Apoquel

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Apoquel
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Apoquel
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Klieb
 • Żona terapewtika:
 • Aġenti għad-dermatite, esklużi kortikosterojdi
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Trattament ta 'manifestazzjonijiet kliniċi ta' Prurite assoċjat ma 'Dermatite allerġika fil-klieb. Kura ta 'manifestazzjonijiet kliniċi ta' Dermatite Atomika fil-klieb.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 5

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/002688
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 11-09-2013
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/002688
 • L-aħħar aġġornament:
 • 23-05-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

EMA/436990/2013

EMEA/V/C/002688

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Apoquel

Oclaticinib

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. L-għan tiegħu huwa

li jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju

(CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-

kundizzjonijiet tal-użu.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb'wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk

teħtieġ iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew it-trattament tal-annimal tiegħek,

ikkuntattja lil-veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet

tas-CVMP, aqra d-Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).

X'inhu Apoquel?

Apoquel hija mediċina li fiha s-sustanza attiva oclaticinib. Il-pilloli ta' Apoquel huma disponibbli fi tliet

qawwiet differenti (3.5 mg, 5.4 mg u 16 mg) biex ikopru firxa ta' klieb b'piżijiet differenti.

Għal xiex jintuża Apoquel?

Apoquel jintuża biex tiġi kkurata l-prurite assoċjata ma' dermatite allerġika (infjammazzjoni tal-ġilda)

fil-klieb. Jintuża wkoll biex tiġi kkurata dermatite atopika fil-klieb. Il-kura għandha tinbeda b'doża ta'

0.4-0.6 mg għal kull kilogramma ta' piż tal-ġisem, darbtejn kuljum għal sa ġimagħtejn. Il-kura tista'

titkompla bl-istess doża darba kuljum. Għall-qawwa xierqa tal-pilloli u n-numru ta' pilloli li għandhom

jingħataw, ara t-tabella ta' dożaġġ fil-fuljett ta' tagħrif.

Kif jaħdem Apoquel?

Is-sustanza attiva f'Apoquel, oclacitinib, hija immunomodulator (mediċina li tbiddel l-attività tas-

sistema immunitarja) li taħdem billi timblokka l-azzjoni tal-enzimi magħrufa bħala kinażi ta' Janus.

Dawn l-enzimi għandhom rwol importanti fil-proċess tal-infjammazzjoni u l-ħakk inklużi dawk involuti

f'deramatite allerġika u dermatite atopika fil-klieb. Billi jimblokka l-enzimi, Apoquel inaqqas l-

infjammazzjoni u l-ħakk assoċjat mal-marda.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea

Telefown

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Websajt

www.ema.europa.eu

© Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, 2013. Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata sakemm is-sors jiġi rikonoxxut.

Kif ġie studjat Apoquel?

L-azzjoni ta' Apoquel fil-prurite assoċjata ma' dermatite allerġika ġiet studjata f'żewġ studji fuq il-post.

F'wieħed minnhom, Apoquel tqabbel ma' prednisolone (immunosuppressant) f'220 kelb, filwaqt li fl-

istudju l-ieħor Apoquel tqabbel ma' plaċebo (kura finta) f'436 kelb. Il-kejl tal-effikaċja tal-istudji kien

ibbażat fuq il-valutazzjoni minn sid il-kelb tas-severità tal-ħakk u t-titjib fl-imġiba tal-kelb permezz ta'

skala standard.

L-indikazzjoni ta' dermatite akuta ġiet investigata wkoll f'żewġ studji fuq il-post. Fit-tnejn li huma,

Apoquel tqabbel ma' plaċebo. Studju minnhom involva 220 kelb u t-tieni wieħed involva 299 kelb. L-

istudji dwar id-dermatite atopika użaw ukoll valutazzjoni tal-leżjonijiet fil-ġilda b'punteġġ magħruf

bħala l-indiċi tas-severità u l-estent tad-dermatite atopika fil-klieb (CADESI).

Liema benefiċċju wera Apoquel waqt l-istudji li twettqu?

Fl-istudju tal-prurite, fejn Apoquel tqabbel ma' prednisolone, iż-żewġ mediċini ntwerew li huma

effettivi, b'rispons li kellu suċċess f'68 % tal-klieb ikkurati b'Apoquel, u 76 % ta' dawk ikkurati bi

prednisolone. Meta mqabbla ma' plaċebo, ir-rata ta' suċċess kienet ta' 67 % għall-klieb ikkurati

b'Apoquel u 29 % għall-klieb ikkurati bi plaċebo.

Għad-dermatite atopika, ir-rata ta' suċċess tal-kura għall-klieb ikkurati b'Apoquel fl-ewwel studju

kienet ta' 66 % meta mqabbel ma' 4 % fil-klieb ikkurati bi plaċebo permezz ta' valutazzjoni tal-prurite;

ir-riżultati għall-punteġġi tas-CADESI kienu ta' 49 % u 4 % rispettivament. Ir-rati ta' suċċess fit-tieni

punteġġ kienu simili.

X’riskji huma assoċjati ma’ Apoquel?

L-effetti sekondarji l-iktar komuni kienu dijarea, rimettar u nuqqas ta' aptit f'ordni dixxendenti ta'

frekwenza.

Apoquel ma għandux jingħata lill-klieb li għandhom inqas minn sena jew li jiżnu inqas minn 3 kg.

Apoquel ma għandux jingħata lill-klieb b'sinjali ta' soppressjoni immunitarja jew kanċer progressiv

peress li Apoquel ma ġiex studjat f'każijiet bħal dawn.

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrappurtati b'Apoquel, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt

mal-annimal?

Wieħed għandu jaħsel idejh wara li juża l-pilloli.

F'każ ta' inġestjoni aċċidentali, wieħed għandu jfittex parir mediku minnufih u l-fuljett ta' tagħrif jew it-

tikketta għandhom jintwerew lit-tabib.

Għal xiex ġie appruvat Apoquel?

Il-Kumitat għal Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji ta' Apoquel

jisbqu r-riskji għall-indikazzjoni approvata u rrakkomanda li Apoquel jingħata awtorizzazzjoni għat-

tqegħid fis-suq. Il-bilanċ bejn il-benefiċċji u r-riskji jista' jinstab fil-modulu ta' diskussjoni xjentifika ta'

dan l-EPAR.

Apoquel

EMA/436990/2013

Paġna 2/3

Informazzjoni oħra dwar Apoquel:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni Ewropea, għal

Apoquel fit-12 ta' Settembru 2013. L-informazzjoni dwar l-istat tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott jista’

jiġi kkonsultat fuq it-tikketta jew fuq il-qoxra tal-pakkett.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'Lulju 2013.

Apoquel

EMA/436990/2013

Paġna 3/3

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF:

Apoquel 3.6 mg pilloli miksija b'rita għal klieb

Apoquel

5.4 mg pilloli miksija b'rita għal klieb

Apoquel 16 mg pilloli miksija b'rita għal klieb

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

IL-BELGJU

Manifattur responsabbli għall-ħrug tal-lott:

Pfizer Italia S.R.L.

Via del Commercio 25/27

63100 Marino Del Tronto (AP)

L-ITALJA

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Apoquel 3.6 mg pilloli miksija b'rita għal klieb

Apoquel

5.4 mg pilloli miksija b'rita għal klieb

Apoquel 16 mg pilloli miksija b'rita għal klieb

oclacitinib

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Kull pillola miksija b’rita fiha 3.6 mg, 5.4 mg jew 16 mg oclacitinib (bħala oclacitinib maleate).

Abjad għal abjad fl-isfar, pilloli miksija b'rita b’forma tawwalija b’linja fejn taqsam fuq żewġ naħat u

mmarkati bl-ittri "AQ" u "S", "M" jew "L" fuq iż-żewġ naħat. L-ittri "S", "M" u "L" jirreferu għall-

qawwiet differenti tal-pilloli: "S" huwa fuq il-pilloli 3.6 mg, "M" fuq il-pilloli 5.4 mg, u "L" fuq il-

pilloli 16 mg.

Il-pilloli jistgħu jinqasmu f’nofsijiet indaqs.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Trattament tal-ħakk assoċjat ma’ dermatite allerġika fil-klieb.

Trattament ta 'manifestazzjonijiet kliniċi ta' dermatite atopika fil-klieb.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax f'każ ta' sensittività għall-oclacitinib jew għall-kwalunkwe ingredjent ieħor.

Tużax fi klieb ta’ età anqas minn 12-il xahar jew ta’ piż anqas minn 3 kg.

Tużax fi klieb b’evindenza ta’ immunità mnaqqsa, bħall-iperadrenokortiċiżmu, jew b'evidenza ta'

neoplasja progressiva malinna billi s-sustanza attiva ma ġietx evalwata f'dawn il-każijiet.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

L-effetti mhux mixtieqa li kienu komuni sa jum 16 fi provi fuq il-post huma mniżżla fit-tabella ta

hawn taħt:

Effetti mhux mixtieqa osservati sa jum

16 fi studju tad-dermatite atopika

Effetti mhux mixtieqa osservati sa

jum 7 fi studju tal-prurite

Apoquel

(n=152)

Placebo

(n=147)

Apoquel

(n=216)

Placebo

(n=220)

Dijareja

4.6%

3.4%

2.3%

0.9%

Remettar

3.9%

4.1%

2.3%

1.8%

Tnaqqis jew telf ta’

aptit

(Anoressija)

2.6%

1.4%

Boċoċ kutanji jew

subkutanji ġodda

2.6%

2.7%

1.0%

Telqa

2.0%

1.4%

1.8%

1.4%

Għatx eċċessiv

Polidipsja

0.7%

1.4%

1.4%

Wara jum 16, ġew osservati dawn l-effetti mhux mixtieqa:

pijoderma u boċoċ dermali mhux speċifiċi kienu komuni ħafna;

otite, remettar, dijareja, istjositoma, isitite, infezzjonijiet tal-ġilda bil-moffa, pododermatite,

lipoma, polidipsja, limfadenopatija, dardir, żieda fl-aptit u aggressjoni kienu komuni.

Bidliet kliniċi patoloġiċi relatati mat-trattament kienu ristretti għal żieda fil-livell medju tal-kolesterol

fis-serum u tnaqqis fl-għadd medju tal-lewkoċiti, imma l-livelli medji kollha baqgħu fil-medda ta’

referenza tal-laboratorju. It-tnaqqis fl-għadd medju tal-lewkoċiti fi klieb ittrattati b’oclacitinib ma

kienx progressiv u affettwa l-għadd taċ-celloli bojod kollha (l-għadd tan-newtrofili, tal-eosinofili u tal-

monoċiti) ħlief l-għadd tal-limfoċiti. L-ebda minn dawn il-bidliet kliniċi patoloġiċi ma dehru ta’

sinifikat kliniku.

Fi studju fil-laboratorju, l-iżvilupp ta’ papillomi kien innotat f’numru ta’ klieb.

Anemija u limfoma kienu raportati rari ħafna f’rapporti spontanji.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- Komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali ttrattati li juru effetti mhux mixtieqa matul il-

perjodu ta’ kura).

- Komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal ittrattat).

- Mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’1,000 annimal ittrattat).

- Rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’10,000 annimal ittrattat).

- Rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati ittrattat).

Jekk tinnota xi effetti serji anke dawk mhux imsemmija f’dan il-fuljett, jew taħseb li l-mediċina ma

ħadmitx, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu orali.

Skeda ta’ dożaġġ u trattament:

Id-doża rakkomandata fil-bidu ta' Apoquel pilloli li għandha tingħata lill-kelb biex jikseb 0.4 sa 0.6

mg oclacitinib/kg piż, amministrati mill-ħalq, darbtejn kuljum sa 14-il jum.

Għal terapija ta

manteniment (wara l-ewwel 14-il jum tat-trattament), l-istess doża (0.4 sa 0.6 mg

oclacitinib/kg piż) għandha mbagħad tingħata biss darba kuljum. Il-bżonn għal terapija ta'

manteniment fit-tul għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni tal-benefiċċju u r-riskju mill-veterinarju

responsabbli, fuq livell individwali.

Dawn il-pilloli jistgħu jiġu amministrati ma’ jew mingħajr l-ikel.

Jekk jogħġbok segwi t-tabella tad-dożaġġ hawn taħt għan-numru ta' pilloli meħtieġa sabiex tinkiseb

id-doża rrakkomandata. Il-pilloli jistgħu jinqasmu mal-linja mnaqqxa.

Piż (kg) tal-kelb

Saħħa u numru ta’ pilloli li għandhom jiġu amministrati:

Pilloli Apoquel 3.6 mg

Pilloli Apoquel 5.4 mg

Pilloli Apoquel 16 mg

3.0–4.4

4.5–5.9

6.0–8.9

9.0–13.4

13.5–19.9

20.0–26.9

27.0–39.9

40.0–54.9

55.0–80.0

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B’MOD KORRETT

Il-klieb għandhom jiġu osservati sew wara l-amministrazzjoni biex ikun żgurat li kull pillola tinbela

10.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen f'temperaturi anqas minn 25

In-nofs ta' pillola li jista' jifdal għandu jitpoġġa lura fil-blister il-miftuħa u jinżamm fil-kaxxa tal-kartun

oriġinali, jew fil-flixkun HDPE (għal massimu ta’ 3 ijiem).

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta’ skadenza murija fuq il-

blister

jew il-flixkun

wara l-ittri JISK.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Oclacitinib jimmodula s-sistema immunitarja u jista’ jżid is-suxxettibbiltà għall-infezzjoni u jiggrava

kundizzjonijiet neoplastiċi. Għalhekk, klieb li jirċievu pilloli Apoquel għandhom jiġu mmonitorjati għall-

iżvilupp ta' infezzjonijiet u neoplasja.

Meta tiġi kkurata b’oclacitinib ħakk assoċjata ma' dermatite allerġika, investiga u ttratta l-kaġun tal-

kawża (eż. dermatite allerġika mil-briegħed, dermatite minn kuntatti, sensittività eċċessiva għal ikel).

Barra minn hekk, f'każijiet ta 'dermatite allerġika u dermatite atopika, huwa irrakkomandat li

tinvestiga u tittratta fatturi li jikkumplikaw il-każ, bħal infezzjonijiet b’mikrobi, b’moffa jew

infestazzjonijiet b’parassiti (eż. briegħed u mange).

Billi hemm il-potenzjal ta’ effetti fuq ċerti parametri klinikopatoloġiċi (are sezzjoni 6), monitoraġġ

perjodikament b’analiżi kompleta tad-demm u bijokimika tas-serum huwa rrakkomandat fi klieb li

qegħdin fuq trattament fit-tul.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali:

Aħsel idejk wara l-amministrazzjoni.

F'każ li tibilgħu b’mod aċċidentali, fittex parir mediku mill-ewwel u uri l-fuljett ta' tagħrif jew it-

tikketta lit-tabib.

Tqala u treddigħ :

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma ġietx stabbilita waqt it-tqala u fit-treddigħ, jew fi klieb

maskili tat-tgħammir, għalhekk l-użu tiegħu mhuwiex irrakkommandat waqt it-tqala, fit-treddiegħ jew

fi klieb intenzjonati għat-tgħammir.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinal oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni:

Ma ġiet osservata l-ebda interazzjoni mediċinali fi studji fuq il-post fejn oclacitinib ingħata flimkien

ma’ prodotti mediċinali veterinarji bħalma huma endo- u ektoparasitiċidi, antimikrobiċi u anti-

infjammatorji.

L-impatt tal-amministrazzjoni ta’ oclacitinib ġie studjat fuq tilqim b’vaċċini ħajjin immodifikati,

canine parvovirus (CPV), canine distemper virus (CDV) u canine parainfluenza (CPI) u vaċċin tar-

rabies inattivat (RV), fuq ġriewi ta’ 16-il ġimgħa li kienu għadhom qatt ma ġew imlaqqma. Ġie

miksub rispons immunitarju adegwat (seroloġija) għal tilqim b’CDV u CPV meta ġriewi ngħataw

oclacitinib f’doża ta’ 1.8 mg / kg piż (bw) darbtejn kuljum għal 84 jum. Madankollu, is-sejbiet ta' dan

l-istudju wrew tnaqqis fir-rispons seroloġiku għat-tilqim b’CPI u RV fi ġriewi li kienu qed jiġu

ttrattati b’oclacitinib meta mqabbla ma’ kontrolli mingħajr trattament. Mhix ċara r-relevanza klinika

ta’ dawn l-effetti li ġew osservati f’annimali li ġew imlaqqma waqt li kienu qed jiġu ttrattati

b’oclacitinib (skont id-dożaġġ irrakkomandat).

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

Pilloli oclacitinib ġew amministrati lill-klieb f’saħħithom tar-razza Beagle ta’ sena, darbtejn kuljum

għal 6 ġimgħat, imbagħad darba kuljum għal 20 ġimgħa b’dożi ta’ 0.6 mg/kg, 1.8 mg/kg u 3.0 mg/kg

għal total ta’ 26 ġimgħa.Osservazzjonijiet kliniċi li kienu kkonsidrati x’aktarx relatati mat-trattament

b’oclacitinib, inkludew: alopexja (lokali), papilloma, dermatite, eritema, brix u qxur, “ċesti” bejn is-

swaba, u edima tas-saqajn.

Feriti mid-dermatite kienu l-aktar sekondarji għal żvilupp ta’ furunkulożi ta’ bejn is-swaba f’waħda

jew aktar minn sieq waħda, bin-numru u frekwenza ta’ dehriet tiżdied ma’ żieda fid-doża.

Limfadenopatija ta’ nodi fil-periferiji ġiet innotata fil-gruppi kollha bil-frekwenza tiżdied ma’ żieda

fid-doża, u ta’ spiss kienet assoċjata ma’ furunkulożi ta’ bejn is-swaba.

Papilloma ġiet ikkonsidrata relatata mat-trattament imma mhux mad-doża.

M’hemmx antidotu speċifiku u f’każ ta’ sinjali ta’ dożaġġ eċċessiv, il-kelb għandu jiġ kkurat għas-

sintomi.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m’għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Staqsi lill-kirurgu veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa.

Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija

Ewropea dwar il-Mediċini (http://www.ema.europa.eu/).

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Pilloli Apoquel huma pprovduti f'pakketti bi

blisters

jew fliexken b’20, 50 jew 100 pillola f'kull

pakkett. Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Oclacitinib huwa inibitur Janus kinase (JAK). Jista’ jinibixxi l-funzjoni ta' varjetà ta’ cytokines li

jiddependu fuq l-attività tal-enżimi JAK. Għal oclacitinib, iċ-ċitokini fil-mira huma dawk li huma

proinfjammatorji jew li għandhom rwol fir-risponsi allerġiċi/ħakk. Madankollu, oclacitinib jista’

wkoll jeżerċita effett fuq cytokines oħra (bħal eżempju, f’dawk involuti fid-difiża tal-ġisem jew

f’hematopoeżi) bil-potenzjal għal effetti mhux mixtieqa.