Easotic

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Easotic
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Easotic
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Klieb
 • Żona terapewtika:
 • Otoloġiku – Kortikosterojdi u sustanzi anti-infettivi flimkien
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Trattament ta 'otite esterna akuta u taħrix akut ta' otite esterna rikorrenti assoċjata ma ' bakterja suxxettibbli għal ġentamiċin u fungi suxxettibbli għal mikonażol, b'mod partikulari Malassezia pachydermatis.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 7

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/000140
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 18-11-2008
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/000140
 • L-aħħar aġġornament:
 • 26-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 47

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA

2008

Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/V/C/140

RAPPORT TA' VALUTAZZJONI PUBBLIKA EWROPEW (EPAR)

EASOTIC

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport ta' Valutazzjoni Pubblika Ewropew. L-għan tiegħu

huwa li jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu

Veterinarju (CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet

dwar il-kundizzjonijiet tal-użu.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb'wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk

trid aktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew it-trattament ta’ l-annimal tiegħek,

ikkuntattja

lill-veterinarju

tiegħek.

Jekk

tixtieq

iktar

informazzjoni

relatata

mar-

rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra d-Diskussjoni Xjentifika (ukoll parti mill-EPAR).

X'inhu Easotic?

Easotic fih tliet sustanzi attivi: aċeponat idrokortiżon, mikonażol nitrat u ġentamiċina sulfat.

Huwa sospensjoni f’forma ta’ qtar tal-widnejn għal klieb li huwa ta’ kulur abjad. Huwa

disponibbli fi flixkun ta’ 10 ml.

Għal xiex jintuża Easotic?

Easotic jintuża biex jitratta klieb li jsofru minn każijiet akuti jew rikorrenti ta’ infezzjonijiet

fil-widnejn (otite esterna). Jingħata darba kuljum għal ħamest ijiem. Id-doża hija ta’ 1 ml, li

tingħata direttament fil-widna b’attivazzjoni waħda tal-pompa fornuta flimkien mal-flixkun.

Il-parti ta’ ġewwa tal-widna għandha titnaddaf u titnixxef qabel it-trattament u jinqata’ l-pil

żejjed .

Kif jaħdem Easotic?

L-infezzjonijiet tal-widnejn fil-klieb jistgħu jiġu kkawżati minn batterji jew fungi. Ta’ spiss

iwasslu sabiex il-widna tkun infjammata (ħamra, minfuħa u tqabbad il-ħakk) Tnejn mis-

sustanzi attivi f’Easotic, mikonażol nitrat u ġentamiċina sulfat jaħdmu kontra l-kawża ta’ l-

infezzjoni, filwaqt li t-tielet wieħed l-idrokortiżon aċeponat jaħdem fuq l-infjammazzjoni.

L-aċeponat idrokortiżon huwa glukokortikosterojde li huwa tip ta’ sustanza li tgħin sabiex

titnaqqas l-infjammazzjoni u l-ħakk. In-mikonażol nitrat huwa sustanza kontra l-fungi li

jaħdem billi jipprevjeni il-formazzjoni ta’ ergosterol li huwa parti importanti mill-ħitan taċ-

ċelloli

tal-fungi.

Mingħajr

ergosterol,

il-fungu

jinqatel

jinżamm

milli

jinfirex.

ġentamiċina sulfat huwa antibijotiku li jappartjeni g

ħall-grupp . Dan jaġixxi billi jipprevjeni l-

batterji jiffurmaw proteini. Dan iwaqqaf il-batterji milli jikbru, li jwassal għal mewt tagħhom.

Kif ġie studjat Easotic?

Easotic ġie studjat fi klieb kemm fil-laboratorju kif ukoll fi provi kliniċi fuq il-post. Sar studju

kbir fuq il-post f’ċentri differenti madwar l-Ewropa. F’dan l-istudju l-effikaċja ta’ Easotic

tqabbel

ma’

tal-qtar

tal-widnejn

tliet

sustanzi

attivi

klieb

jbatu

minn

infezzjonijiet tal-widnejn akuti jew rikurrenti ta’ forma batterika jew fungali. Ġie assenjat l-

istess numru ta’ klieb għal kull grupp ta’ razza, età, sess u piż differenti.

EMEA 2008

Paġna 2/2

X'benefiċċji wera Easotic tul l-istudji?

Meta wżat f’doża rakkomandata fuq ħamest ijiem, Easotic kien effettiv bħal mediċina ta’

paragun fit-titjib tas-sintomi ta’ infezzjonijiet tal-widnejn (ħmura, nefħa, tisfija tal-widna u

skomdu). Il-mediċina ġiet tollerata b’mod tajjeb.

X'inhu r-riskju assoċjat ma' Easotic?

Dehret daqxejn ħmura tal-widna f’madwar 2% tal-klieb. L-użu ta’ preparazzjonijiet tal-

widnejn jista’ jiġi assoċjat ma’ dannu tas-smiegħ. Dan huwa normalment temporanju u jiġri

primarjament fi klieb aktar anzjani.

Easotic ma għandux jintuża fi klieb li jistgħu jkunu allerġiċi għas-sustanzi attivi jew għal xi

ingredjenti oħrajn, jekk it-tanbur tal-widna jkun mifqugħ, fl-istess waqt bħal mediċini oħrajn li

jistgħu ikunu ta’ dannu għal widna, jew fi klieb li jsofru minn infezzjoni parasittika msejħa

demodekożi ġeneralizzata (ġarab).

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrappurtati b'Easotic, ara l-Fuljett ta' Tagħrif.

X'inhuma l-prekawzjonijiet li għandha tieħu persuna li tagħti l-mediċina jew li tiġi f'kuntatt

mal-annimal?

Jekk ikun hemm kuntatt aċċidentali mal-ġilda jew ma’ l-għajnejn, laħlaħ minnufih b’ħafna

ilma. Jekk persuna aċċidentalment tieħu l-mediċina jew ikun hemm irritazzjoni fl-għajnejn,

fittex l-għajnuna medika minnufih u uri l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta lil tabib.

Għaliex ġie approvat Easotic?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji

ta’ Easotic huma akbar mir-riskji tiegħu għat-trattament ta’ otite esterna akuta u taħrix akut ta’

otite esterna rikorrenti fil-klieb assoċjati ma’ batterji suxxettibbli għal ġentamiċina u fungi

suxxettibbli għal mikonażol b’mod partikolari l-Malassezia pachydermatis u rrakkomanda li

Easotic jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ bejn il-benefiċċji u r-riskji

jista' jiġi kkonsultat fil-modulu 6 ta' dan l-EPAR.

Tagħrif ieħor dwar Easotic:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni

Ewropea

għal

Easotic

Virbac

S.A.

fit-20/11/08.

L-informazzjoni

dwar

l-istat

tal-

preskrizzjoni ta’ dan il-prodott tista’ tiġi kkonsultata fuq it-tikketta jew fuq il-qoxra tal-pakkett.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi: Novembru 2008.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA' TAGĦRIF FIL-PAKKETT

FULJETT TA’ TAGĦRIF

Easotic suspensjoni ta’ qtar fil-widnejn għal klieb

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-

ISEM

U

L-INDIRIZZ

TAS-SID

TAL-AWTORIZZAZZJONI

TAL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI LI JĦALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI

VIRBAC

ère

avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

FRANZA

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Easotic suspensjoni ta’ qtar fil-widnejn għall-klieb

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI U INGREDJENTI OĦRA

Idrokortiżon aċeponat

1.11 mg/ml

Mikonażol bħala nitrat

15.1 mg/ml

Gentamiċina bħala sulfat

1,505 IU/ml

4.

INDIKAZZJONIJIET

Il-kura ta’ otite akuta esterna, u otite rikurrenti esterna li tkun marret għal agħar, assoċjata ma’ batterja

suxxettibbli

għal

ġentamiċina

fungi

suxxettibbli

għal

mikonażol

speċjalment

Malasseżija

pakidermatite .

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax

f'każijiet

sensittività

eċċessiva

għal

sustanza

attiva

sustanzi

mhux

attivi,

għal

kortikosterojdi, għal aġenti oħra antifungali ażoli u għal aminoglikosidi oħra.

Tużax jekk it-tanbur tal-widna hu mtaqqab.

Tużax flimkien ma’ sustanzi li huma magħrufa li jikkawżaw ototossiċità.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Ħmura ħafifa għal moderata tal-widna kienet komuni (2.4% ta’ klieb ikkurati). Papuli kienu osservati

mhux komunement (f’inqas minn 1% tal-klieb ikkurati). Fil-każi kollha, il-kura bil-prodott mediċinali

veterinarju ma waqfitx u l-klieb kollha rkupraw mingħajr ebda terapija speċifika.

F’każijiet rari ħafna, l-użu tal-prodott mediċinali veterinarju ġie assoċjat ma’ telf ta’ smigħ (telf ta’

smigħ parzjali jew truxija), is-soltu temporanju, u l-iktar fi klieb anzjani. Jekk jiġri dan, il-kura

għandha tieqaf. Ara t-taqsima 4.5 tal-SPC. F’każijiet rari ħafna, ġew osservati reazzjonijiet

Ipersensittivi tat-Tip-I (nefħa fil-wiċċ, ħakk allerġiku). Jekk jiġri dan, il-kura għandha tieqaf.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali ttrattati li juru effetti mhux mixtieqa)

- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal ittrattat)

- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal ittrattat)

- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal ittrattat)

- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal ittrattat, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti kollaterali serji jew effetti oħra mhux elenkati f’dan il-fuljett tal-pakkett jew jekk

taħseb li l-mediċina ma ħadmitx, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊJI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊJE, MODI U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu fil-widna. Millilitru fih 1.11 mg idrokortiżon aċeponat, 15.1 mg mikonażol (bħala nitrat) u

1,505 IU ġentamiċina (bħala sulfat).

Huwa rakkomandat li l-kanal estern tal-widna jitnaddaf u jkun ixxuttat qabel it-trattament, u xagħar

żejjed madwar fejn se jkun trattat għandu jinqata’.

[Kontenitur ta’ multidożi:]

Ħawwad il-flixkun sewwa qabel ma tagħti l-ewwel darba, u ara li l-pompa tkun ġibdet billi tagħfasha.

Id-dożaġġ rrakkomandat hu ta’ 1 ml tal-prodott mediċinali veterinarju f’kull widna nfettata darba

kuljum għal ħamest ijiem konsekuttivi.

Daħħal il-kanula atrawmatika fil-kanal tal-widna. Agħti doża waħda (1 ml) tal-prodott f’kull widna

affettwata. Din id-doża tingħata sewwa b’attivazzjoni waħda tal-pompa. Il-pompa mingħajr arja

tippermetti li jingħata l-prodott hi x’inhi l-pożizzjoni tal-flixkun.

Il-prodott kif inhu ppreżentat jippermetti l-kura ta’ kelb li jkun qed ibati minn otite bilaterali.

[Kontenitur ta’ doża waħda:]

Biex tagħti doża waħda (1 ml) tal-prodott fil-widna affettwata:

Oħroġ pipetta waħda mill-kaxxa. Ħawwad il-pipetta sew qabel ma tużaha.

Biex tiftaħ: żomm il-pipetta wieqfa u aqsam il-biċċa ta’ fuq tal-kanula

Daħħal il-kanula atrawmatika fil-kanal tal-widna. Agħfas bil-mod imma b’mod sod fin-nofs tal-

korp tal-pipetta.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Wara l-għoti, il-bażi tal-widna għandha mnejn tkun immassaġġjata għal ftit ħin u b’mod ġentili biex

tħalli l-preparazzjoni tippenetra l-parti t’isfel tal-kanal tal-widna.

Il-prodott mediċinali veterinarju għandu jintuża f’temperatura tal-kamra (i.e. tinstillax prodott kiesaħ).

ikun xi jkun id-daqs

tkun xi tkun il-pożizzjoni

Doża waħda /widna / kull ġurnata għal ħamest ijiem

10.

PERIJODU(I) TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Taħżnux f’temperatura ogħla minn 25°C.

Tużax dan il-prodott veterinarju wara d-data tal-iskadenza fuq it-tikketta.

Żmien li l-prodott jibqa’ tajjeb wara li jkun tneħħa mill-ewwel ippakkjar : 10 ijiem.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

L-otite batterjali u fungali spiss hi sekondarja fin-natura u għandu jintuża dijanjosi adegwata biex jiġu

ddeterminati il-fatturi primarji involuti.

Jekk ikun hemm sensittività eċċessiva għal kwalunkwe komponiment, il-kura għandha titwaqqaf u

tinbeda terapija adegwata.

L-użu ta’ prodott mediċinali veterinarju għandu jkun ibbażat fuq l-identifikazzjoni ta’ organiżmi li

jinfettaw

l-ittestjar

għas-suxxettibilità

jieħu

nkonsiderazzjoni

l-policies

uffiċjali

lokali

antimikrobjali

L-użu ta’ prodott mediċinali veterinarju li jiddevja mill-istruzzjonijiet mogħtija fis-Sommarju tal-

Karatteristiċi tal-Prodott għandhom mnejn iżidu il-prevalenza ta’ batterja u fungi li huma reżistenti

għal gentamiċina u mikonażol rispettivament u għandhom mnejn inaqqsu l-effettività tal-kura permezz

ta’ aminoglikosidi u aġenti antifungali ażoli, minħabba l-potenzjal ta’ reżistenza inkroċjata.

F’każ ta’ otite parasitika, għandha tingħata kura akariċidjali adegwata.

Ġentamiċina hi magħrufa li hi assoċjata ma’ ototossiċità meta tingħata permezz ta’ mod sistemiku

f’dożi ogħla minn dożi terapewtiċi.

Attenzjoni speċjali għandha tingħata mill-persuna li tagħti l-prodott veterinarju mediku lill-annimali

F’każ ta’ kuntatt aċċidentali mal-ġilda, hu rrakkomandat li taħsel sewwa bl-ilma.

Evita kuntatt mal-għajnejn. F’każ ta’ kuntatt aċċidentali laħlaħ b’ħafna ilma. F’każ ta’ irritazzjoni tal-

għajnejn, fittex tabib.

Jekk tibilgħu b’mod aċċidentali, fittex parir mediku mill-ewwel u qis li turi l-fuljett ta' informazzjoni li

jkun fih ġewwa jew it-tikketta lit-tabib.

Tqala u treddigħ

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma ġietx stabbilita waqt it-tqala u fi żmien il-ħalib.

Assorbiment sistematiku ta’ idrokortiżon aċeponat , ġentamiċina sulfat u mikonażol nitrat kienu

negliġibbli, mhux probabbli li jkun hemm ħsara fit-tqala, ħsara lil fetu jew ħsara lil omm bid-dożaġġ

rrakkomandat fil-klieb.

Uża biss skont kif il-veterinarju responsabbli jqis il-benefiċċju/riskju tal-prodott.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn u forom oħrajn ta’ intgerazzjoni:

Il-kompattibilità ma’ prodotti oħra li jnaddfu l-widnejn ma ġietx murija.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti)

Meta d-doża rrakkomandata ngħatat tliet darbiet u ħames darbiet, ma ġiet osservata l-ebda reazzjoni

avversa lokali jew ġenerali barra minn xi klieb li wrew eritema u papuli fil-kanal tal-widna.

Fil-każ ta’ klieb li kienu kkurati b’doża terapewtika għal għaxart ijiem konsekuttivi, il-livelli tal-

kortiżol tas-serum naqsu minn ħamest ijiem ’l quddiem u ġew lura għal valuri normali fi żmien

għaxart ijiem wara t-tmiem tat-trattament. Imma, il-livelli tar-rispons tal-kortiżol fis-serum wara l-

istimulazzjoni ACTH baqgħet fil-firxa normali matul il-perijodu estiż tat-trattament, li jindika funzjoni

adrenali preżervata.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATA JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Saqsi lil veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa minnek.

Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA

META

ĠIE

APPROVAT

L-AĦĦAR

IL-FULJETT

INFORMATTIV

FIL-

PAKKETT

Informazzjoni

dettaljata

dwar

il-prodott

tinstab

il-websajt

tal-Aġenzija

Ewropea

għall-

Mediċini (http://www.ema.europa.eu/)

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Il-prodott mediċinali veterinarju hu taħlita fissa ta’ tliet sustanzi attivi: kortikosterojdi, antifungali u

antibijotiku.

Għal

kull

tagħrif

dwar

il-prodott

mediċinali

veterinarju,

jekk

jogħġbok

ikkuntattja

lir-

rappreżentant lokali tas-sid tal-awtorizzazzjoni:

België/Belgique/Belgien

VIRBAC BELGIUM N.V.

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

Tel: 32 (0) 16 38 72 60

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM N.V.

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

IL-BELĠJU

Tel: 32 (0) 16 38 72 60

Република България

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

FRANZA

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Magyarország

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

FRANZA

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

FRANZA

Tel.: 33 (0) 4 92 08 73 00

Malta

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

FRANZA

Tel.: 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

VIRBAC DANMARK A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

Tlf. : + 45 75521244

Nederland

VIRBAC NEDERLAND BV

Hermesweg 15

3771 ND-Barneveld

Tel.: 31 (0) 342 427 100

Deutschland

VIRBAC Tierarzneimittel GMBH

Rögen 20

23843 Bad Oldesloe

Tel: 49 (4531) 805 111

Norge

Virbac Norge

c/o Premium Pet Products

Vollaveien 20 A

0614 Oslo

Tel: + 45 7552 1244

Eesti

OÜ ZOOVETVARU

Uusaru 5

76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: + 372 6 709 006

Österreich

VIRBAC ÖSTERREICH GMBH

Hildebrandgasse 27

1180 Wien

Tel: 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα

VIRBAC HELLAS A.E.

23 rd Klm National Road Athens-Lamia

14565 Agios Stefanos (Athens)

Tel: 30 210 6219520

Polska

VIRBAC Sp. o.o.

ul. Puławska 314

02-819 Warszawa

España

VIRBAC ESPAÑA, S.A.

C/Angel Guimera 179-181-

08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Tel: 34 (93) 470 79 40

Portugal

VIRBAC DE PORTUGAL

LABORATÓRIOS LDA

Ed13-Piso 1- Esc.3

Quinta da Beloura

2710-693 Sintra

00 351 219 245 020

France

VIRBAC

ème

rue – L.I.D – BP 27

F-06517 Carros

Hrvatska

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

06516 Carros

France

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

România

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

FRANZA

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

France

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

FRANZA

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

FRANZA

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

FRANZA

Tel.: 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

VIRBAC S.R.L.

Via Caldera, 21

20146 Milano

Tel: 39 02 40 92 47 1

Suomi/Finland

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

FRANZA

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύpρος

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca,

Tel: +357 24813333

Sverige

VIRBAC DANMARK A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

DANMARK

Tlf. : + 45 75521244

Latvija

OÜ ZOOVETVARU

Uusaru 5

76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: + 372 6 709 006

E-mail: zoovet@zoovet.ee

United Kingdom

VIRBAC LTD

Suffolk IP30 9 UP

Tel: 44 (0) 1359 243243

Lietuva

OÜ ZOOVETVARU

Uusaru 5

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: + 372 6 709 006

E-mail: zoovet@zoovet.ee