid ir-riskju tal-iżvilupp ta’ reżistenza għal

dik il-klassi ta’ antifungali.

Il-prevalenza ta’ din ir-reżistenza akkwiżita tista' tvarja ġeografikament u maż-żmien għal speċi speċifiċi, u

għalhekk informazzjoni lokali dwar reżistenza antifungali/azole hija meħtieġa, b'mod partikolari waqt il-kura

ta’ infezzjonijiet severi.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali:

Aħsel l-idejn u l-ġilda esposta wara l-użu.

F’każ ta’ kuntatt aċċidentali mal-għajnejn, laħlaħ sew bl-ilma.

F’każ ta’ inġestjoni aċċidentali, laħlaħ il-ħalq bl-ilma u fittex parir mediku minnufih u uri l-fuljett ta’ tagħrif

jew it-tikketta lit-tabib.

Xi infezzjonijiet fungali tal-għasafar jistgħu jkunu mard żoonotiku u jinfettaw lill-bnedmin. Minħabba r-

riskju li l-asperġillożi tiġi trażmessa lin-nies, għalhekk għandu jintlibes tagħmir protettiv personali li

jikkonsisti minn ingwanti tal-lattiċe u maskra waqt it-tqandil ta’ għasafar infettati jew waqt it-tindif tas-

siringa. Jekk ikun hemm leżjonijiet suspettati (bħall-okkorrenza ta’ noduli fil-ġilda jew bżieżaq żgħar

eritematużi, sintomi respiratorji bħal sogħla u tħarħir) li jseħħu fil-bnedmin, ikkonsulta tabib.

Bidien:

Tużax f’għasafar fi żmien il-bidien u fi żmien 4 ġimgħat sa meta jibdew ibidu.

Studji fil-laboratorji fuq firien tqal li ngħataw dożi għoljin (40 u 160 mg/kg piż tal-ġisem kuljum għal

10 ijiem) wrew evidenza ta’ effetti ta’ ħsara relatati mad-doża lill-far tqila u lill-embriju/fetu.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni:

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il- prodott mediċinali veterinarju meta jintuża

fl-ispeċi fil-mira ma’ kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Għalhekk l-għoti ta’ dan il-prodott ma’

prodotti mediċinali veterinarji oħra għandu jiġu evitat. L-informazzjoni fil-paragrafu t’hawn taħt hija

sommarju tal-interazzjonijiet magħrufa bejn itraconazole u prodotti mediċinali oħra fil-bnedmin, u f’annimali

minbarra l-għasafar.

Fil-bnedmin huwa magħruf li itraconazole jista' jinibixxi l-metaboliżmu ta’ prodotti mediċinali li huma

substrati għal isoenzimi taċ-ċitokromju 3A, pereżempju, chloramphenicol, ivermectin jew

methylprednisolone. Għalkemm il-rilevanza ta’ din l-informazzjoni għall-ispeċi fil-mira (għasafar

ornamentali) mhijiex magħrufa, ikun prudenti li jiġi evitat l-użu flimkien ta’ dawn is-sustanzi ma’ dan il-

prodott minħabba li jista' jkun hemm żieda u/jew titwil tal-effetti farmakoloġiċi tagħhom, inklużi effetti

sekondarji.

L-użu konkomitanti tal-antibijotiku erythromycin jista' jwassal għal konċentrazzjoni ogħla ta’ itraconazole

fil-plasma fid-demm tal-għasfur, li jista’ jwassal għal żieda fl-effetti avversi.

Studji fl-annimali fil-laboratorju wrew li meta itraconazole jintuża flimkien ma’ amphotericin B jista’ jkun

antagonistiku kontra

Aspergillus

spp. jew

Candida

spp;. l-importanza klinika ta’ dawn is-sejbiet mhijiex ċara.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

Ma hemm l-ebda informazzjoni dwar doża eċċessiva attwalment disponibbli fl-ispeċi fil-mira. (Ara sezzjoni

“Reazzjonijiet avversi”.)

Inkompatibbiltajiet ewlenin:

Fin-nuqqas ta’ studji dwar kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandux jitħallat ma’

prodotti mediċinali veterinarji oħra.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m’għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Staqsi lill-kirurgu veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa. Dawn

il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar veterinarju dan il-prodott tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini (http://www.ema.europa.eu/).

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Grupp farmako-terapewtiku: Antimikotiċi għall-użu sistematiku, derivattivi ta’ triazole.

Kodici ATC veterinarja: QJ02AC02.

Kwalitajiet farmakodinamiċi

Il-mod ta’ azzjoni ta’ itraconazole huwa bbażat fuq il-ħila selettiva ħafna ta’ rbit tiegħu għall-iżoenzimi

fungali taċ-ċitokromju P-450. Itraconazole jinibixxi s-sintesi ta’ ergosterol. Dan jaffettwa wkoll il-funzjoni

tal-enzima marbuta mal-membrana u l-permeabbiltà tal-membrana, u peress li dan l-effett huwa irriversibbli

jwassal għal deġenerazzjoni strutturali tal-fungu.

Il-konċentrazzjonijiet minimi inibitorji ta’ itraconazole għal iżolati differenti ta’

Aspergillus

fl-għasafar fl-

Ewropa jvarjaw bejn 0.25 u >16

g/ml.

Id-dejta dwar il-konċentrazzjonijiet minimi inibitorji għal iżolati differenti ta’

Candida

kienet limitata.

Reżistenza għal antifungali azole hija l-aktar komunement esibita mill-modifika tal-ġene cyp51A li

jikkodifika għall-enzima fil-mira 14-alpha-sterol demethylase. Reżistenza inkroċjata fost membri tal-klassi

ta’ mediċini azole ġiet osservata fl-ispeċi

Candida

, għalkemm reżistenza għal membru wieħed tal-klassi

mhux bilfors tagħti reżistenza lil azoles oħrajn. Xi iżolati reżistenti ġew identifikati minn

Aspergillus

fumigatus

avjarju.

Tagħrif farmakokinetiku

Fl-għasafar, il-konċentrazzjonijiet ta’ itraconazole fil-plasma jvarjaw skont it-tip ta’ għasfur. L-ispeċi fil-mira

differenti jikkunsmaw tipi differenti ta’ ikel u juru metaboliżmu differenti. Metabolit wieħed,

hydroxyitraconazole, għandu l-istess attività antifungali bħall-mediċina ġenitur.

L-eliminazzjoni ta’ itraconazole tista' tkun proċess saturabbli. Minħabba l-

half-life

twila tiegħu, itraconazole

ma jilħaqx livelli stabbli fil-plasma għal mill-inqas 6 ijiem wara l-bidu tal-kura.

Pakkett (daqs)

Kaxxa tal-kartun li fiha flixkun tal-ħġieġ ambra (tat-tip III) b’tapp bil-kamin tal-polypropylene li ma jistax

jinfetaħ mit-tfal u inserzjoni tal-LDPE. Polipropilene siringa orali gradwata hija inkluża wkoll.

Kaxxa li fiha flixkun 1 ta’ 10 ml b’siringa orali waħda ta’ 1 ml.

Kaxxa li fiha flixkun 1 ta’ 50 ml b’siringa orali waħda ta’ 5 ml.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali

tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

L-Olanda

Fendigo SA

Av Herrmann Debrouxlaan 17 B

1160 Oudergem-Brussell

Tel .: 0032-27344899

Topet Farma B.V.

Dr Grashuisstraat 8

7021 CL Zelhem

Tel .: 0031-314 622 607

Il-Belġju

Fendigo SA

Av. Herrmann-Debrouxlaan 17 B

1160 Oudergem-Brussell

Tel .: 0032-27344899

Il-Ġermanja

Dechra Veterinary Products / Albrecht GmbH

Veterinär-medizinische Erzeugnisse

Hauptstr. 6-8 88326 Aulendorf

Tel .: 0049-7525205-71

Awstrija

Dechra Veterinary Products GmbH-Awstrija

Hintere Achmühlerstraße 1A

6850 Dornbirn

Tel .: 0043-557240242-55

Ir-Renju Unit

Petlife International Ltd

Unità 2, 2 Cavendish Rd

Bury Saint Edmunds IP33 3TE

Tel .: 0044-1284761131

Irlanda

Duggan Supplies Veterinarji Ltd

Holycross

Thurles, Co. Tipperary

Tel .: 00353-50443169

Spanja

Mascotasana s.a.

Poima 26

Poligono Industrial Can Valero 07011

Palma de Mallorca

Tel .: 0034- 902502059

Polonja

Vet-Animal

ul. Lubichowska 126

83-200 Starogard Gdański

Tel .: 0048-583523849

Franza / Lussemburgu / Portugall / Italja / Svezja / Finlandja / Repubblika Ċeka / Slovakkja / Ħongar

/ Bulgarija / Rumanija / Kroazja / Slovenja / Repubblika ta 'Ċipru / Danimarka / Estonja / Latvja /

Litwanja / Malta:

Topet Farma B.V.

Dr Grashuisstraat 8

7021 CL Zelhem

L-Olanda

Tel. 0031-314 622 607