Eryseng Parvo

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Eryseng Parvo
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Eryseng Parvo
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Majjali
 • Żona terapewtika:
 • Immunoloġiċi għall-suidae, , virali inattivati u l-vaċċini batterjali għall-ħnieżer
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għall-immunizzazzjoni attiva ta 'majjali femminili għall-protezzjoni tal-proġenija kontra infezzjoni transplacental ikkawżata minn parvovirus tal-ħnieżer. Għall-immunizzazzjoni attiva ta 'l-irġiel u tan-nisa, l-majjali biex tnaqqas is-sinjali kliniċi (leżjonijiet tal-ġilda u deni) ta' erysipelas majjali kkawżata minn Erysipelothrix rhusiopathiae, serotip 1 u serotip 2.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 5

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/002762
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 07-07-2014
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/002762
 • L-aħħar aġġornament:
 • 23-05-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/299177/2014

EMEA/V/C/002762

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

ERYSENG PARVO

Parvovirus tal-majjali u vaċċin erysipelas tal-majjali (inattivati)

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. L-għan tiegħu huwa

li jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju

(CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-

kundizzjonijiet tal-użu.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb'wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk

teħtieġ iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew il-kura tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lil-

veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra

d-diskussjoni xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).

X’inhu Eryseng Parvo?

Eryseng Parvo huwa vaċċin veterinarju li fih parvovirus tal-majjali u batterji Erysipelothrix

rhusiopathiae inattivati (maqtula). Fih razza ta’ parvovirus tal-majjali msejħa NADL-2 u razza ta’

Erysipelothrix rhusiopathiae imsejħa R32E11. Eryseng Parvo jiġi bħala sospenzjoni għal injezzjoni.

Għal xiex jintuża Eryseng Parvo?

Eryseng Parvo jintuża biex jipproteġi qżieqeż ebrijoniċi u fetali (mhux imwielda) kontra infezzjoni ta’

parvovirus tal-majjali mill-plaċenta. Parvovirus tal-majjali tikkawża infertilità, twelid ta’ feti mejtin u

btan żgħar fil-majjali nisa (majjali nisa li kellhom il-qżieqeż). Eryseng Parvo jintuża wkoll biex

jipproteġi majjali irġiel u nisa kontra erysipelas tal-majjali ikkawżata mill-batterji Erysipelothrix

rhusiopathiae, serotip 1 u serotip 2. Erysipelas tal-majjali hija marda batterika tal-majjali

kkaratterizzata minn mewta għall-għarrieda, deni assoċjat ma’ leżjonijiet tal-ġilda f’forma ta’ djamanti,

artrite u b’abort f’majjali nisa tqal.

Il-vaċċin jingħata lill-majjali mill-età ta’ sitt xhur bħala injezzjoni fil-muskoli tal-għonq, ripetuta wara

tliet ġimgħat sa erba’ ġimgħat. Injezzjoni waħda tingħata minn ġimagħtejn sa tlieta qabel kull

tgħammir, għalhekk bejn wieħed u ieħor kull sitt xhur.

ERYSENG PARVO

EMA/299177/2014

Paġna 2/3

Kif jaħdem Eryseng Parvo?

Eryseng Parvo huwa vaċċin. Il-vaċċini jaħdmu billi ‘jagħlmu’ is-sistema immunitarja (id-difiżi naturali

tal-ġisem) kif tiddefendi lilha nfisha kontra marda. Meta Eryseng Parvo jingħata lill-majjali, is-sistema

immunitarja tal-annimali tagħraf il-virus u l-batterju bħala ‘barranin’ u tagħmel antikorpi kontrihom.

Fil-futur, jekk l-annimali jiġu esposti għal parvovirus tal-majjali u batterji Erysipelothrix rhusiopathiae,

is-sistema immunitarja se tkun tista’ tirrispondi iktar malajr. Dan se jgħin jipproteġihom kontra

parvovirus tal-majjali u erysipelas tal-majjali.

Eryseng Parvo fih aġġuvant (aluminium hydroxide, DEAE-dextran u ginseng) biex itejjeb ir-rispons

immunitarju.

Kif ġie studjat Eryseng Parvo?

Għal parvovirus tal-majjali, sar studju f’laboratorju li involva tliet gruppi ta’ 11-il majjala mgħammra

(majjali nisa li għad ma kellhomx qżieqeż) imlaqqma b’konċentrazzjonijiet differenti ta’ parvovirus tal-

majjali. Il-majjali ġew imlaqqma b’żewġ dożi f’intervall ta’ tliet ġimgħat, bit-tieni doża tingħata tlieta sa

erba’ ġimgħat qabel it-tgħammir. Kien hemm ukoll grupp tal-kontroll mhux imlaqqam. Il-majjali ġew

sfidati bil-parvovirus fl-40 jum ta’ tqala u imbagħad ġew ewtanizzati (maqtula mingħajr uġigħ) fid-90

jum ta’ tqala. Il-kejl tal-effikaċja kien l-assenza tal-parvovirus tal-majjali u l-antikorpi kontra l-

parvovirus tal-majjali fil-feti.

Għal erysipelas tal-majjali twettqu żewġ studji f’laboratorju. L-ewwel studju involva 40 majjal; 30

majjal ġew imlaqqma b’żewġ dożi, b’intervall ta’ tliet ġimgħat bejniethom, filwaqt li grupp ta’ kontroll

ta’ 10 majjali irċieva plaċebo (trattament finta). Il-majjali kollha ġew sfidati 22 jum wara t-tieni doża

ta’ tilqim b’injezzjonijiet ta’ batterju Erysipelothrix rhusiopathiae serotip 1 u 2. Il-kejl tal-effikaċja kien

il-perċentwal ta’ majjali mlaqqma liberi minn leżjonijiet tal-ġilda speċifiċi (forma ta’ djamant) fil-post

tal-isfida. It-tieni studju tal-laboratorju involva 15-il majjal mara mgħammra (ħnieżer nisa li għad ma

kellhomx qżieqeż) li ġew imlaqqma skont l-iskeda ta’ tilqim bażika b’doża booster sitt xhur wara. Il-

majjali ġew sfidati sitt xhur wara aktar tard b’injezzjonijiet ta’ batterju Erysipelothrix rhusiopathiae

serotip 1 u 2 u l-kejl tal-effikaċja kien il-perċentwal ta’ majjali protetti bit-tilqima.

Liema benefiċċju wera Eryseng Parvo matul l-istudji?

L-istudju tal-parvovirus wera li Eryseng Parvo pproteġa 100% tal-feti filwaqt li 89% tal-feti ġew

immummifikati fil-grupp ta’ kontroll.

Għal erysipelas tal-majjali, l-ewwel studju fil-laboratorju wera li 90% (27 minn 30) tal-majjali

mlaqqma kienu protetti kontra Erysipelothrix rhusiopathiae serotip1 u baqgħu liberi minn leżjonijiet tal-

ġilda speċifiċi filwaqt li 93% (28 minn 30) tal-majjali mlaqqma kienu protetti kontra Erysipelothrix

rhusiopathiae serotip 2 u baqgħu liberi minn leżjonijiet tal-ġilda speċifiċi. Il-bidu tal-immunità intwera li

huwa ta’ tliet ġimgħat. It-tieni studju fil-laboratorju wera li 93% (14 minn 15) tal-majjali kienu protetti

kontra sfida b’Erysipelothrix rhusiopathiae serotip 1 u 2. It-tul ta’ protezzjoni kien ikkonfermat li hu ta’

sitt xhur.

X’riskji huma assoċjati ma’ Eryseng Parvo?

L-effett sekondarju l-aktar komuni (li deher f’iktar minn ħanżir 1 minn kull 10) b’Eryseng Parvo huwa

infjammazzjoni ħafifa sa moderata fil-post tal-injezzjoni, li tipikament titlaq fi żmien erbat ijiem iżda

f’xi każijiet tista’ tibqa’ għal 12-il jum wara t-tilqima.

ERYSENG PARVO

EMA/299177/2014

Paġna 3/3

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt

mal-annimal?

F’każ ta’ awtoinjezzjoni, parir mediku għandu jiġi mfittex immedjatament u l-fuljett ta’ tagħrif jew it-

tikketa murija lit-tabib.

Kemm huwa twil il-perjodu ta’ tiżmim?

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jitħalla wara amministrazzjoni ta’ mediċina u qabel l-annimal ikun

jista’ jinqatel u l-laħam tiegħu ikun jista’ jintuża għall-konsum mill-bniedem. Il-perjodu ta’ tiżmim għal

Eryseng Parvo huwa ta’ żero jiem.

Għaliex ġie approvat Eryseng Parvo?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji ta’ Eryseng

Parvo huma akbar mir-riskji għall-indikazzjoni approvata u rrakkomanda li Eryseng Parvo jingħata

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ benefiċċju-riskju jista’ jinsab fil-modulu ta’ diskussjoni

xjentifika ta’ dan l-EPAR.

Informazzjoni oħra dwar Eryseng Parvo:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal

Eryseng Parvo fit-8 ta’ Lulju 2014. L-informazzjoni dwar l-istatus tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott

tista’ tiġi kkonsultata fuq it-tikketta jew fuq il-qoxra tal-pakkett.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’Mejju 2014.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦAL:

ERYSENG PARVO suspensjoni għal injezzjoni għall-majjali

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-manifattur responsabbli għall-ħrug tal-lott:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

ERYSENG PARVO suspensjoni għal injezzjoni għall-majjali

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Kull doża ta’ 2 ml fiha:

Parvovirus tal-majjali inattivat, razza NADL-2 ? RP > 1.15*

Erysipelothrix rhusiopathiae

inattivat, razza R32E11 ? ELISA > 3.34 log

50 %

* RP, qawwa relattiva (ELISA)

** IE

50 %

inibizzjoni ELISA - 50%

Aluminium hydroxide ? 5.29 mg (aluminju)

DEAE-Dextran

Ġinseng

Suspensjoni għal injezzjoni bajdanija

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Għat-tilqim attiv ta’ majjali nisa għall-protezzjoni ta’ proġeni kontra infezzjoni transplaċentali

kkawżata mill-parvovirus tal-majjali.

Għat-tilqim attiv tal-majjali rġiel u nisa sabiex jitnaqqsu s-sinjali kliniċi (leżjonijiet tal-ġilda u deni) ta’

erisipelas tal-majjali kkawżata minn

Erysipelothrix rhusiopathiae

, serotip 1 and serotip 2.

Bidu tal-immunità:

Parvovirus tal-majjali: mill-bidu tal-perjodu ta’ ġestazzjoni.

E. rhusiopathiae:

tliet ġimgħat wara t-tmiem tal-iskema ta’ tilqim bażiku.

Tul tal-immunità:

Parvovirus tal-majjali: tilqima li tipprovdi protezzjoni għall-fetu tul il-ħbiela kollha. It-tilqim mill-

ġdid għandu jsir qabel kull ħbiela, irreferi għas-sezzjoni

Doża għal kull speċi, mod(i) u metodu ta’

amministrazzjoni

E. rhusiopathiae

: tilqima li tipproteġi kontra l-erisipelas tal-majjali saż-żmien tat-tilqima mill-ġdid

rakkomandata (bejn wieħed u ieħor sitt xhur wara l-iskema tat-tilqima bażika), irreferi għas-sezzjoni

Doża għal kull speċi, mod(i) u metodu ta’ amministrazzjoni”.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax f’każijiet ta’ sensittività għall-ingredjenti attivi; ingredjenti miżjuda jew ingredjenti oħra

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Reazzjonijiet avversi komuni ħafna:

- Fi studji ta' sigurtà ġiet osservata infjammazzjoni ħafifa għal moderata fis-sit tal-injezzjoni li

normalment tgħaddi fi żmien 4 t’ ijiem iżda f’xi każijiet tista’ tippersisti sa 12-il ġurnata wara t-

tilqima.

Reazzjonijiet avversi komuni:

- Fi studji ta' sigurtà ġiet osservata żieda temporanja fit-temperatura tal-ġisem fi żmien l-ewwel 6

sigħat wara t-tilqima, li tgħib b’mod spontanju fi żmien 24 siegħa.

Reazzjonijiet avversi rari ħafna:

Reazzjonijiet tat-tip anaflattiku ġew rappurtati f’rapporti spontanji u kura sintomatika xierqa hija

rakkomandata.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali li juru effett(i) mhux mixtieq(a) matul il-perjodu ta’

kura waħda)

- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal)

- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal)

- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal)

- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji anke dawk mhux imsemmija f’dan il-fuljett, jew taħseb li l-mediċina ma

ħadmitx, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Majjali

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu għal ġol-muskoli

Agħti doża waħda ta’ 2 ml b’injezzjoni ġol-muskoli fil-muskoli tal-għonq skont l-iskeda li ġejja:

Tilqim bażiku:

Majjali li għandhom 6 xhur u iktar li ma ġewx imlaqqmin qabel bil-prodott għandhom jingħataw żewġ

injezzjonijiet b’intervall ta’ 3-4 ġimgħat. It-tieni injezzjoni għandha tingħata 3-4 ġimgħat qabel it-

tgħammir.

Tilqim mill-ġdid:

Għandha tingħata injezzjoni waħdanija 2-3 ġimgħat qabel kull tgħammir sussegwenti (bejn wieħed u

ieħor kull 6 xhur).

Għall-użu simultanju ma’ UNISTRAIN PRRS fi ħnieżer għar-riproduzzjoni minn 6 xhur, l-

amministrazzjoni mħallta ta’ ERYSENG PARVO u UNISTRAIN PRRS għandha tintuża biss meta l-

annimali jitlaqqmu qabel it-tgħammir.

Għandek issegwi l-istruzzjonijiet li ġejjin: il-kontenut ta’ kunjett wieħed ta’ UNISTRAIN PRRS

għandu jiġi rikostitwit bil-kontenut ta’ kunjett wieħed ta’ ERYSENG PARVO. Doża waħda (2 ml) tat-

tilqim imħallat għandu jiġi injettat f’perjodu ta’ sagħtejn permezz ta’ użu intramuskolari.

UNISTRAIN PRRS

ERYSENG PARVO

10 dożi

10 dożi (20 ml)

25 doża

25 doża (50 ml)

50 doża

50 doża (100 ml)

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Ħalli l-vaċċin jilħaq it-temperatura ambjentali (15-25ºC) qabel tagħtih.

Ħawwad sew qabel l-użu.

10.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Żero jiem

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen u ttrasporta fil-friġġ (2

C – 8

Tagħmlux fil-friża

Ipproteġi mid-dawl.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta’ skadenza li hemm fuq it-tikketta wara JIS.

Iż-żmien kemm idum tajjeb wara li jinfetaħ il-kontenitur għall-ewwel darba: uża minnufih.

Il-perjodu ta’ konservazzjoni wara li jitħallat ma’ UNISTRAIN PRRS: sagħtejn.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speċi għal xiex huwa indikat:

Laqqam annimali b’saħħithom biss.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Xejn.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali:

F’każ ta’ reazzjonijiet avversi wara li tinjetta lilek innifsek b’mod aċċidentali, fittex tabib mal-ewwel u

urih il-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta.

Tqala u treddigħ :

Jista’ jintuża waqt it-tqala u t-treddigħ.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinal oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni:

Huwa disponibbli dejta tas-sigurtà u l-effikaċja li turi li din it-tilqima tista’ titħallat ma’ UNISTRAIN

PRRS (fejn dan il-vaċċin huwa awtorizzat) u tiġi amministrata f’post wieħed ta’ titqib. L-

informazzjoni dwar il-prodott UNISTRAIN PRRS għandu jiġi kkonsultat qabel l-amministrazzjoni ta’

prodotti mħallta.

L-amministrazzjoni mħallta ta’ UNISTRAIN PRRS u ERYSENG PARVO għandu jintuża biss meta

tlaqqam l-annimali qabel it-tgħammir.

Għall-użu mħallat il-bidla u t-tul tal-immunità tal-komponenti parvovirus u l-bidla tal-immunità tal-

komponent

Erysipelas

intwera li huma ekwivalenti għal dawk maħsuba għal ERYSENG PARVO meta

użati waħedhom. Madankollu, it-tul tal-immunità tal-komponent tal-

Erysipelas

wara l-użu mħallat

għadu ma ġiex investigat.

Ebda informazzjoni m’hija disponibbli dwar dejta tas-sigurtà u l-effikaċja ta’ din it-tilqima meta

tintuża ma’ prodotti mediċinali veterinarji minbarra l-prodott imsemmi hawn fuq. Deċiżjoni biex tuża

din it-tilqima qabel jew wara prodott mediċinali veterinarju għalhekk jeħtieġ isir fuq bażi ta’ każ

b’każ.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

Ebda reazzjoni avversa għajr dawk imsemmija diġà fis-sezzjoni

Reazzjonijiet avversi

ma hija

mistennija wara l-għoti ta’ doża tat-tilqima li kienet darbtejn iktar minn tas-soltu.

Inkompatibilitajiet maġġ

uri:

Tħallatx ma’ ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor minbarra ma’ UNISTRAIN PRRS.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m’għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew ma’ l-iskart domestiku.

Staqsi lill-kirurgu veterinarju lill-ispiżjar tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar

meħtieġa. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea

dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Daqsijiet tal-pakketti:

Kaxxa tal-kartun b’kunjett tal-ħġieġ 1 ta’ 10 dożi (20 ml).

Kaxxa tal-kartun b’kunjett tal-ħġieġ 1 ta’ 25 doża (50 ml).

Kaxxa tal-kartun b’kunjett tal-ħġieġ 1 ta’ 50 doża (100 ml).

Kaxxa tal-kartun b’kunjett tal-PET 1 ta’ 10 dożi (20 ml).

Kaxxa tal-kartun b’kunjett tal-PET 1 ta’ 25 doża (50 ml).

Kaxxa tal-kartun b’kunjett tal-PET 1 ta’ 50 doża (100 ml).

Kaxxa tal-kartun b’kunjett tal-PET 1 ta’ 125 doża (250 ml).

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-

rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

België/Belgique/Belgien

HIPRA BENELUX NV

Tel. (+32) 09 2964464

Lietuva

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Република България

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Luxembourg/Luxemburg

HIPRA BENELUX NV

Tel: (+32) 09 2964464

Česká republika

HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.

Tel. (421) 02 32 335 223

Magyarország

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Danmark

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Malta

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Deutschland

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel. (+49) 211 698236 – 0

Nederland

HIPRA BENELUX NV

Tel. (+32) 09 2964464

Eesti

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Norge

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Ελλάδα

HIPRA EΛΛAΣ A.E.

Tηλ: (+30) 210 4978660

Österreich

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Tel. (+49) 211 698236 – 0

España

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Polska

HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.

Tel. (+48) 22 642 33 06

France

HIPRA FRANCE

Tél. (+33) 02 51 80 77 91

Portugal

ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e

Sanitários De Uso Animal, Lda

Tel. (+351) 219 663 450

Hrvatska

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

România

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Ireland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel: (34) 972 43 06 60

Slovenija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Ísland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Slovenská republika

HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.

Tel. (421) 02 32 335 223

Italia

Hipra Italia S.r.l.

Tel. ( +39) 030 7241821

Suomi/Finland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Κύπρος

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Sverige

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60

Latvija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Tel. (34) 972 43 06 60