Cimalgex

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Cimalgex
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Cimalgex
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Klieb
 • Żona terapewtika:
 • Sistema muskulo-skeletrali
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Eżenzjoni ta 'uġigħ u infjammazzjoni assoċjati ma' osteoartrite. Ġestjoni ta 'uġigħ perijoperattiv minħabba kirurġiji ortopediċi jew tat-tessut artab.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 1

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/000162
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 17-02-2011
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/000162
 • L-aħħar aġġornament:
 • 31-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/532732/2010

EMEA/V/C/000162

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Cimalgex

cimicoxib

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni (EPAR). L-għan

tiegħu huwa li jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu

Veterinarju (CVMP), fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet

dwar il-kundizzjonijiet tal-użu.

Dan id-dokument ma jistax jissotitwixxi diskussjoni wiċċ imb’wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk trid

aktar informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet jew dwar il-kura medika tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lill-

veterinarju tiegħek. Jekk trid iktar informazzjoni fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra d-

Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).

X’inhu Cimalgex?

Cimalgex huwa mediċina veterinarja li fiha cimicoxib. Jiġi bħala pilloli tawwalin li tomgħodhom, fi tliet

qawwiet differenti (8 mg, 30 mg u 80 mg).

Għalxiex jintuża Cimalgex?

Cimalgex jintuża fuq il-klieb biex jikkura uġigħ u infjammazzjoni assoċjati ma’ osteoartrite (marda fit-

tul li tikkawża ħsara u uġigħ fil-ġogi). Jintuża wkoll għall-ġestjoni tal-uġigħ u ta’ infjammazzjoni

assoċjata ma’ kirurġija għall-għadam jew għat-tessuti rotob (bħall-muskoli).

Meta użati għall-osteoartrite, il-pilloli jingħataw lill-kelb darba kuljum, flimkien ma’ jew mingħajr ikel,

f’doża ta’ 2 mg/kg piż tal-ġisem, billi tintuża pillola/jintużaw pilloli xierqa skont il-piż tal-kelb. Il-klieb

jistgħu jiġu kkurati għal mhux aktar minn sitt xhur. Għal kura iktar fit-tul, il-monitoraġġ aktar regolari

għandu jsir mill-kirurgu veterinarju.

Meta użati mal-kirurġija, il-pilloli jingħataw lill-kelb madwar sagħtejn qabel il-bidu tal-operazzjoni

f’doża ta’ 2 mg/kg piż tal-ġisem, permezz tal-pillola(i) x-xierqa skont il-piż tal-ġisem, u mbagħad dar

kuljum għat-tlett sa sebat ijiem ta’ wara, fuq il-bażi ta’ dak li jkun iddeċieda l-kirurgu veterinarju.

Kif jaħdem Cimalgex?

Is-sustanza attiva f’Cimalgex, cimicoxib, tappartjeni għall-klassi ta’ mediċini msejħa mediċini kontra l-

infjammazzjoni mhux sterojdali (NSAIDs). Taħdem billi prinċipalment timblokka enzim imsejjaħ cyclo-

oxygenase-2 (COX-2). Dan l-enzim huwa involut fil-produzzjoni tas-sustanzi msejħin prostaglandins, li

huma involuti fl-uġigħ u fl-infjammazzjoni. Billi jimblokka l-produzzjoni ta’ prostaglandins, cimicoxib

inaqqas l-uġigħ u l-infjammazzjoni kkawżati minn osteoartrite jew kirurġija fuq l-għadam jew tessut

artab.

Kif ġie studjat Cimalgex?

Cimalgex ġie studjat f’annimali tal-laboratorju, kif ukoll fi klieb li ġew ikkurati f’diversi prattiki u kliniċi

veterinarji madwar l-Ewropa (“studji fil-post”) fejn Cimalgex tqabbel ma’ mediċini NSAID veterinarji

liċenzjati oħrajn. Dawn l-istudji fil-post involvew klieb ta' gruppi ta' età, sess u razez differenti.

Studju fuq klieb (età medja 8.8 snin) b’osteoartrite kronika dam sa 90 jum. Darba kuljum, il-klieb

ingħataw jew Cimalgex jew firocoxib, mediċina awtorizzata għall-użu ta’ din il-kundizzjoni. L-effikaċja

ġiet stabbilita kemm fuq l-eżamijiet minn veterinarju kif ukoll fuq valutazzjonijiet minn sid l-annimal ta’

xi sinjali ta’ osteoartrite (bħal zappip, uġigħ jew diffikultà fil-moviment).

Tieni studju nvolva klieb (etajiet varji minn erba’ xhur ‘il fuq) li kienu qegħdin għaddejjin jew minn

kirurġija ortopedika jew minn kirurġija tat-tessut artab. Il-klieb irċevew jew Cimalgex jew prodott

komparatur (carprofen). L-ewwel doża ngħatat sagħtejn qabel il-kirurġija, u l-kura tkompliet għal

bosta jiem. L-uġigħ ġie vvalutat mill-veterinarju (sa 24 siegħa wara l-kirurġija u fi tmiem il-kura ta'

follow-up). Is-sid innota wkoll osservazzjonijiet relatati mal-uġigħ.

X’benefiċċju wera Cimalgex matul l-istudji?

Mogħti kuljum, Cimalgex naqqas l-uġigħ u l-infjammazzjoni (u s-sinjali ta’ dawn, bħal zappip) fi klieb

b’osteoartrite kronika, u kien effikaċi daqs l-NSAID komparatur, firocoxib.

Cimalgex intwera wkoll li huwa effikaċi daqs l-NSAID komparatur, carprofen, fil-ġestjoni ta’ uġigħ

madwar il-perjodu tal-operazzjoni minħabba kirurġija ortopedika jew tat-tessut artab matul l-ewwel 24

siegħa wara l-kirurġija.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Cimalgex?

L-aktar effetti sekondarji komuni bi Cimalgex huma rimettar jew dijarrea ħfief u temporanji. Għal-lista

sħiħa tal-effetti sekondarji rrapportati bi Cimalgex, ara l-Fuljett ta’ Tagħrif fil-Pakkett.

Cimalgex ma għandux jintuża fi klieb li għandhom inqas minn 10 ġimgħat, u jekk il-kelb huwa inqas

minn 6 xhur huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ attent mill-veterinarju. Cimalgex ma għandux

jintuża fi klieb li huma tqal, li qegħdin inisslu jew li qegħdin ireddgħu, jew fi klieb bi problemi li

jaffettwaw l-istonku jew l-imsaren tagħhom, inkluż ulċeri jew fsada, jew fi klieb li għandhom sinjali ta’

problemi ta’ fsada. Cimalgex lanqas ma għandu jintuża fi klieb li għandhom sensittività eċċessiva

(allerġiċi) għal cimicoxib jew għal xi sustanza oħra fil-pilloli. Ma għandux jintuża flimkien ma’

kortikosterojdi jew ma’ NSAIDs oħrajn.

Cimalgex – Summary for the public

EMA/532732/2010

Paġna 2/3

Cimalgex – Summary for the public

EMA/532732/2010

Paġna 3/3

X’inhuma l-prekawzjonijiet li l-persuna li tagħti l-mediċina jew li tiġi

f’kuntatt mal-annimal għandha tieħu?

Cimicoxib jista’ jikkawża sensitizzazzjoni tal-ġilda u n-nies għandhom jaħslu idejhom wara li jmissu l-

pilloli. Nies li għandhom sensittività eċċessiva (allerġija) għal cimicoxib għandhom jevitaw il-kuntatt

mal-pilloli ta’ Cimalgex.

Fil-każ ta’ inġestjoni aċċidentali, għandu jitfittex parir mediku minnufih u l-fuljett ta’ tagħrif fil-pakkett

jew it-tikketta għandhom jintwrew lit-tabib.

Għaliex ġie approvat Cimalgex?

Is-CVMP iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Cimalgex jisbqu r-riskji tiegħu għall-kura ta’ uġigħ u

infjammazzjoni assoċjati ma’ osteoartrite, u l-ġestjoni ta’ uġigħ ta’ madwar il-perjodu tal-operazzjoni

minħabba kirurġija ortopedika jew kirurġija tat-tessut artab, u rrakkomanda li Cimalgex jingħata

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ benefiċċju-riskju jista’ jinstab fil-parti tad-Diskussjoni

Xjentifika ta’ dan l-EPAR.

Tagħrif ieħor dwar Cimalgex:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni Ewropea

kollha, għal Cimalgex lil Vétoquinol SA fi 18/02/2011. Tagħrif dwar l-istejtus tar-riċetta ta’ dan il-

prodott jista’ jinstab fuq it-tikketta/pakkett ta’ barra.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi 18/02/2011.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF FIL-PAKKETT

FULJETT TA’ TAGĦRIF

Cimalgex 8 mg pilloli li jintmagħdu għall-klieb

Cimalgex 30 mg pilloli li jintmagħdu għall-klieb

Cimalgex 80 mg pilloli li jintmagħdu għall-klieb

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ U

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI LI JĦALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI

Vétoquinol SA

Magny Vernois

70200 Lure

Franza

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Cimalgex 8 mg pilloli li jintmagħdu għall-klieb

Cimalgex 30 mg pilloli li jintmagħdu għall-klieb

Cimalgex 80 mg pilloli li jintmagħdu għall-klieb

Cimicoxib

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Kull pillola fiha:

Cimicoxib 8 mg

Cimicoxib 30 mg

Cimicoxib 80 mg

Cimalgex 8 mg, pilloli: pilloli oblongi ta’ lewn bajdani bojod għal kannella ċari, li jistgħu jintmagħdu

b’ferq fuq iż-żewġ naħat.

Il-pilloli jistgħu jinqasmu f’żewġ partijiet ugwali.

Cimalgex 30 mg, pilloli: pilloli oblongi ta’ lewn bajdani bojod għal kannella ċari, li jintmagħdu b’2

ifruq fuq iż-żewġ naħat. Il-pilloli jistg

ħu jinqasmu f’tlett partijiet ugwali.

Cimalgex 80 mg, pilloli: pilloli oblongi ta’ lewn bajdani bojod għal kannella ċari, li jintmagħdu bi 3

ifruq fuq iż-żewġ naħat. Il-pilloli jistgħu jinqasmu f’partijiet ugwali.

4.

INDIKAZZJONIJIET

Għall-kura mill-uġigħ u l-infjammazzjoni marbuta ma’ osteoartrite, u l-kontroll ta’ uġigħ waqt

interventi kirurġiċi minħabba kirurġija ortopedika jew kirurġija dovuta għal tessut artab, fil-klieb.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax fuq klieb li għadhom m’għalqux l-10 ġimgħat.

Tużax fuq klieb li jbatu minn disturbi fl-istonku jew is-sistema diġestiva jew fi klieb bi problemi ta’

emorraġija.

Tużax fl-istess waqt ma’ kortikoseterojdi jew mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs)

oħra.

Tużax jekk il-kelb għandu sensittività eċċessiva għal cimicoxib jew xi wieħed mis-sustanzi l-oħra

fil-prodott.

Tużax fuq annimali waqt it-tgħammir, it-tqala jew l-irdigħ. (ara sezzjoni 12 “Prekawzjonijiet speċjali

għal klieb”).

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Disturbi gastrointestinali ħfief (remettar u/jew dijarea) kienu rapportati b’mod komuni ħafna imma

dawn damu biss għal ftit żmien.

F’okkażjonijiet rari, seħħew problemi gastrointestinali serji bħal emorraġiji u formazzjoni ta’ ulċeri.

Reazzjonijiet avversi oħra li jinkludu nuqqas t’aptit jew għeja jistgħu jkunu osservati f’okkażjonijiet

rari.

F’każijiet rari ħafna, kienu nnotati li r-riżultati tal-funzjoni tal-kliewi (żidiet fil-parametri bijokimiċi

tal-kliewi) kienu ogħla. Barra minn hekk, f’każijiet rari ħafna ġie rrapurtat falliment tas-sistema renali.

Bħal fil-każ ta’ kura fit-tul b’NSAIDs, il-funzjoni tal-kliewi għandha tiġi sorveljata.

Jekk effett avvers osservat jibqa’ jippersisti wara li titwaqqaf il-kura, il-parir tal-veterinarju tiegħek

għandu jiġi mfittex.

Jekk reazzjonijiet avversi bħal remettar persistenti, dijarea ripetuta, demm li ma jidhirx fl-ippurgar, telf

f’daqqa fil-piż, anoreksja, għeja kbira jew il-parametri bijokimiċi tal-kliewi jew tal-fwied imorru

all-agħar, il-prodott għandu jitwaqqaf u għandek fittex il-parir tat-tabib veterinarju tiegħek

minnufih.

Jekk tinnota xi effetti serji oħra mhux msemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-tabib

veterinarju tiegħek.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali li juru effetti mhux mixtieqa matul il-perjodu ta’

kura waħda)

- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal)

- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal)

- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal)

- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HU INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb.

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu orali.

Id-doża rakkomandata ta’ cimicoxib hi ta’ 2 mg għal kull kg ta’ piż tal-ġisem, darba kuljum.

Din it-tabella tippreżenta eżempju ta’ kif il-pilloli u partijiet minnhom jistgħu jintużaw biex tintlaħaq

id-doża mixtieqa.

Piż tal‐

ġisem

8 mg

30 mg

80 mg

1+1/2

7‐8

9‐11

2+1/2

13‐17

18‐22

23‐28

1+2/3

29‐33

34‐38

2+1/3

39‐43

45‐48

49‐54

1+1/4

55‐68

1+1/2

L-għażla l-aktar adattata ta’ tip ta’ pillola jew partijiet ta’ pillola titħalla fid-diskrezzjoni tal-veterinarju

skont iċ-ċirkostanzi ta’ kull każ, sakemm ma jkunx hemm dożaġġ għoli jew baxx.

Kemm iddum il-kura:

Kontroll ta’ uġigħ matul iż-żmien tal-operazzjoni waqt interventi kirurġiċi ortopediċi jew tat-tessut

artab: doża waħda sagħtejn qabel il-kirurġija, segwita bi 3 sa 7 ijiem ta’ kura, bażata fuq il-fehma

tal-veterinarju tiegħek.

Sabiex jittaffa l-uġigħ u l-infjammazzjoni marbuta ma’ osteoartrite: 6 xhur. Għal kura fuq perjodu

ta’ żmien itwal, monitoraġġ regolari għandu jsir mill-veterinarju tiegħek.

Il-pilloli ta’ Cimalgex jistgħu jingħataw lill-klieb mal-ikel jew fuq stonku vojt. Il-pilloli fihom

it-togħma u studji (fi klieb Beagle f’saħħithom) urew li x’aktarx jittieħu b’mod volontarju

fil-maġġoranza tal-klieb.

9.

PARIR BIEX TAMMINISTRA B’MOD KORRETT

Xejn.

10.

PERJODU TA’ TIŻMIN

Mhux applikabbli.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandu bżonn l-ebda kundizzjoni ta’ ħaż

na speċjali.

Pakketti ta’ folji - Partijiet ta’ pilloli li jifdal għandhom jinżammu fil-folji u jiġu mormija jekk ma

jintużawx fi żmien jumejn.

Fliexken - Partijiet ta’ pilloli li jifdal għandhom jinżammu fil-fliexken u jiġu mormija jekk ma jintużawx

fi żmien 90-il jum.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta’ skadenza murija fuq it-tikketta.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu

Is-sigurtà ta’ dan il-prodott mediċinali veterinarju għadha ma ġietx stabbilit fi ġriewi, għalhekk

monitoraġġ mill-kirurgu veterinarju hu rakkomandat jekk il-kelb ikun għadu ma laħaqx għandu 6 xhur

t’età.

L-użu f’annimali li jbatu minn indeboliment fil-funzjoni tal-qalb, tal-kliewi jew il-funzjoni tal-fwied,

jista’ jinvolvi riskju addizzjonali. Evita li tuża dan il-prodott f’annimali li huma diżidrati, ipovilemiċi

jew bi pressjoni baxxa, peress li hemm riskju li tiżdied it-tossiċità tal-kliewi.

Uża dan il-prodott mediċinali veterinarju taħt superviżjoni veterinarja stretta fi klieb meta jkun hemm

riskju ta’ ulċeri fl-istonku, jew jekk l-annimal ikun wera sinjali ta’ intolleranza għal NSAIDs oħra.

Prekawzjonijiet speċjali għan-nies

Cimicoxib jista’ jikkaġuna sensibilizzazzjoni tal-ġilda. Aħsel idejk sew wara li tuża l-prodott

mediċinali veterinarju.

F’każ li tibilgħu b’mod aċċidentali, fittex parirmediku mal-ewwel u qis li turi l-fuljett ta’

informazzjoni jew it-tikketta lit-tabib.

Persuni li għandhom sensittività eċċessiva magħrufa għal cimicoxib għandhom jevitaw kuntatt

mal-prodott mediċinali veterinarju.

Tqala u treddigħ:

Tużax fuq annimali waqt It-tgħammir, it-tqala jew klieb nisa li jkunu jreddgħu. Għalkemm m’hemm

l-ebda tagħrif dwar l-użu fuq il-klieb, studji fuq annimali tal-laboratorju wrew effetti fuq il-fertilità u

l-iżvilupp tal-fetu.

Cimalgex m’għandux jingħata ma’ kortikosterojdi jew NSAIDs oħra. Il-kura minn qabel b’sustanzi

oħra li jaġixxu kontra l-infjammazzjoni tista’ tikkaġuna effetti avversi addizzjonali jew eħrex u

għalhekk għandu jkun hemm perjodu li fih ma tingħata l-ebda kura b’mediċini bħal dawn qabel ma

tinbeda l-kura b’Cimalgex. Il-perjodu li fih ma tingħata l-ebda kura għandu jieħu inkonsiderazzjoni

l-karatteristiċi farmakokinetiċi tal-prodotti mediċinali verterinarju li kienu jintużaw qabel.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

Fi studju ta’ doża eċċessiva fejn klieb ingħataw 3 darbiet (5.8 sa 11.8 mg/kg piż tal-ġisem) u 5 darbiet

(9.7 sa 19.5 mg/kg piż tal-ġisem) id-doża rakkomandata għal perjodu ta’ 6 xhur, ġie osservat li kien

hemm żieda marbuta ma’ disturbi gastrointestinali li affettwat il-klieb kollha fil-grupp li ngħata l-ogħla

doża.

Bidliet marbuta ma’ doża simili kienet innotata wkoll fl-ematoloġija u l-għadd ta’ ċelluli bojod tad-

demm, kif ukoll l-integrità tal-kliewi.

Bħal fil-każ ta’ kull NSAID, doża eċċessiva tista’ tikkaġuna tossiċità gastrointestinali, tal-kliewi jew

tal-fwied fi klieb sensittivi jew kompromessi.

Ma jeżistix antidot speċifiku għal dan il-prodott. Terapija sintomatika u ta’ appoġġ li tikkonsisti billi

jingħataw sustanzi ta’ protezzjoni gastrointestinali u infużjoni ta’ salina isotonika hija rakkomandata.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Għandhom jamministraw il-prodott mediċinali veterinarju b’kawtela.

Staqsi lil veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa. Dawn

il-miżuri għandhom jgħinu sabiex tipproteġi l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV

FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini

http://www.ema.europa.eu/

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Cimicoxib hija mediċina li mhix narkotika, taġixxi kontra l-infjammazzjoni u mhix sterojdi (NSAID).

Huwa jimpedixxi b’mod silettiv l-enzima cyclooxygenase 2 (COX-2), li hi responsabbli għal uġigħ,

infjammazzjoni jew deni. L-enzima cyclooxygenase 1 (COX-1) li għandha funzjonijiet protettivi,

pereżempju fil-passaġġ diġestiv u l-kliewi, mhix imxekkla b’cimicoxib.

Wara li jingħata fil-ħalq lil klieb fid-dożi rakkomandati, cimicoxib ma jiġix assorbit malajr.

Il-metaboliżmu ta’ cimicoxib hu estensiv. Il-metabolit ewlieni, demethylated cimicoxib huwa eliminat

prinċipalment mal-ippurgar permezz tar-rotta biljarja u, bil-wisq inqas, mal-awrina. Il-metabolit

l-ieħor, konjugat ta’ glucuronide ta’ demethylated cimicoxib, huwa eliminat fl-awrina.

F’mudell ta’ uġigħ indott b’mod artifiċjali fil-klieb intwera li l-effetti li jtaffu l-uġigħ u

l-infjammazzjoni ta’ cimicoxib baqgħ

u sejrin għal madwar 10-14-il siegħa.

Il-qawwiet kollha tal-pilloli Cimalgix huma disponibbli fid-daqsijiet tal-pakkett u l-għamli li ġejjin:

Folji tal-aluminju (kull strixxa fiha 8 pilloli) ippakkjata ġo kaxxa tal-kartun. Daqsijiet tal-pakkett

ta’ 8, 32 jew 144 pillola.

Flixkun tal-plastik (HDPE) b’għatu tal-plastik reżistenti għal ftuħ mit-tfal (PP) li hu ppakkettat ġo

kaxxa tal-kartun. Daqs tal-pakkett ta’ 45 pillola.

Mhux id-daqsijiet tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.