CaniLeish

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • CaniLeish
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • CaniLeish
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Klieb
 • Żona terapewtika:
 • Immunoloġiċi
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għall-immunizzazzjoni attiva ta 'klieb negattivi Leishmania minn sitt xhur ta' età biex tnaqqas ir-riskju li tiżviluppa infezzjoni attiva u mard kliniku wara kuntatt ma 'Leishmania infantum. , L-effikaċja tal-vaċċin ġie muri fil-klieb sottomessi lill multipli naturali tal-parassita-espożizzjoni fiż-żoni bil-għoli infezzjoni tal-pressjoni. , Il-bidu ta 'l-immunità: 4 ġimgħat wara l-kors ta' tilqim primarju. , It-tul ta ' l-immunità: 1 sena wara l-aħħar vaċċinazzjoni mill-ġdid.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 2

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/002232
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 13-03-2011
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/002232
 • L-aħħar aġġornament:
 • 31-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/296055/2010

EMEA/V/C/002232

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

CaniLeish

Vaċċin għall-klieb kontra Leishmania infantum adjuvat

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. L-iskop tiegħu huwa

li jispjega kif il-valutazzjoni li saret mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP)

abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-kondizzjonijiet tal-

użu.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi d-diskussjoni wiċċ-imb-wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk

teħtieġ aktar informazzjoni dwar il-kondizzjoni medika jew il-kura tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lill-

veterinarju tiegħek. Jekk trid aktar informazzjoni abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra d-

Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).

X’inhu CaniLeish?

CaniLeish huwa vaċċin. Dan jinsab disponibbli bħala trab u solvent li jitħalltu flimkien sabiex jiffurmaw

sospensjoni għal injezzjoni. Huwa fih proteini mnixxija u mneħħija (ESP) ta’ Leishmania infantum.

Għalxiex jintuża CaniLeish?

CaniLeish jintuża għat-tilqim tal-klieb minn sitt xhur 'il fuq biex jitnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw

infezzjoni attiva u mard kliniku wara kuntatt m’a’ Leishmania infantum.

Leishmania infantum huwa parassita li jikkawża leishmaniosis. Din hija mifruxa fil-pajjiżi ta’ madwar il-

Baħar Mediterran. Il-parassita tiġi trasmessa minn kelb infettat lil kelb mhux infettat bil-gdim tan-

nemus. Il-klieb li ġew infettati jistgħu ma jurux sinjali ta’ infezzjoni, iżda xi wħud juru (deni, telf ta’ pil

u piż, selħiet tal-ġilda) u fil-każ ta’ dawn tal-aħħar ir-riżultat ta’ infezzjoni attiva jista’ jkun fatali. Klieb

infettati għandhom rwol prinċipali fit-trasmissjoni aċċidentali ta’ parassiti lill-bnedmin.

CaniLeish għandu jintuża biss fi klieb ‘negattivi għal leishmania’. Il-kxif ta’ infezzjoni ta’ Leishmania

permezz ta’ test dijanjostiku rapidu huwa rrakkomandat qabel it-tilqim.

Il-vaċċin jingħata lill-klieb bħala tliet injezzjonijiet taħt il-ġilda, bi tliet ġimgħat bejn kull waħda. L-

ewwel injezzjoni tista’ tingħata mill-età ta’ sitt xhur, it-tieni injezzjoni tingħata tliet ġimgħat wara u t-

tielet tliet ġimgħat wara t-tieni waħda. Wara għandha tingħata titqiba ‘buster’ waħda kull sena sabiex

jinżamm l-effett tal-vaċċin. Il-veterinarji għandhom jevalwaw il-bilanċ benefiċċju riskju qabel ma’

jlaqqmu l-klieb f’żoni fejn mhemmx jew hemm ftit riskju għal Leishmania infantum .

Kif jaħdem CaniLeish?

CaniLeish huwa vaċċin li fih numru ta’ proteini li jiġu rilaxxati mill-parassita Leishmania infantum waqt

li jkun jikber.

CaniLeish huwa vaċċin. Il-vaċċini jaħdmu billi ‘jgħallmu’ lis-sistema immunitarja (id-difiżi naturali tal-

ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra l-mard. Meta CaniLeish jingħata lill-klieb is-sistema immunitarja

tagħraf il-proteini bħala ‘barranin’ u tagħmel difiża kontrih. Kemm-il darba fil-ġejjieni l-annimali jkunu

esposti għall-parassita Leishmania infantum, is-sistema immunitarja tkun kapaċi tirreaġixxi aktar

malajr. Dan jgħin biex ikun hemm protezzjoni kontra l-marda.

CaniLeish fih ‘adjuvant’ (frazzjoni ppurifikata ħafna ta’ Quillaja saponaria) biex isaħħaħ ir-rispons

immunitarju.

Kif ġie studjat CaniLeish?

Is-sigurtà tal-vaċċin ġiet studjata f’żewġ studji ta’ sigurtà prinċipali fil-laboratorju li twettqu fi klieb

mingħajr leishmania (mod kif jingħata b’doża eċċessiva u singola u ripetuta) u prova waħda fil-post.

B’mod ġenerali l-vaċċin kien ittollerat tajjeb kif muri bin-nuqqas ta’ reazzjonijiet avversi kbar ħafna.

L-effikaċja tal-vaċċin ġiet studjata fi prova waħda prinċipali fil-post li damet sentejn li ħadu sehem fiha

klieb imlaqqmin u kkontrollati sottoposti għal esponiment naturali għal infezzjoni f’żoni fejn hemm

riskju għoli ta’ infezzjoni. Ġew ippreżentati numru ta’ provi fil-laboratorju fejn il-klieb kienu sottoposti

għal infezzjoni esperimentali.

X'benefiċċji wera CaniLeish matul l-istudji?

L-istudji wrew li l-vaċċin huwa sigur kemm għall-klieb negattiva għal leishmania kif ukoll għal dawk

infettati b’leishmania. Il-benefiċċju tat-tilqim ġien vvalutat f’żoni b’riskju għoli ta’ infezzjoni fejn

intwera li fi klieb mingħajr leishmania jnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw infezzjoni attiva u marda

sintomatika wara kuntatt mal-parassita. In-numru ta’ klieb li żviluppaw infezjoni attiva u marda

sintomatika tnaqqas b’mod sinifikanti fil-grupp imlaqqam.

L-effikaċja tat-tilqima fil-klieb li jkunu diġà infettati ma ġietx investigata u għaldaqstant ma tistax tkun

rakkomandata. Fi klieb li jiżviluppaw leishmaniosis (infezzjoni attiva jew marda) minkejja t-tilqima, it-

tkomplija b’injezzjonijiet tal-vaċċin ma uriet l-ebda benefiċċju.

Ir-riskju ta’ infezzjoni kkawżata mill-vaċċin jista’ jiġi eskluż peress li l-vaċċin ma fihx parassiti.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ CaniLeish?

Wara l-injezzjoni, xi klieb jista’ jkollhom reazzjonijiet lokali moderati u temporanji, bħal nefħa, noduli

(għebusija), uġigħ ma’ palpitazzjoni (meta tintmiss) jew eritema (ħmura). Dawn ir-reazzjonijiet jgħibu

spontanjament fi żmien jumejn sa ġimgħatejn. Jista’ jkun hemm ukoll sinjali temporanji oħrajn li

normalment jintwerew wara t-tilqim bħal ipertermija (temperatura għolja tal-ġisem), apatija (nuqqas

ta’ vitalità) u disturbi diġestivi li jdumu minn jum sa sitt ijiem. Mhumiex komuni reazzjonijiet tat-tip

allerġiċi u jekk kelb juri sinjali ta’ reazzjoni allerġika, għandhom jingħataw kura sintomika adatta.

Wara t-tilqim jistgħu jidhru antikorpi tranżitorji kontra leishmania li jinstabu permezz ta’ test antikorpi

immunofluworixxenti (IFAT) iżda ma jirriflettux infezzjoni attiva.

CaniLeish

EMA/296055/2010

Paġna 2/3

CaniLeish

EMA/296055/2010

Paġna 3/3

X’inhuma l-prekawzjonijiet li trid tieħu l-persuna li tagħti l-mediċina jew li

tiġi f’kuntatt mal-annimal?

F’każ ta’ awtoinjezzjoni aċċidentali, itlob immedjatament parir minn tabib.

Għaliex ġie approvat CaniLeish?

Is-CVMP ikkonkluda li l-benefiċċji ta’ CaniLeish huma akbar mir-riskji għat-tilqim attiv ta’ klieb negattivi

għal leishmania minn sitt xhur 'il fuq biex jitnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw infezzjoni attiva u mard

kliniku wara kuntatt ma’ Leishmania infantum u rrakkomanda li CaniLeish jingħata awtorizzazzjoni

għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ benefiċċju-riskju jinsab fil-modulu tad-diskussjoni xjentifika ta’ dan l-

EPAR.

Tagħrif ieħor dwar CaniLeish:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni Ewropea għal

CaniLeish lil Virbac S.A. fil-14/03/2011. L-informazzjoni dwar l-istat tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott

tista’ tiġi kkonsultata fuq it-tikketta/il-qoxra tal-pakkett.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi 14/03/2011.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA' TAGĦRIF FIL-PAKKETT

FULJETT TA’ TAGĦRIF FIL-PAKKETT

CaniLeish Lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni għall-klieb

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-

ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI LI JĦALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI

Sid l-awtorizzazzjoni tal-kummerċ u l-manifattur:

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

Franza

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

CaniLeish lyophilisate u solvent għal sospensjoni għal injezzjoni għall-klieb

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI U INGREDJENTI OĦRA

Kull doża ta’ 1 ml vaċċin fiha:

Lyophilisate:

Sustanza attiva:

Proteini Mnixxija Mneħħija (ESP - Excreted Secreted Proteins) ta’ Leishmania infantum mill-inqas

100 µg

Ingredjent ieħor

Estratt purifikat ta’ Quillaja saponaria (QA-21)

60 µg

Solvent:

Soluzzjoni sodium chloride 9 mg/ml (0.9%)

1 ml

4.

INDIKAZZJONIJIET

Għat-tilqim attiv ta’ klieb negattivi għal Leishmania li għandhom minn 6 xhur ’il fuq sabiex jitnaqqas ir-

riskju li jiżviluppaw infezzjoni attiva u mard kliniku wara li jieħdu Leishmania infantum.

L-effikaċja tat-tilqima ntweriet fi klieb sottomessi għal espożizzjoni multipla għal parassiti naturali f’żoni

bi pressjoni ta’ infezzjoni għolja.

Bidu tal-immunità: 4 ġimgħat wara l-kors ta’ tilqim primarju.

Tul tal-immunità: 1 sena wara l-aħħar tilqima (mill-ġdid).

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax fil-każ ta’ sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, għal ingredjenti oħrajn u għas-sustanzi mhux

attivi.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Wara injezzjoni, jistgħu jseħħu reazzjonijiet lokali moderati u temporanji bħal nefħa, noduli, uġigħ ma’

palpitazzjoni jew eritema imma dawn ir-reazzjonijiet jgħibu spontanjament fi żmien 2 sa 15-il ġurnata.

F’każijiet rari ħafna ġiet irrapportata reazzjoni iktar severa fis-sit tal-injezzjoni (nekrożi fis-sit tal-

injezzjoni, vaskulite).

Jistgħu jiġu osservati sinjali temporanji oħrajn li jidhru b’mod komuni wara tilqima bħal ipertermija,

apatija u disturbi diġestivi li jdumu minn 1 sa 6 ijiem. F’każijiet rari ġew irrappurtati l-anoressija u l-

emeżi.

Reazzjonijiet ta’ tipi allerġiċi huma rari. F’każijiet rari ħafna, ġew osservati reazzjonijiet ipersensittivi rari

li jistgħu jkunu fatali. Għandha tiġi implimentata malajr kura sintomatika u għandu jinżamm monitoraġġ

kliniku sakemm jgħaddu s-sintomi.

Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet mhux mixtieqa hija ddefinita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja:

Komuni ħafna (iktar minn 1 f’kull 10 annimali juru reazzjonijiet mhux mixtieqa matul trattament

wieħed),

Komuni (iktar minn 1 imma inqas minn 10 annimali f’100 annimal),

Mhux komuni (iktar minn 1 imma inqas minn 10 annimali f’1,000 annimal),

Rari (iktar minn 1 imma inqas minn 10 annimali f’10,000 annimal),

Rari ħafna (inqas minn annimal 1 f’10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati),Jekk tinnota xi effetti

serji jew effetti oħra mhux msemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lill-kirurgu veterinarju

tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb.

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu taħt il-ġilda.

Kors ewlieni tat-tiqlim:

L-ewwel doża mill-età ta’ 6 xhur,

Tieni doża 3 ġimgħat aktar tard,

Tielet doża 3 ġimgħat wara t-tieni injezzjoni.

Tilqim mill-ġdid annwali:

Għandha tingħata injezzjoni booster waħda ta’ doża singola, sena wara t-tielet injezzjoni u kull

sena minn hemm ’il quddiem.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Wara rikostituzzjoni tal-lyophilisate bis-solvent, ħawwad bil-mod u agħti minnufih doża waħda ta’ 1 ml

taħt il-ġilda skont l-iskeda tat-tilqim.

10.

PERJODU TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen u ttrasporta fil-friġġ (2

C – 8

Ipproteġi mid-dawl.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Laqqam annimali b’saħħithom biss. L-effikaċja tat-tilqima fil-klieb li jkunu diġà infettati għadha ma ġietx

investigata u għaldaqstant ma tistax tkun rakkomandata. Fi klieb li jiżviluppaw leishmaniosis (infezzjoni

attiva u/jew marda) minkejja t-tilqima, it-tkomplija b’injezzjonijiet tal-vaċċin ma uriet ebda benefiċċju.

Injezzjoni tat-tilqima lil klieb li jkunu diġà infettati bil-Leishmania Infantum ma uriet ebda reazzjoni

avversa speċifika għajr dawk deskritti fis-sezzjoni “Effetti mhux mixtieqa”. Il-kxif ta’ infezzjoni ta’

Leishmania permezz ta’ test dijanjostiku seroloġiku rapidu huwa rrakkomandat qabel it-tilqim.

Fil-każ ta’ reazzjoni anafilattika, għandha tingħata kura xierqa għas-sintomi u għandu jinżamm

monitoraġġ kliniku sakemm jgħaddu s-sintomi. Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ malajr ta’dan

it-trattament, jekk ikun hemm reazzjoni anafilattika, huwa rrakkomandat li sid il-kelb josservah matul is-

sigħat ta’ wara t-tilqim.

Huwa rrakkomandat li l-klieb infestati jitnaddfu mill-insetti qabel ma jitlaqqmu.

It-tilqima ma għandhiex timpedixxi milli jittieħdu miżuri oħrajn biex titnaqqas l-espożizzjoni għal

sandflies.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju

lill-annimali

F'każ li tinjetta lilek innifsek, fittex tabib mal-ewwel u qis li turih il-fuljett ta' informazzjoni jew it-tikketta.

Tqala u treddigħ

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma ġietx stabbilita waqt it-tqala u fi żmien il-ħalib.

Għaldaqstant, l-użu tiegħu mhux rakkomandat waqt it-tqala jew fi żmien il-ħalib.

Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ din it-tilqima jekk tintuża flimkien ma

kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju. Id-deċiżjoni sabiex tintuża din it-tilqima qabel jew wara xi

prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittieħed każ b’każ.

Inkompatibilitajiet

Fin-nuqqas ta’ studji dwar kompatibilita, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jintuża flimkien

ma prodotti mediċinali veterinarji oħra.

Doża eċċessiva

Ebda reazzjoni avversa għajr dawk imsemmija fis-sezzjoni 6 ma ġiet osservata wara l-għoti ta’ doża

doppja tat-tilqima.

Informazzjoni oħra

Wara t-tilqima jistgħu jidhru antikorpi temporanji kontra Leishmania li jinkixfu b’test għal antikorpi

immunofluworexxenti (IFAT). Antikorpi dovuti għat-tilqima jistgħu jiġu distinti minn antikorpi dovuti

għal infezzjoni naturali permezz ta’ test seroloġiku dijanjostiku rapidu bħala l-ewwel pass għal dijanjosi

differenzjali.

F’żoni ta’ pressjoni ta’ infezzjoni baxxa jew ineżistenti, għandha ssir valutazzjoni tal-benefiċċji/riskji mill-

veterinarju qabel tittieħed deċiżjoni fuq jekk it-tilqima għandhiex tintuża fil-klieb.

L-impatt tat-tilqima fir-rigward tas-saħħa pubblika u l-kontroll tal-infezzjoni tal-bnedmin ma tistax tiġi

stmata mill-informazzjoni disponibbli.

Id-dejta dwar l-effikaċja uriet li l-kelb imlaqqam kellu 3.6 drabi inqas riskju li jiżviluppa infezzjoni

attiva u 4 darbiet inqas riskju li jiżviluppa marda klinika minn kelb mhux imlaqqam,

fi klieb

sottomessi għal espożizzjoni multipla għal parassiti naturali f’żoni bi pressjoni ta’ infezzjoni għolja

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m’għandhomx jintremew fl-ilma tal-iskart jew skart ieħor tad-dar. Staqsi lill-kirurgu veterinarju

tiegħek kif tarmi l-mediċini li m’humiex iktar meħtieġa.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Kunjett tal-ħġieġ ta’ Tip I li fih doża 1 ta’ lyophilisate u kunjett tal-ħġieġ ta’ tip I li fih 1 ml tas-solvent,

it-tnejn magħluqin b’tapp ta’ elastomer tal-butyl u ssiġillati b’kappa tal-aluminju.

Daqsijiet tal-pakkett:

Kaxxa tal-plastik li fiha kunjett 1 ta’ doża 1 ta’ lyophilisate u kunjett 1 ta’ 1 ml ta’ solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha kunjett 1 ta’ doża 1 ta’ lyophilisate, kunjett 1 ta’ 1 ml ta’ solvent, siringa 1 u labra

Kaxxa tal-plastik li fiha 3 kunjetti ta’ doża 1 ta’ lyophilisate u 3 kunjetti ta’ 1 ml ta’ solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 5 kunjetti ta’ doża 1 ta’ lyophilisate u 5 kunjetti ta’ 1 ml ta’ solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 10 kunjetti ta’ doża 1 ta’ lyophilisate u 10 kunjetti ta’ 1 ml ta’ solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 15-il kunjett ta’ doża 1 ta’ lyophilisate u 15-il kunjett ta’ 1 ml ta’ solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 25 kunjett ta’ doża 1 ta’ lyophilisate u 25 kunjett ta’ 1 ml ta’ solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 30 kunjett ta’ doża 1 ta’ lyophilisate u 30 kunjett ta’ 1 ml ta’ solvent.

Kaxxa tal-plastik li fiha 50 kunjett ta’ doża 1 ta’ lyophilisate u 50 kunjett ta’ 1 ml ta’ solvent.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

L-importazzjoni, bejgħ, provvista u / jew l-użu ta' CaniLeish huwa pprojbit jew jista’ jkun ipprojbit f'ċertu

Stati Membri jew ġo parti mit-territorju tagħhom minħabba l-politika nazzjonali tagħhom dwar is-saħħa

tal-annimali. Kull persuna li turi l-intenzjoni li timporta, tbiegħ, tipprovdi u/jew tuża CaniLeish għandha

tikkonsulta ma’ l-Awtorità Kompetenti ta’ l-Istat Membru dwar il-programmi ta’ tilqim kurrenti qabel

timporta, tbiegħ, tipprovdi u/jew tuża

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant

lokali tas-sid tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċ.

België/Belgique/Belgien

VIRBAC BELGIUM

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

Tel: 32 (0) 16 38 72 60

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

Tel: 32 (0) 16 38 72 60

Република България

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Magyarország

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Malta

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

VIRBAC Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

Tel: 45 75521244

Nederland

VIRBAC NEDERLAND BV

Hermesweg 15

NL-3771 ND-Barneveld

Tel: 31 (0) 342 427 100

Deutschland

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Rögen 20

D-22843 Bad Oldesloe

Tel: 49 (4531) 805 111

Norge

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti

OÜ ZOOVETVARU

Uusaru 5

ET -76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: + 372 6 709 006

E-mail: margus@zoovet.ee

Österreich

VIRBAC Österreich GmbH

Hildebrandgasse 27

A-1180 Wien

Tel: 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα

VIRBAC HELLAS A.E.

13th Klm National Road Athens-Lamia

14452 Metamorfosi

Athens - GREECE

Tel: +30 210 6219520

E-mail: info@virbac.gr

Polska

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

España

VIRBAC ESPAÑA S.A.

ES-8950 Esplugues de Llobregat

(Barcelona).

Tél. : + 34 93 470 79 40

Portugal

VIRBAC DE PORTUGAL

LABORATÓRIOS LDA

R.do Centro Empresarial

Ed13-Piso 1- Esc.3

Quinta da Beloura

2710-693 Sintra

00 351 219 245 020

France

VIRBAC France

ème

rue – L.I.D – BP 27

F-06517 Carros

România

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland

C&M Veterinary Distributors Limited

IE-Limerick

Tel: 353 61 314 933

Slovenija

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

VIRBAC SRL

Via Ettore Bugatti, 15

20142 Milano - Italia

Tel: 0039 02 409247.1

Suomi/Finland

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος

GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD

25-27 Dimostheni Severi, 1080

CY-1080 Nicosia - CYPRUS

Τηλ: + 357 22456117

E-mail: theodosiou.vet@gpa.com.cy

Sverige

VIRBAC

ère

avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Latvija

OÜ ZOOVETVARU

Uusaru 5

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: + 372 6 709 006

E-mail: margus@zoovet.ee

United Kingdom

VIRBAC Ltd

UK-Suffolk IP30 9 UP

Tel: 44 (0) 1359 243243

Lietuva

OÜ ZOOVETVARU

Uusaru 5

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Tel: + 372 6 709 006

E-mail: margus@zoovet.ee