Acticam

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Acticam
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Acticam
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Klieb, Qtates
 • Żona terapewtika:
 • Anti-infjammatorji u anti-rewmatiċi-prodotti
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Is-suspensjoni orali:Klieb:għas-serħan mill-infjammazzjoni u uġigħ akut kif ukoll kroniku disturbi muskolu-skeletrali. Soluzzjoni għall-injezzjoni:Klieb:għas-serħan mill-infjammazzjoni u uġigħ akut kif ukoll kroniku disturbi muskolu-skeletrali. Tnaqqis ta 'uġigħ u infjammazzjoni wara l-operazzjoni wara kirurġija ortopedika u tessut artab. Qtates:għat-Tnaqqis tal-uġigħ ta ' wara l-operazzjoni wara ovariohysterectomy u minuri tat-tessuti rotob-kirurġija.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 7

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/000138
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 08-12-2008
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/000138
 • L-aħħar aġġornament:
 • 23-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8447

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CVMP/16173/2009

EMEA/V/C/000138

Sommarju ta’ l-EPAR għall-pubbliku

Acticam

Meloxicam

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta' Valutazzjoni. L-għan tiegħu

huwa li jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu

Veterinarju (CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet

dwar il-kundizzjonijiet tal-użu.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk

tixtieq iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew it-trattament tal-annimal tiegħek,

ikkuntattja lill-veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni relatata mar-

rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra d-Diskussjoni Xjentifika (ukoll parti mill-EPAR).

X’inhu Acticam?

Acticam fih meloxicam li jappartjeni għal klassi ta’ mediċini li jaġixxu kontra l-infjammazzjoni.

Acticam jiġi bħala sospensjoni orali ta’ 1.5 mg/ml għall-klieb (li għandu jingħata mħallat mal-ikel) u

soluzzjoni ta’ 5 mg/ml għall-injezzjoni.

Acticam huwa ‘ġeneriku’: dan ifisser li Acticam huwa simili għal ‘mediċina veterinarja ta’ referenza’

li hija diġà awtorizzata fl-UE (Metacam 1.5 mg/ml ta’ sospensjoni orali). Twettqu studji sabiex juru

li Acticam huwa ‘bijoekwivalenti’ għall-mediċina veterinarja ta’ referenza: dan ifisser li Acticam

huwa ekwivalenti għal Metacam 1.5 mg/ml ta’ sospensjoni fil-mod ta’ kif jiġi assorbit u użat mill-

ġisem.

Għal xiex jintuża Acticam?

Klieb: Is-serħan mill-infjammazzjoni u uġigħ f’mard muskolu-skeletriku kemm akut kif ukoll

kroniku u t-tnaqqis ta’ uġigħ u infjammazzjoni wara operazzjoni ortopedika u tat-tessut artab.

Qtates:

Tnaqqis tal-uġigħ ta’ wara operazzjoni fejn jitneħħew l-ovarji u l-utru u operazzjoni minuri

tat-tessut artab.

Acticam

EMA/CVMP/16173/2009

Page 2/3

Kif jaħdem Acticam?

Acticam fih meloxicam, li jappartjeni għall-klassi ta' mediċini msejħin mediċini antinfjammatorji

mhux sterojdali (NSAIDs). Meloxicam jaġixxi billi jinibixxi s-sintesi tal-prostaglandini. Minħabba li l-

prostaglandini huma sustanzi li jikkawżaw l-infjammazzjoni, l-uġigħ, il-ħruġ ta' għaraq u d-deni,

meloxicam inaqqas dawn ir-reazzjonijiet.

Kif ġie studjat Acticam?

Acticam ġie eżaminat billi tqabbel ma’ Metacam li huwa diġà awtorizzat fl-UE. Sar studju li ħares

lejn kif Acticam ġie assorbit u l-effetti tiegħu fil-ġisem, meta mqabbla ma’ 1.5mg/ml ta’

sospensjoni orali Metacam.

Liema benefiċċju wera Acticam waqt l-istudji mwettqa?

Acticam huwa effikaċi fis-serħan tal-infjammazzjoni u uġigħ f’mard muskoluskeletriku kemm akut

kif ukoll kroniku u biex inaqqas l-uġigħ wara operazzjoni ortopedika u tat-tessut artab fil-klieb u fit-

tnaqqis tal-uġigħ ta’ wara operazzjoni fejn jitneħħew l-ovarji u l-utru u ta’ wara operazzjoni minuri

tat-tessut artab fil-qtates.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Acticam?

Effetti sekondarji mhux regolari ta’ Acticam huma dawk li jidhru bl-NSAIDs, bħat-telf ta’ aptit,

rimetter, dijarrea, demm fil-feċi u apatija (nuqqas ta’ vitalità). Dawn l-effetti sekondarji jidhru

normalment matul l-ewwel ġimgħa tat-trattament u huma ġeneralment temporanji. Huma jitilqu

ladarba jitwaqqaf it-trattament. F’każijiet verament rari, jistgħu jkunu serji jew fatali.

Acticam mgħandux jingħata lil annimali tqal jew li qed ireddgħu minħabba li s-sigurtà tal-prodotti

ma ġiex stabbilit f’dawn il-każijiet. Barra minn hekk Acticam mgħandux jintuża f’annimali li jsofru

minn mard gastrointestinali jew mard emorraġiku, jew annimali li għandhom indeboliment fil-

funzjoni tal-kliewi jew tal-fwied, dawk li jkunu ipersensittivi għal NSAIDS u annimali ta’ età inqas

minn 6 ġimgħat jew qtates li jiżnu inqas minn 2 kg.

Terapija orali ta’ segwitu bl-użu ta’ meloxicam jew NSAIDs oħrajn mgħandux jingħata fil-qtates,

minħabba li l-ebda dożaġġ sikur għadu ma ġie stabbilit għall-amministrazzjoni orali ripetuta.

X'inhuma l-prekawzjonijiet li għandha tieħu persuna li tagħti l-mediċina

jew li tiġi f'kuntatt mal-annimal?

Persuni li huma ipersensittivi (allerġiċi) għal meloxicam għandhom jevitaw kuntatt mal-prodott.

Jekk wieħed jinjetta lilu nnifsu b’mod aċċidentali dan jista’ jwassal għall-uġigħ.

Jekk il-prodott jinbela’ minn persuna ghandu jitfittex parir mediku minnufih.

Fil-każ li persuna tinjetta lilha nnifisha b’mod aċċidentali, wieħed għandu jfittex parir mediku

minnufih u għandu juri l-Fuljett ta’ Tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Għaliex ġie approvat Acticam?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) ikkunsidra li, skont ir-rekwiżiti tal-

Unjoni Ewropea, Acticam kien jidher bħala bijoekwivalenti għal Metacam 1.5 mg/ml ta’ sospensjoni

Acticam

EMA/CVMP/16173/2009

Page 3/3

orali. Is-CVMP ikkonkluda li l-benefiċċji ta’ Acticam huma akbar mir-riskji tiegħu fit-taffija ta’

infjammazzjoni u uġigħ f’mard muskuloskeletriku tat-tip akut kif ukoll kroniku, fit-tnaqqis ta’ uġigħ

u infjammazzjoni ta’ wara operazzjoni wara kirurġija ortopedika u tat-tessut artab fil-klieb u fit-

tnaqqis ta’ uġigħ ta’ wara operazzjoni wara kirurġija fejn jitneħħew l-ovarji u l-utru u kirurġija

minuri tat-tessut artab fil-qtates u rrakkomanda li Acticam jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid

fis-suq. Il-bilanċ bejn ir-riskji u l-benefiċċji jinsab fil-modulu tad-diskussjoni xjentifika modulu ta’

dan l-EPAR.

Informazzjoni oħra dwar Acticam:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni Ewropea

għal Acticam fid-9 ta’ Diċembru 2008. L-informazzjoni dwar l-istat tal-preskrizzjoni ta’ dan il-

prodott tista’ tiġi kkonsultata fuq it-tikketta jew fuq il-qoxra tal-pakkett.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi: Jannar 2012.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B.

FULJETT TA' TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦAL

Acticam 5 mg/ml soluzzjoni għall

-

injezzjoni għall

-klieb u l-qtates

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦAT

-

TQEGĦID FIS

-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦALL

-MANIFATTURA RESPONSABBLI

GĦALL

-

ĦRUĠ

TAL-LOTT, JEKK

DIFFERENTI

Detentur tal-

awtorizzazzjoni għat

-

tqegħid fis

-suq

Manifattur responsabbli għall

-

ħrug tal

-lott

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belġju

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belġju

2.

ISEM TAL-

PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Acticam 5 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għall-klieb u l-qtates.

Meloxicam.

3.

DIKJARAZZJONI TAS-

SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Meloxicam 5 mg/ml.

Ethanol 150 mg/ml.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Klieb:

Għas-solliev mill-infjammazzjoni u uġigħ f’mard muskolu-skeletriku li jkun kemm akut kif ukoll

kroniku. Biex inaqqas l-uġigħ u l-infjammazzjoni wara operazzjoni ortopedika u tat-tessut artab.

Qtates:

Tnaqqis ta’ l-uġigħ ta’ wara l-operazzjoni ta’ l-ovarjo-isterektomija u ta’ wara operazzjoni minuri

tat-tessut artab.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax fuq annimali tqal jew li qed ireddgħu.

Tużax fuq annimali li jsofru minn mard gastrointestinali, bħal irritazzjoni jew emorraġija, jew annimali

li għandhom indeboliment fil-funzjoni tal-fwied, tal-qalb jew tal-kliewi, u mard emorraġiku.

Tużax f’każ ta’ sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Tużax f’annimali li għandhom inqas minn 6 ġimgħat u lanqas fi qtates li jiżnu inqas minn 2 kg.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Reazzjonijiet avversi tipiċi ta’ NSAIDs bħal nuqqas ta’ aptit, rimettar, dijareja, demm moħbi

fl-ippurgar, letarġija u insuffiċjenza tal-kliewi ġew irrappurtati xi kultant. F’każijiet rari ħafna livelli

għolja ta’ enzimi tal-fwied ġew irrappurtati. Fil-klieb, f’każijiet rari ħafna, dijarea emorraġika,

ematemesi u ulċerazzjoni gastrointestinali ġew irrappurtati.

Fil-klieb, dawn l-effetti sekondarji ġeneralment iseħħu fi żmien l-ewwel ġimgħa tat-trattament, u

f’ħafna każijiet jgħaddu malajr u jisparixxu wara t-tmiem tat-trattament, iżda f’każijiet rari ħafna,

jistgħu jkunu serji jew fatali. F’każijiet rari ħafna, reazzjonijiet anafilattojdi jistgħu jseħħu u dawn

għandhom jiġu kkurati b’mod sintomatiku.

Jekk ikun hemm reazzjonijiet mhux mixtieqa, it-trattament għandu jitwaqqaf u għandu jittieħed il-parir

ta’ veterinarju.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali li juru effett(i) mhux mixtieq(a) matul

il-perjodu ta’ kura waħda)

komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal)

mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal)

rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal)

rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħrajn li mhumiex imsemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok

informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL

-PRODOTT

Klieb u qtates.

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Klieb: għoti ta’ darba ta’ 0.2 mg meloxicam / kg ta’ piż tal-ġisem (i.e. 0.4 ml/10 kg).

Qtates: għoti ta’ darba ta’ 0.3 mg meloxicam / kg ta’ piż tal-ġisem (i.e. 0.06 ml/kg).

Klieb:

Mard muskolu-skeletriku: injezzjoni waħda taħt il-ġilda.

Tnaqqis ta’ l-uġigħ ta’ wara l-operazzjoni (matul perjodu ta’ 24 siegħa): injezzjoni waħda ġol-vina jew

taħt il-ġilda qabel l-operazzjoni, pereżempju meta jkun qed jingħata l-loppju.

Qtates:

Tnaqqis ta’ l-uġigħ ta’ wara l-operazzjoni ta’ l-ovarjo-isterektomija u ta’ wara operazzjoni minuri

tat-tessut artab: injezzjoni waħda taħt il-ġilda qabel l-operazzjoni, pereżempju meta jkun qed jingħata

l-loppju.

Evita li tintroduċi xi kontaminazzjoni waqt l-użu.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Għandha tingħata attenzjoni partikulari fir-rigward ta’ l-eżattezza tad-dożaġġ.

10.

PERJODU TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL

-

ĦAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandux bżonn ta’ l-ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħażen.

Iż-żmien kemm idum tajjeb il-prodott wara li jinfetaħ il-kontenitur għall-ewwel darba: 28 jum.

Tużax wara d-data ta’ l-iskadenza (EXP) fuq il-kartuna u l-flixkun.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Biex itaffi l-uġigħ ta’ wara l-operazzjoni fil-qtates, is-sigurtà kienet dokumentata biss wara loppju

b’thiopental/halothane.

Prekawzjonijiet speċjali għall

-

użu

Jekk ikun hemm reazzjonijiet mhux mixtieqa, it-trattament għandu jitwaqqaf u għandu jittieħed il-parir

ta’ veterinarju.

Evita l-użu fi kwalunkwe annimal li jkun deidratat, ipovolaemiku jew ipotensiv, għax hemm riskju

potenzjali ta’ tossiċità tal-kliewi.

Kwalunkwe follow-up orali li bl-użu ta’ meloxicam jew NSAIDs oħrajn m’għandhomx jingħataw

lill-qtates, minħabba li korsijiet adattati tad-dożaġġ għal dawn il-kuri follow-up ma kinux stabbiliti.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill

-persuna li tamministra l-

prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali

Injezzjoni aċċidentali tiegħek nnifsek tista’ tikkaġuna wġigħ. Nies li huma sensittivi għal NSAIDs

għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott mediċinali veterinarju.

F’każ li tinjetta b’mod aċċidentali lilek innifsek, fittex parir mediku minnufih u uri l-fuljett tal-pakkett

jew it-tikketta lit-tabib.

Tqala /

Treddigħ

Ara sezzjoni `Kontra-indikazzjonijiet´.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinal oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni

NSAIDs oħrajn, dijuretiċi, antikoagulanti, antibijotiċi aminoglycoside u sustanzi oħra li jeħlu ħafna

mal-proteini, jistgħu jikkompetu għat-twaħħil u b’hekk iwasslu għal effetti tossiċi. Acticam m’għandux

jingħata flimkien ma’ NSAIDs oħrajn jew ma’ glukokortikosterojdi. L-għoti flimkien ta’ mediċini

nefrotossiċi qawwija għandu jiġi evitat. F’annimali li jkunu f’riskju tal-loppju (eż. annimali xjuħ),

it-terapija bil-fluwidu ġol-vina jew taħt il-ġilda waqt il-loppju għandha tigi kkunsidrata. Meta l-loppju u

NSAID jingħataw flimkien, ma jistax jiġi eskluż li jista’ jkun hemm riskju għall-funzjoni tal-kliewi.

It-trattament minn qabel b’sustanzi anti-infjammatorji jista’ jirriżulta f’effetti avversi addizzjonali jew

miżjuda, u għalhekk għandu jiġi osservat perjodu ta’ 24 siegħa mingħajr trattament b’mediċini bħal

dawn, qabel ma jibda t-trattament Il-perjodu mingħajr trattament, madankollu, irid jikkunsidra

l-karatteristiċi farmakoloġiċi tal -prodotti użati qabel.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti)

F’każ ta’ doża eċċessiva, għandu jinbeda trattament sintomatiku.

Biex itaffi l-uġigħ ta’ wara l-operazzjoni, is-sigurtà kienet dokumentata biss wara loppju

b’thiopental/halothane.

Inkompatibilitajiet

Fin-nuqqas ta’ studji dwar kompatibilità, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jintuża flimkien

ma prodotti mediċinali veterinarji oħra.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR

-

RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI

JEW MATERJAL IE

ĦOR GĦAR

-RIMI, JEKK IKUN IL-

KAŻ

Materjali għar-rimi għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L

-

AĦĦAR IL

-

FULJETT TA’ TAGĦRIF

?

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Kunjett ta’ l-injezzjoni ta’ 10 ml.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant

lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

België/Belgique/Belgien

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tél/Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Lietuva

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Република България

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Teл: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Luxembourg/Luxemburg

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tél/Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Česká republika

Cymedica spol. s.r.o.

Pod Nadrazim 308/24

CZ 268 01 Horovice

Tel: + 420 311 706 211

info@cymedica.cz

Magyarország

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel.: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Danmark

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tlf: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Malta

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Deutschland

Ecuphar GmbH

Brandteichstraße 20

DE-17489 Greifswald

Tel: + 49 (0)3834 83 584 0

info@ecuphar.de

Nederland

Ecuphar NV

Verlengde Poolseweg 16

NL-4818 CL Breda

Tel: + 31 (0)88 003 38 00

info@ecuphar.nl

Eesti

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Norge

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tlf: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Ελλάδα

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Τηλ: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Österreich

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

España

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Polska

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel.: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

France

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tél: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Portugal

Campifarma LDA

Rua José Félix, Nº 5, Alfragide

PT- 2610-094 Amadora

Tel: + 351 211 929 009

info@campifarma.com

Hrvatska

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

România

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Ireland

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Slovenija

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Ísland

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Sími: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Slovenská republika

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Italia

Ecuphar Italia S.R.L.

Viale Francesco Restelli, 3/7

IT-20124 Milano

Tel: + 39 0282950604

info@ecuphar.it

Suomi/Finland

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Puh/Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Κύπρος

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Τηλ: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Sverige

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

Latvija

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be

United Kingdom

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

BE-8020 Oostkamp

Tel: + 32 (0)50 31 42 69

info@ecuphar.be